Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Van Jan van Riebeeck en Kaap de Goede Hoop tot Paul Kruger, de Boerenoorlog en uiteindelijk Rotterdam

Eeuwenlang was de verhouding tussen Nederland en zijn Zuid-Wester buren, de Engelsen, gespannen. Met de Schotten konden de Nederlanders veel beter overweg.

Citaat uit ons
Schotland epos :Met het echte Engeland zijn zelfs meerdere handelsoorlogen gevoerd, de 4e Engelse oorlog (link) had het meeste invloed op de toen toch al niet zoo'n beste ekonomische situatie in het toenmalige Nederland. Citaat uit ons Antillen verhaal :
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van dit verhaal (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!


Om het aantal GB / maand beheersbaar te houden, zijn wij helaas genoodzaakt foto's / prenten / kaarten etc als thumbnail weer te geven.

Klik dus op de thumbnail voor het originele formaat en op BACK van je browser om weer terug te keren naar het verhaal.

Ook de vierkantjes met rood kruisje zijn een thumb, die thumb bleek te klein om weer te geven...


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Adverteren bij Daisycon              Adverteren bij Daisycon             Adverteren bij Daisycon             Adverteren bij Daisycon             Adverteren bij Daisycon

Adverteren bij Daisycon            

Denksport Kruiswoord Varia - Kruiswoord Varia; de leukste variaties op de eeuwenoude kruiswoord hersenkraker.AANBEVOLEN

Op zoek naar boeken over Afrika?

Klik dan op deze link

Zoek je iets anders dan Afrika?

Kan ook:
Vind boeken


bol.comAlle boeken over Geschiedenis & Politiek vind je bij bol.com!Een van die Nederlandse koloniën die toen door de Britten werd overgenomen was de Kaap Kolonie, en daar gaat dit verhaal over.

Wat betreft de Nederlanders begon de kennismaking met Kaap de Goede Hoop met het bezoek van Cornelis Matelieff de Jonge aan de Tafelbaai.

Cornelis Matelieff de Jonge

LINK

Volgens de overlevering kocht Cornelis Matelieff de Jonge rondom de Tafelbaai 38 schapen en 2 koeien voor ongeveer 1 gulden aan oud roest, eeuwenlang was dit HET voorbeeld van de Nederlandse handelsgeest.

Waarom Cornelis Matelieff de Jonge daar in de buurt was, hij was in opdracht van de VOC op weg naar, laten we maar zeggen de Oost, voor meer details over Cornelis Matelieff de Jonge moet je zijn verhaal maar eens lezen.......

In 1647 strandde het VOC schip Haerlem in de Tafelbaai. Vaak overleefde je zoo'n schipbreuk slechts met moeite, maar had je het erna nog moeilijker door gebrek aan voedsel en vooral water. Tot verbazing van de Heeren XVII van de VOC rapporteerde een van de overlevenden die heelhuids terugkwam in Amsterdam, de onderkoopman Leendert Jansz, dat het land rondom de Tafelbaai voldoende voedsel en water had opgeleverd en dus uitstekend geschikt zou zijn om er een nederzetting te beginnen.In 1652, kwam dus Jan van Riebeeck naar de Tafelbaai om daar, vergezeld door meer dan 100 'onderhorigen', een bevoorradingsstation voor de VOC te stichten oftewel 't maecken van een Fort ende Thuijn.

Van Riebeeck begon met een ruilhandel met de plaatselijke bevolking, de Khoisan, maar ook wel de Khoikhoi genoemd. Nu hebben wij al moeite met die namen, laat staan die Nederlanders in 1652 en erna, wie de volgende naam precies voor het eerst heeft gebruikt is onbekend, maar nog steeds weet iedere Nederlander wat er (figuurlijk) bedoeld wordt met

Hottentotten

een weinig flatteuze naam voor de Khoisan / Khoikhoi die bijna volledig door de kolonisatie van Zuid Afrika zouden worden verdrongen. In ons verhaal zullen we echter toch gebruik maken van de naam Hottentotten, om aan te geven hoe denigrerend deze naam nog steeds in het Nederlands klinkt...

In 1658 werd over de Hottentotten het volgende verteld :

Eeuwenlang werd Jan van Riebeeck in Nederland en in Zuid-Afrika als een held beschouwd en soms nog steeds, dus even iets vertellen over de streng Calvinistische familie Riebeeck:

Uiteraard vind je in Kaapstad aan de Heerengracht nog steeds een standbeeld van Jan van Riebeeck en zijn vrouw. Aan de Strandstraat kun je nog steeds Het Kasteel van de Goede Hoop vinden. Daar in de buurt ook De Groote Kerk, de Nederduits Gereformeerde Kerk en De Tuynhys, nu de residentie van de President van Zuid-Afrika. Foto's van deze monumenten heeft Aad nog niet kunnen vinden, dus houden we ons aanbevolen.....


Jan van Riebeeck werd op 21 april 1619 geboren in Culemborg in dit huis :

Het geboortehuis Fonteijn van Jan van Riebeeck in Culemborg

In het gemeentehuis van Culemborg kun je nog steeds het volgende vinden :

Jan van Riebeeck

Een raam in het stadhuis van Culemborg

En natuurlijk vonden we ook dit bijzondere kaartje van de Kaapkolonie in de periode tijdens en na Jan van Riebeeck:

Speciaal voor Google zetten we ook wat we op deze kaart kunnen vinden (v.l.n.r. en o.n.b.) even op een rijtje:


Al deze namen kun je ook terugvinden in de schitterende, van harte aanbevolen, roman Stemmen uit Zee van Dan Sleigh, waarover later meer, want eerst nog even dit, een samenvatting over het leven van Jan van Riebeeck tijdens zijn verblijf op het Fort De Goede Hoop:

Jan van Riebeeck vertrok na het stichten van de Kaapkolonie naar Batavia waar hij in 1677 overleed. Via Google kun je ongetwijfeld nog veel meer over hem te weten komen......
Op Aad's eigen site zou je dan bijvoorbeeld de in de Kaap kolonie geboren Abraham van Riebeeck, de zoon van Jan van Riebeeck kunnen tegenkomen, Abraham werd zelfs Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, maar hij is nu vergeten, maar vader Jan nog niet. In de onderstaande biografie van zoon Abraham kun je lezen dat Abraham geen makkelijk karakter had, ongetwijfeld geerfd van vader Jan, want ook die was geen makkelijke. Beide heren hadden ook dezelfde hobby kun je lezen, reizen...

Abraham van Riebeeck

zoon van Jan van Riebeeck

Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

LINK

Voor we verder gaan is het nu tijd voor een paar fraaie kaarten en prenten, wordt het duidelijk waar we de Tabelbaai, Cabo de Bona Esparance, de Portugese naam voor Kaap de Goede Hoop, want de Portugezen waren er natuurlijk al veel eerder en Hottentots Holland kunnen vinden in Zuid-Afrika :

valentijncaapdergoedehoop

Caap Der Goede Hoop

uit Aad's verhaal over Dominee François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën en de VOC

LINK

Cabo de Bona Esparance

oftewel Kaap de Goede Hoop met

Hottentots Holland......

linksboven de Tafel Bay en daar weer linksboven Robben Eyland

De Tafelbaai

Dat puntje onder Kaapstad is Kaap de Goede Hoop

De huidige Kaap de Goede Hoop

Meer over de routes van bijvoorbeeld de VOC schepen en de daarbij gebruikte kaarten kun je vinden in ons verhaal

De Atlas van Blaeu is nog steeds wereldberoemd

Maar terug naar Jan van Riebeeck:

Jan van Riebeeck begon aan de Kaap met een ruilhandel, tabak en brandewijn in ruil voor beeste en skapen van de Hottentotten. Maar een hele voor de geschiedenis van Zuid-Afrika vergaande instruktie was ook het zoo min mogelijk kontakt leggen met de plaatselijke bevolking, een kolonisatie van het gebied was immers niet de bedoeling, het zou heel anders gaan dan de Heeren XVII hadden kunnen voorzien....

Jan van Riebeeck bouwde namelijk niet alleen een fort aan de Tafelbaai, maar liet ook een amandelhaag planten op de landengte die de Kaap afsloot. Bij de amandelhaag werden een aantal bewakingshutten gebouwd om er voor te zorgen dat de Hottentotten niet ongevraagd binnen kwamen, vanuit Jan van Riebeeck's opdracht begrijpelijk, maar deze amandelhaag werd wel het begin van het door de hele wereld bekende Nederlandse woord

APARTHEIDSommige Hottentotten leerden Nederlands en fungeerden dus als tolken en tussenhandelaren. Van Riebeeck ontving geregeld leiders van de Hottentotten en er werd zelfs 1 Hottentotse vrouw gedoopt, zij werd Eva genoemd en was in dienst van de familie Van Riebeeck, zoals we al zagen. Eva huwde zelfs met een VOC dienaar, heel uitzonderlijk in die tijd, toen men zwarten nog niet echt tot het echte (blanke) mensenras vond behoren.....
Maar uiteraard ging er ook wel eens wat mis, reeds in 1658 werd de eerste Hottentot, de tolk Harry, (dat die mensen al een eigen naam hadden daar werd niet opgelet natuurlijk) al verbannen naar het Robbeneiland, meer dan 3 eeuwen lang zal Robbeneiland voor hetzelfde doel worden gebruikt, tot Nelson Mandela toe....

