Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Cornelis Matelieff (Matelief) de Jonge (1569-1632), maar ook iets over Witte de With

We beginnen met een citaat uit ons St. Laurenskerk verhaal :

Zoo werden er begraven Aert van Nes, rechterhand van De Ruyter, Cornelis Matelieff de Jonge, een der grondleggers van het Nederlandsch bewind in Insulinde, overwinnaar der Portugeezen en later burgemeester van Rotterdam, Jacob van Heemskerck, Mooy Lambert Hendriksz., Witte de With en Johan van Brakel, evenals de vrouw van Piet Heyn.

Voor we verder gaan, misschien ook even iets over Witte de With, uit dit verhaal duiken we deze foto met tekst op van zijn praalgraf :

Een dier liggende figuren, van den Nederlandschen admiraal Witte de With, vervaardigd door Pieter Rijcx, is er nog tamelijk goed afgekomen.

wittedewith14mei

Den Admiraal Witte de With,
gered en geborgen in Boymans

Mogelijk dat niet iedere (ex) Rotterdammer meer weet, wie nu die Witte de With was : Witte Cornelisz de With (hij leefde van 1599 tot 1658) was Admiraal van de vloot naast iemand als Michiel de Ruyter. Witte de With sneuvelde in de oorlog tegen Zweden, dat Denemarken wilde veroveren, in de Slag in de Sont. Een strategische doorgang naar de Oostzee, de Staten-Generaal wilde absoluut niet dat de beide oevers van de Sont in handen van de Zweden kwamen, Witte de With heeft dit inderdaad voorkomen, maar sneuvelde hierbij op 8 November 1658.

wittedewith

Witte de With

Witte Corneliszn de With is ook een bekende uit de geschiedenis van de WIC. Maar terug naar Cornelis Matelieff de Jonge :

valentijnportret

François Valentijn

Tijdens het lezen van deel II van François Valentijn, een herdruk formaat Statenbijbel uit 1720, (link) kwam Aad geregeld Cornelis Matelieff de Jonge tegen en dus moet ook iets over Cornelis Matelieff de Jonge op onze site, want ook Cornelis Matelieff de Jonge heeft natuurlijk iets te maken met Rotterdam.

matelief

Cornelis Matelieff de Jonge

Cornelis Matelieff de Jonge is de VOC geschiedenis ingegaan als de man die o.m. :

Weer terug naar Cornelis Matelieff de Jonge, waarom dwaalt Aad toch steeds zoo af ????

Gauw maar beginnen met een biografie van Cornelis Matelieff de Jonge :Dit opschrift van een grafzerk buiten de St.Laurenskerk herinnert nog aan Cornelis Matelieff de Jonge, evenals Johan van der Veeken, ťťn van de eerste Rotterdamse bewindhebbers van de VOC.

Zijn vader was een welvarende Rotterdamse schipper en zijn moeder, Aefje Claesdr. van der Horst, behoorde, met twee broers die in de Rotterdamse Vroedschap zitting hadden, tot een aanzienlijke familie.

Cornelis zelf was koopman en later lid van de Vroedschap, maar kreeg vooral grote bekendheid als admiraal van een vloot van elf schepen met 1400 koppen, die in 1605 naar IndiŽ vertrok om de Portugezen te bestrijden. Het was de tweede vloot die onder VOC-bestuur werd uitgezonden.

Na terugkeer in 1608 zette hij zijn bevindingen op papier en gaf hij beleidsadviezen in vier omvangrijke memories of 'discoursen' aan de Heren XVII en aan Johan van Oldenbarnevelt, ook een ex-Rotterdammer.

Uit de memories komt Matelieff naar voren als een man met visie. Hij had vastomlijnde ideeŽn over de maatregelen die genomen moesten worden om op lange termijn winst in Oost-IndiŽ te behalen. In de denkbeelden van Matelieff staan drie zaken centraal: ten eerste moest er in AziŽ een hoofdstad, een stapelplaats voor de Nederlandse schepen komen om vandaar de Aziatische handel met kleinere en dus goedkopere schepen te bedrijven en om als wachtstation te dienen voor de retourvloten. Ten tweede achtte hij een permanent hoofd in AziŽ noodzakelijk en ten slotte moest de hoofdstad bevolkt worden door Europese burgers en ex-militairen die door particuliere handel de stad zelfstandig konden maken. Het was dus volgens Matelieff belangrijk dat er in IndiŽ door effectief bestuur een zelfstandig economisch stelsel ontstond, dat zichzelf financieel grotendeels kon bedruipen.
De Heren XVII achtten de ideeŽn van Matelieff waardevol en waarschijnlijk zijn deze denkbeelden van invloed geweest op de instelling van het ambt van Gouverneur-Generaal in 1609 en op de veranderingen in de bestuursstruktuur van de VOC in IndiŽ, zoals die tot uiting kwam in de instruktie, meegegeven aan de eerste Gouverneur-Generaal Pieter Both die op 30 Januari 1610 naar Java vertrok.

pieter both

Pieter Both, de eerste GG

Wist je dat Aad een verhaal heeft over ALLE GG's van Nederlands-Indië ??

klik maar eens HIER

Cornelis Matelieff maakte na 1608 geen andere reizen meer naar IndiŽ, maar vestigde zich in Rotterdam. Hij trad in het huwelijk en kocht bezittingen aan de zuidzijde van de Nieuwehaven. Ook werd hij schepen, vroedschap en twee jaar burgemeester van Rotterdam.

Zijn benoeming tot lid van de Staten-Generaal in 1625 was slechts van korte duur omdat hij na een halfjaar voor particuliere zaken naar Warschau vertrok en men in zijn plaats een ander benoemde toen hij na zeven maanden nog niet terug was.

We besluiten met wat prenten :

mateliefmalakka1

Belegering van Malakka door Cornelis Matelieff de Jonge

Titelblad
Historiale ende ware Beschrijvinge vande reyse des Admiraels Cornelis Matelieff
1608

mateliefmalakka2

Belegering van Malakka door Cornelis Matelieff de Jonge

De troepen gaan aan land
1608

Tijdens de bijbehorende zeeslag tegen de Portugezen sneuvelde o.m. Jacob Quackernaeck, de beroemde Kapitein van het uit Rotterdam vertrokken schip De Liefde, het eerste VOC schip dat eigenlijk per ongeluk in Japan belandde: LINK

mateliefgrafzerk

De grafzerk van Cornelis Matelieff de Jonge
buiten de St. Laurenskerk

Op onze site hebben we ook een apart verhaal over o.m. de grafmonumenten in de St. Laurenskerk van Rotterdam:

klik maar even HIER


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

22 Januari 2005