Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam, de VOC, Michiel de Ruyter en weer de VOC

Op Aad's eigen site kun je al een verhaal vinden over de VOC, klik maar eens op deze
link

Op deze pagina een paar plaatjes uit Aad's VOC verhaal en dan iets over Rotterdam en dan over naar Michiel de Ruyter en dan weer terug naar Rotterdam en de VOC....

valentijnportret

Wie deze meneer is ?

Deze meneer, Dominee François Valentijn, heeft dit boek ooit geschreven, nou boek, het waren er een heel rijtje :

Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende:

het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Mallacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius ... / door François Valentijn. - Te Dordrecht : by Joannes van Braam ; Te Amsterdam : by Gerard onder de Linden, 1724-1726. - 5 dl. : grav. ; 34 cm

valentijnkaft

Kortom, een van de beroemste boeken over de VOC !!

Met bijvoorbeeld deze fraaie prent :

valentijnboeroneeszeewijf

Boeronees Zeewijf

En nu natuurlijk ook al iets over Rotterdam en de VOC :

Aan de Buizenwaal in Delfshaven vestigden zich een scheepstimmerwerf van de

delfshavenvoc

Verenigde Oostindische Compagnie

(VOC) en een

zeemagazijn

Zeemagazijn

Dit laatste werd in 1746 door brand verwoest. Men was bang dat er buskruit lag en durfde niet dichtbij te komen om te blussen. Toen men dat uiteindelijk wel deed, was het al te laat.

Er waren veel aan de scheepvaart verwante bedrijven in Delfshaven te vinden en men kwam vaak werklui te kort. Zodoende ontstond er een trek van de omringende polders naar de nederzetting, vooral in de bloeitijd van de VOC

Maar ook aan de Boompjes was een vestiging, ernaast kwam veel later een van de Rotterdamse Synagogen :

vochuisboompjes1702

Het Nieuw Oostindisch Huis, te zien van 't Oosten naar 't Westen, en 't Nieuwe Hooft (1702)

Rond 1720 werd het als volgt beschreven :


Ook nog een heel leuk citaat uit Aad's eigen VOC verhaal :

Als je nu mocht denken dat er alleen Nederlanders meegingen op de VOC reizen, dan heb je het mis :


Voor we verder gaan over de VOC, nog eerst even dit :

Door zijn fascinatie voor geschiedenis, en dan vooral de koloniale geschiedenis, heeft arcengel (zoo noemt Aad zich op het internet, behalve dan op deze site) ook een tic voor oude boeken, heerlijk om te lezen en wat een ander taalgebruik, het duurt wat lang door al die lange en soms hoogdravende zinnen, maar als je daar eenmaal aangewend bent, dan is het echt genieten.....

Onderstaand twee voorbeelden van zulke heerlijke boeken in het trotse bezit van arcengel :

gezantschapchinavoc

Meer over dit boek van Johan Nieuhof kun je vinden in ons verhaal

Zonder Nederland / VOC was er waarschijnlijk geen Taiwan / Formosa geweest

ruyter Nou, waar het in dit verhaal natuurlijk ook omging, was het laten zien van een paar stukjes prachtige proza, een van Aad's lievelings grafschriften is deze, natuurlijk over Michiel de Ruyter :
Ja, goed gezien, dit was één enkele zin........., KOSTELIJK....


Maar nu weer terug naar Rotterdam en de VOC.

In Juni 2002 werd dan eindelijk het eerste deel van Valentijn thuisbezorgd, formaat Statenbijbel, maar heb het al uit, helemaal gelezen, en heb dit gevonden over de relatie Rotterdam en de VOC en nog veel meer :

Voor Google wordt alleen het eerste gedeelte even overgetypt, want hier staan heel bekende namen bij, waar Aad het nog eens over wil hebben d.m.v. een biografie of iets dergelijks....

De Bewindhebbers van de VOC kamer te Rotterdam vanaf de oprichting van de VOC op 20 maart 1602 tot ca 1720En dan nu de komplete lijst van 1602 tot ca 1720 (een f moet je lezen als s en dan valt het reuze mee....)

bewindhebberenrdam1

bewindhebberenrdam2

bewindhebberenrdam3

En in het volgende wordt heel omstandig uitgelegd hoe en wanneer een bewindhebber van Rotterdam vervangen moet worden door een bewindhebber van Delft.

Ik geef eerlijk toe, ook met potlood en papier erbij, kwam ik er niet helemaal uit, wie wel ?

bewindhebberenrdam4

snap jij het ??


Een komplete lijst met een beter te lezen overzicht van de bewindhebbers van de VOC kamer Rotterdam, staat in dit verhaal.

Trouwens hoe de machtsverhoudingen waren tussen de verschillende VOC kamers, dat geeft onderstaande prent zoo mooi weer :

vocverdeling

En hoe vind je trouwens de tekst bij deze fraaie prent van een mistice vrouw, we zouden nu zeggen een nakomeling van een autochtoon en een allochtoon.....

misticevrouwternate

misticevrouwtekst

met nog de volgende ontbrekende regel :

tel onkuisch en zeer opsprakelijk leven is.


