Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Indische herinneringen (1913 - 1931) E.T. Schouten (Joop)

Onderzoek door: Eric Eijgelsheim ( geb. 's-Gravenhage 22-03-1958 )

April 2008

Brief aan Joost Schouten ( kleinzoon van E.T. Schouten '' Joop '' 1913 - 1993).

Hallo Joost,

Op 15 februari jl. liet je ons weten dat je naar Indonesië gaat om een kijkje te nemen in de Schouten-Geschiedenis.

Wij hebben alvast het een en ander voor je uitgezocht, wat je zeker moet gaan zien.


Jouw opa, E.T. Schouten ( Joop: geb. 16-02-1913 en overleden 20-08-1993 ), vader van Robert Eduard Schouten ( geboren 11-09-1943 en overleden 19-04-1947 ), Richard Arthur Schouten ( geboren 12 januari1946 ) en Marianna Elizabeth Schouten ( geboren 12 februari 1948 ), was de zoon van jouw overgrootvader en de latere architect Abraham Schouten ( 1883 - 1973 ), zoon van jouw betovergrootvader timmerman Abraham Schouten ( geb. 06-02-1852 en overleden 12-11-1930 ), gehuwd met Jacomijntje van Walsum.

Abraham en Jacomijntje kregen veel kinderen, waaronder jouw overgrootvader, genoemde Abraham Schouten en Hendricus Pieter Schouten ( loodgieter: geboren 1876 / 1877 ) op 6 December 1899 gehuwd met Cornelia van Gilst ( geboren 1877 / 1878 ). Getuige bij dit laatste huwelijk was onderandere Gerrit Schouten, aannemer ( geboren 02-01-1875 en overleden op 17-01-1961; zie onderstaande foto ! )

Timmerman Abraham's ( 1852-1930 ) vader en jouw oudouder heette Thieleman Schouten ( geb. 22-10-1821 en overleden op 10-02-1907 ) en was de zoon van jouw oudgrootouder Abraham Schouten, geboren 12-10-1793 en overleden op 15-05-1889. We hebben het dan over zeven generaties terug; zie Stamreeks aan het eind, waarbij ik tot twintig generaties terug heb kunnen gaan, hetgeen uitzonderlijk is !!!


Handtekening Abraham Schouten ( 1852 - 1930 ), jouw betovergrootvader.

Genoemde Gerrit Schouten ( 1875 - 1961 ) is geboren te Ouderkerk aan den IJssel en gehuwd op 24 Juli 1895 te Den Haag met Jacoba Huberdina Pardoen ( geb. 28-06-1872 en overleden te Den Haag op 25-08-1922 ). Gerrit was in 1895 timmerman en verhuisd in Januari 1902 van Den Haag naar Schoten, verhuisd in Augustus 1903 weer terug naar Den Haag en is dan weer ( of nog steeds ) timmerman. Gerrit hertrouwde op 14-06-1933 met Barbara Maria Scheffer, weduwe van Pieter C.J. Boer.

Gerrit nam het niet zo nauw met '' het trouw zijn '', zo gaat het verhaal en werd eenmaal door een echtgenote 20 keer een pleintje rond, achterna gezeten op de fiets.

Gerrit en ''architect'' Abraham Schouten waren twee van de zeven zonen van Abraham Schouten ( 1852 - 1930 ). Andere zonen waren: Rikus, die ook naar Indonesië emigreerde, Kees, Rinus, Han(nes) en Thieleman.

ca 1904: Studententijd. Rechts, de later architect Abraham Schouten.

Eén van hen ( waarschijnlijk Rikus of Rinus ) werd directeur van een gasfabriek. Thieleman had één dochter en één zoon, die in het onderwijs zat en in het kamp is omgekomen. Thieleman was accountant in Den Haag en bezat een groot herenhuis met enorme kastenwanden boeken.

Han(nes) zat bij het Koninklijke Militaire Kapel en speelde weleens op hofbals voor Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik.

Het verhaal gaat dat Prins Hendrik op deze bals met de hofdames flirtte en terecht werd geroepen door Wilhelmina met de woorden: '' Henk kom hier ''! Het was waarschijnlijk Rinus ( misschien Rikus ), die een zoon kreeg: Jacobus (Koos), een latere professor in de elektrotechniek te Delft.

Behalve Abraham en Rikus Schouten ( zie foto verderop ) zijn er nog twee broers naar Indonesië vertrokken.

Abraham had, behalve zeven zonen ook twee dochters: ''Pietje'' en Cor. Cor huwde Brummelkamp en woonden in Den Haag ( zie verderop in het verhaal ). Dochter '' Pietje '' woonde in Amsterdam.

Jouw opa E.T. Schouten ( Joop ) heeft o.a. tot zijn zeventiende jaar in Semarang en omgeving gewoond en het laatste jaar ( 18 ) in Djakarta, op Java.

Dit zijn de belangrijkste plaatsen qua woonhuizen. Daarnaast zijn er tijdelijke adressen geweest alsook hotels en gasthuizen rondom deze steden, waar zij kort verbleven.

We hebben ons toegespitst op Semarang ( de hoofdstad van centraal Java ) en Djakarta ( de hoofdstad van Indonesië ) en omgeving, inclusief de school en het zwembad.

Jouw overgrootvader ( E.T. Schouten's vader ) Abraham Schouten ( geb. te Alphen aan de Rijn op 28-10-1883 en overleden op 20-04-1973 te Arnhem ) was sinds ca. 1919 t/m 1953 architect op Java.

Architect Abraham Schouten was In het begin van zijn carriere ( 1911 ) één van de ruim tienduizend Europeanen in Semarang, Midden-Java.

