Please use my homepage Freefind search engine: try your own keyword(s)!


Extended Homepage

my Dutch East Indies links

INDEX  (bottom)


Dutch East Indies / Nederlands-Indië Index

Hit the hole

About 90 pages, appr. 750 images / biographies

no frames versionDirect to :

English only

Dutch / English

Dutch only

Atjeh 1

Atjeh 2

Atjeh 3

Atjeh 4


Coming soon


  Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIER

English only

topDutch and English

topDutch only

Voor meer Nederlandse verhalen klik je ook even op deze link, je komt dan in de rubriek Dutch / English

topDutch only ....... ATJEH (my masterpiece)

Wilhelmus van Nassaue,
Ziet gij dien heldenstoet?
Zij schoten op de vrouwen
En drenkten 't land met bloed.
De kwasten der banieren
zijn darmen van een kind.
Licht dat ge aan hun rapieren,
nog vrouwenharen vindt.

De Atjehse agressie oorlog.

De grootste aanvalsoorlog ooit door Nederland gevoerd met als resultaat 100.000 doden en 1.000.000 gewonden


Ongeveer 1Mb informatie!

top

top

WAARSCHUWING :
      er staan schokkende passages in het Wekker rapport
      dus wees voorbereid...

top

ER KOMEN NOG VEEL MEER LOSSE EINDJES,
      DUS GRAAG TOT ZIENS
ER KOMEN NOG VEEL MEER LINKS,
      DUS GRAAG TOT ZIENS

topComing soon (I hope......)

 • Of course I will add more photos to my photos page
 • And intend to complete my book covers page, complete now ???


 • VOC bestuur Java (van Bantam tot Mataram)
 • Biografie Daendels (van GG's Wiese, via Janssens, Raffles tot Baud?)
 • Pacifikatie van Borneo
 • Pacifikatie van Celebes
 • Pacifikatie van de buitengewesten
 • Van Cultuurstelsel via Ethische Politiek naar Ereschuld
 • Nieuw Guinea
 • top

  ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL Dutch East Indies ARCENGEL

              ......een roofstaat aan de Noordzee......
              .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
              betaling de bestolene bedwelmt met
              opium, Evangelie en jenever...

              
              ......a Northsea coast state of robbers......
              .....building railways from stolen money
              stunned the victims with
              opium, Gospels and Dutch gin...

              
  Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
              Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
              millioenen onderdanen worden mishandeld en
              uitgezogen in UWEN naam?


              
  I dare to ask you in confidence is it
              your order that more than thirty
              million of your subjects in the East are maltreated and
              squeezed in Your name?


              Multatuli [1860] ...to the Netherlands...King William III  Multatuli : Assistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_from_Lebak_Residential_area_of_Bantam  ....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......
  Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

  Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
  Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
  Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.

  ....that village was set to fire, because it was captured by the Dutch.......
  Yes, the village was captured by the Dutch, so it was burning

  After each Dutch victory a fire
  After each Dutch victory a destruction.
  Dutch warfare methods induce desperation  Reactions  welcome

  my Dutch East Indies links

  top  Back to the Homepage Aad "ARCENGEL" Engelfriet INDEX


   Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

   Voor meer vrijblijvende informatie

   aad@engelfriet.net

   Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

   klik dan HIER

  Last update :

  20 September 2009