Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het verschil tussen Napoleon I, Lodewijk Napoleon en Napoleon III, maar ook over de Berezina, Saksen, de Krim Oorlog, de Frans-Duitse oorlog van 1870 en nog wat meer

En natuurlijk ook over iets gemeenschappelijks tussen Napoleon I, Lodewijk Napoleon en Napoleon III: Hortense de Beauharnais


Nieuw boek beschrijft Napoleons bijzondere expeditie in Egypte

napoleonegypte (34K)

Napoleon Bonaparte in Egypte


Zojuist is bij Uitgeverij Aspekt een boek verschenen over Napoleons expeditie in Egypte (1798-1799). De belangstelling voor de omstreden keizer is enorm toegenomen omdat 2011 door Nederland werd uitgeroepen tot Napoleonjaar. Leidse auteur Paul Dentz beschrijft in Napoleon Bonaparte in Egypte de veldtocht die niet bepaald glorieus verliep voor de Fransen, maar politiek en cultureel gezien nogal wat teweeg bracht. Deze door wetenschappers begeleide expeditie zette de kunst van de farao's in één klap in Europa op de kaart, met een ware Egyptomanie tot gevolg.

Voor hij aan de ongekend grote veldtocht begon zei Napoleon: 'Europa is een molshoop… Alles heeft zijn tijd hier gehad… We moeten naar de Oriënt; daar valt pas de hoogste roem te behalen.' De offers waren groot. Hoewel Napoleon zijn mannen respect bijbracht voor de Egyptenaren en hun cultuur, liep het toch uit op voortdurende gevechten tussen beiden. Dentz putte voor zijn beschrijvingen van de veldtocht onder andere uit ooggetuigenverslagen en brieven van Napoleon aan zijn geliefde. Enkele van deze brieven vielen in handen van de Britten die niet schroomden om de intieme inhoud te publiceren in kranten.

Koran herschrijven

In 1799 keert Napoleon in het geheim terug naar Frankrijk, zijn doelen waren niet gehaald. Terugblikkend schrijft hij: 'Ik zag hier de manier om al mijn dromen te verwezenlijken…Ik zag mezelf optrekken naar Azië, gezeten op een olifant, een tulband op mijn hoofd en in mijn hand een nieuwe Koran die ik naar eigen inzicht herschreven zou hebben. Bij mijn ondernemingen zou ik de ervaringen van beide werelden hebben samengevoegd, het hele terrein van de geschiedenis tot mijn eigen voordeel hebben benut.'

Over de auteur

Paul Dentz (1942) schreef een aantal romans waaronder Wees (2007), Uit naam van Apollonia (2008), Een soort liefde (2010) en de verhalenbundel Bizar (2009). Dentz is een groot bewonderaar van Bonaparte. Eerder gaf hij lezingen over de Egyptische expeditie, onder andere in de Openbare Bibliotheek Leiden. Meer informatie over de auteur:

http://www.pauldentz.nl/


Napoleon Bonaparte in Egypte
Uitgeverij Aspekt / http://www.uitgeverijaspekt.nl/
248 pagina's , ISBN -13: 978-90-5911-943-7VAN HARTE AANBEVOLEN

Toen Alie met haar verhaal kwam over de paardendeken van een betovergrootvader die met Napoleon was meegegaan naar Rusland en terug was gekomen met een houten been en de paardendeken, ja toen moest Aad daar even iets over vertellen, want Alie verwarde die eerste Napoleon met "er was toch ook nog een andere Napoleon". Aad beloofde zijn moeder om daar even iets over op te schrijven....

En als je nu denkt, wat heeft dit allemaal met Rotterdam te maken, klik dan niet op deze link....

We beginnen met deze kompakte levensloop van de eerste Napoleon Bonaparte, kan Google weer mee vooruit, niet ?

Wist je dat we ook een verhaal hebben over de Patriotten tijd en Kaat Mossel ? Klik maar eens hier.....

thumb

Keizer Napoleon Bonaparte (1769 - 1821)
En natuurlijk ook over iets gemeenschappelijks tussen Napoleon I, Lodewijk Napoleon en Napoleon III: Hortense de Beauharnais, de stiefdochter van Napoleon I, de echtgenote van Lodewijk Napoleon en de moeder van Napoleon III.Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00
T.g.v. de geweldig stijgende populariteit van dit verhaal (dank, dank, dank!) worden de financiële lasten per maand voor onze Engelfriet site ook steeds hoger.....