Dertien jaar eerder ( 1906 ) begonnen de grote ontwikkelingen voor Semarang ( oude naam: Samarang ). Semarang kreeg een nieuw bestuur, welke echter nog jaren geheel ondergeschikt was aan het Binnenlandse Bestuur.

Abraham Schouten had twee jaar eerder, in 1904, zijn toekomstige vrouw Elizabeth Huntelman leren kennen, met wie hij na één jaar, zich in 1905 verloofde.

1904 ------------------------Verlovingsfoto 1905

Vanaf het begin van de negentiende eeuw ( 1806 en na het faillissement van de VOC in 1799 ) had Semarang een Gouvernementsbestuur. Vanaf 1808 tot 1811 onder leiding van Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels, die als '' stem '' van het Koninkrijk Holland '' ( toen onder het Franse Keizerrijk ) fungeerde. Het Gouvernementsbestuur stamde nog uit de tijd dat Batavia, in naam, een Franse kolonie was ( tot 1811 ) en duurde tot 1906.

De kolonie kwam kort in Engelse handen, die het van 17 September 1811 tot 1816 bestuurde. In 1816 keerde het Nederlandse bewind terug. Koning Willem 1 was toen een jaar Koning der Nederlanden.

De Engelsen hadden vanaf het begin van de negentiende eeuw op zee geheerst en waren bijna in voortdurende staat van oorlog met Nederland . Eenmaal in het bezit van midden-Java, achtten de Engelsen bestuurders Semarang verder niet van belang dan voordien de Nederlanders.

De massale trek naar Semarang van Javaanse plattelanders vond tot ver na 1900 plaats zonder enige begeleiding, laat staan voorziening van overheidswege. Arm en onontwikkeld als de nieuwkomers in overgrote meerderheid waren, bleef hun doorgaans geen keus dan zich te vestigen in zelfgebouwde onderkomens op nog lege plekken in en vooral aan de rand van de stad. Malaria en epidemische ziekten als cholera, tyfus en dysenterie kregen er vrij spel. In 1901 stierf er ca. 20% van de bevolking. Ook in latere jaren kwam het nog enkele malen voor dat er 10 tot 20% van de kampongbevolkingen binnen enkele maanden het leven liet.

In het jaar dat Abraham Schouten zijn carriere op Java begon, ca. 1911, kreeg de gemeente Semarang eindelijk de beschikking over aanzienlijke eigen geldelijke middelen. De allerhoogste prioriteit werd gegeven aan de aanleg van een adequate drinkwatervoorziening om de volksgezondheidsproblemen onder controle te krijgen.

Abraham Schouten, 1911 op Java. Waarschijnlijk Semarang, Sompok nummer 4 aan het begin van zijn ' Indische carrière '.

Voorgalerij Hotel Senrang ca. 1911 Gezin A. Schouten met '' Moes '' ( E.P. Schouten - Huntelman ( Elizabeth, roepnaam Bets ) , geb. 10-12-1884 te Scheveningen en overleden op 29-04-1949 te Arnhem ), Bep ( E.P.W. Schouten: 1909 - 1994 ) en Abraham Schouten, vader van E.T. Schouten.

Abraham Schouten ca. 1912 op de inspectiespoorlijn SJS ( N.V. Samarang-Joana Stoomtram Maatschappij, opgericht 1881 en in 1900 320 km. lang ) per draisine. Jouw opa ( Joop Schouten ) was toen nog niet geboren. Abraham werkte er ca. tien jaar bij tot ca. 1919.

Het eerste woonhuis op Java. Sompok nummer 4 in 1912. Een jaar voordat jouw opa geboren werd. Links in het raam houdt jouw overgrootmoeder een oogje in het zeil op Bep in de voortuin. De zus van jouw opa E.T. Schouten .

Sompok 4 - Semarang in September 1979. Het stond er toen nog. Anno 2008 schijnt het een parkeerplaats voor een winkelcentrum te zijn.

1912: Boven: Sompok 4 in de tuin met Bep, Moes en Pa schrijft E.T. Schouten ( Joop ) achterop de foto.
Onder: Sompok met Moes en Bep

1912: In Puworedjo. Van links naar rechts: Abraham Schouten met Bep op schoot, echtgenote van broer Rikus en Elizabeth P. Schouten-Huntelman.

Jouw opa, in 1913, in de waskom. Rechts: op de achtergrond zijn zus Bep, overleden in 1994.

Abraham Schouten in 1913. Adres: Sompok 4 te Semarang.
Dit adres is het geboorteadres van jouw opa, E.T. Schouten.
Zij hebben er tot ca. 1914 gewoond. De eerste wereldoorlog ( 1914 - 1918 ) brak op 1 Augustus 1914 uit.
In ca. 1993 / 1994 is dit woonhuis afgebroken. In 1988, toen Marianne en haar ouders naar Indonesië zijn geweest, was het er nog.

E.T. Schouten, één jaar met baboe.

Architect en Stedebouwkundige Thomas Karsten was in 1914 naar Semarang vertrokken. Hij nam de zaken over van Maclaine Pont, die met spoed om gezondheidsredenen in 1915 naar Nederland moest terugkeren.

Toen Th. Karsten het overnam van Maclaine Point was jouw grootvader ruim één jaar en woonde een jaar in Purwodadi.

Er zijn meer plaatsen met deze naam, maar waarschijnlijk wordt hier Purwodadi in midden Java bedoeld.

Het gezin Schouten in 1914 in Purwodadi.
Van links naar rechts:
A. Schouten, E.T. Schouten, Bep Schouten en Elizabeth P. Schouten-Huntelman,
jouw overgrootmoeder.

