Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Abraham van Stolk had een jaloersmakende hobby !!!

  Op de Volksuniversiteit Rotterdam start voorjaar 2011, op vrijdags om 11.15u, een cursus van 6 delen over het Gemeentearchief van Rotterdam en het Schielandshuis en haar bewoners, het Historisch Museum Rotterdam en de Atlas van Stolk

  Docent: Aad 'arcengel' Engelfriet, cultureel-historisch reisleider, stadsgids en geschiedenis docent. Webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, w.o. de grootste website over Rotterdam!

  Voor meer info:

  klik dan HIER
  Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, BelgiŽ, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERAbraham van Stolk had inderdaad een jaloersmakende hobby, hij verzamelde historische prenten, o.m. onder het motto :

geschiedenisvaderland

De Geschiedenis van uw Vaderland niet kennende,
zijt Gij buitenstaat ooit een goed burger,
veel min een nuttig Regent van het zelve te worden

en daar is Aad het natuurlijk helemaal mee eens...., alleen dat Regent......

abrahamzit

onze hoofdpersoon, want in dit verhaal komen een aantal Stolken aan de orde :

Abraham van Stolk Czn

1814 - 1896

in zijn handen het Rotterdamsch Nieuwsblad

LINK

Over deze Abraham van Stolk hebben we dit al op onze site (link) :Nou weet hopelijk nog iedereen geboren in Rotterdam, dat er in Rotterdam ook een Abraham van Stolkweg is, dichtbij Overschie en dus ook de Schie, aan de Abraham van Stolkweg het houtverwerkingsbedrijf van de fa Abraham van Stolk.

Voor WOII was de fa Abraham van Stolk gevestigd aan de Schiekade, zoals Gerard Martens vertelt in dit verhaal :

We gaan het eerst eens hebben over de houtzaag- en verf molens van Rotterdam en komen dan vanzelf bij het bedrijf en de huizen van de familie Van Stolk (hou ze wel goed uit elkaar) aan de Schiekade, zoals o.m. beschreven vlak voor WOII en dan komen we vanzelf ook bij die heel bijzondere hobby...Abraham van Stolk en Zoonen is dus een oud bedrijf, reeds in 1727 kocht David van Stolk een stuk land groot 3 morgen ten oosten van de Schiekade. De firma, geleid door opvolgende generaties Stolken, groeide voorspoedig uit, zodat zij in 1819 de trotse eigenaresse was van zes windzaagmolens, waarvan er vijf aan de Schie stonden. Dit waren: "De Bartholomeus Everardus", "De Steur", "De Koe", "De Jonge Abraham" en "De Vlaggeman". De zesde molen, "De Notenboom", stond te Oostzaandam. Daarnaast bezat de onderneming tal van houtwerven en houtloodsen.

Van de genoemde zes molens was "De Koe" dus de oudste. Hij werd, zoals we lazen, in 1746 door David van Stolk gekocht. De molen was toen al een eeuw oud, hij werd oorspronkelijk als verfmolen gebouwd.

In de loop van de 19e eeuw werden verschillende van de genoemde oude molens afgebroken en vervangen door nieuwe, onder meer "Het Haantje" en "De Barg".

In 1925 was van al die molens slechts weinig over: ťťn windmolen resteerde, "De Vlaggeman", en die was toen al jaren buiten gebruik. In plaats van de windmolens kwamen stoomzagerijen, die wťl traditionele namen kregen, te weten: "De Koe" en "De Bartholomeus Everardus".
"De Vlaggeman" werd uiteindelijk in 1929 ook gesloopt. Er werden plannen gemaakt om hem aan de Kralingse Plas te herbouwen, maar deze mooie ideeŽn zijn nooit tot uitvoering gebracht.....