En dus zijn we op zoek naar sponsors: zakelijk of privé.

Interesse?

Graag kontakt opnemen met

hans@engelfriet.net

Iedere bijdrage is van harte welkom !!


Om het aantal GB / maand beheersbaar te houden, zijn wij helaas genoodzaakt foto's / prenten / kaarten etc als thumbnail weer te geven.

Klik dus op de thumbnail voor het originele formaat en op BACK van je browser om weer terug te keren naar het verhaal.

Ook de vierkantjes met rood kruisje zijn een thumb, die thumb bleek te klein om weer te geven...


Voor de Franse Revolutie bestond Europa uit een aantal nationale staten; geen van deze staten streefde toen naar overheersing van alle andere. Er bestond een soort machtsevenwicht. Dynastieke belangen speelden een veel kleinere rol dan in voorafgaande eeuwen.

De achttiende eeuw kende veel oorlogen, maar die oorlogen werden met beperkte middelen uitgevochten, ook al omdat alle grote mogendheden met financiële moeilijkheden kampten. De belastingheffing was namelijk overal zeer gebrekkig mede doordat daarbij gepriviligieerde groepen moesten worden ontzien. Zo betekende het ingrijpen van Frankrijk in de Amerikaanse vrijheidsoorlog het bankroet van de Franse staat. Pogingen om het belastingsysteem te hervormen liepen uit op de bijeenroeping van de Staten-Generaal, waarmee de Franse Revolutie zou beginnen.

De gebeurtenissen in Frankrijk deden in de eerste stormachtige jaren de coalitie-oorlogen ontstaan, waarin Frankrijk steeds vocht tegen een verbond van andere mogendheden.

Tijdens de eerste coalitie-oorlog veroorzaakte het voor Frankrijk ongunstige verloop de val van het Franse koningshuis waarna de Eerste Franse Republiek werd uitgeroepen.

Onder de nieuwe volksvertegenwoordiging, de Conventie, kwamen felle revolutionairgezinden aan de macht, die verantwoordelijk waren voor de moord op gevangen genomen aristocraten, hetgeen in heel Europa een schok veroorzaakte, en voor de terechtstelling van koning Lodewijk XVI, een daad die onder andere Engeland tot een oorlogsverklaring bracht.

Engeland nam aan de eerste coalitie-oorlog deel uit verontwaardiging over de executie van de Franse koning en omdat de Conventie de Hollandse Republiek bedreigde en zo de riviermonden van Rijn, Maas en Schelde kon veroveren. Bovendien was de Britse regering bang dat Frankrijk radicale bewegingen in Engeland zou ondersteunen.

De coalitie-oorlogen hadden een heel andere karakter dan de oorlogen van de achttiende eeuw. Die oorlogen werden gevoerd door huursoldaten. In de coalitie-oorlogen streden 'volkslegers'.

In 1793 had de Franse revolutionaire regering, bedreigd door buitenlandse invasielegers en opstanden in het binnenland in haar nood de 'Levée en masse' geproclameerd, dat is de totale mobilisatie van de bevolking, allereerst van alle ongehuwden tussen 18 en 25 jaar. Bovendien liet de regering beslag leggen op voedselvoorraaden, rijpaarden, vee, textiel, enzovoort. Daardoor kreeg de oorlog een heel ander aanzien.

Frankrijk werd de 'Grande Nation'. De bezette gebieden en de 'zusterrepublieken' moesten in allerlei vorm aan Frankrijk schatting betalen. Napoleon zou ook veelvuldig een beroep doen op de moed, de vaderlandsliefde en de edelmoedigheid van het Franse volk.

Maar de mogelijkheid van een 'volk in wapenen' bleef natuurlijk niet tot Frankrijk beperkt. Toen in 1805 Engeland door een Franse invasie werd bedreigd, kwam het ook tot een 'Levy en Masse Act', al zou uitvoering van de wet niet nodig blijken, want er meldden zich genoeg vrijwilligers.

