Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Johan van der Veeken / Veken (1549-1616)

Op Johan van der Veeken / Veken is iemand ooit gepromoveerd, Aad had dat boek graag zelf willen schrijven...., want Johan van der Veeken / Veken is inderdaad heel belangrijk geweest voor zowel Rotterdam als de Rotterdamse kamer van de VOC.

Lees maar even mee, wie nu die Johan van der Veeken / Veken is geweest :

veekenportret

Johan van der Veeken / Veken

En in de rest van het verhaal schrijven we Johan van der Veeken en geen Johan van der Veken....

Johan van der Veeken was geen geboren Rotterdammer, maar een immigrant uit Mechelen, die na enkele jaren in Antwerpen gewoond te hebben, zich in 1583 in Rotterdam vestigde.
Zijn vader was een rijke haringkoopman in Mechelen en zijn broer Hendrik was huidevetter of leerlooier van beroep. Hendrik vertrok eerder dan Johan naar het Noorden. Na in Mechelen het burgemeestersambt te hebben bekleed trad hij al in 1575 op als burgemeester van Den Briel. In 1586 werd hij als poorter van Rotterdam ingeschreven.

Johan van der Veeken verliet Antwerpen in 1583, waarschijnlijk omdat hij de belegering en de overgave van de stad aan de Spanjaarden in 1585, aan zag komen. (LINK)

Volgens een andere bron vertrok Johan van der Veeken uit Antwerpen vanwege een intolerant Calvinistisch Antwerpens stadsbestuur.....

parmaantwerpen

27 augustus 1585

Parma trekt Antwerpen binnen

Parma zit op het witte paard op de brug net voor de stadspoort van Antwerpen

muntbelegantwerp1584

1584

Munten geslagen tijdens het Beleg van Antwerpen

LINK

parmapt

Alexander Farnese, Hertog van Parma

1543 - 1592

zoon van de Landvoogdes Margaretha van Parma

Als vermogend koopman, reder en bankier nam hij in Rotterdam al snel een vooraanstaande positie in. Zijn handelsbelangen waren wereldwijd.

In het Pruisische Koningsbergen kocht hij bijvoorbeeld hout, tarwe en vlas dat hij in Bordeaux en in 'Vianen', Viana do Castelo in Portugal, weer verkocht. Ook stuurde hij talrijke schepen met graan naar Genua en VenetiŽ toen de graanprijzen in ItaliŽ door grote tekorten sterk stegen. Bovendien nam hij deel aan de in die tijd zo belangrijke haringhandel.

De handelsactiviteiten van Johan van der Veeken bleven niet tot Europa beperkt. Zijn schepen zeilden ook naar Guinea, West-IndiŽ en Peru en als ťťn van de eerste Nederlanders was hij geÔnteresseerd in de handel op Oost-IndiŽ. In 1598 was hij namelijk mede-financier van een expeditie van vijf schepen die via de Staat van Magallanes Oost-IndiŽ probeerden te bereiken. Ondanks de mislukking van deze tocht bleef Van der Veeken bij de Oostindische handel betrokken en in 1602, bij de oprichting van de VOC werd hij tot bewindhebber benoemd.

muntenveeken

Rekenpenning van Johan van der Veeken

Behalve reder en koopman was Van der Veeken ook bankier en geldschieter, onder andere voor de Staten-Generaal, de Staten van Holland en voor de landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt.

Zijn rijkdom kwam onder andere tot uiting in het schitterende huis dat hij te Rotterdam aan de Hoogstraat liet bouwen en in de heerlijkheden Capelle aan de IJssel en Nieuwerkerk die hij in 1612 aankocht.

In Capelle liet hij op het terrein van het oude slot een geheel nieuw kasteel optrekken met torens, grachten en ophaalbruggen.

slotcapelleveeken

1646

Johan van der Veeken's Slot Capelle, herbouwd in 1612

later eigendom van Aegidius Groeninx

LINK

Citaat uit dit verhaal:

Johan van der Veeken is nooit lid van de Vroedschap geworden omdat hij Rooms-Katholiek bleef. Op het slot van Capelle richtte hij bijvoorbeeld een grote zaal als katholieke kerk in en dankzij hem werden er in Rotterdam weer geregeld katholieke diensten gehouden.

Van der Veeken stierf in 1616 te Rotterdam. Bij zijn begrafenis werd de klok maar liefst elf en een half uur geluid. Een waardig afscheid van een man die veel bijgedragen had aan de economische opbloei van Rotterdam.

Op onze site hebben we ook nog dit over het luiden van de klokken van de St. Laurenskerk:


Voor de Heer van Kralingen met een eigen grafkapel in de St. Laurenskerk werd dus "slechts" 7 uren geluid, een maat voor de belangrijkheid van Johan van der Veeken of niet soms?