Over de familie en hun huizen en hun bedrijf kunnen we ook nog dit lezen :Gerard Martens heeft over het bedrijf aan de Zwaanshals en de Rotte ooit eens dit verteld (LINK) :

Zou je nog verder langs de Rotte kunnen kijken, dan had je dit beeld kunnen zien.

zwaanshalsvanstolk

Hier zie je de houtzagerij van Abraham van Stolk en Zoonen, daar waar het zo lekker naar vochtig hout kon ruiken.En nu speciale aandacht voor A. van Stolk Czn en zijn Atlas :

De Atlas Van Stolk is een verzameling prenten en tekeningen over de geschiedenis van Nederland. Het woord atlas wordt hier gebruikt in de ouderwetse betekenis van collektie.
Grondlegger was de Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk Czn (1814-1896). Hij was een van de liefhebbers die in de negentiende eeuw door het verzamelen van beeldmateriaal op aangenamen en hoogst leerrijke wijze de Vaderlandsche Geschiedenis beoefenden.

Stolk streefde ernaar afbeeldingen bijeen te brengen, die betrekking hadden op de Nederlandse Geschiedenis vanaf de komst van de Batavieren tot de eigen tijd.

Zijn verzameling bleef in de familie en werd door verschillende generaties Van Stolk in hun woonhuis beheerd en met nieuw materiaal aangevuld. In 1929 werd de atlas een stichting en in 1967 nam de Gemeenteraad van Rotterdam het besluit de Atlas Van Stolk in bruikleen te aanvaarden. Sindsdien wordt de collectie beheert door het Historisch Museum te Rotterdam en wordt nog steeds met aanwinsten uitgebreid.

Abraham van Stolk was de oudste zoon van Cornelis van Stolk (1792-1848) en Anna Joanna Havelaar (1793-1874). Beiden waren van remonstrantse huize.
Abraham oefende hetzelfde beroep uit als zijn vader, zijn twee ooms en nog drie eerdere generaties Van Stolk, namelijk dat van houthandelaar.

De familie Van Stolk bezat vanaf 1727 een houthandel aan de Schie. Deze firma droeg sedert het begin van de negentiende eeuw de naam Abraham van Stolk & Zoonen. Cornelis van Stolk en zijn broers Jacob en Huibert werkten niet alleen bij dezelfde firma, maar woonden ook alledrie aan Schiekade.

Abraham van Stolk kreeg zijn opleiding in het familiebedrijf, waarin hij in 1837 werd opgenomen. Twee van zijn jongere broers legden zich toe op de graanhandel en richtten de firma Gebroeders Van Stolk op.

In april 1838 trad Abraham van Stolk in het huwelijk met Sara van der Hoop, dochter uit een vooraanstaand Rotterdams koopmansgeslacht. De 22-jarige Sara was de dochter van Jacobus van der Hoop, commissaris van de Amsterdamse en Haarlemse binnenveren te Rotterdam, en Sara Hartsen.

In het openbare leven was Van Stolk tevens heer van Ameide, Ovezande en 's Heerenhoek. In 1876 kocht hij de ambachtsheerlijkheid Ameide met hooi- en griendland voor f 17.300,-. Daaronder viel ook het stadhuis, waarvan de eerste steen was gelegd in 1644.

In zijn vrije tijd was van Stolk aktief als majoor-commandant van het door hem opgerichte weerbaarheidscorps. Het korps stond onder beschermheerschap van prins Hendrik. In 1869 werd een schietbaan aangelegd op Delfshavens grondgebied, op kosten van Van Stolk. In datzelfde jaar bezocht Koning Willem III met Prins Hendrik de schietbaan. Bij deze gelegenheid werd Van Stolk vereert met het Officierskruis van de Eikenkroon en het korps werd verheven tot het Korps Koninklijke Scherpschutters.

stolkschieland

De achterkant van het Schielandshuis aan het Van Hogerdorpsplein (LINK)

Het korps Koninklijke Scherpschutters, opgericht door Abraham van Stolk Czn op 14 februari 1868
ontvangt namens Koning Willem III het bijbehorende vaandel

Als je heel goed kijkt, zie je het vaandel door Abraham van Stolk overhandigen aan de vaandelwacht

Koning Willem III is 2 keer bij Van Stolk thuis geweest en Van Stolk werd enige keren voor een logeerpartij op het Loo uitgenodigd.