Als snel had Jan van Riebeeck tekort aan arbeidskrachten voor o.m. zijn tuinen voor verse groenten en fruit voor de voorbij komende VOC schepen en dus werden slaven geimporteerd. Dezelfde slaven werden ook gebruikt voor het jacht maken op 'opstandige' Hottentotten onder leiding van de o.m. ontsnapte tolk Harry. De VOC liet zelfs speciaal paarden en honden overkomen om de diverse 'opstanden' te onderdrukken.Citaat uit ons Elmina verhaal:

In 1657 nam de VOC een ander voor de geschiedenis van Zuid-Afrika vergaand besluit : een aantal blanke werknemers van de VOC mochten een eigen boerderij beginnen ten Oosten van de amandelhaag in een gebied wat Rondebosch werd genoemd, het begin van wat later werd genoemd de Vrij Burghers oftewel De Boeren.
Dat in Rondebosch, ten Oosten van de Tafelberg, al mensen woonden, dat deed natuurlijk niet ter zake.....

En dus brak in 1659 de eerste grootschalige oorlog uit met de Hottentotten die zich begonnen te realiseren dat die Nederlanders zouden blijven en zich in hun gebied zouden gaan vestigen. Uiteraard verloren de Hottentotten...
De Vrij Burghers begonnen zich echter steeds meer te ergeren aan het loslopende vee van de Hottentotten die hun gewassen vernielden, ook werd hun vee door de Hottentotten gestolen, want de Nederlanders deden dit toch ook....

Van 1673 tot 1677 werd er weer hevig gevochten, de VOC oefende steeds meer druk uit om vee aan hen te verkopen, goedschiks of kwaadschiks, ook vestigden steeds meer Vrije Burghers zich in de meest vruchtbare gebieden van de Hottentotten. Vanaf het eind van de 17e eeuw waren de Hottentotten uiteindelijk niet meer in staat zichzelf m.b.v. vee en grond in leven te houden. Om te overleven namen de Hottentotten dienst op de boerderijen van de Vrije Burghers....naast de slaven die er ook werkten.

Vanaf 1679 vestigden de Vrije Burghers zich ook in het gebied wat later Stellenbosch zou worden genoemd, vernoemd naar een van de opvolgers van Jan van Riebeeck : Simon van der Stel (gouverneur van 1679 - 1699). Dankzij gevluchte Franse Hugenoten t.g.v. de opheffing van het Edict van Nantes, werd Stellenbosch een bekend wijngebied.

We kregen deze prent van Walter Jonker, die erbij vertelde dat hij dit VOC-teken vond in Zuid Afrika (Stellenbosch). Het was het teken van Kaapstad.

Vanaf begin 18e eeuw begonnen sommige Vrije Burghers zich Afrikaners te noemen, ze deden dit om aan te geven dat ze in Afrika zouden blijven en nooit meer terug wilden naar Europa.

Ook tussen de VOC en de Afrikaners liep de spanning soms hoog op, de Hottentotten waren in hun ogen onbetrouwbare vee dieven, de VOC betaalde te weinig voor hun landbouwprodukten. Bovendien hadden de meeste Afrikaners van de VOC een voorschot gekregen om een boerderij te stichten, maar dat geld moest, met rente, wel worden terugbetaald......

De groei van het aantal Afrikaners werd dus geregeld belemmerd door, wat de Afrikaners toen al vonden, de krenterigheid van de VOC. Maar toch ging die groei, geheel ongepland, uiteraard door, ten koste van de Hottentotten, want ook de kinderen van de in de Kaap Kolonie geboren Afrikaners stichten weer nieuwe boerderijen, ondanks of dankzij de VOC. Er kwam dus een generatie Afrikaners die absoluut geen binding meer had met Europa, alleen de taal verbond hen nog met het land van de VOC.

Eind 18e eeuw waren er ook al evenveel Afrikaners van Nederlandse als Duitse afkomst, ook waren veel Fransen overgekomen, allemaal aangetrokken door de financiele steun van de VOC en het voor Europeanen aangename klimaat.

Citaat uit ons Elmina verhaal :

Tot 1717 gaf de VOC grondbezit in vrij eigendom uit rondom Stellenbosch, Drakestein en het Land van Waveren. In 1717 werd gestopt met de uitgifte van land in vrij eigendom. Zij die geen geld hadden, moesten toen noodgedwongen steeds verder naar het Noorden of het Oosten uitwijken. En zoo werd in 1730 Swellendam gesticht, in 1767 het gebied rondom Graaff-Reinet, uiteraard allemaal ten koste van de plaatselijke bewoners.

En zoo ontstonden grote verschillen : rondom Stellenbosch grote welvarende boerderijen, heel veel verder de armere Trekboeren, zoals zij zich zelf begonnen te noemen, later afgekort tot Boeren. De afstand tot de Kaap van de zich steeds verder vestigende Boeren werd letterlijk en figuurlijk steeds groter.

Ook tussen de Vrij Burghers rondom de (oude) Kaap en de VOC boterde het steeds minder, de VOC werd steeds starder qua besluitvaardigheid, veel Vrij Burghers voelden zich opgesloten in het keurslijf van de VOC en werden dus aanhangers van de Patriottische ideeen ontstaan tijdens de 4e Engelse oorlog van 1780 - 1784.

Uniek in de geschiedenis van de VOC was ook dat het de Vrij Burghers al in 1706 gelukt was om Willem Adriaan van der Stel (gouverneur van 1699 - 1706, de zoon van Simon) af te laten zetten als gouverneur....

In 1795 moest Stadhouder Willem V vluchtten naar Londen en vanuit Kew gaf hij in 1796 de kolonien opdracht zich onder Engels bestuur te stellen, nou zoo simpel ging het natuurlijk niet, overal moesten de Engelsen geweld gebruiken, maar dankzij de overwinning bij Muizenberg kwam de Kaap Kolonie onder Brits bestuur.

Citaat uit ons Elmina verhaal :Na de Franse tijd werden een aantal kolonien niet teruggegeven door de Britten, de bekendste zijn Ceylon en.... de Kaap Kolonie en daarmee begint dus een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Kaap Kolonie :

En natuurlijk volgt er nu een citaat uit het nu wat vergeten boek van August Niemann

Pieter Marits

de lotgevallen van een Transvaalse jongen, waarin een zendeling even de geschiedenis van Zuid-Afrika tot eind 19e eeuw zoo heerlijk gekleurd samenvat voor Pieter Marits, goed dat Aad dat boek weer eens heeft gelezen :We gaan meteen maar even door met nog een citaat uit een geschiedenis boek uit 1917 :

In de geschiedenis van Zuid-Afrika speelt de ossenwagen een uiterst belangrijke rol; zonder dezen zou het "trekken" onmogelijk geweest zijn ; zij dienden niet alleen als vervoermiddel, maar ook als woning en, in een kring geplaatst en de open ruimten met doorntakken aangevuld, als vesting tegen de Kaffers. In de steden ziet men ze meestal slechts in den vroegen morgen; alleen bij de avondmaalsviering verblijven de boeren eenige dagen in de steden of kerkdorpen. Op deze prent is achter de kerk het regeeringsgebouw der Zuid-Afrikaansche Republiek zichtbaar :

Boeren ossenwagens op het kerkplein van Pretoria
tijdens het Avondmaal in de kerk

Moeten in den eersten vrijheidsoorlog van 1881 genoemd worden de namen van Paul Kruger , van Joubert

Joubert

en van den Hollander dr. Jorissen, in den laatsten oorlog maakten zich tal van Boerenaanvoerders wereldberoemd.
Wij noemen slechts den nobelen president Stein ,

President Martinus Steijn

Botha, de Wet, de la Rey, Hertzog en Bevers, van welke vooral Botha en Hertzog zich later ook als begaafde Staatslieden deden kennen.

De Nederlandse ambassadeur Leyds

Als staatssecretaris, later gezant, stond de Hollander Leyds de regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek trouw ter zijde, zooais de Boeren-Republieken in vele Hollanders trouwe dienaren vonden; wij noemen hier Mr. Hamelberg, die wel eens de vader van den Oranje-Vrijstaat is genoemd.

Penning met het portret van Paul Kruger

ter gelegenheid van de opening van de Nederlandsch Zuid-Afrikaanschen Spoorweg

Tegenover de Hollandsche Afrikaners stond de Engelschman Cecil Rhodes met zijn aanhang.

Met de inneming van Pretoria dachten vele Engelschen dat de tegenstand der Boeren wel gebroken zou zijn; de tijd en vooral Generaal De Wet, de geniaalste aanvoerder in de guerilla die nu volgde, leerden het hen anders.

Na deze fraaie stukjes proza neemt Aad het weer over en gaan we de rest van het verhaal vertellen rondom Paul Kruger:

Paul Kruger

1825 - 1904

Maar laten we eerst beginnen met een mooi chronologisch overzicht van de, zoals het is gaan heten, de Transvaalse Opstand oftewel de 1e Vrijheidsoorlog (1880 - 1881) en de Anglo-Boerenoorlog oftewel de 2e Vrijheidsoorlog (1899 - 1902). De 1e Vrijheidsoorlog en de 2e Vrijheidsoorlog worden ook wel samen de Boerenoorlog(en) genoemd.Van een agrarische gebied veranderde Zuid-Afrika dus in een begerenswaardig gebied in de 19e eeuw door de vondst van diamanten in 1867 en 20 jaar later door de vondst van goud. Bijna alle diamanten en goud werden aangetroffen in de Vrije Boeren Republieken, vooral in Transvaal waar Paul Kruger president van zou gaan worden.

Vanaf 1874 voerde de Britse regering van Disraeli een aktieve koloniale politiek. Voor Zuid-Afrika werd een federatie voorgesteld, waar de Boeren echter geen zin in hadden, waarom zouden ze ook ?? En dus besloot Londen in 1877 de vrije Boeren Staten Transvaal en Oranje Vrijstaat maar te annexeren, een normale koloniale handeling die ook door bijv. de Nederlanders werd toegepast in Nederlands-Indië (LINK Naar Aad's  Nederlands-Indië geschiedenis verhalen) : je maakte kennis met de plaatselijke machthebber en vertelde hem dat hij nu behoorde tot Nederland. Veel lokale vorsten in Indië begrepen dit pas, toen zij op de een of andere manier protesteerden...

