Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

En dan liever de lucht in met Van Speijk

Op onze site hebben we zoo'n mooi verhaal over de Rotterdamse Schutterij en hoe die zich verzamelden en werden toegesproken door de Burgemeester, want de 10-daagse veldtocht ging beginnen. Nog steeds een gevleugelde uitdrukking in de familie, als je veel verjaardagen achter elkaar hebt, dan heet dit bij ons een 10-daagse veldtocht......

Klein citaat :Het verhaal van de laatste Nederlandse agressie oorlog in Europa, tegen het latere België, is wel bekend, mag je aannemen. De allerlaatste Nederlandse agressie oorlog was tegen het onafhankelijke Atjeh, klik maar eens HIER.

Het leger viel, na de opstand in Brussel, uiteen, de Belgische militairen deserteerden massaal en namen natuurlijk hun wapens mee. Er volgde nog een bombardement van Antwerpen, wat volledig averechts uitwerkte, ook de laatste Belg wilde toen niets meer met de Noordelijke Nederlanders te maken hebben en terecht natuurlijk.

In de winter van 1830 werd zowel het Nederlandse als het Belgische leger gereorganiseerd. Bij de opbouw van het Belgische leger werd dankbaar gebruik gemaakt van Franse hulp.

De Noord-Brabantse en Limburgse katholieke afdelingen van het leger werden overgeplaatst naar Friesland en Groningen, ze werden niet loyaal genoeg gevonden, geheel ten onrechte.
De rest van het leger, aangevuld met schutters uit de rest van Nederland, verzamelden zich in Noord-Brabant en trok in augustus 1831 naar het Zuiden.Herovering van Belgie is allang niet meer haalbaar, de grote mogendheden hebben al door laten schemeren dat dit niet getolereerd zal worden. Alleen de Russen willen wel helpen, want de zus van de Tsaar (Anna Paulowna) is immers gehuwd met de Nederlandse (populaire) kroonprins, de latere Koning Willem II. Citaat uit dit verhaal :Maar helaas, Tsaar Alexander I, de broer van Anna, had het inderdaad te druk met weer een opstand van de Polen....

En dus blijft er slechts 1 motief over voor Willem I, de Eer van de Natie is aangetast en natuurlijk ook het prestige van het Huis van Oranje !!

Meer dan 30.000 man trekken op vanuit Noord-Brabant onder bevel van de Held van Waterloo, de Prins van Oranje Willem George Lodewijk, de latere Koning Willem II.

Militair gezien wordt het een makkie, het Belgische Maasleger wordt bij Hasselt verslagen, het Belgische Schelde leger bij Leuven. En dan vinden de Grote Mogendheden het welletjes, een Frans leger trekt tergend langzaam naar het Noorden en dus kan de Kroonprins zich zonder gezichtsverlies met zijn mannen zich weer terugtrekken op zijn uitvalsbasis in Noord-Brabant. Zij worden overal als Helden gehuldigd. Wie mee heeft gedaan aan de 10-daagse veldtocht blijft voor eeuwig een held, zelfs zoo'n 60 jaar later zal de jonge Koningin Wilhelmina nog veteranen van de 10-daagse veldtocht huldigen.

De grootste verliezen tijdens de 10-daagse veldtocht worden veroorzaakt door honger, dorst, ongelukken, zieken, onderlinge vechtpartijen en nauwelijks door vijandelijk vuur, de Belgen waren immers zoo wijs om zich steeds snel uit de voeten te maken, want zij hadden toch de beste kaarten in handen en dan telt een nederlaag meer of minder niet zoo mee...

Zoo vertrekt een Noord-Hollandse schutterij brigade op 2 augustus ten zuiden van Eindhoven in de richting van de latere grens en verdwalen prompt. En dat zonder eten of drinken, want de keukenwagen wist hen natuurlijk ook niet meer te vinden. Bij Beringen aangekomen vinden ze de eerste slachtoffers van een schermutseling, maar waar is de vijand gebleven. En weer slaan ze aan het dwalen... En dan paniek, er wordt geschoten, het vuur wordt min of meer beantwoord tot blijkt dat het Nederlanders zijn, ook verdwaald. Na nog een nacht vol vals alarm moeten ze langs de Kroonprins marcheren die met luide stem roept :

Juicht in dien deeze dag voorbij is

Steeds zuidelijker gaat het, de boeren ter plaatse verstaan ze niet meer, Franstalig niet ? De weg vragen is er dus niet bij....
Uiteindelijk bereiken ze St.Truiden, dat ze in hun eentje moeten verdedigen, want wordt hun door de burgers gemeld, een groot Belgisch Maasleger is in aantocht en in de stad zijn Belgische soldaten die zich met wapens en al verborgen houden. Maar alle geruchten zijn gelukkig niet waar en uiteindelijk worden ze door de burgers van St.Truiden van overvloedig eten en drinken voorzien, want die weten allang dat de Nederlanders zich hebben teruggetrokken, alleen hun Ollanders weten dat nog niet...
Tja en dan weer teruglopen naar Noord-Brabant terwijl iedereen je meewarig aankijkt en uitzwaait, ben je daar aangekomen moet je nog jaren wachtlopen, tot 1839 sommigen..., want pas toen gaf Willem I het op, het jaar daarop trad hij af

En dan Van Speijk :

jcjvanspeyk

Jan Carel Josephus van Speijk

Op 5 februari 1831 raakt Z.M. kanonneerboot no.2 op de Schelde vóór Antwerpen door een plotselinge windvlaag aan lager wal, zodat Belgen aan boord kunnen springen. De commandant, de tweede luitenant-ter-zee Jan Carel Josephus van Speijk, gooit zijn sigaar in het kruit. De gevolgen zijn verschrikkelijk.
Van Speijk weet wat hij doet. Hij had, in zekere zin, zijn bejubelde zelfmoord eerder aangekondigd. Hij schreef in december 1830 aan zijn nicht 'Intusschen moet ik Ued zeggen (zoo ik hoop mij te willen geloven) dat eerder Boot met kruid en mij in de Lugt gaat dan immer een infaame Brabander te worden of het Vaartuig over te geven'.