Het gezin Schouten ging wel eens tennissen met vrienden bij een tennisvereniging in Purwodadi. Er zijn meer plaatsen op Java met deze naam, maar bedoeld zal zijn: Purwodadi Grobogan, een plaats ten zuidoosten van Semarang.

Tweede van rechts: E.T. Schouten's ( Joop's ) moeder met daarvoor Bep, zijn zusje in 1914.

Het gezin Schouten verhuisde tijdelijk naar een pension in Cimahi, totdat zij voor een aantal jaren ( 1915 tot ca. 1921 ) naar, het hoger gelegen, Blora verhuisde.

Hier E.T. Schouten op de stoep in 1915 in Cimahi.

Cimahi wordt ook wel geschreven als Chimahi en Tjimahi. De stad ligt in de provincie West Java, ten westen van Bandung. Tegenwoordig ligt het vliegveld van Bandung tegen de stadsgrens van Cimahi aan.

boven:

Blora in 1915

onder:

ca. 1915 Jouw opa voor het huis in Blora. Op de achtergrond, op de veranda, kijkt zijn moeder toe.

Vanaf 1916 werd er in Semarang ook aan de volkshuisvesting aandacht besteed. Onlosmakelijk verbonden met Semarangs ruimtelijke ontwikkeling is de naam van de architect en stedebouwkundige Ir. Th. Karsten.

voor het huis in Blora met Bep, en '' Moes '', zoals jouw opa zijn moeder noemde, in ca. 1916.

Blora is een noord-oostelijke provincie in centraal Java, met als hoofdstad Blora.

Rechts A. Schouten. Varkensjacht in Blora ca. 1917, eigenlijk wildzwijnenjacht.
De plaatselijke bevolking was maar wat blij met de jagers, aangezien de zwijnen al het land omwoelden !

Het was 1919, Joop Schouten was zes jaar oud en ging voor verlof met de hele familie naar Nederland. Abraham Schouten, die van Rijkswaterstaat naar Java was uitgezonden in ca. 1911, werkte sinds zijn komst naar Java voor de Joana Stoomtram Maatschappij. De eerste Wereldoorlog was nu voorbij en hij nam zijn recht op ca. 6 maanden verlof op.

Het gezin verbleef in Scheveningen, waarschijnlijk bij familie van Elizabeth Huntelman, zelf geboren Scheveningse.

links

1919

Scheveningen.

Joop Schouten met zijn ouders tijdens verlof.

1919

Tijdens het verlof met familie, waar schijnlijk van Huntelman,
en kennissen. Joop Schouten met hoed op, in de kuil. '' dat kind loopt voor schandaal '' kreeg hij dan te horen.

Abraham Schouten ging eerder terug naar Java ( ca. eind 1919 ), nu om als zelfstandig architect te gaan werken.

Op de link:

http://users.tce.rmit.edu.au/e03159/ARCH1025_Asian_Architecture/lecture6/latecolonial.pdf


en in het boek: '' Semarang - Beeld van een stad ( isbn-bestelnr. 90-74861-04-0 ) wordt je overgrootvader en architect A. Schouten in één adem genoemd met de architecten:Joop en Bep Schouten bleven bij hun moeder in Scheveningen om het schooljaar 1919 / 1920 af te maken.

Bep en Joop liepen over het strand naar school en bij sterke tegenwind, liep Joop het hele stuk achterstevoren met de wind in de rug, vanwege zijn bronchitis, zo gaat het verhaal.

Toen de terugreis naar Java in 1920 gemaakt kon worden bleek er alleen een eerste klas reis geboekt te kunnen worden. Andere klassen zaten volgeboekt. Elizabeth heeft daarvoor geld geleend en moest de gehele reis in armoede zien te volbrengen. Tijdens de reis, midden op zee, brak er ook nog brand uit aan boord.

Thomas Karsten was van 1916 - 1942 adviseur en de stadsarchitect van Semarang, ontwierp tal van uitbreidingsplannen en associeerde zich in 1917 met de architecten G.W.A.W. Lutjens en D.J. Steenstra Toussaint in Semarang, welke tot 1924 duurde. De naam Thomas Karsten is al eerder gevallen in het voorwoord over de geschiedenis en ontwikkeling van Semarang, begin twintigste eeuw.

Woonhuis te Semarang aan de Guaningweg 2d ( voor 99% zeker 2D; het cijfer is in ieder geval goed !, misschien 2B ) in ca. 1922.

Het was gelegen tegenover de tennisbaan, die in 1994 heette: Sadwal Penggunaanlapangan Tennis di Tambora.

De tennisvereniging was er nog altijd.

Hetzelfde huis 72 jaar later, in 1994.

Het trapje en het zwart-stenen muurtje is er nog altijd. Het toeval wil dat er in 1994 een architecten-bureau in gevestigd was.

Moet je gaan zien ! Het ligt vlakbij het ere-veld Candi

De tennisbaan in 1994 tegenover het woonhuis aan de Guaningweg 2-d te Semarang.

ca. 1922

Links A. Schouten met familie Roosdorp en zoontje Ru ( Rudi ) aan de Soembingweg te Semarang.

Dagje uit naar '' het vacantie-oord'' Salatiga ca. 1922. E.T. Schouten ( Joop ) voorop de wip met Rudi ( Ru ) Roosdorp en Bep Schouten.

1922

Familie Roosdorp ( rechts met Rudi en op bankje 2e van rechts mevrouw Roosdorp en kennissen met geheel links Bep en ''Moes'' 4e van links ) voor Hotel Kalitaman in Salatiga.
Op de achtergrond de auto van Schouten.