Een mooi voorbeeld uit Aad's verhaal over De bloedige verovering van Atjeh : En dus brak in 1881 de Eerste Boeren Oorlog uit o.l.v. Paul Kruger, waarin tot verbazing van de wereld de Boeren een grote overwinning boekten bij Majuba. De regering Gladstone besloot toen maar tot overleg, wat resulteerde in het herstel van de onafhankelijkheid van de Boeren Republieken via de Conventie van Pretoria op 5 april 1881, maar...... wel onder erkenning van de Britse soevereiniteit....In datzelfde jaar 1881 werd dus goud gevonden, o.m. in Transvaal.... en dat trok velen aan, en dus bestond in 1896 de bevolking van Johannesburg nog maar voor ca 10% uit autochtone Transvalers...., die andere allochtone 90% werden uitlanders genoemd.
Voor de verbinding naar zee, was Transvaal aangewezen op de Kaap, maar Paul Kruger koos ervoor om verbonden te worden met de haven van Lourenço Marques in Portugees Mozambique. Een bron voor konflikten natuurlijk.

In 1895 deed de leider van de Kaapse politiek de Brit Cecil Rhodes een poging tot een staatsgreep in Transvaal : hij probeerde een opstand uit te lokken onder de uitlanders die hem dan om hulp moesten verzoeken, de geschiedenis ingegaan als de Jameson Raid.
Het maakte een einde aan de politieke loopbaan van Cecil Rhodes die wel bekend zou blijven als de stichter van Rhodesië, en de geschiedenis is ingegaan als een rasechte koloniaal met weinig scrupules....

Cecil Rhodes

1853 - 1902

Leander Starr Jameson was een in Schotland geboren arts, bevriend met Rhodes. Namens Rhodes bestuurde Jameson Matabeleland.

Het plan voor de Jameson raid kwam er op neer dat Jameson met 1500 man en wapens Transvaal zou binnenvallen na een verzoek om hulp van (Britse) uitlanders in Transvaal. De uitlanders gaven aanvankelijk hun medewerking. Zoo had Jameson van hen al een brief om hulp gekregen waarin hij alleen nog maar de datum hoefde aan te passen, een van te voren te plannen spontaan verzoek om hulp. De uitlanders hadden ook al toegezegd een groot deel van de kosten voor hun rekening te zullen nemen, het spreekt vanzelf dat Jameson dacht, dat wordt een makkie, zouden we nu zeggen.

Maar wat gebeurde, op de min of meer geplande datum, lieten de uitlanders het ineens afweten, de inval van Jameson moest een week worden uitgesteld want er waren belangrijke paardenraces..... en die gingen voor. Voor de zekerheid hadden de uitlanders zelfs twee boodschappers naar Jameson gestuurd om hem dit te vertellen.
De Britse regeing in Londen was van de plannen van Jameson op de hoogte, maar hield zich, aldus was afgesproken, van de domme...I did not want too know too much, aldus de Minister van Kolonien, Joseph Chamberlain, de vader van Neville Chamberlain, inderdaad die van Hitler en München

Leander Starr Jameson

1853 - 1917

Ook Rhodes liet Jameson weten dat de raid tijdelijk was afgeblazen, maar Jameson nam de gok en ging toch, als superieure Brit, op weg. De Britten hadden veel ervaring met vechten tegen inlanders, maar onderschatten de Boeren... Die wisten in korte tijd Jameson natuurlijk te verslaan bij, oh ironie van de geschiedenis, Krugerdorp en leverden hem zelfs uit, ter berechting, aan Londen. Een groot schandaal natuurlijk, vooral toen alle details boven water kwamen. Rhodes moest aftreden, maar voor vele gewone Britten was Jameson een held, Madame Tussaud liet zelfs een wassen beeld van hem maken.

Jameson kreeg 15 maanden, hij zat er door ziekte slechts 10 uit. In 1900 werd hij gekozen in het Parlement van de Kaapkolonie en werd zelfs van 1904 tot 1908 premier van de Kaapkolonie. Ook het gedrag van Minister Chamberlain werd onderzocht, de kommissie die dit deed kreeg al snel de naam Committee of No-Enquiry, kortom de doofpot.

De opvolger van Cecil Rhodes in 1887 werd Sir Alfred Milner :

De Brit Sir Alfred Milner

Ook Milner was een rasechte Britse imperialist, de toekomst van het Britse Rijk lag in handen van het verkrijgen van o.m. Transvaal, net zoals de Nederlanders dat in dezelfde tijd dachten over Atjeh. En dus werd Paul Kruger uitgenodigd zich te laten annexeren toen hij in februari 1898 voor de vierde keer was gekozen tot President van Transvaal, de reaktie van Paul Kruger was uiteraard afwijzend en dus was The British Empire gedwongen om Transvaal de oorlog te verklaren, net zoals Nederland dat had gedaan bij Atjeh in 1873 :

Citaat uit Aad's De bloedige verovering van Atjeh verhaal :

Het kan niet anders : Loudon c.q. Nieuwenhuyzen zijn zeer gepikeerd door het antwoord vanuit Atjeh :

"in gebreke is gebleven die te verschaffen,maar zelfs de tegen hem ingebragte grieven niet heeft weêrsproken, en daarenboven er toe is overgegaan zich zoo in het oog loopend mogelijk ten strijde toe te rusten, dat daaraan geen andere beteekenis kan worden toegekend dan dat Atjeh het Gouvernement van Nederlandsch Indie moedwillig heeft gehoond en zich op het daardoor ingenomen vijandig standpunt wenscht te handhaven;"

Kortom : je hebt geen antwoord gegeven, er lopen gewapende mannen op het strand en dus heb je ons moedwillig gehoond.

En dus zijn wij beledigd en dus verklaren wij jou de oorlog......... en dus kun je hieronder een van de laatste officiële Nederlandse oorlogsverklaringen lezen, waartegen het Acheh Sumatra National Liberation Front -ASNLF nog steeds ageert tot voor de poorten van de Nederlandse ambassade in Jakarta. (de allerlaatste Nederlandse oorlogsverklaringen dateren uit WOII)

Oorlogsmanifest.

  De Commissaris van het Gouvernement van Nederlandsch Indie voor Atjeh;
        Overwegende:
  dat op het Gouvernement van Nederlandsch Indie de verpligting rust, om de algemeene belangen van handel en scheepvaart in den Oost-Indischen Archipel tegen belemmeringen te beveiligen;
  dat die belangen door de onderlinge geschillen en vijandelijkheden der aan het Rijk van Atjeh onderhoorige staatjes, waarvan enkelen hij herhaling de bescherming van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement hebben ingeroepen, bij voortduring zijn geschaad;
  dat de herhaalde vertoogen van de zijde van dat Gouvernement, om aan zoodanigen toestand een einde te maken en eene goed bevestigde verstandhouding van Atjeh tot hetzelve in het leven te roepen, steeds zijn afgestuit op den onwil en de volslagen onverschilligheid van de bestuurders van gemeld Rijk, en op hunne magteloosheid om in de onderhoorigheden van Atjeh de rust en orde naar eisch te handhaven;
 dat die pogingen onlangs zelfs zijn beantwoord met verregaande trouweloosheid, op een tijdstip dat het Nederlandsch-Indisch Gouvernement met de meest welwillende bedoelingen zich in nadere verbinding met Atjeh heeft gesteld;
 dat de Sultan van Atjeh, deswege nadrukkelijk om opheldering gevraagd, eerst bij het schrijven van den Commissaris van den 22sten dezer, en daarna bij dat van den 24sten daaraanvolgende, niet alleen geheel in gebreke is gebleven die te verschaffen, maar zelfs de tegen hem ingebragte grieven niet heeft weêrsproken, en daarenboven er toe is overgegaan zich zoo in het oog loopend mogelijk ten strijde toe te rusten, dat daaraan geen andere beteekenis kan worden toegekend dan dat Atjeh het Gouvernement van Nederlandsch Indie moedwillig heeft gehoond en zich op het daardoor ingenomen vijandig standpunt wenscht te handhaven;
  dat de bestuurders van dat Rijk zich daardoor hebben schuldig gemaakt aan schennis van het tusschen hetzelve en het Nederlandsch-Indisch Gouvernement op den 3Osten Maart 1857 gesloten tractaat van handel, vrede en vriendschap, en het mitsdien overtuigend is gebleken dat geen staat kan worden gemaakt op de goede trouw van die bestuurders;
  dat het der Regering van Nederlandsch Indie onder deze omstandigheden niet langer mogelijk is, zonder krachtdadige middelen, een zoowel door het algemeen handelsbelang als de eischen van hare eigene veiligheid in noordelijk Sumatra gevorderden staat van zaken te waarborgen;
  Verklaart uit kracht van de magt en bevoegdheid, aan hem door de Regering van Nederlandsch Indie verleend, in naam van die Regering, den oorlog aan den Sultan van Atjeh, waarvan hij overigens bij dit manifest mededeeling doet aan elk wien zulks mogt aangaan, en een iegelijk aandachtig maakt aan alle mogelijke daaruit voortvloeijende gevolgen en aan de verpligtingen, welke in oorlogstijd op iederen burger van den Staat rusten.
  Gedaan aan boord van Zijner Majesteits stoomschip Citadel van Antwerpen, liggende voor Groot-Atjeh, op heden, Woensdag den 26sten Maart 1873.Maar de sultan krijgt nog één kans : dat "Uwe Hoogheid de opperheerschappij van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden over Atjeh erkenne" en "het strand door het zich thans daarop bevindend gewapende volk worde ontruimd"

aan den Sultan van Atjeh.

