Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka

Over de VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka is een schitterend tweetalig (NL en UK) boek verschenen, geschreven door een Rotterdammer. De schrijver van dit boek over de VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka heet ook Aad, we noemen elkaar Aad I en Aad II.....

De naam van de schrijver van het boek over de VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka, Aad van der Kuijp, kun je natuurlijk ook op diverse plaatsen op onze site tegenkomen.

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeel Kuijp en klik op ENTER

Maar we laten eerst natuurlijk Aad van der Kuijp aan het woord:vocceylon

VOC Monumenten op Sri Lanka

Dutch East India Company Monuments in Sri LankaVOC monumenten op Sri Lanka

Het wekt bij iedere reis mijn verbazing, dat de Nederlandse toeristen wel op de hoogte zijn met de Sri Lankaanse heiligdommen, maar de veelheid aan Nederlandse monumenten ontgaat de reisleiders en dus ook de toeristen.

De tempels in Sigiriya en Pollonnaruwa zijn beroemd en zullen in geen enkele rondreis ontbreken. Ook zal een bezoek in Kandy aan de tempel met "de Tand van Boedhda" zeker niet ontbreken.

In dit boek, verschenen in Februari 2006, worden platen en kaarten uit het verleden vergeleken met foto's, die door de schrijver in de afgelopen vier jaren zijn gemaakt. Alle forten, die op Sri Lanka aanwezig zijn werden bezocht en naar tegenwoordige staat beschreven. Vele andere bouwwerken, zoals kerken, zijn met vele foto's vertegenwoordigd.

Enige kleine objecten zijn niet eerder in detail beschreven geweest.

Het boek is inmiddels opgenomen door de bekende boekhandel Barefoot in Colombo. Deze was zeer verrast een Nederlandse publicatie met Engelse vertaling aangeboden te krijgen, die hun geschiedenis in de " Dutch Period" beschrijft.

Het boek bevat 160 pagina's en is gedrukt op A4 formaat, heeft volledige kleurendruk en is degelijk gebonden met harde kaft.

Een pakkende voorkant laat duidelijk zien welke inhoud men kan verwachten.

In de hoofdstukken is een volledige Engelse vertaling geÔntegreerd.

Het boek wordt alleen bij een aantal Nederlandse verenigingen en musea aangeboden. De schrijver houdt de voorraad in eigen beheer en zorgt voor de verzending.

In Nederland kan dit boek worden verkregen voor 25.- Euro, inclusief portokosten.

Voor adressen in Europa of daarbuiten worden de portokosten apart afgesproken.

Voor verzending naar Sri Lankaanse adressen kan, na overleg, aldaar worden gezorgd.
De prijs blijft ook daar 25.- Euro, inclusief.

Voor bestellingen:

a.vanderkuijp@12move.nl

In

VOC monumenten op Sri Lanka

wordt uiteraard ook de geschiedenis van de VOC op Ceylon / Sri Lanka behandeld. Een summiere onvolledige samenvatting van Aad II:

In 1602 landde Joris van Spilbergen in de baai van Batticaloa en het lukte Joris van Spilbergen om met de vorst van Kandy handelsafspraken te maken.

De tweede expeditie, ook in 1602, o.l.v. Sebald de Weert, verliep minder voorspoedig. De details over dit minder goed verlopen bezoek o.l.v. Sebald de Weert worden in

VOC monumenten op Sri Lanka

beschreven met als eindresultaat de onthoofding van Sebald de Weert.

Vanuit Kandij werd steun van de VOC gevraagd om de gemeenschappelijke vijand Portugal te bestrijden. De VOC diende hiervoor een zeer hoge rekening in.

Via een contrakt was o.m. bedongen dat de VOC alle Portugese forten zou bezetten totdat de zeer hoge rekening zou zijn betaald.

Uiteraard lukte het Kandij niet om deze zeer hoge rekening te voldoen. Kandij was weliswaar verlost van de Portugezen, maar ervoor terug kregen ze de VOC. Met alle gevolgen van dien...

In de jaren 1668 - 1682 werden door de VOC de meeste forten gebouwd en/of versterkt.

In 1760 brak een grote opstand uit. Ondanks de steun van de vorst van Kandij lukte het niet om het fort Galle te veroveren.

Na de bovengenoemde opstand werd de vorst van Kandij volledig onderworpen aan de VOC.

In 1795 gaven de Nederlandse forten zich zonder slag of stoot over aan de Britten. Graaf de Meuron, de Zwitserse VOC bevelhebber van Colombo, trad, toen de Britten in aantocht kwamen, in dienst van de aanvallers. Graaf de Meuron had slechts ťťn voorwaarde: Graaf de Meuron wilde niet tegen de VOC ten strijde hoeven te trekken...

Het officiŽle einde kwam in 1802: bij de Vrede van Amiens werd Ceylon, de parel aan de kroon van de VOC, als financiŽle genoegdoening overgedragen aan Groot-BrittanniŽ.


Welke boeken heeft Aad van der Kuijp allemaal geraadpleegd.

Natuurlijk Valentijn, waarover webmaster Aad het verderop in dit verhaal zal gaan hebben.

De door Aad van der Kuijp andere geraadpleegde boeken:

  • Illustrations and views of Dutch Ceylon
  • The Dutch forts of Sri Lanka
  • Galle, VOC vestiging in Ceylon
  • Vademecum van de VOC en WIC
  • The Dutch Overseas
  • Reisboek Sri Lanka
  • A description of Ceylon
  • A description of the great and most famous isle of Ceylon
  • Historical relation of the island Ceylon
  • Hoe Nederland Ceylon verloor


Wie is Aad van der Kuijp?