Dat de Heeren zich moesten gedragen, ja daar werd vroeger heel anders over gedacht, Eva had Adam verleid, en dat Adam niet had geweigerd, dat was zijn "manlijken drang"

Op deze pagina ook nog het eerste Oktrooi ( Octroy ) van de VOC gedateerd op 20 maart 1602, geldig voor 21 jaar, dus tot 1623, waarna het steeds werd verlengd.

vococtroy1602

voordeelen, hier naar verklaart. Als in den eersten.

De Preambule van het

Eerste VOC Oktrooi ( Octroy )

AD 20 maart 1602

En dan ook nog het inkomen van een Predikant Om de Oost, zoo rond 1720, hij verdiende dus totaal ca dfl 2376, = per jaar.

vocdstractaat1720

Het Tractaat van een VOC Dominee in de Molukken AD 1720

Meer over de boeken van Valentijn kun je vinden op mijn eigen site : (link)

Op zoek naar het verhaal van Olivier van Noort die namens Rotterdam de eerste Hollander was, die den aardkloot had rond gezeild? Klik dan even HIER

Op zoek naar de geschiedenis van het Oost Indisch Huis van Rotterdam aan de Boompjes ? Klik dan HIER.

Ook over de WIC Kamer van Rotterdam hebben we een verhaal : klik maar HIER

Tot slot natuurlijk ook een prent van een VOC vestiging

vochouglibengalen1665

1665

De VOC vestiging in Hougli Bengalen

En natuurlijk mogen we ook de beroemde zeeroutes van de VOC schepen niet vergeten:

vocroutekaartbw

Meer over deze route en de daarbij gebruikte kaarten kun je vinden in dit verhaal.

Ook nog wat informatie over de hoeveelheden hout die nodig waren voor al die grote houten schepen:

Het hout voor de schepen van de Republiek kwam uit Duitsland en Noorwegen. Het hout uit Noorwegen kwam uit MaerdŲ en FlekkerŲ of zoals de toenmalige schippers zeiden 'Mardou en Vlekkeren'.

De vraag naar hout moet reusachtig zijn geweest. 2000 eikenbomen van meer dan 100 jaar oud waren nodig om een linieschip van zeventig vuurmonden te kunnen bouwen.

De Republiek was al snel zo goed als ontbost, dus import was noodzakelijk. Boomstammen werden via speciale luiken ingeladen en geruild tegen laken, wijn, tabak of aangekocht, waarbij 'dry boter≠vaetjes vol rijcxdaelders' wonderen deden. Gemiddeld sleepten deze Noordvaar≠ders 250 miljoen kilogram per jaar aan.

De meeste boomstammen gingen naar Amsterdam, waar de grote veilingplaats voor ongezaagd hout was. Vlakbij, in de Zaan, ontstond sinds 1595 de kern van de scheepsbouw. Cornelis Corneliszn, afkomstig uit Uitgeest, had hier in 1595 de door hem uitgevonden houtzaagmolen in gebruik gesteld. Spoedig groei≠de het aantal houtzaagmolens in de Republiek uit tot 250.

Over de organisatie van al die verschillende Admiraliteitskamers in de Republiek kan nog het volgende worden samengevat:

Een aantal verschillende havens waren uitgekozen als vestiging voor de beide handelscompagnieŽn (VOC en WIC) en als zetel van de admiraliteit.

In de late Middeleeuwen hadden de Habsburgers voor de gehele marine van Holland, Zeeland en Vlaan≠deren ťťn admiraliteit op het oog, namelijk in Veere, maar toen de Opstand een≠maal was uitgebroken, kwam deze er niet.

Het vlootbestuur werd gedecentrali≠seerd in maar liefst vijf havens: Rotterdam, Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen (dit roteerde... ), Middelburg en Dokkum (na 1645 Harlingen). Op ťťn kamer in Middelburg na waren de handelscompagnieŽn wel alle in Holland gevestigd, na≠melijk in Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam. De inzet van het vlootwapen was uiteraard een zaak van de Staten-Generaal in Den Haag.

Door de groei van de scheepvaart en door de toenemende omvang van de zee≠schepen werden de middeleeuwse havens spoedig te klein. Groot is dan ook het aantal havenuitbreidingen in Zeeland, de Maasmond en het Zuiderzeegebied.

Tussen 1560 en 1588 werden acht havens vergroot; tussen 1588 en 1625 tweeŽn≠twintig en tussen 1626 en 1646 nogmaals acht havens.

Een groot deel hiervan lag aan de monding van een grote rivier, maar aangezien geen enkele riviermonding een diepgang had van meer dan tien voet konden zeeschepen slechts via geulen en alleen met hoogwater hun aanlegplaatsen bereiken.

Ook nog een samenvatting over het einde van de VOC, met een citaat uit dit verhaal:

Ook nog aandacht voor het volgende n.a.v. het volgende citaat uit dit verhaal:

Als inleiding het volgende over de relatie tussen geneesmiddelen en kruiden tijdens de VOC tijd:Klik hier voor de gezondheids verhalen op onze site


Kortom, wat is er zoal bekend over de relatie tussen kruiden, geneesmiddelen en de VOC:

Nog meer over vroegere geneesmethoden kun je vinden via de onderstaande link:

Klik hier voor de gezondheids verhalen op onze site


    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIERTerug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

20 September 2009