Voorts deel ik Uwe Hoogheid mede, dat ik haar op heden morgen ontvangen schrïjven van den 26sten dezer overwogen heb.
Evenmin als Uwe Hoogheid verlang ik den oorlog; doch de wijze waarop Atjeh het Gouvernement van Nederlandsch lndie tot dusver en vooral nu laatstelijk weêr bejegende, heeft den oorlog onvermijdelijk gemaakt, ten ware Uwe Hoogheid van hare opregte ge-zindheid doe blijken, om tot het Gouvernement van Nederlandsch Indiein eene verhouding te komen, welke een afdoenden waarborg tegen verdere verwikkelingen oplevert.
Het eenige middel daartoe is, dat Uwe Hoogheid de opperheerschappij van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden over Atjeh erkenne.
Hiertoe geef ik haar tot Zaturdagmiddag, den 29sten dezer maand Maart, den tijd.
Is de erkenning der souvereiniteit van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden over Atjeh alsdan niet door Uwe Hoogheid gedaan, dan zal onherroepelijk tot het openen der vijandelijkheden worden overgegaan, waartoe ik, behalve de hier reeds aanwezige oorlog-schepen, binnen enkele dagen over eene hoogst aanzienIijke strijdmagt, welke van Batavia in aantogt is, zal kunnen beschikken.
Ik moet Uwe Hoogheid evenwel doen opmerken, dat ik de vijandelijkheden, waarmede ik juist op het oogenblik dat haar voormeld schrijven mij gewerd een aanvang wilde maken, alleen dan zal staken, wanneer Uwe Hoogheid zorg draagt dat het strand door het zich thans daarop bevindend gewapende volk worde ontruimd, elke arbeid aan de daar aanwezige bentings ophoude en geen sndere bentings worden opgerigt. Morgen ochtend, bij het aanbreken van den dag, behoort aan deze voorwaarde ten duidelijkste te zijn voldaan.
Geschreven aan boord van Zr. Ms. oorlogschip Citadel van Antwerpen, op Donderdag den 27sten Maart 1873De sultan reageert met : "maak ik mijn vriend mijn wensch kenbaar, dat hij mijn land niet verwoeste" De sultan kent de Nederlanders maar al te goed en helaas voor hem, het land zal eerst moeten worden verwoest, erna kan pas met het bijbrengen van de Westerse beschaving worden begonnen :

            ......een roofstaat aan de Noordzee......
            .....dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot
            betaling de bestolene bedwelmt met
            opium, Evangelie en jenever...

             Aan U durf ik met vertrouwen te vragen of het
            Uw wil is dat daarginds Uw meer dan dertig
            millioenen onderdanen worden mishandeld en
            uitgezogen in UWEN naam?


            Multatuli [1860] ...aan Nederland...Koning Willem IIIAssistent_resident_Eduard_Douwes_Dekker_van_Lebak_Residentie_Bantam....dat dorp stond in brand, omdat het veroverd was door Nederlandsche soldaten.......


Ja, 't dorp was veroverd door Nederlandsche soldaten, en stond dus in brand.

Op Nederlandsche heldendaad volgt brand.
Nederlandsche overwinning leidt tot verwoesting.
Nederlandsche krygsbedryven baren wanhoop.

gegarandeerd heeft de sultan dit gelezen van Multatuli !

En zoo ging dat in die dagen, maar terug naar de Tweede Boerenoorlog die begon op 11 oktober 1899 met een voorspelbare afloop, de Britten wonnen, maar ten koste van veel doden.

De officiele aanleiding van de Tweede Boerenoorlog was de weigering van Kruger om uitlanders na 5 jaar automatisch het staatsburgerschap van Transvaal te geven. De Britten gingen dus de oorlog in met het argument dat het geen pas gaf om Britse staatsburgers niet automatisch het Transvaalse staatsburgerschap te verlenen bij gelijktijdig verlies van het Britse staatsburgerschap. Je begint dus een oorlog met als doel jouw eigen onderdanen na 5 jaar onderdanen van een ander land te laten worden......

In deze Tweede Boerenoorlog deden de Britten een gruwelijke uitvinding : onschuldige burgers, mannen, vrouwen en kinderen werden opgesloten in een

Concentration Camp / Concentratiekamp

niet onze Oosterburen hebben dit uitgevonden, maar onze Overzeese Westerburen...

Bij de Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 werden alle Boeren Republieken ingelijfd, maar op termijn zouden zij weer een stukje onafhankelijkheid terug kunnen krijgen en werd afgesproken dat de Engelse en Nederlandse taal gelijk behandeld zou worden. Milner ging er, weten we nu, vanuit dat door een massale emigratie vanuit het moederland, net als in Canada en Australie, de bevolking snel zou verengelsen. Een misrekening weten we nu, want een onzekere toekomst bij die rare eigenwijze Boeren met hun vreemde taaltje, wilde niemand, die zeer impopulaire oorlog was immers pas net achter de rug.

Eén Brit met weliswaar een Amerikaanse moeder, werd wel beroemd door de Boerenoorlog, een zekere Winston Churchill. Na de Boerenoorlog was hij zoo beroemd geworden dat hij meteen gekozen kon worden in het Parlement, zijn vurigste wens om in de politiek te gaan was dankzij de Boerenoorlog in vervulling gegaan. Zijn verhaal over wat hij had meegemaakt was toendertijd bij iedereen bekend, het ging later de geschiedenis in als De Mythe van Churchill, maar dat was hem gegund, gezien zijn latere onschatbare verdiensten in WOII, zijn foute beslissing in WOI, de mislukte landing in de Dardanellen, ook dat werd hem vergeven.

Wat was De Mythe van Churchill ?

Na zijn opleiding op het Royal Military College in Sandhurst nam hij in 1895 dienst bij The Forth Hussars, waar hij, naar eigen zeggen, de laatste bereden charges van het Britse leger heeft meegemaakt. Onverwachts kreeg hij de kans om militair oorlogscorrespondent te worden tijdens de Boerenoorlog en daar heeft hij een heldendaad verricht : zoals te zien is op de onderstaande later gemaakte prent. Terwijl de trein onder vuur werd genomen, redde hij een gewonde.

15 november 1899

De jonge heldhaftige Winston Churchill in aktie

het begin van een mythe

Maar Winston Churchill had de pech dat hij krijgsgevangen werd genomen tijdens een gevecht en, oh wonder, hij wist die domme Boeren te slim af te zijn en wist te ontsnappen en dat hele verhaal heeft hij zijn hele leven verteld en verteld. Uiteraard wist Winston Churchill reeds direkt na terugkomst in Britain het op de juiste manier als ex-krijgsgevangen militair oorlogscorrespondent te brengen, toen later het onderstaande dokument opdook, steeg zijn populariteit tot op grote hoogte en kon hij de politiek in. Tussen zijn ontsnapping als een onbekende en zijn verkiezing als Nationale Held tot parlements lid namens de Conservatieve Partij lag slechts 10 maanden.

Lees a.u.b. goed de onderstaande tekst, na lezing kun je je heel goed voorstellen waarom Churchill dit dokument geniaal heeft uitgebuit, een superieure Brit werd door die Boeren op een beledigende manier omschreven, not done in those days...

Het arrestatiebevel van Winston Churchill na zijn ontsnapping

spreekt door z'n neus......... spreekt geen woord Nederlands...........

Wel werd al snel over Winston Churchill verteld : Mr. Churchill is maar van 1 ding vervuld : Mr. Churchill.

Tijdens de Boerenoorlogen ontstond overal in Europa een felle anti-Britse stemming, in Nederland ook gevoed door het verleden, de Engelse Oorlogen en het verlies van al die kolonien...
In de Britse pers werd het als volgt uitgelegd : door de onverwachtse Boeren agressie was de kans groot dat de Duitsers vanuit het huidige Namibië, toen Duits Zuid West Afrika genoemd, de Boeren te hulp zouden komen, de zogenaamde Duitse penetratie gedachte, aldus de pers. De rijen sloten zich en de Conservatieve Partij boekte in 1900, ondanks noodzakelijke belastingverhogingen om de oorlog te bekostigen en dankzij Winston Churchill een enorme verkiezingsoverwinning, de geschiedenis ingegaan als de Khaki overwinning. In 1906 verloren de Conservatieven weer van de Liberalen, net zoals direkt na WOII. Zeer opportunistisch was Winston Churchill in 1905 lid geworden van de Liberale Partij, de Conservatieven vonden hem immers, aldus Winston, een politieke wildebras en carriere maker....

Even een zijpaadje o.m. over de Duitsers in Namibië: op Aad's eigen site (LINK) wordt nog dit gemeld :

De Boerenoorlog werd ook gebruikt in de propaganda strijd aangevoerd door een zekere Vladimir Iljitsj Lenin.