Net als webmaster Aad geboren in Rotterdam, en ook na de Middelbare School geaarzeld: geschiedenis studeren, ja of nee..

Aad van der Kuijp koos voor de textiel en webmaster Aad voor de chemie. Maar uiteindelijk kwam bij beiden de ware passie boven: geschiedenis!!

Aad van der Kuijp is daarin al wat verder dan webmaster Aad: Aad van der Kuijp gaat ter plaatse kijken en schrijft daar dan dit schitterende boek over. Webmaster Aad moet zich nog steeds zien te behelpen met deze website...Een van de eerste boeken die verscheen over de VOC op Ceylon werd geschreven door Dominee François Valentijn.

Op Aad's eigen site kun je over hem een verhaal vinden, klik maar eens op deze link

François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën en de VOC

valentijnportret

François Valentijn

Dominee François Valentijn, heeft rond 1720 dit boek geschreven, nou boek, het waren er een heel rijtje :

Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende:

het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Mallacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius ... / door François Valentijn. - Te Dordrecht : by Joannes van Braam ; Te Amsterdam : by Gerard onder de Linden, 1724-1726. - 5 dl. : grav. ; 34 cm

valentijnkaft

Kortom, een van de beroemste boeken over de VOC !!

Met bijvoorbeeld deze fraaie prent :

valentijnboeroneeszeewijf

Boeronees Zeewijf

In 2004 verscheen van deze boeken een fascimile herdruk, en zowel Aad I als Aad II hebben deze fascimile herdruk in hun bezit en dat schept natuurlijk een band, als Rotterdammers....

wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/wappervlagvoc

Uit ons verhaal

François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën en de VOC

halen we deze informatie op:Dankzij Aad van der Kuijp kunnen we deze lijst met VOC vestigingen op Ceylon / Sri Lanka nu kompleet maken!

Aad van der Kuijp is op bezoek geweest opEn van al deze VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka heeft Aad van der Kuijp schitterende foto's gemaakt met een zeer informatieve begeleidende tekst. En natuurlijk, indien mogelijk, ook vergezeld van VOC prenten.

Een paar voorbeelden?

eerstedagenvelop

1602 - 2002

Eerste dag envelop
400 jaar Nederland - Sri Lanka

doormijngebouwd

Tangalle

Doormyn opgebouwt

1774

Het beroemde Galle: door de Portugezen Punte de Galle genoemd.

Galle werd in 1640 door de VOC ingenomen, ondanks de toen al aanwezige vestingmuur.

Van Galle werd een onneembare vesting gemaakt, o.m. door Gouverneur Rijklof van Goens.

Tientallen jaren werd aan de verdediging van Galle gewerkt.......

gallefort

Fort Galle

v.l.n.r.

Bastions Zwart, Zon, Maan, Ster

maanbastion

Fort Galle

Westelijke flank Maan Bastion
met links een Peperbuswachttoren

Na het veroveren van deze muur, wachtte er nog zo'n muur

.......inderdaad onneembaar.......

De Nederlandse invloed is nog steeds her en der in Galle terug te vinden:

hotelweltevreden

Galle

Hotel Weltevreden

hotelnooitgedacht1735

Galle

Hotel Nooit Gedacht

1735

De Groote Kerk van Galle is nog steeds een van de blikvangers van Galle.

Vanaf 1642 mocht alleen een Nederlands Gereformeerde Dienst worden gehouden.

De Groote Kerk van Galle werd hoogstwaarschijnlijk geschonken door Commandeur De Jong, uit dankbaarheid voor de geboorte van een lang gewenst dochtertje (1755).

grootekerkgalle

Galle

Groote Kerk

In het Dutch Period Museum aan de Princestreet in Colombo hangen de wapens van Nederlandse forten die ooit de kusten van Ceylon beheersten. Dit wapen met Nederlandse vlag is natuurlijk bijzonder leuk om te zien:

calpentynwapen

Wapen van Calpentyn

Met twee schepen:

Wapen van Chilauwvocceylon

VOC Monumenten op Sri Lanka

Dutch East India Company Monuments in Sri Lanka

Het boek VOC monumenten op Ceylon / Sri Lanka bevat 160 pagina's en is gedrukt op A4 formaat, heeft volledige kleurendruk en is degelijk gebonden met harde kaft.

In de hoofdstukken is een volledige Engelse vertaling geÔntegreerd.

Het boek wordt alleen bij een aantal Nederlandse verenigingen en musea aangeboden. De schrijver houdt de voorraad in eigen beheer en zorgt voor de verzending.

In Nederland kan dit boek worden verkregen voor 25.- Euro, inclusief portokosten.

Voor adressen in Europa of daarbuiten worden de portokosten apart afgesproken.

Voor verzending naar Sri Lankaanse adressen kan, na overleg, aldaar worden gezorgd.
De prijs blijft ook daar 25.- Euro, inclusief.

Voor bestellingen:

a.vanderkuijp@12move.nl

Op de achterkant van dit schitterende boek zelfs een reisadvies: hoe en op welke betrouwbare manier je ook zo'n historische rondreis over Sri Lanka zou kunnen maken.....In dit verhaal vast een voorproefje van het volgende boek van Aad van der Kuijp:

Nederland Zuid-Afrika in Beeld


Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Mei 2007