Op onze site hebben we ook nog een verhaal over de katholieken tijdens de 80-jarige oorlog in Rotterdam, een klein citaat:

Maar over Johan van der Veeken is natuurlijk nog veel meer te vertellen, bijv. over de in 1993 door de Gemeente Rotterdam ingestelde Johan van der Veeken Penning en de buste van Johan van der Veeken aan de buitenmuur van het stadhuis op de Coolsingel, om met dit laatste te beginnen:

Citaat uit dit verhaal:

Boven het balcon op de bovenstaande stadhuis foto kun je 5 omlijste hoofden ontdekken met in het midden:

veekenkop

Johan van der Veeken

Tijdens de bouw van het stadhuis (1909 - 1921) kwam in 1916 het voorstel om een aantal beroemde Rotterdammers te vereeuwigen boven het balcon, de keus viel o.m. op Erasmus, Pieter de Hoogh en.... Johan van der Veeken.

De beeldhouwer E. van der Tuuk kreeg de opdracht tot het maken van de kop van Johan van der Veeken. De man die erop aangedrongen had om Johan van der Veeken een centrale plaats te geven was Archivaris Wiersum.

wiersumpt

Stadsarchivaris E. Wiersum

1904 - 1935

LINK

In 1993 besloot het Gemeentebestuur van Rotterdam tot het jaarlijks uitreiken van een penning met oorkonde voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt bij de bevordering van de economische bedrijvigheid in Rotterdam.

Oorspronkelijk werd gedacht aan het uitgeven van een Pieter Caland Penning, maar helaas, dat deed de Stichting Havenbelangen al.

calandsta

Pieter Caland

1826 - 1902

LINK

En weer was het de Archivaris van Rotterdam die, terecht, Johan van der Veeken voorstelde en dus werd de volgende argumentatie in de gemeenteraad besproken:

Het ontwerp van de Johan van der Veeken Penning, Draagspeld en Oorkonde werd gemaakt door Ninaber van Eijben, uiteraard staat ook het devies van Johan van der Veeken op de Penning:

Stabilis Fortuna Merenti

Het geluk is bestendig voor wie het verdient

Nieuwsgierig wat het devies van Oldenbarnevelt was, ex-pensionaris van Rotterdam ?

Nil Scire Tutissisma Fides

Niets weten is het veiligste geloof

oldenbarnevelt

Oldenbarnevelt in de muur van het Stadhuis van Rotterdam

LINK

oldenbarsurvey

verschenen na 13 Mei 1619, de onthoofding van Oldenbarnevelt en andere hoofdpersonen

v.l.n.r.

Oldenbarnevelt, Ridder, Heer van Berkel en Rodenrys

Johannes Uyt den Boogaart, gewezen Predikant van Zn. Excel. (Maurits)

Hugo Grotius, Pensionaris der Stat Rotterdam

Rombout van Hoogerbeets, Raedsheer en Pensionaris der Stat Leyden

Gillis van Ledenberg, Secretaris der Heeren Staten van Utrecht

Adolf van Wael, Heer van Moersbergen

En natuurlijk staat er ook een tekst op de oorkonde behorend bij de Johan van der Veeken Penning:

En natuurlijk komt er nog veel meer over Johan van der Veeken.....

Bijvoorbeeld het verhaal over het door Johan van der Veeken gestichte Hofje
We kregen de volgende reaktie:

Met veel leesplezier op je site gekomen. Nog niet alles doorgenomen maar toch een vraag. Ik ben medewerker van Museum van Loon, de van Loon mede oprichter kamer Rotterdam Delft. Een vraag, in een boek vond ik deze tekst:

Uit de bewaarde akten, die van allerlei zaken spreken, ziet men dat de assuranties heel belangrijk voor hem waren. Het toeval wil, dat de oudste polis, die bewaard bleef, door hem op3 september 1615 met f 1000,- werd getekend. Het betrof een schip van Balthasar van der Veeken -schipper Marten Claessen uit Ilpendam- dat van Cyprus naar Amsterdam zou varen.

Balthasar van der Veeken stierf in 1616 en in de papieren van zijn nalatenschap bleef de polis bewaard. Vraag 1 ben je ook iets over Balthasar van der Veeken tegengekomen en wat mij erg intrigeerd is waar die polis zich zou bevinden?

Groet Annette Fehrmann

Helaas hebben we alleen kunnen vinden dat Balthasar van der Veeken geen familie is van Johan van der Veeken, dus wie helpt ons verder ????

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Maart 2006