Ook in het koloniale India, de Raj genoemd, had de Boerenoorlog gevolgen. Men verwonderde zich daar over het argument dat de Voorposten van India door de Boeren agressie in gevaar kwamen. De Indiase Vice-Koning mengde zich zelfs in het debat met de opmerking dat voor de verdediging van India zelfs soldaten op de maan zouden worden afgestuurd.
Ook iemand als Ghandi werd radicaler na de nederlaag van de Boeren, hij was immers ooit in Zuid Afrika geweest en waarom, zoo vond hij, beloofden de Britten bij de Vrede van Vereeniging dat de Boeren op termijn hun onafhankelijkheid weer terug zouden krijgen en dus waarom India niet ??? Op het Indian National Congres werd dan ook in 1906 gebroken met het streven tot zelfbestuur binnen het kader van The British Empire en werd de nieuwe lijn volledige onafhankelijkheid

Door de kritiek op Britain n.a.v. de Boerenoorlogen moest Britain wel zijn politiek van Splendid Isolation verlaten, men ging op zoek naar bondgenoten, de eerste met wie een overeenkomst werd gesloten was Frankrijk. Deze overeenkomst leidde in 1911 al bijna tot een gezamenlijke oorlog met Duitsland vanwege de Marokko crisis. De relatie tussen Engeland en Duitsland was al gespannen door de Duitse Penetratie gedachte en door het telegram dat de Duitse Keizer Wilhelm II ooit naar Paul Kruger had gestuurd n.a.v. de mislukte Jameson Raid van Rhodes. De Duitse Keizer Wilhelm II had, aldus de Britten, de brutaliteit om in dit telegram aan Kruger, o.m. te melden dat Kruger er trots op moest zijn dat hij geen hulp van bevriende mogendheden had hoeven in te roepen. Volgens de Britten HET bewijs voor de Duitse Penetratie gedachte, want wie anders dan Duitsland was een bevriende mogendheid in staat om Kruger toen evt te helpen ??

Duitsland stuurde de Pantserkruiser Panther naar Marokko toen Frankrijk begon met de kolonisatie van Marokko, uiteindelijk leidde die kluwen van onderlinge verdragen tot de Eerste Wereldoorlog....., maar daarover later meer, alhoewel deze anekdote is toch ook wel leuk: veel gewone Duitsers hadden voor WOI enige tijd in Britain doorgebracht als hulp in de huishouding. Toen een Britse soldaat vanuit een loopgraaf riep : Waiter, werd vanuit de Duitse loopgraaf geantwoord met Coming, Sir...

De Jameson Raid leverde dus zelfs een internationaal incident op:Voordat we weer verder gaan met Paul Kruger nog iets over de aanvang van WOI: deze begon met akties niet in Europa, maar in o.m. Zuidelijk Afrika. Na een telegram vanuit Londen brak er een opstand uit onder, zeg maar, de oude Boeren leiders en hun aanhang. Men wilde niet vechten tegen Duitse stamgenoten.... De opstandelingen o.l.v. de Boeren helden Beyers en De Wet brachten in oktober 1914 een leger op de been van ruim 11.000 man, de regering kwam met een leger van 30.000 man. Na 2 maanden was de opstand al weer onderdrukt en trok een leger van 43.000 man o.l.v. de Boerengeneraals Botha en Smuts Zuid West Afrika binnen en veroverden zonder veel moeite de hoofdstad Windhoek, de Duitsers hadden niet meer dan 5000 man.
Namibië zou tot voor enkele jaren een Zuid Afrikaans protectoraat blijven, dankzij de Boerengeneraals. Vanuit Namibië werd zelfs zoo'n 20 jaar terug Angola binnengevallen, maar we dwalen nu wel erg ver af....

Hoe liep het af met Paul Kruger :

Op 29 mei 1900 vergaderde Paul Kruger voor het laatst in Pretoria, hij dook onder toen de Britten o.l.v. Lord Roberts hem zochten en wist te vluchten naar Lourenço Marques in Portugees Mozambique, waar Koningin Wilhelmina het oorlogsschip De Gelderland hem liet ophalen. Zijn vrouw Gezina moest hij achterlaten, Gezina was te ziek om mee te gaam, Gezina stierf op 20 juli 1901.

Paul Kruger en zijn vrouw Gezina

Via Marseilles reisde hij door Europa naar Nederland waar hij gedurende de rest van de oorlog bleef.

Alleen in Frankrijk werd Kruger nog als een staatshoofd ontvangen, in Duitsland en ook in Nederland was Kruger (ZHEd. !!!)welkom, maar niet meer officieel:Op het landgoed Oranjelust in Utrecht hoorde hij het nieuws van de Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902.Tijdens zijn verblijf in Nederland werd Kruger, ook in 1902, vervolgens bezocht door de Boeren Generaals Botha, De Wet en De la Rey.

Wilhelmina ontvangt Paul Kruger

Paul Kruger vertrok later naar Clarens in Zwitserland waar hij de laatste 6 maanden van zijn leven verbleef, hij stierf op 14 juli 1904. Via Rotterdam werd zijn stoffelijk overschot met het schip De Batavier VI overgebracht naar Pretoria waar hij op 16 december 1904 werd begraven.

Het stoffelijk overschot van Paul Kruger wordt in Rotterdam aan boord van de Batavier VI gebracht

Van zijn bezoek aan Rotterdam, als balling, op 26 juli 1901 hebben we natuurlijk ook nog een verslag, zoo ook van het vertrek van De Batavier VI..... :

Rotterdam heeft de President van Transvaal ontvangen met al de hartelijkheid, al de gastvrijheid, al de eerbied, die het een held als Paul Kruger verschuldigd is, de gevoelens der Engelse Jingo's ten spijt.

Reeds bij de aankomst aan het Maasstation was het een gejuich en gejubel dat de oude held bijzonder heeft gefrappeerd. En langs de weg, die de rijtuigen namen stond een menigte, in vurig enthousiasme gerakend bij het zien van dat bekende gezicht van Oom Paul, die leeuwenkop.

Op het Stadhuis, dadelijk na aankomst en nadat de President had plaats genomen in de burgemeestersstoel in de kamer van B. en W. hield Burgemeester 's Jacob een hartelijke welkomstrede.


s'Jacob, burgemeester van Rotterdam van 1893-1906

LINK

Z. Edelachtb. wees erop, dat de juichkreten en het gezang van het Transvaalse Volkslied langs de weg geen feestelijk karakter droegen, doch dat het waren de natuurlijke uitingen van de hartelijke gevoelens ener menigte, die haar eerbiedige hulde bracht aan President Kruger als hoofd van een kleine staat, die de grote kamp heeft aanvaard om het recht te veroveren vrij en onafhankelijk te zijn.

De President antwoordde in vriendelijke woorden, herinnerde aan zijn bezoek aan Rotterdam in 1884 en dankte voor de ondervonden sympathie.

Déjeuner, een uurtje siesta. Daarna begon de grote rijtoer door de stad. De equipage van de Burgemeester met Paul Kruger en de Burgemeester er in werd omgeven door de Boeren-Erewacht.
Op tal van plaatsen moest worden halt gehouden voor corporaties en particulieren, die de President afzonderlijk hulde wensten te bieden. Op alle plaatsen was druk gevlagd, dikwijls met de vlaggen der Zuid-Afrikaanse Republieken en in menige winkel prijkte een hulde etalage betrekking hebbende op het feit van de dag.

Eerst werd opgehouden aan het Vredenoordplein, waar de Kralingse Zangvereniging Crescendo, temidden van de leden der Wijkvereniging het Oosten stond opgesteld om de President een ovatie te brengen. Voorzitter Wanders bood daarbij een zilveren lauwerkrans aan namens de Vereniging, vergezeld van een hartelijke toespraak. Namens de kinderen van "Het Oosten" bood een jong meisje bovendien een erepalm aan.

Mogelijk dat ook dit lied toen is gezongen: Het tweede oponthoud was op het Noordplein waar de Vereniging "Het Noorden", met koor, was opgesteld, eveneens ter aanbieding van een ovatie en een lauwerkrans. Heel snedig zei hier Voorzitter Willeboordse: "Mijnheer de President. Deze woorden, mijnheer de President zijn slechts weinig in aantal. Het zijn er maar drie. Maar ze drukken zo volkomen uit wat er in onze harten omgaat. Trots het snoeven uwer vijanden. Trots het zogenaamde annexeren van uw land door de Engelse Regering. Gij blijft voor ons de President der Zuidafrikaanse Republiek Transvaal". En drie maal klonk het "Leve de President! "

Daarna in flinke draf naar het Plan C. Hier tegenover stond een schare kinderen opgesteld - op de noodtrap van het Beurs Station - onder leiding van de heer Zeverboom, hoofd ener school welke psalm 146:3 zongen, zodra de President hen bereikt had, waarna een klein meisje de President een uit karton gesneden boeket aanbood.

Eindelijk naar de Doele! Daar zou gedefileerd worden. De President werd in de vestibule ontvangen door de bestuurderen van het Nederlands Verbond namens wie mej. Jenny Nolen een krans aanbood.
Lieve, jonge meisjes, in het wit met oranje sjerpen om, strooiden rozenblaadjes op de trappen welke de President zeer langzaam besteeg en zongen een plechtig welkomstlied. In de kleine zaal ging Kruger zitten in een leunstoel op een podium waarna de heer Meerkamp van Embden een rede hield, waarin hij de gevoelens van ons Hollanders jegens hun stamgenoten vertolkte.

Toen stond President Kruger op en in krachtige taal met korte zinnetjes, nijdig afbrekend telkens als hij zijn gedachten in weinig woorden had uitgebracht, vertelde hij weer de geschiedenis van de oorlog en brandmerkte hij de handelingen der Engelsen jegens vrouwen en kinderen, die zij zelfs door Kaffers lieten wegvoeren en vermoorden.

Het was weer dezelfde openbare beschuldiging die de President reeds van het ogenblik af, dat hij ons land betrad, zijn toeschouwers toeriep, die hij in Frankrijk en m Duitsland steeds had herhaald, en die hij zal blijven herhalen en de Engelsen in het gezicht slingeren, totdat zijn land, zijn volk, zal zijn recht gedaan, totdat de onafhankelijkheid waarop hij en zijn volk, als mannen van een vrije staat recht hebben, zal zijn bevochten.