In 1808 kwam het in Spanje tot een volksopstand tegen Napoleons broer Joseph. Plaatselijke junta's gaven leiding aan de guerilla-strijders, die verder werden opgezweept door Spaanse geestelijken, die in de Fransen de duivelse vijanden van hun paus zagen.

Toen Oostenrijk in 1809 aan Napoleon de oorlog verklaarde deed de regering met succes een beroep op de nationale gevoelens van de Duitse Oostenrijkers. Niet op andere in Oostenrijk en Hongarije levende volken zoals de Tsjechen, Hongaren, Kroaten en Polen.
De Polen, onderworpen en verdeeld onder Pruisen, Oostenrijk en Rusland waren pro-Napoleon, omdat ze van hem het herstel van de Poolse staat verwachtten.
In 1813 kon de koning van Pruisen met succes een beroep doen op de Duitse nationalisten, die na de vernedering van Pruisen in 1806, zich graag wilden wreken (die Nationale Erhebung).

Met de komst van de volkslegers werden de oorlogen grimmiger. Massale aanvallen met de bajonet vonden plaats. De burger-soldaten waren betrouwbaarder, genadelozer, geestdriftiger. Bovendien waren volkslegers goedkoop. Napoleon en zijn uit de troep opgeklommen generaals vochten er een nieuw en zeer bloedig soort oorlog mee.

Nieuw was ook de economische oorlog. Al lag hier een precedent in 1651 met de Engelse scheepvaartwetten (LINK) tegen de Hollandse suprematie ter zee.
In Berlijn proclameerde Napoleon (l november 1806) het zogenaamde Continentaal Stelsel dat Engeland afsloot van het Continent. Met verordeningen tot verbranding van Engelse en koloniale waren, waar ook aangetroffen. Nieuw was ook het decreet dat alle Engelse burgers in de door Napoleon beheerste gebieden moesten worden geïnterneerd. Door het Continentaal Stelsel werd grote schade toegebracht aan de Engelse economie, bijvoorbeeld door grote werkloosheid, maar de Britse handel vond nieuwe markten in Zuid en Midden-Amerika terwijl er een grote smokkelhandel werd gevoerd met het door Napoleon bezette Europa.
Napoleons economische strijd tegen Engeland hield in dat hij alle Europese kusten in handen moest krijgen. Successen in Noord-Duitsland, Denemarken (waartoe ook Noorwegen behoorde), Kerkelijke Staat, Napels en Sicilië en Portugal. Maar in Spanje liep zijn politiek op een catastrofe uit.
In termen van de Tweede Wereldoorlog gesproken, werd Spanje zijn Stalingrad en zijn nog steeds onverklaarbare tocht naar Rusland, de landing in Normandië.

La Grande Armée ging in 1812 vol goede moed naar Rusland met 450.000 man, waarvan er een jaar later slechts 10.000 over waren. Napoleon leed hierdoor een van de grootste nederlagen uit de geschiedenis. Niet alleen ten gevolge van het Russische Leger, maar voornamelijk door een slechte planning en grote logistieke blunders....

Na de zogenaamde volkerenslag lag bij Leipzig, waarbij opvalt hoeveel Duitsers in het Franse leger streden, kwam de troonsafstand van 1814.
En na Elba en de Honderd Dagen, Waterloo.

Voor Frankrijk betekenden de coalitie-oorlogen een verlies van ruim drie miljoen mannen. Het zou honderd jaar duren voor het bevolkingsaantal weer op peil was gebracht, en toen begon de Eerste Wereldoorlog.

Terug naar 1812 :

Napoleon en Tsaar Alexander van Rusland waren in Tilsit bij elkaar gekomen met de onuitgesproken bedoeling, de handen van de ander te binden om zelf orde op zaken te kunnen stellen. Zo gezien was in de ogen van Napoleon een nieuw pact hard nodig. Hij wilde zijn vriend een nieuw verdrag dicteren, nadat hij hem eerst in één of twee veldslagen overtuigend had verslagen. Het kwam niet in hem op dat hij - net als in Spanje - in Rusland niet alleen een leger, maar een heel volk tegenover zich zou vinden. Een volk, dat bovendien een onpeilbaar groot land en een vermorzelende winter als bondgenoten had.