In 1922 verhuisde het gezin Schouten naar Randoesari nummer 18 te Semarang. Jouw opa was toen negen jaar oud en hij heeft er tot 1930 gewoond. Het woonhuis is helaas in 1987 / 1988 gesloopt.

In 1923 kwam de beroemde architect H.P. Berlage een bezoek brengen aan Java, om met de architecten en stedebouwkundigen een discussie te voeren over de wenselijkheid een eigen '' Indische '' stijl in de bouwkunst te ontwikkelen.

Het jaar na het bezoek van Architect H.P. Berlage, in 1924, begon Thomas Karsten zijn tweede samenwerking. Dit keer met architect A. Schouten ( jouw over-grootvader ) !!! … en een derde partner voor de financiën, waarschijnlijk de heer Mattijssen ( of: Matthijsen; uit Velp ? ). Deze samenwerking duurde tot 1933, hoewel Th. Karsten zich in 1931 in Bandoeng vestigde na afloop van zijn 16-jarig adviseurschap voor de gemeente Semarang.

Thomas Karsten en zijn gezin in de dertiger jaren.

ca. 1925:

In de tuin op adres: Randoesari 18 te Semarang.

van links naar rechts:

zittend E.T. Schouten; staand Riek Schouten ( neef van E.T. Schouten en zoon van Riek Schouten, de broer van A. Schouten ); zijn echtgenote; Bep; A. Schouten en zitten in stoel Elizabeth P. Schouten-Huntelman, de moeder van E.T. Schouten.

Familie Schouten en o.a. Matthijsen in ca. 1926

( A. Schouten 1e van links en Schouten - Huntelman 4e van links )

Thomas Karsten heeft als geen ander zijn stempel gedrukt op de architectuur in Semarang in de Koloniale tijd, zoals enkele particuliere villa's; het gebouw van de Nillmij ( Nederlandsch-Indische Levensverzekerings en Lijfrente Maatschappij aan de Jalan Lenjen, een ontwerp uit 1916; het gebouw van de Bank of Taiwan in 1919 en dat van de Samarangsche Zee en Brand Assurantie Maatschappij in 1923; de van Deventerschool in 1926 ( in de samenwerkingsperiode met Abraham Schouten); de burgemeesterwoning ( in de samenwerkingsperiode met Abraham Schouten ) …..

Burgemeesterswoning aan het Burgemeester de Longplein - Semarang.

…..en twee belangrijke pasars, die van Djatingaleh in 1930 ( in de samenwerkingsperiode met Abraham Schouten ) en de beroemde Pasar Djohar in 1938 !

Architect Berlage heeft over de ''partner'', Thomas Karsten, van jouw overgrootvader gezegd: '' Ik zou de stad Semarang de stad van Karsten willen noemen ''.

Ook andere Gemeenten lieten zich graag door Karsten informeren. Zijn werk kenmerkt zich door een grote, monumentale stijl, verfijnd gedetailleerd met art deco elementen.

Ik vermeld dit verhaal over Thomas Karsten, zodat je een beetje weet dat jouw overgrootvader met '' de beste '' samen heeft gewerkt en dat het zelfs niet ondenkbaar is dat hij Berlage heeft gekend of zelfs mee heeft gegeten. Het is verder niet ondenkbaar dat alles wat tussen 1924 - 1933 is gebouwd door Karsten in Semarang, gezien 'het partnership '' in die jaren met jouw overgrootvader A.Schouten, hij er dus nauw bij betrokken is geweest. Dat kan niet anders !!!

Als één van de belangrijkste projecten uit die periode van Abraham Schouten en Thomas Karsten mag ook het St. Elisabeth Ziekenhuis, Nogosariweg te Semarang genoemd worden. De start van de bouw van het ziekenhuis was op 18 Oktober 1927 en duurde tot de oplevering in 1929 en is ( ! ) gelegen in nieuw-Tjandi, Semarang.

St. Elisabeth Ziekenhuis.

1930-er jaren

Links van de ingang is een herinneringplaquette. Hierachter schijnen de officiële opleveringspapieren, bouwtekeningen en de naam van A. Schouten op officiële documenten e.d. ingemetseld te zijn.

Voorzijde St. Elisabeth Ziekenhuis - Nieuw Tjandi - Semarang 1994

Het ziekenhuis heeft een schitterende binnengalerij en tuin. Zeker ook de moeite waard ! De niveauverschillen in de tuin is typisch iets van Abraham Schouten.

De binnentuin van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Semarang uit 18 Oktober 1927.

Architect Abraham Schouten werkte samen met Thomas Karsten aan dit project.

Woonhuis Randoesari 18 - Semarang in 1928.

Zittend op de voorgrond Bep en E.T. Schouten, 15 jaar. Matthijsen ( Mattijssen ) kijkt op de achtergrond toe.

Jouw grootvader, E.T. Schouten, at regelmatig bij Toko Oen, Jalan Pemuda ( vroeger: Bodjongweg ) in Semarang. In 1994 hebben Richard, Annie, Marianna, je oma en ik er ook gegeten. Iedereen in Semarang kent Toko Oen. Misschien moet je er eens gaan kijken ! Het ligt aan dezelfde weg als de vroegere HBS van jouw opa. ( zie vermelding hierna ! ).

Toko Oen.

E.T. Schouten ging in die tijd ( van 1926 - 1930 ) naar de befaamde H.B.S. / SMA van Semarang. De H.B.S. droeg in 1877 de naam S.M.A.; nu SMA Negeri 1. Ook zijn zus Bep heeft er op gezeten !