En hartelijk stemden de omstanders in met zijn krachtige, met élan gesproken woorden

Daarop nam het défilé een aanvang, mannen- en vrouwencomite's van het Rode Kruis, officieren van de Schutterij en van het Korps Kon Scherpschutters, drie oud-strijders van Waterloo, versierd met het metalen Kruis, leden van de gemeenteraad met hun dames, leden der kerkeraden van Rotterdam, Maassluis, Hillegersberg, Schiedam, Rhoon, enz., tal van deputaties van verenigingen en nog meer particulieren

Kruger beantwoordde de buigingen met zijn bekende handgebaar doch het was hem aan te zien dat zijn gedachten toch meer en meestentijds elders waren ginds bij zijn land, zijn volk, zijn vrouw, zijn familie , En meelij hadden wij, innig meelij met de grote, stoere grijsaard !

Om vijf uur was de huldebetoging geëindigd Per rijtuig ging de President naar het hotel terug. Daar werd 's avonds een reusachtige betoging gehouden, in de vorm van een serenade met fakkellicht

Hotel Leygraaff in Rotterdam waar Paul Kruger verbleef in 1901

LINK

Een etablissement van klasse, dat toch óók ups en downs heeft gekend! Het sprak vanzelf dat de president van de Zuidafrikaanse Republiek Paul Kruger, op bezoek hier in 1901, bij Leygraaff logeerde. Van daar uit heeft hij in een open calèche met twee paarden zijn triomftocht door de stad gemaakt.
Hij kreeg natuurlijk een apart luxe-appartement in het hotel, maar nu weer even roddelen: hij kon er het stilletje niet vinden, waar hij aan gewend was, en deed zijn plasjes in een hoekje van de salon. Wat wil men: een Boer in hoge nood...

Drie jaar later verenigde het bestuur van de afdeling Rotterdam van de Nederlands - Zuidafrikaanse Vereniging zich ten huize van de heer Meerkamp Van Embden voor een droeve taak.

Op de Schiekade voegden de heren zich bij de stoet, die de lijkwagen met het stoffelijk overschot van Paul Kruger van de grens der gemeente naar de Willemskade begeleidde.
Daar lag de Batavier VI gereed.

Onder doodse stilte werd de lijkkist aan boord gedragen: het begin van de laatste reis van Oom Paul naar die ou Transvaal.Ook de laatste toespraak van Paul Kruger voegen we nog toe, als reaktie op een brief van het Volkskongres gehouden op 23 - 25 mei 1904 in Pretoria :

Villas des Prisviers 17, Clarens (Vaud), 29 Junie 1904.

Waarde Generaal,

Het is mij een groot voorrecht de ontvangst te kunnen erkennen van u kabelgram van den 23 Mei en uwen brief van 29 dieselfde maand, waardoor mij de groet word overgebracht van het congres van 23-25 Mei te Pretoria gehouden.

Bij alle treurigheid en leed, die mijn lot zijn, stemmen mij deze groet tot dankbaarheid.

Ja van ganscher hart dank ik allen die, tezamen gekomen om te beraadslagen over het heden en de toekomst, gedacht hebben aan hunne ouden Staatspresident, en daardoor getoond hebben het verleden niet te hebben vergeten.

Want wie zich een toekomst scheppen wil, mag het verledene niet uit het oog verliezen.

Daarom: zoekt in het verledene al het goede en schoone, dat daarin te ontdekken valt, vormt daarnaar u ideaal en beproeft voor de toekomst dat ideaal te verwezenlijken.

Het is waar: veel van wat was opgebouwd, is thans vernietigd, vernield, gevallen. Doch met eenheid van zin en eenheid van krachten, kan weer worden opgericht wat thans daar nederligt.

Het stemt mij eveneens tot dankbaarheid, te zien dat die eenheid, die eendracht bij u regeeren.

Vergeet nooit de ernstige waarschuwing, die ligt in het woord: verdeel en heersch, en waakt dat dit woord op het Afrikaansche volk nooit van toepassing zal kunnen zijn.

Dan zullen onze nationaliteit en onze taal blijven en bloeien; wat ik zelf nog daarvan zien of beleven zal, ligt in Gods Hand.

Geboren onder de Engelsche vlag, wens ik niet daaronder te sterven.

Ik heb geleerd te berusten bij de bittere gedachte de oogen te zullen sluiten in de vreemde als een balling, bijna geheel alleen, ver van bloedverwant en vrienden, die ik waarschijnlijk nooit zal wederzien, ver van de Afrikaanschen grond die ik wellicht nooit weer betreden zal, ver van het land waaraan ik mijn beste gewijd heb om het te openen voor de beschaving en waar ik een natie zag ontwikkelen.

Maar die bitterheid zal worden verzacht, zoolang ik de overtuiging mag blijven koesteren dat het eenmaal aangevangen werk wordt voortgezet.

Want, dan houden wij staande de hoop en de verwachting dat het einde van dat werk goed zal wezen.

Zoo zy het.

Uit die diepte van mijn hart groet ik u en het gansche volk.

Paul KrugerMocht je het allemaal nog eens rustig willen nalezen in het Afrikaans ook dat kan :

DIE SEUN WORD 'N MAN

PRESIDENT Paul Kruger het die lewenslig aanskou op 10 Oktober 1825 op die plaas Bulhoek in die immer onrustige, immer siedende Oosgrens. Daar het hy opgegroei onder lewensomstandighede wat seuns tot manne gestaal en gesmee het.

By gebrek aan fasiliteite vir formele skoolonderrig is hy en sy broers en susters, soos tewens al hulle tydgenote deur hulle ouers self onderrig. Hierdie onderrig het sentreer om die Christelike waarhede, in besonder die Calvinistiese godsdiens. Deur hierdie geloof is Paul Kruger se lewens- en wêreldbeskouing gevorm, die geloof wat hom deur sy lewe sou dra en sy dade sou kenmerk veral in die tweede helfte van die twintigste eeu toe hy geroep is om die Afrikanervolk te lei.

Sy vader was ook 'n Trekboer wat in tyd van droogte in die Oosgrens, na die gebied noord van die Grootrivier getrek het waar weiding vir hulle vee beskikbaar was. In 1835 het die gesin hulle metterwoon langs die Caledonrivier in die Oos-Vrystaat gevestig. Vroeg die volgende jaar het die trek van Hendrik Potgieter daarlangs gegaan op pad na die noorde en die Krugergesin sluit by die trek aan.

Die seun van die Oosgrens word Trekboerseun en die Trekboerseun word Voortrekkerseun.

Paul Kruger se lewensbeskouing is gevorm deur Christelike waardes wat gevoed is deur die lewensomstandighede van die tyd: blootstelling aan en aanpassing by die magte van die natuur; aanraking met die ongebytelde en ongebreidelde Swartmense aan die Oosgrens wat hom die nodige kennis van hierdie mense gegee het om in sy later lewe ook oor hulle streng maar regverdig te regeer.

Die jong Voortrekkerseun het aanskou, en meegemaak, die gewelddadige botsings van die Trekkers met die swart stamme aan die Oosgrens en in die binneland. Hy was ooggetuie van die persoonlike konflikte tussen die leiers van die Groot Trek. By Italeni moes hy die tragiese gevolge daarvan aanskou. Die dood en verwoesting wat aangerig is deur die bloeddorstige hordes van Dingaan was in sy geheue ingeprent.

Al hierdie dinge het meegewerk tot die vorming van die man Paul Kruger met 'n bepaalde lewensbeskouing want hy was "..bestem om die grootste van alle Afrikaners te word, nie slegs deur sy persoonlikheid en sy karakter nie, maar ook omdat deur sy toedoen die lotgevalle van sy volk blywend en beslissend beïnvloed is.

TRANSVAAL

Na die Slag van Italeni het die Krugergesin in April 1838 saam met Potgieter na die noordelike Vrystaat getrek en later na die Mooirivier in Wes-Transvaal. Daar word die jong Paul Kruger medestigter van 'n nuwe staat.

In 1842 toe hy sewentien geword het, het hy volle burger geword van die nuwe staat. Deur sy kennismaking met die groot leiers van die Trek, Piet Retief, Gerrit Maritz, Piet Uys, Sarel Cilliers, Andries Pretorius en andere het hy vroeg bewus geword van die vryheidsideaal wat die Voortrekkers gedryf het. Die ideaal het deel geword van sy eie lewensbeskouing waartoe sy opvoeding en sy ervaringe aan die Oosgrens en op die trekpad meegewerk het. Dit het hom 'n koersvaste en verantwoordelike jong man gemaak, sodat hy reeds in 1844 verkies is tot assistent-veldkornet. Die pligte van hierdie tegelyk militêre en burgerlike pos het hom daagliks in aanraking gebring met die vraagstukke van die tyd en met die mensemateriaal wat later die burgers sou word oor wie hy moes regeer. Ook dit het hom geskool vir sy latere taak.

In 1850 tree hy vir die eerste keer prominent op die voorgrond toe hy in Maart versoekskrifte opstel en laat teken om die Volksraad te oorreed om sy mag te laat geld. Hier tree 'n belangrike politieke karaktertrek van Kruger na vore naamlik die aandrang op handhawing van wet en orde. Dit was 'n beginsel wat hy dwarsdeur sy lewe beklemtoon het en wat tot elke prys gehandhaaf moes word.

In Januarie 1852 was hy 'n afgevaardigde na die samesprekings by die Sandrivier wat uitgeloop het op die Transvaal se onafhanklikheid. Kruger het dus die benydenswaardige voorreg gehad om die republikeinse geskiedenis van Transvaal van die begin af tot die bittere einde mee te maak.

In September 1855 word hy deur die Volksraad benoem as lid van 'n kommissie van agt om 'n ontwerpgrondwet op te stel. As ondertekenaar van die ontwerp is Kruger een van die vaders van die Grondwet van die ZAR, die Grondwet hy as staatshoof met krag sou verdedig.

Die enigste oorblywende leiers van die Groot Trek, Potgieter en Pretorius is onderskeidelik oorlede op 16 Desember 1852 en 23 Julie 1853. Dit het 'n leemte gelaat wat gevul moes word. Kruger was nog nie gereed om in die leemte te tree nie.

