Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Japans-Russische oorlog (1905) was het begin van het einde van ook Nederlands-Indië

We beginnen met een citaat uit ons verhaal:

Elmina, de laatste Afrikaanse kolonie van Nederland

en ons verhaal

Van Jan van Riebeeck en Kaap de Goede Hoop tot Paul Kruger, de Boerenoorlog en uiteindelijk RotterdamEn over die Japans-Russische oorlog (1905), het begin van het einde van ook Nederlands-Indië, daar gaat dit verhaal over.

Op onze site kun je ook geregeld deze man met citaat tegenkomen, bijvoorbeeld in dit verhaal:

Het beroemde Hotel Des Indes in Batavia heette ooit Hotel Rotterdam, maar dankzij Multatuli...

koloniale rijsttafel

Een koloniale rijsttafel in Hotel Des Indes in Batavia AD 1935, wat een bedienden....

het boek van de auteur

De man aan tafel is de auteur van dit boek, wat een titel, hè

En dit schreef de auteur van dat boek erbij over zijn verblijf in Hotel Des Indes :Nou deze man had dus een profetische gave, want t.g.v. o.m. de Japans-Russische oorlog liep het niet goed af met Nederlands-Indië.
Na aanvankelijk een publikatie verbod in Nederlands-Indië werd het bericht van de (Westerse BLANKE) Russische nederlaag natuurlijk toch bekend. In Nederlands-Indië werden prompt 'inlanders' zonder vorm van proces verbannen, zoals de zoon van de sultan van Atjeh, de verdachtmakingen bestonden hieruit dat hij inderdaad een brief had gestuurd naar een Japanse kennis om te vragen wat er was gebeurd....

Als een van de reakties werd uiteindelijk in Nederlands-Indië de

Syarikat Dagang Islam

opgericht door hoog opgeleide 'Inlanders', voornamelijk artsen, zoals zoo magistraal beschreven door een van Aad's lievelingsauteurs

Pramoedya_Ananta_Toer

Pramoedya Ananta Toer

Kan het niet laten natuurlijk om een paar links naar Pramoedya Ananta Toer's boek covers te laten zien, meer covers van Aad's boeken over Nederlands-Indië staan op Aad's eigen site, klik maar eens HIER

 • Wat verdwenen is
 • Front Aarde der Mensen / Kind van alle Volken ( = Deel 1 en 2)
 • Back Aarde der Mensen / Kind van alle Volken ( = Deel 1 en 2)
 • Front Voetsporen / Het glazen huis ( = Deel 3 en 4)
 • Back Voetsporen / Het glazen huis ( = Deel 3 en 4)
 • Essay en interview met Pramoedya Ananta Toer
 • Verhalen van Djakarta


 • aziekolonien

  De Westerse Koloniën in Azië

  Van Madagascar tot diep in de Stille Oceaan begon te gisten. Dat de Japanners een nog wredere manier van onderdrukking zouden gaan invoeren in bijv. Korea en China (denk aan het bloedbad in Nanking), dat wist toen nog niemand.
  Japan werd hardhandig geopend door Commodore Perry en zou zich gaan ontwikkelen tot een agressieve staat. Natuurlijk niet alleen het gevolg van de Japans-Russische oorlog, maar de toon was wel gezet door de Japanse Admiraal

  Heihatjiro Togo

  de hoofdpersoon van ons nu volgend verhaal.

  We beginnen met een Keizerlijk Edict uit 1648:  En dus:

  deshima1810

  1810

  Deshima in de baai van Nagasaki

  van 1641 tot 1853 mochten alleen Nederlanders hier verblijven

  en voor de rest van de wereld sloot Japan zich af. Een keer per jaar moest de Nederlandse bewindhebber van Deshima een bezoek gaan brengen aan de Shogun, uiteraard werden daar verslagen van gemaakt voor de Heeren XVII van de VOC, nu van onschatbare historische waarde natuurlijk, de verhalen op zich en de prenten die erbij horen zijn schitterend, van harte aanbevolen.

  Een voorbeeld?