Klasgenoten, jaargenoten, bekenden en vrienden uit die schooltijd, van Joop Schouten, waren onderandere: Jim Altman, Kees Schorel, Dick Bouwmeester, L.F.L. Burgemeestre, Theo Guykens, E.L. de Groot, Miel de Gruiter ( V.E. de Gruiter ), R. Roeshan Roesli, Ho Tan Tjong, Ch. L.C. Thenu, H. Versteegh, J.V. de Bruyn en Eric van Meegen.

De HBS omstreeks 1926.

Zo heeft Joop Schouten de school gekend !

Directeur was toen: de heer L.D.J. Reeser.

Joop Schouten, na 49 jaar weer voor de school ( in 1979 )

Het adres van ' de oude HBS / SMA ', waar E.T. Schouten op zat, heette tot 1995: Bodjonweg 149, maar sindsdien heet het Jl. ( Jalan ) Pemuda 149 te Semarang. Moet je zien !. We zijn er in 1994 weer geweest en hebben in de smalle binnenplaats eens flink aan de schoolbel gehangen, die er toen ook al hing.

De HBS in 1994 te Semarang.

Annie van Geest komt er net aan gelopen en Maria Schouten staat al op de trappen, zoals Joop Schouten ca. 65 - 70 jaar geleden dat waarschijnlijk ook deed.

De nieuwe HBS ( SMA Negeri 1 ).

Dit fraaie gebouw aan de Oei Tong Ham-weg werd in 1937 het nieuwe onderkomen van de school, die als instelling reeds in 1877 werd opgericht.

In het oude pand op Bodjong 149 bleef nadien de AMS ( Algemene Middelbare School ) gevestigd, die vanaf 1930 aan de HBS verbonden was.

En wat zou jouw opa in zijn vrije tijd, als sport, en via de HBS het liefst hebben gedaan; … denk je ? … Juist: zwemmen !

En dat deed hij in de nabij Semarang gelegen plaats Salatiga, op midden Java aan de voet van de berg Merbabu ( 3.145 meter hoog ), waar het gezin Schouten tijdens uitstapjes ook vaak naar toe gingen.

Het zwembad was er in 1994 nog altijd. Het heet Kolam Renang Kalitaman in Salatiga. Moet je zeker een duik gaan nemen.

In één van de laatste kleedhokjes aan de rechterkant heeft Marianne geschreven: " 2 Aug. '94 Eric Eijgelsheim, Marianne Schouten dochter van Joop Schouten die hier 65 jaar geleden ook heeft gezwommen ''.

Het zwembad met om en om rode en witte muren.

Het ziet er waarschijnlijk nog net zo uit als 65 - 70 jaar ( ca. 1925 - ca. 1931 ) geleden.

Alleen het water zal ververst zijn.

Randoesari 18 - Semarang, zoals het er uit zag voordat E.T. Schouten kort erna naar Nederland vertrok.

Op de foto schrijft hij achterop: '' in de goede tijd ''.

Het gezin Schouten verhuisde eind 1930 tijdelijk naar Djambulaan 34 in Batavia om uiteindelijk haar intrek te nemen in 1931 in de Situbondoweg 20 in Batavia.

Abraham en Elizabeth Schouten in 1930 aan de Djambulaan, Batavia.

Het huis aan de Situbondoweg 20 te Djakarta stond er in 1994 nog altijd ! Degelijk gebouwd door architect A. Schouten. Dus gaan zien !, … en zeker het tegelvloermotief, dat je overgrootvader ook heeft ontworpen.

De tegenvloer en Joop Schouten, na 48 jaar, op de voorgalerij aan de Situbondoweg 20 - Djakarta in 1979.

Batavia, Situbondoweg 20.

Het gehele gezin Schouten voor het huis in 1931, het jaar dat Joop Schouten naar Nederland vertrekt !

Het jaar erop, 1932 ( 22 oktober 1932 ) trouwt Bep, Joop Schouten's zus, vanuit dit huis met Hans Pronk van hoogeveen. Hun huwelijksreis gaat naar Bali. Jouw opa, E.T. ( Joop ) Schouten is dan al in Nederland.

Situbondoweg, vanaf nummer 20 gezien naar de overzijde, zoals het was.

63 jaar later.

Situbondoweg 20 te Djakarta in 1994. Het trapje, dak en metselwerk herinnert nog aan 1931.

De tuinman '' Kebou '' in de tuin aan de Situbondoweg 20 in 1931.

De tuin is in 63 jaar tijd behoorlijk overwoekert en Maria Schouten, jouw oma, Annie en Marianne kijken hoe hoog de bomen in de tussentijd zijn gegroeid.
Het lijkt meer op de, ten zuiden van Djakarta gelegen Botanische tuinen, van Kebun Raya Bogor te Bogor, voorheen Buitenzorg.
Zeker gaan zien !

Op Java zijn veel goed onderhouden ere-velden voor gesneuvelde militairen. Eén van die militairen was een neef van jouw opa. Het is de vliegenier Reserve Tweede Luitenant Militair KNIL H. Th. Schouten ( geboren 03-09-1904 ) , die op 11-12-1942 in de 2e wereldoorlog is neergestort in Zuid-Oost Azië. hij ligt begraven in Djakarta op het ere-veld / begraafplaats '' Menteng Pulo '' en is zeer de moeite waard. Bij de ingang kan je de naam opgeven of opzoeken, die aangeeft waar hij begraven ligt. Het adres is: Jalan Menteng Pulo Rt. 03 RW, 012 - Djakarta 12870.

Bep had in ca. 1931 kennis gekregen aan Hans Pronk van Hoogeveen. Hij werkte toen bij de Nederlandsche Pakketvaart Maatschappij op Java, maar werd in 1931 / 1932 overgeplaatst naar Bali.