ANNEKSASIE EN DAARNA

Die tydperk 1877 tot 1881 was 'n keerpunt in die geskiedenis van Suid-Afrika en op daardie keerpunt het die kolos Paul Kruger man alleen gaan staan

Die jare tot by die anneksasie was die tydperk waarin Kruger voorberei en gebrei is om in die allermoeilikste tye van sy volk se geskiedenis in die bres te staan en leiding te gee. Op die voorbereidingsjare sou die stormjare volg.

Lord Carnarvon, die Britse Minister van Kolonies was behep met die idee van 'n Konfederasie van state en kolonies in Suid-Afrika. Hierdie beheptheid was niks minder nie as 'n drang om die twee Boererepublieke onder Britse vlerk te versamel. Sy beheptheid sou later deur Cecil John Rhodes voortgesit word. Chamberlain, die Koloniale Sekretaris het egter geweet dat die ernstigste teenkanting van die ZAR sou kom. Hy stuur dus eers vir JA Froude en na hom vir Pomeroy Colley om sy planne te kom bevorder. Toe hulle niks uitrig nie, wend hy hom tot Sir Theophilus Shepstone wat op daardie stadium reeds dertig jaar lank Naturellesake in Natal behartig het en blykbaar deur Chamberlain beskou is as 'n deskundige oor sake in Suid-Afrika. Shepstone word aangestel as Kommissaris van Transvaal en op 12 April 1877 annekseer hy die ZAR op valse voorwendsels en feitlik sonder slag of stoot.

Die historikus Manfred Nathan skryf in sy boek oor Paul Kruger: "With the annexation the iron has entered into Paul Kruger's soul". Onmiddellik was die liggaam en siel van Kruger gestaal om te stry vir reg, waarheid en vryheid. Kruger, Jorissen en Bok word afgevaardig om in Londen teen die anneksasie te gaan protesteer. Vir die taak wat hom opgelê is, was Kruger swak toegerus. Hy was ongeleerd en het nie kennis gedra van die onsimpatieke vreemde wêreld buite Suid-Afrika nie. Ewemin het hy kennis gedra van die vyandige Britse diplomasie. Boonop was hy nie Engels magtig nie. Jorissen was nie baie geesdriftig nie, en Kruger het gevolglik byna man alleen teen Chamberlain gestaan.

Kruger het egter nie teruggedeins nie. As gevolg van valse inligting uit Suid-Afrika was die Britse regering oortuig dat Kruger leuens vertel as hy beweer dat die meerderheid van die bevolking teen anneksasie was. Kruger moes onverrigtersake terugkom.

As onervare politikus het Kruger in Londen aangekom. Hy het teruggekeer met meer rypheid en selfvertroue. Hierdie besoek aan Londen was die eerste stap in Kruger se ontwikkeling as wêreldstaatsman. Dit het hom op die voorgrond geplaas en aan die wêreld bekend gestel.

Vir 'n tweede keer is Kruger na Londen, hierdie keer vergesel van Piet Joubert om die uitslag van 'n volkstemming

oor die anneksasie aan die Minster voor te lê. Maar weereens moes hulle met leë hande terugkeer.

Paul Kruger het steeds bly glo dat reg sal geskied en dat hulle die onafhanklikheid sal terugkry en hy het die volk bemoedig om ook hierin te glo. Hy het reeds opgetree as die leier van die Transvaalse burgers en leier van die versetbeweging. Hy het geen oomblik verslap in die lydelike verset nie. Dit moes dus vir Kruger 'n vernedering gewees het toe Sir Bartle Frere hom 'n pos in die Engelse administrasie van Transvaal aanbied.

Tydens 'n volksbyeenkoms op Wonderfontein wat belê is om die verset te organiseer, is Kruger se naam vir die eerste keer genoem as President van die Republiek. Hy het bo alle partyskappe hoe aansien verwerf, selfs in die ander dele van Suid-Afrika waar die beweging teen anneksasie geleidelik 'n Suid-Afrikaanse vraagstuk geword het.

Die stemming van die burgers het dreigender geword en hulle het in die geheim begin organiseer vir 'n gewapende opstand. Kruger, bewus van die mag van Brittanje en bewus van wat die gevolge vir sy land kon wees in die geval van 'n gewapende konfrontasie met die Engelse, het sy hande vol gehad om die burgers tot kalmte te maan. Maar selfs Kruger het in die tweede helfte van 1880 begin besef dat blote lydelike verset niks sou help nie.

Dat Kruger die onbetwiste en erkende leier geword het van die Transvaalse burgers word illustreer eerstens deur die feit dat PE Raaff, die hoof van polisie op Potchefstroom, namens die Engelse owerheid juis vir Kruger nader met die vraag of Kruger nie dink dat die insident rondom Bezuidenhout se wa 'n openlike daad van rebellie is nie, en tweedens deur die strekking van Kruger se antwoord aan Raaf:

"Ek sou dit erken as ons van ons kant die anneksasie erken het. Ons beskou ons nie as onderdane van Engeland nie, en die belastingkwessie raak nie net Bezuidenhout nie, maar is 'n beginselkwessie wat die hele land aangaan" [Nathan].

Die gewelddadige stryd wat net eenvoudig moes ontbrand het geëindig met die oorwinning vir die Transvalers by Majuba en dit het uitgeloop op die Konvensie van Pretoria. Kruger het as die groot kragfiguur uit die stryd getree.

Omdat die regering van die Driemanskap 'n tydelike reëling was, is vroeg in 1883 presidentsverkiesing gehou. Die uitslag het getoon dat driekwart van die uitgebragte stemme op Kruger verenig was. Die volk het op hom vertrou en op hom gesteun, en hom in die verkiesing ondersteun.

WEER VOLKOME ONAFHANKLIK

Die vernaamste taak wat gedurende die eerste presidentskap van Kruger sy aandag geverg het, was die Konvensie van Pretoria wat aan Transvaal beperkte onafhanklikheid gegee het. Weereens het Kruger die inisiatief geneem deur dit in die Volksraad te opper. Vir die derde keer is Kruger, hierdie keer saam met genl Niklaas Smit en SJ du Toit na Londen.

Hierdie reis kan as 'n triomftog beskou word. Die name van Kruger en Smit, laasgenoemde die held van Majuba, was oor die wêreld bekend as die verteenwoordigers van die Boerevolk wat Engeland verslaan het. Insonderheid is in Europa hulde betoon aan hierdie vryheidshelde uit Suid-Afrika.

Hierdie keer was die sending nie vrugteloos nie. Die Konvensie van Pretoria is vervang deur die Konvensie van Londen met meer aanneemlike voorwaardes. Die statuur van Kruger het nou hoog gerys want hy kon aan sy volk rapporteer dat die onafhanklikheid herstel is; dat die susereiniteit opgehef is, en dat die ZAR opgeneem is in die ry van selfstandige state.

GOUD, DIE WORTEL VAN DIE KWAAD

Gedurende sy eerste presidentskap het Kruger met vele belangrike gebeurtenisse te kampe gehad waarin hy leiding moes gee. Seker die belangrikste gebeurtenis in hierdie tyd was die ontdekking van goud aan die Witwatersrand.

Vanselfsprekend sou hierdie ontdekking groot opgewondenheid veroorsaak want die ekonomie van die staat was in 'n baie ongunstige toestand. Daar was nou die vooruitsig dat die ontdekking van goud die ellendige toestand in 'n groot mate sou verlig. Met hierdie blye vooruitsigte het die mense met die President hieroor kom praat. Maar soos 'n ware staatsman het hy reeds bereken wat die gevolge van die ontdekking vir die toekoms inhou en hy het gewaarsku: "Moenie met my oor goud praat nie, die ding wat meer onenigheid en ellende as voordele aanbring... want ek se vir julle dat elke ons goud uit die ingewande van die aarde gehaal, geweeg sal word met riviere van trane en met die lewensbloed van duisende van ons mense in die verdediging van hierdie land teen die hebsug van ander wat hulle hande daarna uitsteek". Profetiese woorde inderdaad!

Die ontdekking van goud het baie gou die negatiewe resultate gelewer waarteen Kruger gewaarsku het. Dit het begin met die instroming van allerlei slag en soort uit alle dele van die wêreld, wat sonder paspoort of enige dokument van identiteit die land kon binnekom. Die Immigrasiewet is eers later op die wetboek geplaas.

Die vreemdelinge het begin eis dat hulle deel in die bestuur van land moet kry. Hiermee het ook die stemreg saamgehang. Diegene wat die Uitlanders geen stemreg of aandeel in die regering wou gee nie, is deur Kruger se gevoel vir reg en billikheid oorgehaal om die instelling van die Tweede Volksraad goed te keur waarin die nuwe bevolking verteenwoordiging kon kry.

Kruger moes baie kritiek verduur oor sy toegewings aan die Uitlanders. In die lig egter van latere gebeure was dit duidelik dat watter toegewings ookal gemaak sou word, dit absoluut geen verskil sou maak nie. Die ZAR was ryk aan goud en ander minerale en dit kon nie die eiendom bly van die onnosele en onbeskaafde Boere nie -- hulle sou nie weet wat om daarmee te maak nie. Dit moes gevat word onder watter voorwendsel en met watter middele ookal.

JAMESON

Die gebeurtenis wat gedurende Kruger se derde ampstermyn alle ander oorskadu het, was die Jameson-Inval van 1895. Hierdie insident is deur Kruger met groot staatsmanswysheid hanteer. Met die uitlewering van Jameson na die strooptog is Engeland voor die vierskaar van die wêreld gedaag. Deur die ligte straf wat Jameson en sy trawante opgelê is, het Engeland nie die toets deurstaan nie en in prestige in die oë van die wêreld gedaal, terwyl Kruger se aansien uitermate verhoog is.