Op 15 augustus 1812 (zijn verjaardag) bereikte Napoleon de Dnjepr. Twee dagen later besloot hij in het spoor van de terugtrekkende Russische legers de stad Smolensk in te nemen.
Er volgde de slag bij Borodino aan de Moskwa, waar de Russen op 7 september opnieuw werden verslagen. Ditmaal kon men echter nauwelijks van een zege voor Napoleon spreken, omdat de troepen van de tsaar kans zagen zich in goede orde terug te trekken.

Een week daarna rukte Napoleon het verlaten Moskou binnen. De Russen staken hun heilige stad echter in brand. La Grande Armée moest terugtrekken. Deze rampzalige tocht, waarvan de Russen de route bepaalden, kreeg eind november een climax in de overtocht van de Berezina.
Dat althans nog een gedeelte van het gedemoraliseerde leger de overkant bereikte, was vooral te danken aan de zelfopoffering van Hollandse pontonniers.26 - 28 November 1812

de historisch meest betrouwbare schets van de oversteek van de Berezina

de oversteek van de Berezina
Links naar de twee geweldige boeken van Adam Zamoyski, De Ondergang van Napoleon en het Congres van Wenen èn het geweldige boek 1812 mogen in dit verhaal natuurlijk niet ontbreken:

De ondergang van Napoleon
De ondergang van Napoleon
Adam Zamoyski


1812
1812
Adam Zamoyski


Klik op de bovenstaande thumb foto's voor meer informatie over deze geweldige boeken
èn om het eventueel direct te bestellen!
Nadat Aad dit verhaal had geschreven, verscheen in zijn Volkskrant op 5-9-2002 een artikel over opgravingen bij Vilnius in Litouwen, de restanten van 2000 Napoleontische soldaten zijn daar ontdekt. De Volkskrant vat het aldus samen :AANBEVOLEN


Op zoek naar nog meer boeken over Napoleon?

Klik dan op deze link


Liever een ander onderwerp?

Kan ook:

De volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813 duurde vier dagen en vormde de beslissende wending in de bevrijdingsoorlogen.
250.000 geallieerde troepen (Russen, Pruisen, Oostenrijkers, Zweden) vochten tegen 190.000 soldaten van Napoleon. Op 19 oktober 1813 werd Leipzig veroverd, Napoleon moest vluchten.

Völkerschlachtdenkmal Leipzig

Ter herinnering aan de volkerenslag werd bij Leipzig - na 15 jaar bouwtijd - in 1913 een monument, het "Völkerschlachtdenkmal" opgericht. Het gevaarte is 91 meter (!) hoog en 300.000 ton zwaar. Voor het stompe monument bevindt zich een bassin, dat de tranen van de volken symboliseert, die aan deze eerste massaslag in de nieuwe tijd deelnamen.

Op onze site hebben we ook nog dit verhaal

November 1813, hoe de Fransen zich zelf verdreven uit Rotterdam en de rest van Holland


Aan de tocht van Napoleon naar Rusland nam ook de Rotterdammer Dirk van Hogendorp deel, de oudere broer van Gijsbert Karel van Hogendorp. Dirk van Hogendorp bracht het tijdens de tocht van Napoleon naar Moskou, zelfs tot Gouverneur-Generaal van Litouwen. Al snel werd Dirk van Hogendorp, Dirk van Hogendorp zetelde dus in het hierboven genoemde Vilnius nogal tiranniek genoemd. Meer over Dirk van Hogendorp kun je vinden in ons verhaal

Gijsbert Karel van Hogendorp

Maar terug naar Leipzig: waarom vond deze volkerenslag bij Leipzig plaats, in het door Napoleon in 1806 gestichte Koninkrijk Saksen ?

De Koning van Saksen was de laatste bondgenoot van Napoleon en dat heeft hij, die Koning dus, geweten. Na de Völkerschlacht op het grondgebied van Saksen werd de Koning verbannen, hij mocht pas na het Congres in Wenen in 1815 terugkomen. De helft van zijn koninkrijk moest hij afstaan aan Pruisen. Dat krijg je ervan als je te lang wacht met kiezen....