Hans vertrok met de boot naar Bali, voor zijn werk. Het schip heette: '' van de Wijk ''.

Bep zwaait haar man uit naar Bali. Later verbleef het gezin, vanwege zijn werk o.a. ook in Singapore.

Mei 1932.

Elizabeth Huntelman en Bep, kort voor het vertrek van beiden, naar Nederland.

In Mei 1932 vertrok Joop Schouten's zus: Bep met haar moeder Elizabeth Schouten - Huntelman, jouw overgrootmoeder, naar Nederland.
Bep om kennis te maken met haar toekomstige schoonouders en Ma Schouten voor een nieroperatie in Nederland, die het jaar erop eind Mei 1933 zou plaatsvinden.

Op deze opname boven zijn ze klaar voor vertrek naar Priok ( de oudste en eerste haven van Batavia), met de Auburn 8 cylinder, waar de afvaart naar Nederland is.

Bep komt in September/Oktober 1932 weer alleen terug uit Nederland naar Java. Ma Schouten blijft in Den Haag.

1 September 1932.

Elizabeth Huntelman, Bep en Joop Schouten bij de gevangenpoort in Den Haag.

Deze opname is op de Situbondoweg 20 in Batavia ca. 1932.

Zij trouwden in Batavia op 22 Oktober 1932.

Huwelijksfoto van Bep en Hans in de voortuin van Situbondoweg - Batavia op 22 Oktober 1932 met kennissen, getuigen en Abraham Schouten.

Elizabeth Schouten - Huntelman en Joop Schouten waren in Nederland.

22 Oktober 1932

Huwelijk van Hans en Bep in Batavia.

De huwelijksreis ging via Bandung met het vliegtuig ( P.K.-A.F.B. ) naar Bali met de boot.

22 Oktober 1932.

Kort na het huwelijk van Bep en Hans, vertrekt Abraham Schouten ook naar Nederland. Vanaf 1932 / 1933 tot ca. 1936 / 1937 verblijft Abraham Schouten bij zijn vrouw en Joop Schouten in Den Haag in de Galvanistraat, bij de Laan van Meerdervoort.

Ca. 1932 / 1933 bij de gevangenpoort in Den Haag

één dag voor de Ziekenhuisopname

Eind Mei 1933

'' Moes '' Schouten - Huntelman. Galvanistraat - Den Haag Augustus 1933.

ca. 1933.

Joop Schouten, links en Elizabeth Huntelman, op stoel met daar achter waarschijnlijk Arie Pronk, vader van Hans Pronk ( Bep's echtgenote ).

Er heerste een crisis in Indonesië en 'de zaken ' gaan daar op dat moment niet naar behoren. In Den Haag houdt Abraham Schouten zich bezig met andere zaken dan zijn vakgebied, waaronder de exploitatie van een voormalig meisjes-pension ( waarschijnlijk aan de Galvanistraat ).

De al eerder in het verhaal genoemde zus van Abraham Schouten, Cor Brummelkamp - Schouten, Elizabeth Huntelman en Joop Schouten, verbleven enkele jaren bij elkaar in huis, in Den Haag. Waarschijnlijk was dat aan de Galvanistraat.

Cor had twee zonen. Die speelden waterpolo. Vanwege hun sportieve prestaties werd het brood gehaald in een koffer. De jongens kregen bijna iedere dag bruine bonen met biefstuk te eten, zo gaat het verhaal.

Abraham Schouten verbleef ca. vier jaar in Den Haag.

Op de pier van Scheveningen ca. 1933.

Abraham Schouten, Elizabeth Schouten - Huntelman en Arie Pronk ( vader van Hans Pronk, Bep's echtgenote )

Den Haag Mei 1935.

'' Moes '' Elizabeth Schouten - Huntelman bij de gevangenpoort.

In 1936 / 1937 ging Abraham Schouten terug naar Java en werkte voor verschillende bouwbedrijven en hield zich onderandere bezig met het maken van berekeningen voor de beton-bouw, waar hij een expert in was en niet veel mensen deze berekeningen konden maken.

Joop Schouten studeerde ondertussen in Delft en bleef met zijn moeder tot 1938 op verschillende adressen in Den Haag wonen, waaronder de Galvanistraat.

Joop Schouten ging in dat jaar in Arnhem bij de Akzo werken en woonde in de Steenstraat. Toen '' Moes '' vanuit Den Haag naar Arnhem overkwam verhuisden beide naar de Emmastraat in Arnhem.

Joop Schouten leerde in 1939 Maria Plipphi kennen ( geboren 3 November 1920 te Arnhem ) en zij trouwden vanuit de Emmastraat in Arnhem op 19 Mei 1943.

Het bruidspaar E.T. Schouten en M. Plipphi

19 Mei 1943 in de Emmastraat-Arnhem.

De familie Pronk ( Bep en Hans en de kinderen Bert, Sandra en Leo ) kwam na de oorlog vanuit Singapore ( 1946 / 1947 ) naar Nederland.

In Arnhem verhuisden Joop Schouten, Maria Plipphi en E.P. Schouten - Huntelman naar de Johan de Wittlaan in Arnhem, waar jouw vader, Richard, Robbie ( Robert Eduard Schouten ) en jouw tante Marianne Schouten zijn geboren.

Het gezin Schouten en Elizabeth Schouten - Huntelman verhuisden in 1949, het weer was winters, naar de van Slingelandtstraat te Arnhem, alwaar Elizabeth Schouten - Huntelman, de voorkamer bewoonde en op 29 April 1949 overleed.