Engeland met sy Victoria, sy Carnarvon en Chamberlain en Rhodes het verloor teen die takhaar-Dopper Paul Kruger, die begenadigde staatsman van Pretoria.

Hoofregter JG Kotze wat die konstitusionele stryd teen Kruger verloor het, het teenoor die historikus Manfred Nathan erken dat Kruger gedurende die hele Hooggeregshof-krisis kalm en bedaard opgetree het "omdat Kruger geweet het dat hy die posisie beheers het".

KRUGER VERSUS MILNER

Die twee jaar wat President Kruger gegun was om te regeer na sy vierde verkiesing as staatshoof, is oorheers deur die botsing tussen hom en Sir Alfred Milner.

Milner het Sir Hercules Robinson in 1897 opgevolg as Goewerneur van die Kaapkolonie en as Hoe Kommissaris vir Suid-Afrika. Milner is egter deur Chamberlain na Suid-Afrika gestuur om sake in die ZAR doelgerig tot die uiterste te dryf. Milner het dan ook aan James Molteno erken: "Ek sal die mag van die Afrikanerdom breek".

Milner het 'n uiters lae dunk van die Afrikaners gehad. In 1901 in 'n brief aan Chamberlain beskryf hy die Afrikaner soos volg: "Die Boer is 'n vuil, onnosel kêrel... 'n lafhartige skobbejak, behorende aan 'n beskawing van drie honderd jaar gelede, 'n kanker op die aarde, 'n doring in die vlees van Brittanje".

Hy het na Suid-Afrika gekom om van Kruger onvoorwaardelike oorgawe te eis deur onmiddellike verlening van ongekwalifiseerde stemreg aan die Uitlanders. Hy het dan ook openlik gesê dat hy geen toegewing van Kruger sal aanvaar nie -- met elke toegewing sal hy 'n nuwe eis stel. Ramsay Macdonald het van Milner gesê: "Sy houding ... was ontstellend weens sy voorbedagtheid en sy gebrek aan waardigheid".

Milner se koms na Suid-Afrika was om deur doelgerigte optrede "Brittanje se belange in die ZAR te beskerm", soos hy sy redes bewoord het vir die oorlog wat hy aangestook het. Hy het nie verduidelik van watter Britse belange in die ZAR hy gepraat het nie. Hy het gemeen, en so het hy Chamberlain laat verstaan, dat die ZAR binne 'n maand onderwerp sou wees.

Maar Milner het te staan gekom teen Paul Kruger wat gestuur was tot leiding van die Afrikanervolk van sy tyd, van die tyd na hom, van ons tyd en van die tyd van ons nageslagte.

source

Op onze site hebben we het in het bovenstaande verhaal bewust niet gehad over Koning Cetswayo van de Zoeloes die in 1879 bij Isandhlwana de Britten tot bijna de laatste man versloeg. In de UK hebben ze het er nog steeds over....

We hebben er dit verhaal overgemaakt:

De Britten zijn hun koloniale nederlagen nog niet vergeten, de meeste Nederlanders weten niet eens meer dat Nederland koloniën gehad heeft

1879

Koning Cetswayo

1882

Koning Cetswayo in Londen
We kregen de volgende reaktie:

Je verhaal over de eerste Nederlandse stappen in Zuid Afrika heb ik met belangstelling gelezen en er van genoten.
Waar ik naar op zoek was is een bevestiging van de uitspraak die aan Paul Kruger wordt toegeschreven. Het eerste deel van die uitspraak, die het meest gebruikt wordt, stond op een bordje dat bij ons thuis in de gang hing. Het luidde: Alles sal reg kom
Naar verluid zou er achteraan nog moeten staan as elkeen sy plig doen
Ik zoek verder. En misschien is het dan een idee om een zo'n vermaarde uitspraak bij jouw verhaal te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Aart Schelk

Een paar weken later meldde Aart Schenk ook nog dit:

Na enig speurwerk heb ik meer informatie over "dé spreuk" verkregen. Ik stuur het je toe zodat je het eventueel kunt gebruiken.
Het is informatie die ik kreeg van het "Nasionale Letterkundige Museum en Navorsingsentrum in Bloemfontein".

Daarnaast heb uit een oude encyclopedie nog de (volledege?) tekst":

Uit: "De levensgeschiedenis van president J.H. Brand" door J.F. van Oordt.

Met vriendelijke groet,

Aart Schelk

Vanzelfsprekend wordt Aart Schelk heel hartelijk bedankt voor deze zeer gewaardeerde bijdrage!!!

Ook ontvingen we het volgende:

Met belangstelling heb ik gesurfd door alles wat u hebt geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse kolonieën en belangrijke personen die daarin een rol hebben gespeeld.
Ik heb mij als kind eens laten vertellen dat Paul Kruger ooit heeft gelogeerd in mijn geboortedorp Middelstum in Noord-Groningen. Zo'n verhaal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het moet zijn geweest in de tijd dat Kruger enige jaren in Nederland verbleef, dat is dus aan het begin van de vorige eeuw.

Zou het inderdaad kunnen kloppen, wie weet het?

Ik ben geboren in 1933 en herinner mij wel dat veel Groninger boeren weinig van de Engelsen moesten hebben. Dat wil daarom niet zeggen dat ze pro-Duits waren tijdens WO-II, enkele uitzonderingen daargelaten.

Met vriendelijke groet,

Meile Bakker
28 November 1899

De Slag bij de Modderrivier

Een tegeltableau, tijdens WOII aangebracht in Bioscoop Transvalia hoek Bergweg Benthuizerstraat Rotterdam

Overgebracht naar het Oorlogsmuseum van de Boerenrepublieken in Bloemfontein

Voor meer informatie over Transvalia, klik dan even HIER.


De mooie prent van het tegeltableau ontvingen we van onze Rotterdamse zeer gewaardeerde naamgenoot Aad van der Kuijp, die nog veel meer aan het hele verhaal hierboven kan toevoegen:Aad van der Kuijp was trouwens ooit begonnen met deze reaktie, maar aangezien je emailen van recent naar minder recent het makkelijkst verwerkt, komt deze eerdere mail dus nu wat later aan de beurt:

Via de website over Jan van Riebeek ben ik op deze interessante website terechtgekomen. Interessant te vernemen dat anderen met eenzelfde hobby bezig zijn.

Ik ben bezig een boek te maken over de vele monumenten in Nederland en Z.A. die met elkaar een verbinding hebben.
Aanleiding zijn de Rotterdamse tegeltableaux van 1900, die nu in het Anglo/Boer war museum te Bloemfontein te zien zijn. In October maak ik mijn derde reis naar Z.A om de laatste foto's te maken, die nodig zijn twee "veldslagen " te illustreren.

Mijn eerste boek is in Februari verschenen en heeft als titel VOC monumenten op Sri Lanka. Via enige verenigingen en een korte recensie in de NRC zijn een flink aantal boeken verkocht!

Dus ga ik nu voor Z.A.

Is bekend dat in de binnentuin van het stadhuis een plaquette is voor Maria de la Queillerie, vrouw van Jan van Riebeek? En er zijn nog meer onbekende momument(jes)en in Rotterdam.

Aad van der Kuijp, Rotterdammer.

Aad van der Kuijp kwam ook met het volgende:

Tekenaar E. Zimmer maakte in 1900 deze zeer fraaie schets met als titel

Ladysmith

Gevechten bij Spionkop

De desbetreffende tekening is getekend E. Zimmer. Deze tekening was de inspiratie voor de tegelontwerper Cornelis de Bruyn. Deze tegelman heeft 7 veldslagen gemaakt naar aanleiding van tekeningen in maandbladen e.d. Deze moeten gepubliceerd zijn tussen 1 October 1899 en April / Mei 1900.

Echter in Nederlandse bladen is niets te vinden, dus moeten deze tekeningen de artikelen hebben verlucht in weekbladen e.d. in Duitsland, Engeland en Frankrijk.
Alleen in deze periode is het mogelijk .

Wanneer deze tekening te vinden valt in een of ander magazine, is de mogelijkheid groot dat ook de andere plaatjes gevonden kunnen worde .
Van Hortensia Pellaert ontvingen we deze vraag, wie weet hier meer van?

Surfend met belangstelling naar de figuur/mens Paul Kruger doorworstelde ik uw boeiend web. Zo vaak vertelde mijn overleden vader in de vijftiger jaren over Paul Kruger - figuur met bewondering!
Is het een waarheid dat de man ooit zelf zijn duim afhakte om erger infectie te voorkomen? of is dat een "moediger-dan-moedig" verhaaltje?

Aad van der Kuijp reageerde hierop met het volgende:

Paul Kruger mist de gehele duim van de linkerhand. Zijn vier-ponder ( geweer ) barstte uit elkaar bij de jacht op een "rhenoster"
Om het bloeden te stelpen werd terpentijn gebruikt. Met een mes sneed Paul zelf het stukje bot uit de hand. Het opgetreden koudvuur werd bestreden door de gewonde hand in de pens van een vers geslachte bok te stoppen. Dit middel hielp voorkomen, dat zijn hand moest worden afgezet.
Uit ons verhaal over de geschiedenis van de Nederlandse Vlag, voegen we nog dit plaatje toe:

Geschreven door Aad van der Kuijp zal in de herfst 2007 een boek verschijnen met als titel

Nederland Zuid-Afrika in Beeld

Op onze site bespraken we al ooit het andere boek van Aad van der Kuijp

VOC Monumenten op Sri Lanka

Over het boek

Nederland Zuid-Afrika in Beeld

kunnen we alvast het volgende melden:

Aad van der Kuijp:Waarop andere Aad reageert en aanvult met:

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERTerug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2009