Aad komt al sinds 20 jaar geregeld in Saksen, ook toen het nog deel uitmaakte van de DDR. Zijn vrienden wonen vlakbij Dresden, ach en dan pik je ook wat mee over de geschiedenis van Saksen. Horst, waar hij veel mee optrekt, weet ook het een en ander van geschiedenis en zoo komt het wel eens voor dat we al wandelend jaartallen enzo uitwisselen en dus nu ook hier een kort verhaal over de boeiende geschiedenis van Saksen :

Van Saksen en Dresden weer terug naar 1815, naar Napoleon die, na zijn ontsnapping van Elba en zijn 100 dagen terug aan de macht eindelijk zijn Waterloo vond en werd verbannen naar St. Helena. Hoe ging het verder met Frankrijk ?

Maar eerst even nog een quiz vraag, van wie is de uitspraak :

Ik ben Konijn van Holland

Goed geraden, die is, aldus de overlevering, van Lodewijk Napoleon, de broer van de Keizer en de eerste Koning van Nederland.

Citaat uit dit verhaal:

Lodewijk Napoleon regeerde van 1806 tot 1810 en deed het volgens zijn broer niet zoo goed, want Lodewijk Napoleon voelde zich echt Koning van Nederland. Het kwam bijna tot een gewapend konflikt toen Holland ingelijfd werd bij Frankrijk...
Ook nu nog krijg je in alle verhalen een positief beeld van Lodewijk Napoleon, zoo was Lodewijk Napoleon volgens de overlevering echt bezorgd na de buskruit ontploffing in Leiden (1807) en stichtte Lodewijk Napoleon een fonds voor de slachtoffers, heel uniek..... Ook was Lodewijk Napoleon de eerste die de schilderijen verzameling van o.m. de Oranje's openstelde voor iedereen, wat uiteindelijk uitmondde, vele jaren later, in het Rijksmuseum.

Na Lodewijk Napoleon's installatie ging hij aanvankelijk in Utrecht wonen, persé niet in Den Haag, waarom dat kun je hieronder lezen. Later verhuisde Lodewijk Napoleon zijn hof naar Amsterdam en ging wel eens wonen in het Stadhuis op de Dam, nu nog steeds bekend als het Paleis op de Dam, een herinnering aan Lodewijk Napoleon.... Bij voorkeur woonde Lodewijk Napoleon echter in Utrecht en Haarlem.

Terug naar de echtgenoot van Hortense de Beauharnais: Koning Lodewijk Napoleon Terug naar 1815:

Als je op zoek bent naar een verhaal over Nederland in de jaren 1813 - 1815,
klik dan HIER voor o.m. de biografie over Gijsbert Karel van Hogendorp.

Op het Congres van Wenen trachte men de klok weer terug te draaien naar voor 1789 en dus kwam er weer een Bourbon op de Franse troon (Lodewijk XVIII), maar de klok kon niet teruggedraaid worden natuurlijk, in 20 jaar was er te veel veranderd.Om een lang verhaal kort te maken, in Juli 1830 werd de zeer conservatieve Karel X via een staatsgreep, georganiseerd door zijn eigen regering, weggevaagd.

Tot ieders verrassing bleef Frankrijk een koninkrijk, met als Koning Louis Philippe van Orleans, maar met een liberale grondwet, de eerste in Europa... De ironie van de geschiedenis werd het feit dat deze Burger-Koning zoals hij werd genoemd, op 15 december 1840 de keizerlijke as van Napoleon mocht bijzetten in de Dôme des Invalides in Parijs. De glorie van Napoleon leefde voort in een Europa, dat meer door hem was veranderd dan het zelf wilde toegeven.

De jaren vlak voor 1848 (het jaar van de burgelijke revolutie) waren echte rampjaren in Europa, strenge winters, cholera epidemieen, mislukte oogsten, aardappelziektes...
Ook was de grote trek naar de steden op gang gekomen, aanvankelijk was daar werk, maar later viel dit tegen en volgden in 1847/48 massa ontslagen.