Het is bekend dat de vader van Abraham in het bezit was van een Blaeu atlas (LINK) met geografische kaarten van heel de wereld. Deze atlas kwam oorspronkelijk uit het bezit van de Amsterdammer Michiel van der Grijp (1635-ca. 1688). die de Blaeu atlas met andere atlassen in 24 delen had laten inbinden door Albert Magnus (1642-1689).

blaeunederlanden1664

1664

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

uit ons Blaue verhaal

LINK

Het werden luxueus uitgevoerde banden in marokijn met het familiewapen op het plat gestempeld.
De familie Blaeu was beroemd om de uitgaven van haar grote atlassen. De kaarten werden met de hand ingekleurd en in mooie banden gebonden. In de zeventiende eeuw was de Grote Atlas een traditioneel geschenk van de Republiek aan koninklijke en andere personages; zo werden bijvoorbeeld in 1688 aan de Sultan van Turkije, en in 1660 aan Michiel de Ruyter, ter gelegenheid van een overwinning, exemplaren geschonken. Ook werden atlassen cadeau gedaan op handels- en diplomatieke missies van de VOC en de Staten-Generaal.

De Blaeu atlas werd opgenomen in de kollektie en in 1878 werd deze atlas aangeprezen als bezienswaardigheid van Rotterdam.

Abraham zelf kocht een schitterende uitgave van Johan Blaeu over BraziliŽ, Res Brasiliae. Het in 1647 verschenen standaardwerk bevat fraai ingekleurde prenten en gaat over de tocht naar en het verblijf van Johan Maurits van Nassau in BraziliŽ.

Citaat uit ons Elmina verhaal :

johanmaurits

Johan MauritsEen paar voorbeelden uit zoo'n Atlas van Blaeu :

blaeubrazilie1664

1664

een zendingspost in Nederlands-Brazilië

LINK

blaeuescorial

een fragment van het Klooster paleis van Philips II, het Escorial

LINK

Bij de vijftigste tentoonstelling van de Atlas stond de toenmalige voorzitter van het stichtingsbestuur, Abraham van Stolk, stil bij de vraag wat de familie had bewogen zich gedurende zo'n lange tijd voor een collectie in te zetten.
Dat de drijfveer de historische belangstelling gold was voor hem niet voldoende. Volgens hem was prestige het motief voor een verzamelaarsfamilie.
De oprichter van de verzameling kwam uit een Vaderlandslievende familie die niet tot de regentenklasse behoorde. Op allerlei manieren probeerde Van Stolk de status van zijn familie te onderstrepen. Dit deed hij door o.m. door de oprichting van het Korps Scherpschutters, Koning Willem III aan huis te ontvangen en een indrukwekkende verzameling historische prenten aan te leggen.

De kollektie verwierf inderdaad internationale bekendheid en daarmee ook zijn familie....

En natuurlijk is de Atlas Van Stolk ook via het internet toegankelijk, klik maar eens op een van de onderstaande links:

De Atlas Van Stolk valt onder het beheer van het Historisch Museum van Rotterdam of rechtstreeks naar

http://atlasvanstolk.museumrotterdam.nl/nederlands/content/informatie/atlas.php

OF

http://collectie.atlasvanstolk.nl/

We kregen de volgende reaktie van Gerard den Burger:

Volgens mij werd van Stolk in april 1873 benoemd tot officier van de Orde van de Eikenkroon. Dat is de datum die op het sabel staat dat hij van het korps kreeg aangeboden. ( In mijn bezit)

De volledige tekst op de sabel luidt:

Het gaat hier niet om een ere-sabel, de naam ere-sabel wordt alleen gebruikt voor Ridders van de Militaire Willems Orde en is een Koninklijke onderscheiding.
Dit sabel is een vereeringssabel, die om verschillende redenen werden cadeau gedaan, het K.K.S. had geen militaire status en hield het midden tussen een schietvereniging en een particuliere lijfwacht.

Wil je meer weten over de Militaire Willems Orde, klik dan op een van deze verhalen op Aad's eigen site:


Van 14 oktober 2007 tot en met 13 januari 2008 wordt in het Historisch Museum Rotterdam / Atlas van Stolk een bijzondere tentoonstelling georganiseerd met als titel

Canon Atlas Van Stolk

VAN HARTE AANBEVOLEN

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

24 Oktober 2015