  In 1818 bracht Jan Cock Blomhoff (1799 - 1853), hoofd van de Nederlandse Handelspost op Deshima, een bezoek aan de Shogun:


  In 1853 verschenen er in de Baai van Edo (de latere hoofdstad Tokio, tot die tijd was Kyoto de hoofdstad) vier zwarte USA oorlogsschepen o.l.v. Commodore Matthew C. Perry. Perry had nadrukkelijk de instruktie geen geweld te gebruiken, hij moest alleen een brief afgeven van de USA President Franklin Pierce.

  perryblackships

  1853

  Commodore Matthew C. Perry
  met zijn dreigende zwarte schepen in de baai van Edo

  Geeist werd dat Japan zich open zou stellen voor de handel.

  Perry kwam een jaar later weer terug met 10 schepen en wilde natuurlijk een antwoord, nu kwam hij wel met o.m. voorbeelden van Westerse produkten, zoals een miniatuur stoommachine, maar ook horloges en natuurlijk vuurwapens. De Japanners kwamen in verwarring, niet alleen over die produkten, maar ook over de demonstratie die Perry liet geven door een kanon van een USA oorlogsschip.

  perryinjapan

  Commodore Matthew C. Perry wordt ontvangen in Japan

  Japan ondertekende een verdrag waarbij zij o.m. beloofden gestrande Westerse zeelui niet te onthoofden en in geval van nood Westerse schepen toegang zouden verlenen tot een van hun havens.

  Om een lang verhaal kort te maken, Japan zou op dezelfde manier als China behandeld gaan worden, maar de Japanners veranderden sneller dan de Chinezen konden. De aanleiding was een incident in 1862, een Britse koopman, toch aan land gelaten, toonde onvoldoende respekt aan Samurai ruiters en werd gedood. De Britten kwamen met een vloot en beschoten in 1863 de havenplaats Cagosjima, de stad waar de 15-jarige Heihatjiro Togo woonde. De inwoners van de stad moesten machteloos toezien welke vernietigingen werden aangebracht door de Britse scheepskanonnen, de helft van de stad werd min of meer vernietigd. De trotse Samurai krijgers daagden op het strand de Britten uit om aan land te komen, maar dat gebeurde natuurlijk niet, het hele land voelde zich vernederd, voorral de Samurai.

  In tegenstelling tot de Chinezen trokken de Japanners er vervolgens op uit om zoveel mogelijk te gaan leren van die, in hun ogen, Barbaren. In vier jaar tijd werden 68 delegaties afgevaardigd... en werd begonnen met het leren van Engels. Tot die tijd werd in het Nederlands en Portugees naar buiten toe gecommuniceerd.

  In 1868 werd de macht van de feodale Samurai weer vervangen door die van de Keizer, een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Japan. De oude Samurai krijgers werden opgeroepen om bijvoorbeeld dienst te nemen in het leger, of zoals de Samurai Heihatjiro Togo deed, dienst nemen bij de Marine.

  In 1871 werd Heihatjiro Togo naar Londen gestuurd om daar te worden opgeleid bij de Britse Marine, een heel andere aanpak dan China....

  Heihatjiro Togo werd daar, Johnny de Chinees genoemd, een ultieme belediging natuurlijk voor een trotse Japanse Samurai. De meeste tijd bracht Heihatjiro Togo door met het bestuderen van de bouw van een oorlogsschip, ook maakte hij een reis van enkele maanden op een Brits oorlogsschip en maakte overal aantekeningen van. En toen liet Japan in Groot-Brittannie oorlogsschepen bouwen onder supervisie van Heihatjiro Togo natuurlijk die overal met zijn neus bovenop bleef staan natuurlijk.

  Toen Heihatjiro Togo in 1878 naar Japan terugkeerde, was niet alleen hij, maar ook Japan veranderd en dat in 25 jaar. Zijn familie had deelgenomen aan de laatste 'opstand' van de Samurai, waarbij o.m. een broer sneuvelde, Heihatjiro Togo kon er geen traan omlaten, zegt men.

  Heihatjiro Togo vervolgde zijn opleiding aan de net gestichte Japanse Marine Academie, waar les werd gegeven weer door Britse officieren. Al snel maakte Heihatjiro Togo promotie en kreeg hij geld om de eerste in Japan gebouwde oorlogsschepen te ontwerpen. Heihatjiro Togo werd de eerste ter wereld die torpedo buizen liet aanbrengen, alles dankzij zijn aantekenboekjes en zelf bedachte verbeteringen. En om een lang verhaal maar weer kort te maken, Heihatjiro Togo maakte promotie op promotie.