Alleen in Groot-Brittannie bleef het rustig, de rest van Europa schudde op zijn grondvesten, ook in Nederland, waar in 1 nacht Koning Willem II van conservatief liberaal werd, tot verbazing van zijn eigen regering, maar meteen toegejuicht door het volk.
Thorbecke kon eindelijk zijn nieuwe grondwet opstellen waarin o.m. de macht van de Koning drastisch werd beperkt, Koning Willem III heeft er heel zijn leven moeite meegehad, maar dat is een ander verhaal.

De periode 1850 tot 1870 is de tijd van Keizer Louis Napoleon III, een neef van Keizer Napoleon Bonaparte, want, zoals we zagen, de jongste zoon van Lodewijk Napoleon.
Het zoontje van Keizer Napoleon Bonaparte werd door Louis Napoleon nummer II genoemd, vandaar die III :

Keizer Louis Napoleon III

1808 - 1873

de jongste zoon van Lodewijk Napoleon en Hortense de Beauharnais

Voor velen is Napoleon III een raadselachtige figuur gebleven, voor sommigen zelfs een omhooggevallen avonturier.
Toch is er in de laatste decennia meer waardering voor zijn regering gekomen, waarbij dan de nadruk wordt gelegd op zijn binnenlandse politiek en zijn ontegenzeggelijk grote populariteit, vooral in het eerste deel van zijn regering.

In elk geval ligt er in zijn regeringsperiode een duidelijke breuk. In die eerste periode lukte hem bijna alles: 1848 president, 2 december 1851 prins-president, na een wat uit de hand gelopen staatsgreep.
In 1852, alweer op 2 december, keizer. Door zijn hulp aan de paus in 1849 en door zijn onderwijspolitiek had hij zich van de machtige steun van de katholieke Kerk verzekerd. Hij liet een groot programma van openbare werken uitvoeren, zoals de drastische herbouw van Parijs, waardoor velen werk vonden.

In zijn buitenlandse politiek bleek hij geleerd te hebben van de lessen van zijn oom. Hij wilde dan ook goede relaties onderhouden met Engeland, geen botsing met de paus riskeren en de onder de eerste Napoleon verloren gegane Franse gebieden heroveren. Het eerste gelukte hem. In de Krimoorlog was Engeland zelfs zijn bondgenoot, zijn persoonlijke relaties met koningin Victoria waren voortreffelijk. In 1860 sloot hij het vrijhandelsverdrag met Engeland (Cobden-verdrag). Hoogtepunt was uiteraard zijn voorzitterschap van de vredesconferentie in Parijs tot bezegeling van de Krimoorlog.

Voorts stelde hij zich, waarschijnlijk oprecht, op als kampioen van de verdrukte nationalisten in Europa. Voor hem, evenals voor veel van zijn tijdgenoten, was nationalisme een volstrekt rechtvaardig streven naar de bevrijding van een vijandig gezag.

In 1858 werd een wel zeer bloedige aanslag door de Italiaanse nationalist Orsini op hem gepleegd. Op zijn minst was het opzienbarend dat Orsini vanuit zijn cel theatrale brieven mocht publiceren, nog wel in de keizerlijke krant: Le Moniteur. 'Red Italië, Sire, en vijftig miljoen Italianen . . .' enz. In elk geval ging hij zich toen intensief met de Italiaanse zaken inlaten. Daardoor verloor hij de steun van de katholieken, die bevreesd waren voor de positie van de paus. Hij moest dan ook op de liberalen gaan steunen, waardoor zijn regime steeds meer democratische concessies moest doen, met als gevolg dat Frankrijk aan het eind van zijn regering bijna een constitutioneel-parlementaire monarchie was geworden.

In zijn buitenlandse politiek streefde hij, nadat de gebeurtenissen in Italië een voor hem ongunstige wending genomen hadden, krampachtig naar een succes. Dat bleef uit, want Bismarck en anderen zaten hem dwars.

Genoemd kan ook worden het krankzinnige Mexicaanse avontuur, waarin hij, vooral op aandringen van zijn vrouw, een poging deed om, gebruik makend van de Amerikaanse Burgeroorlog, in Mexico een katholiek, Romaans Keizerrijk te stichten als tegenwicht tegen de angelsaksische, overwegend protestantse republiek van de Verenigde Staten. De overwinning van het Noorden betekende het einde van dit plan.