Abraham Schouten werkte tot zijn zeventigste jaar ( 1953 ) in Djakarta. Hij woonde er, ongeveer één a twee jaar na zijn aankomst op Java, vanaf ca. 1938 / 1939 met de Duitse Annie Brenner, die hij in Nederland had leren kennen en overgekomen was naar Java. Kort erna tevens met hun aangenomen Javaanse dochter Mona ''Brenner'' ( geboren ca. 1938 / 1939 ).

In ca. 1940 / 1941 werd hun beider dochter Irene ''Brenner'' geboren (zo zal pas na de oorlog blijken).

In 1953 neemt jouw overgrootvader, als architect op Java, afscheid van de '' associatie '', zie bovenstaande foto's, maar ook van Indonesië. Als herinnering kreeg hij onderandere een sigarendoos. Op dat moment was hij één van de ruim 3000 Nederlanders, met niet Indonesische nationaliteit, in Semarang. In Nederland aangekomen woonde het gezin eerst in Doesburg en vanaf ca. 1957 / 1958 in Velp, waar hij trouwde met Annie Brenner. Hij heeft tot zijn overlijden in Velp gewoond.

Abraham Schouten 86 jaar op 23 Juli 1969

bij het huwelijk van zijn kleindochter Sandra Pronk van Hoogeveen.

Joop Schouten, jouw grootvader is na zijn vertrek uit Indonesië in 1931 voor het eerst weer teruggekeerd, voor vacantie, op 28 Augustus 1979 ( 48 jaar nadien ) tot en met 29 Oktober 1979, met Maria, jouw oma.

Daarna nog drie keer: met Maria op 22 Augustus 1981 tot en met 31 Oktober 1981 en in 1988 met jouw tante, Marianne erbij van 16 Juli 1988 tot en met 29 Augustus 1988.

Zijn laatste reis naar Java, Indonesië was op 20 Juli 1994, het jaar na zijn overlijden, waar hij zijn rustplaats in de Java zee, vanuit de haven van Semarang, op 25 Juli 1994 om 15:25 uur vond.

Dit was vast en zeker zijn wens in 1981 ( zie onderstaande foto: Yogyakarta - Borobudur - wensstupa )

STAMREEKS SCHOUTEN

Zelden zal men bij het onderzoek naar een familie spoedig stuiten op een verklaring van de achternaam.
De familie Schouten uit Ouderkerk aan den IJssel blijkt af te stammen van Arien Theunisz. Waert ( zie IX ) uit Ammerstol, die in 1631 Herman Willemz. na diens overlijden opvolgde als schout van Ammerstol. Deze functie heeft hij uitgeoefend tot 1658.
Een schout was in steden en districten de benaming voor het hoofd van het gerecht en de politie en tevens openbaar aanklager. Het schoutambt was een zware en diverse taak. De schout was verantwoordelijk voor de openbare orde en tevens justieel aanklager, een soort officier van justitie.
Een zegel van Arien Theunisz. Waert in zijn functie als schout is helaas niet bekend. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit, dat Ammerstol sinds 1322 stadrechten had en officiële stukken werden bezegeld met een stadszegel, hoewel het een dorp bleef, omdat dit te duur werd bevonden.
Ammerstol ligt bij het naburige Schoonhoven, ten noorden van de rivier de Lek in de Krimpenerwaard en aan de Lekdijk ten zuid-westen van Schoonhoven.
Het dankt zijn naam aan een grafelijke tol die daar al in de vroege 13e eeuw door de graaf van Holland was gevestigd. Dit was een strategisch belangrijke plek vanwege de ligging aan de voor het scheepvaart belangrijke rivier de Lek en nabij de grens met het bisdom Utrecht. Aan deze strategische ligging dankte Ammerstol ook zijn stadrechten, het recht op het houden van een jaarmarkt en het recht van tolvrijheid. Rond 1330 werd er te Ammerstol een kapel gesticht die waarschijnlijk nog in de 14de eeuw door een kerkgebouw werd vervangen. Deze kerk werd in 1880 door nieuwbouw vervangen.
Hoewel het dorp, dankzij de tol, een grote bedrijvigheid kende bleef de ontwikkeling toch achter bij de verwachtingen en al in 1401 werd de tol naar Schoonhoven verplaatst. De zalmvisserij vormde eeuwenlang de belangrijkste bedrijfstak en kende nog in de 19e eeuw een grote bloei.
Het dorp Ammerstol werd in 1812 samen met Berkenwoude bij de Gemeente Bergambacht gevoegd, maar aan deze verbintenis kwam al in 1818 een einde.

Notities:

Zijn kinderen brengen op 03-06-1579 hun dijk voor de tijd van 6 jaar onder een '' warine '' ingaande 15-06-1579 ( in zekerheid stellen / bewaren ).

De kinderen worden op 10-06-1611 genoemd als mede-erfgenamen van Adriaen Woutersz., die getrouwd was met Ychgen Snellen.
Zoon Thonis Jan Gerritsz. (5) huwt''onbekend''. De boedel wordt na zijn overlijden beheerd door aanvankelijk Jan Gerritsz. '' den ouden '' en na diens overlijden in ca. 1608 voortgezet door diens zoon Gerrit Jansz. Waert, die op 06- 09-1609 zijn eerste rekening overlegd betreffende het beheer over het jaar 1608, idem op 21-10-1612 over de jaren 1609, 1610 en 1611.

Op 13-02-1612 is er een kwestie ontstaan tussen Wouter Jansz. Cock en Gerrit Jansz. Waert in verband met een declaratie van gemaakte onkosten opgenomen in de rekening. Op 28-06-1621 wordt Gerrit Jansz. Waert bedankt door Aerjaentgen Theunisdr. voor de voogdij en goede administratie, zij blijkt ondertussen gehuwd te zijn met Gerrit Dammisz.