  In de jaren 1880 - 1890 drong Rusland steeds verder op naar het Zuid-Oosten en de Japanners voelden zich bedreigd toen de Russen Korea bedreigden wat Japan net met geweld op China had veroverd. De Westerse koloniale mogendheden keken met verbazing toe. Dat hadden ze nooit verwacht.
  En toen volgde een geniale strategische zet, Japan benaderde leraar Groot-Brittannie met het verzoek voor een bondgenootschap tegen Rusland. En Rusland was al tientallen jaren een dreiging voor de Britten i.v.m. de Noordgrens van Brits-India, vele schermutselingen waren al gevoerd tussen de Britten en de Russen in en om Afghanistan. En dus stemden de Britten toe, een later ongetwijfeld veel betreurd besluit, want Japan had nu de handen vrij niet alleen tegen Rusland maar ook tegen buurlanden als Korea en China.

  Op 10 februari 1904 verklaarde Japan de oorlog aan Rusland. Bij het strategische Port Arthur werd door Heihatjiro Togo de Russische vloot een grote nederlaag toegebracht onder het motto Eerst winnen, dan vechten, een motto dat de komende halve eeuw HET motto van de Japanners zou worden.

  De Russische Tsaar, vernederd natuurlijk, besloot daarop de Oostzeevloot naar Port Arthur te sturen, een onbezonnen daad, daar is iedereen het nu over eens. Een afstand van 30.000 kilometer en dan daar vermoeid te worden opgewacht door een agressieve Japanse vloot onder bevel van Heihatjiro Togo......
  Een volledig verouderde Russische vloot ging op weg, onderweg schietoefeningen houdend die geregeld op een fiasco uitliepen, zoo werd in de Atlantische Oceaan een door een oorlogsschip gesleepte vissersboot niet geraakt, maar wel het oorlogsschip.

  togo

  De Japanse Admiraal Heihatjiro Togo

  de Japanse Nelson....

  mikasa

  Het toen hypermoderne Japanse oorlogsschip Mikasa

  Aan boord van de Mikasa wachtte Heihatjiro Togo hen op. De Russen dachten gebruik te kunnen maken van de mist, maar de Japanners, met een veel kleinere vloot, wisten hen toch op te sporen en hadden in tegenstelling tot de Russen het allermodernste communikatie systeem geinstalleerd wat ook werkte in dichte mist.
  De Russen voeren achter elkaar de smalle Straat van Tsusjima in.

  tsushimalines

  27 Mei 1905

  De Zeeslag van Tsushima

  Heihatjiro Togo had Nelson uiteraard bestudeerd die bij Trafalgar zijn tegenstanders verraste door ze dwars op te wachten, de Russen waren de lange poot van de T, de Japanners de korte poot van de T. Vanuit deze Japanse positie kun je allemaal tegelijk vuren op de schepen die achter elkaar voeren en die op hun beurt dus over elkaar moesten schieten. Tot nu was gebruikelijk dat er zich twee lange T's vormden....

  Niet meer dan 3 Russische schepen wisten te ontkomen, de andere 34 Russische schepen werden op zee vernietigd. De Japanners verloren niet meer dan 3 schepen...., voor het eerst was een Westerse Blanke vloot verslagen, met grote gevolgen niet alleen voor de Aziatische koloniale wereld, maar ook voor Rusland, het werd de kiem voor de Russische Revolutie, na grote, ook sociale onrust, moest de Tsaar in 1905 de eerste Volksvertegenwoordiging toestaan, de Doema, maar dat is een ander verhaal.

  In Europa verschenen trouwens de volgende prenten, men was zich lam geschrokken....

  wilhelmmichael

  Keizer Wilhelm II liet deze prent maken

  de Aartsengel Michaël wijst de Europese Vrouwen op het Gele Gevaar

  japandraak

  Een prent gemaakt direkt na WOI

  De Britten houden de Duitsers nu in bedwang,
  maar komen tot ontdekking dat Japan het Oosten van Azie bedreigd, bijv. China

  Heihatjiro Togo stierf in 1934 en kreeg een Staatsbegrafenis, de eerste niet keizerlijke persoon en natuurlijk een standbeeld (het staat er nog steeds schijnt) in Cagosjima, de stad ooit door de Britten beschoten toen Heihatjiro Togo 15 jaar was...

  togostandbeeld

  Het huidige standbeeld voor de Japanse Admiraal Heihatjiro Togo


  Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen  Familiewapenklein
  wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


  Terug naar de top

  Last update :

  10 September 2004