Napoleon III probeerde ook tevergeefs van koning Willem III Luxemburg te kopen, waarover Bismarck zijn beslissend veto uitsprak.Napoleon III wachtte ook tevergeefs op een territoriale compensatie voor zijn neutraliteit in de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866, zie onder Saksen.

Hij poogde, eveneens tevergeefs, een Belgische spoorwegmaatschappij te kopen. Hier stuitte hij op een afwijzing van Engeland, dat Napoleons initiatieven inzake België wantrouwde. Zijn politiek met betrekking tot de Spaanse troonsvacature, leidde tot de oorlog tegen Bismarck en daarmee kwam het militaire debacle, dat resulteerde in het smadelijk einde van zijn keizerrijk.

De Krim oorlog was de eerste grote oorlog sinds 1815. Een oorlog die overbodig was en gemakkelijk voorkomen had kunnen worden. Kort samengevat: de Turkse regering had in 1852 toegegeven aan Napoleons eis om erkend te worden als beschermheer van de heilige plaatsen in Jeruzalem.

Toen eiste tsaar Nicolaas I het beschermheerschap op over alle Grieks-Katholieken en dat waren er alleen op de Balkan al vele miljoenen. Na een Turkse weigering volgden nieuwe Russische eisen.
Na een hernieuwde afwijzing bezetten de Russen de zogenaamde Donau vorstendommen, Moldavië en Walachije. Een Engels en Frans vlooteskader gingen bij de Dardanellen liggen. Turkije verklaarde toen de oorlog aan de Russen.
Later zou de vraag worden gesteld of de Britse en/of de Franse gezant dat niet had kunnen voorkomen, maar toen was de Krimoorlog allang een feit.

Na de vernietiging door de Russen van een Turkse vloot in de Zwarte Zee eisten Frankrijk en Rusland de ontruiming van de Donauvorstendommen. De oorlog werd een feit toen Franse en Britse schepen de haven van Odessa bombardeerden. Wel ontruimden de Russen op verzoek van Oostenrijk de Donauvorstendommen. Toch zetten Engeland en Frankrijk de oorlog door.

Met moeite konden nog wat Schotse Regimenten worden gevormd (LINK)

Vooral de Britse populaire pers was zéér anti-Russisch. Door de neutraliteit van Pruisen en Oostenrijk was een oprukken naar de Russische westgrens onmogelijk. Dus werd het een aanval van Engelsen en Fransen op de Russische vlootbasis Sebastopol op de Krim.

De Krimoorlog was zeer bloedig, de organisatie van het Britse leger schoot aan alle kanten te kort. Nieuw aan deze oorlog was, dat er Engelse oorlogscorrespondenten bij aanwezig waren. Via een zeer ingewikkelde telegrafische verbinding kreeg zo het Engelse krantenlezend publiek te horen hoe afschuwelijk het lijden van de soldaten was. Het was tevens de eerste oorlog waarbij vrouwen zich inzetten voor het verplegen van de gewonden.

Florence Nightingale

Florence Nightingale werd er een levende legende door: 'The lady with the lamp'! Ook werd bekend de zinloze verspilling van mensenlevens: de aanval van een Engelse light brigade op Russische artilleriestellingen.

Franse troepen forceerden tenslotte de capitulatie van Sebastopol. Daarna waren er vredesonderhandelingen in Parijs (1856). De Zwarte Zee werd gesloten voor alle oorlogsschepen.


Britse Krim Oorlog herinneringsmedailleAANBEVOLEN


Op zoek naar boeken over Pruisen?

Klik dan op deze link


Liever een ander onderwerp?

Kan ook:Zelden is ook een oorlog gevoerd om dwazer redenen dan de Frans-Duitse (Pruisische) oorlog van 1870-'71. In Spanje was kort tevoren de troon vacant geraakt. De Spaanse regering verzocht een lid van het Pruisische vorstenhuis, namelijk de katholieke Leopold van Hohenzollern-Sigmaringen de Spaanse troon te aanvaarden.