Notities:

In 1579 is Jan Gerritsz. Waert woonachtig te Ammerstol. In de jaren 1581, 1583 en 1599 is hij geld schuldig. Vanwege de koop van 2 hond land ( ca. 0,283 hectare ) is hij geld schuldig aan Marichgen Dircksdr. Jan Gerritz. Waert is in 1591 schepen.

Gerrit Jansz. wordt vermeld in het register Haardsteden 1604, 1606, 1610 van Ammerstol. Voert van 1608 tot 1621 de administratie van de boedel van zijn broer Thonis.

Notities:

Antonis Gerritsz Waert trouwde zijn stiefzuster Pietergen Hermandsdr.

Notities:

Arien Theunisz Waert was Schout van Ammerstol van 1631 tot 1658.

Wapen van Ammerstol, vanaf 24 december 1817.

Het oorspronkelijke wapen van Ammerstol bevatte een rode leeuw op een gouden veld wat terug te voeren was op het feit dat bij Ammerstol een grafelijke tol was.
De zalm verwijst naar de Ammerstolse zalmvisserij.

Op 17 september 1658 blijkt hij in de Opperstock van Streefkerk te wonen als hij zijn huis te Ammerstol aan zijn opvolger de schout Cornelis van Staveren verkoopt.
Cornelis van Staveren, geboren te Zwammerdam ca. 1626, was schout te Ammerstol van 1658 tot 1666 en in 1666 en 1667 schout van Barwoutswaarder, hij trouwt in 1656 Ariaantje Harmens Snell, overleden 16-03-1710.
Cornelis van Staveren kreeg problemen omdat hij op zondag met vaatjes bier '' aan het werk '' was.Gemeentewapen, van de voormalige Gemeente Ouderkerk aan den IJssel, van 24-07-1816

(zilver, beladen met drie halve manen, alles met sabel-zwart)

Hij was woonachtig te Ouderkerk aan den IJssel, in de polder De Cromme. Gehuwd in 1675 te Ouderkerk aan den IJssel met Leentje Pietersdr. Scheepmaker, geboren in 1650 en begraven op 23-02-1718 te Ouderkerk aan den IJssel. Zij was de dochter van Pieter Willemsz. Scheepmaker en Martijntje Jacobsdr. Soft.
Zij kregen zes kinderen, allen gedoopt te Ouderkerk aan den IJssel.

Achtereenvolgend:Notities:

Pieter Arienszn. Waert verkoopt op 26 oktober 1685 samen met zijn zwager 2/3 deel van een huis aan zijn vrouws broer Bartholomeus gekomen van hun vader en moeder, in de polder de Zijde gelegen onder Ouderkerk aan den IJssel. Hij ontvangt 100 gulden. In 1691 wordt hij samen met zijn vrouw vermeld op de lidmaatlijst van de Hervormde Gemeente van Ouderkerk aan den IJssel en woont dan tussen de Groenedijk en de Kerk. In 1705 komt hij ook op deze lijst voor en woont hij in de polder de Cromme. Op 5 augustus 1705 laat Pieter met zijn vrouw een zgn. mutueel testament opmaken voor de Notaris. In datzelfde jaar blijkt bij hem 1 man en 1 paard ingekwartierd te zijn. Pieter wordt vermeld in de personele omslag 1706 - 1719, idem 1708 in een lijst i.v.m. de aankoop van een brandspuit.

Notities:

Teunis Pietersz. Schouten, ook genoemd als Teunis Schout, Teunis Waard of Teunis Weerd.
Geloof: Nederlands Gereformeerd. Doop getuigen op 15-12-1680 waren: Jan Arienszn., Cornelis Janszn. en Baertje Ariensdr.
Doopgetuigen bij Marchje Abrahamsdr. Noorlander waren: Jacob Hoff ( of Cornelis Jacobs Sost of Soft ); Barber Claesdr. ( Noorlander ? ) en Ariaentje Cornelisdr., vermoedelijk haar moeder.
Teunis was bouwman, veehouder en landbouwer in de Cromme polder onder Ouderkerk aan den IJssel.

Op 11-05-1727 maken zij hun mutueel testament in Ouderkerk aan den IJssel. Teunis is op dat moment ziek. De langstlevende is voogd, daarna Anij Pieters Schouten zijn broer en Claes Abr. Noorlander haar broer. Teunis wordt op 23-09-1733 in het weerboek van Ouderkerk aan den IJssel vermeld samen met Leendert Cornelisz. de Jong in weer nr. 70 in de polder de Cromme.
Volgens het register van afgescheiden pachten in 1749 is hij bouwman, wonende in de polder de Cromme en heeft 7 melkkoeien, 1 vaars in het hoorngeld en 2 hond bezaaid land ( ca. 0,283 hectare )

Notitie:

Dirk Pietersz. Schouten trouwt te Ouderkerk aan den IJssel op 26-01-1785 met Cornelia Jaspersdr. van den Donck, geboren Sliedrecht 29-09-1764 en overleden te Ouderkerk aan den IJssel op 06-05-1813. Zij kwam met de attestatie van Sliedrecht op 27-01-1785 naar Ouderkerk aan den IJssel. Dochter van Jasper Ariensz. van den Donck en Anna Ariensdr. Kleyn. zij trouwt op 27-03-1808 te Ouderkerk aan den IJssel voor de tweede maal. Dit keer met Huybert Opschoor.


Klik hier als je meer info zoekt over iets wat Eric noemt over een straat of een naam:
ga naar Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in,
bijvoorbeeld Eijgelsheim (of iets anders) en klik op ENTER

Klik hier voor de overige verhalen van Eric Eijgelsheim op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

4 September 2008