Deze haat was dus wat gevoed. Zelfs in haar strikt particuliere brieven aan Rusland spreekt Anna Paulowna van 'de smerigste aller revoluties' en worden de Belgische ex-onderdanen aangeduid als 'naburig ongedierte*. En verder heeft Anna nog mede te delen 'Ik moet je bekennen, dat ik veel Poolse trekken herken in België, en dat die de basis vormen van de diepe weerzin die ik voel en van de afkeer die me bezielt'

Van Speijk vergelijkt de Belgen liever met Javanen. HIj heeft zeven jaar in Indie gediend. Hij groeide op in het Burgerweeshuis van Amsterdam. Zijn braafheid werd geprezen.
Eerst nog kleermaker, maar nam op achttienjarige leeftijd dienst bij de marine. Ook daar bleef hij braaf en gehoorzaam. HIj is ook in dit opzicht nog een eeuw lang ten voorbeeld gesteld aan de opgroeiende jeugd van Nederland....

In Nederlands-Indie (LINK) nam Van Speijk deel aan de strijd tegen de radja van Boni op Zuidwest-Celebes in 1823. In 1825 begon de grote Java-oorlog (LINK)en spoedig kreeg de jonge zee-officier te Soerabaja het bevel over Z. M. kanonneerboot no 16. Hij bestookte beurtelings de kusten van Bangka en Java en verwierf de bijnaam 'Schrik der Roovers'. HIj was reeds ridder in de Militaire Willemsorde (LINK) vóór het uitbreken van de Belgische opstand. (LINK)

Zijn heldendood verwekt in het Noorden van het Oranje-koninkrijk een golf van vaderlandsliefde en dan nog wel op het juiste moment, het ogenblik van de wapen oproep van koning Willem I, die de natie rijp moet maken voor de Tiendaagse Veldtocht van Augustus.

Van Speijk, nog maar 29 jaar oud, dompelt op die februaridag talrijke gezinnen in diepe rouw. Het is nooit precies duidelijk geworden hoeveel slachtoffers hij heeft gemaakt. En ook de meeste bijzonderheden van deze dramatische gebeurtenissen zijn in de veelheid van snorkende verhalen, gelegenheidsgedichten, tekeningen en schilderijen verloren gegaan.

Maar als Van Speijk liever de lucht in gaat, bevordert hij het vaderlands gevoel. Het duurt wel even vóór de verantwoordelijke leiders in het gerafelde Koninkrijk der Nederlanden inzien welke kansen deze Antwerpse buskruitramp biedt voor het opvijzelen van het nationalisme. Pas op zondag 13 februari, acht dagen na de ontploffing, leidt de heldendood van Van Speijk tot de afkondiging van vier dagen rouw bij de krijgsmacht. De volgende dag houden alle garnizoenen een parade en wordt een dagorder voorgelezen van de opperbevelhebber, luitenant-generaal J.J. van Geen. Van Speijk had op Celebes nog onder hem gestreden.

speijckaktie

geen sigaar, maar een schot, het effekt is natuurlijk hetzelfde

Er komt, meteen in 1831, een grafmonument voor Van Speijk in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar zijn restanten worden begraven, en dus op dezelfde lijn als Michiel de Ruyter met het beroemde grafschrift (LINK) :Nog steeds schijnen ze bij de Marine te zingen :

Ook is er nog steeds een Koninklijk Besluit van kracht, waarin bepaald is dat altijd één van de schepen of vaartuigen van de Marine de naam "Van Speijk" zal voeren.

Meer over de Belgische Opstand kun je o.m. lezen in dit verhaal

1815 - 1830: de aanleiding tot de Belgische opstand en afscheiding

N.a.v. de eerste zin van dit verhaal over Van Speijk:


kregen we een hele leuke reaktie van het Legermuseum (ja, dit was een link) in Delft, die vroegen of ze deze uitdrukking mochten gebruiken


Na enige weken rolde er een zeer fraai museumgidsje bij Aad binnen, waarin opgenomen de volgende prent, met op de achtergrond een kanon buitgemaakt op de Belgen bij Hasselt...

legermuseum

Aad leest zoiets natuurlijk meteen van A tot Z en was diep onder de indruk van de tekst, waarover hij het volgende mailde naar het Legermuseum (ja, dit was een link) :

Jaren geleden ben ik even bij jullie binnen geweest, maar lees nu dat jullie een gigantische bibliotheek hebben, dat vraagt natuurlijk om een bezoek van Aad, maar niet alleen van hem, aan het

Legermuseum in Delft


Van harte aanbevolen

Van Willem Nieland ontvingen we deze fraaie historische tekst over de begrafenis van den onvergetenlijken Held Van Speijk op Vrijdag den 4den Mei 1832

vanspeijk03

Willem Nieland heeft ook een zeer bijzondere boekensite, van harte aanbevolen:

http://www.linksrichten.nl

Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Oktober 2006