De Franse regering wond zich evenals de pers enorm op. De Franse regering eiste van de koning van Pruisen, als hoofd van het Huis Hohenzollern, een verklaring dat hij zijn neef nooit toestemming zou geven de Spaanse kroon te accepteren. Zelfs toen de prins zelf voor het aanbod bedankte, bleef de Franse regering aandringen, en na een afwijzend antwoord verklaarde de Franse regering op 19 Juli 1870 Pruisen de oorlog.

In deze Frans-Duitse oorlog stond Frankrijk geheel alleen. De Zuid-Duitse staten steunden Pruisen. Het Duitse leger bleek op elk gebied superieur, zowel technisch als strategisch en organisatorisch. Na drie zware nederlagen werd de ene Franse legergroep in Metz ingesloten. Generaal Mac Mahon wilde het andere Franse leger terugtrekken om Parijs te beschermen. Hij kreeg echter opdracht om Metz te ontzetten, werd bij Sedan op zijn beurt ingesloten en van alle kanten door Duitse artillerie beschoten. Keizer Napoleon, die zich bij dat leger bevond, besloot te capituleren. Enige tijd later capituleerde ook de vesting Metz.

Frankrijk had geen leger meer. Maar in Parijs was na het bericht van Sedan de republiek uitgeroepen en in een roes van nationalisme werd een comité van nationale verdediging gevormd. Herinneringen aan de glorieuze republiek van 1792 speelden daarbij een grote rol. Zo moesten de Duitsers Parijs belegeren, in de koude wintermaanden van 1870-1871. Een heldhaftige waanzin.

Slecht bewapende ongeorganiseerde ontzettingslegers faalden. Eind januari capituleerde Parijs. Er werd een Nationale Vergadering gekozen,die in Bordeaux bijeenkwam. Die accepteerde Duitse vredes voorwaarden: oorlogsschatting van 5 miljard francs en afstand van Elzas-Lotharingen op de vesting Belfort na.

Ook dit is een aardige samenvatting over het ontstaan van de Frans-Duitse (Pruisische) oorlog:18 Januari 1871

In de Spiegelzaal van Versailles wordt Koning Wilhelm van Pruisen uitgeroepen tot Keizer Wilhelm I van het Tweede Duitse (Keizer)Rijk

achter de Keizer de in 1918 naar Doorn gevluchte Wilhelm II

de man met de arm omhoog, naast de Keizer, is de Groothertog van Baden die roept "HOCH HOCH HOCH"

Bismarck voor het podium heeft net de verklaring voorgelezen, hij draagt een wit uniform

de man helemaal vooraan, zwaaiend met z'n helm, is Stafchef Von Moltke
de voorganger van Von Schlieffen die al ver voor WOI het aanvalsplan bedacht om Frankrijk via Belgie binnen te vallen


Nog tijdens het beleg van Parijs was in de Spiegelzaal van het paleis van Versailles Wilhelm I tot Duits keizer uitgeroepen. De Duitse eenheid was bereikt en daarmee het doel van Bismarck.

De Pruisische Kanselier Otto Bismarck

2 september 1870

Napoleon III geeft zich over aan Wilhelm I

Nogmaals 3 hoofdrolspelers:

v.l.n.r.

Stafchef Von Moltke

Wilhelm I

Napoleon III

Het Duitse Keizerrijk in 1871

de droom van Bismarck is uitgekomen, o.m. dankzij Napoleon III ???

Keizer Louis Napoleon III werd als krijgsgevangene opgesloten in de Wilhelmhöhe bij Kassel. Na zijn vrijlating ging hij in ballingschap naar..... Groot-Brittannie, de aartsvijand van zijn oom. Daar stierf hij in 1873.
We kregen de volgende link toegestuurd:

http://www.nanweb.org

Dit is de website van de Napoleontische Associatie der Nederlanden. Een overkoepelend orgaan van diverse Napoleontische verenigingen uit Nederland en Belgie. Zij brengen de Napoleontische geschiedenis weer tot leven. Daarnaast vormt de website een portal tot diverse informatiebronnen met betrekking tot de Napoleontische geschiedenis.

Olaf Tompot

Secretaris en webmaster NAN

    Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

    Voor meer vrijblijvende informatie

    aad@engelfriet.net

    Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

    klik dan HIER
Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00


Historisch Nieuwsblad - 3 nummers voor EUR 9.00
Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

27 Maart 2012