Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over de omgeving van het Stokvis(ch)verlaat van Rotterdam, met meer dan 70 afbeeldingen (3/4)

KLIK HIER VOOR HET VORIGE VERHAAL

Een mooi moment om even te gaan mijmeren boven op de St. Laurenskerk, samen met deze 3 wezen uit het Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam aan de Goudschewagenstraat :

weesmijmeren

mijmeren over Rotterdam vanaf de St. Laurenskerk

LINK

LINK

In dit verhaal gaat het dus over het gebied aanvankelijk ten zuiden van de Schielandse Hoge Zeedijk, over het graven van de Schie, daar komt nog wel eens een apart verhaal over, maar de Rotte die is er natuurlijk altijd geweest...

Uit dit verhaal, wat we dus ooit fors gaan uitbreiden:En nu onze verse prenten met een summiere toelichting soms, want het verhaal wordt anders veel te lang...

schielandkaart

In de Romeinse tijd liep Schielands Hoge Zeedijk over, zeg, de huidige Kleiweg en Kootschekade.
Later fungeerde de huidige Walenburgerweg en Bergweg als Schielands Hoge Zeedijk, maar in de 19e eeuw werd gesproken over de West-Blommerdijkscheweg (Walenburgerweg) en de Oost-Blommerdijkscheweg (Bergweg). De Blommerdijkscheweg vormde een geheel met de Beukelsdijk, de vroegere Bokelsdijk.
Uiteindelijk volgde Schielands Hoge Zeedijk de Honingerdijk, Oostzeedijk, Hoogstraat, Korte Hoogstraat, Schiedamschedijk, Vasteland en Westzeedijk.

Waar precies de dam in de Rotte werd aangebracht ??

Meest waarschijnlijk op de plaats van het vroegere Moriaansplein:

boerenvismarktrichtingbrugklaar

moriaansplein2

Uiterst links op de bovenste foto zien we nog net een hoek van de St. Laurenskerk, als we onder het viadukt naar rechtsonder zouden lopen, dan lopen we over het Moriaansplein waar ooit C & A was gevestigd (meteen links op de hoek direkt voor het viadukt op de onderste foto) en Dagblad De Rotterdammer.

derotterdammermoriaansplein1903

Dagblad de Rotterdammer op het Moriaansplein in 1903

LINK

LINK

Kortom, de dam in de Rotte werd aangelegd op de kruising van de Hoogstraat en het spoorviadukt en het spoorviadukt is weer aangelegd op de gedempte loop van de Binnenrotte, zoals te zien op deze foto's uit dit verhaal:

boerenvismarktrichtingbrug

1865

vanaf de Boerenvismarkt in de richting van de Lombardbrug en de Blauwe Molen

het water is natuurlijk de Binnenrotte

oh wat mooi, maar nu niet meer voor te stellen

want let eens op dat huis links met die dakkapel,
dat heeft in de loop der jaren een heel ander uitzicht gekregen...

boerenvismarktrichtingbrugstart

1870

Vijf jaar later t.o.v. de vorige foto

de Binnenrotte wordt gedempt t.b.v. het Spoorviadukt

LINK

En ja die Rotte, ze stroomde ooit ook via de Botersloot en de Slikvaart en de Leuve (via de Kolk ten noorden van de Delfsche Poort) naar de Maas, de hoofdstroom was echter de Binnenrotte, zoals zoo mooi te zien is op deze kaart:

rotterdam1340

Op deze kaart uit 1340 zien we de dam in de Rotte. Als we de Rotte volgen naar het noorden, zien we net boven de bocht naar rechts een kasteel liggen, helemaal omgeven door een vierkant water. Het kasteel had de naam Het Hof van Weena.

Als je nog beter zou kijken, zul je zien dat Het Hof van Weena aan een zijtak van de Rotte ligt, die zijtak heette de Leuve en daar komt de naam Leuvehaven vandaan.

De volgende prent komt uit ons Hofpoort verhaal, het water wat we zien komt ook van de Rotte..., ter plaatse heette het ook De Kolk....

hofpoortenomgeving1751

1751

vanaf de Goudsevest

rechts de brug over de Buitenbotersloot of Karnemelkshaven en het Couwenburghseiland
links Pompenburg met de Blauwe Molen, de Hofpoort met valbrug en de Delftse Poort, een beetje vaag, net links van de bomen

via de valbrug van de Hofpoort was vanaf de Oppert het gebied buiten de vesting te bereiken

T.g.v. de aanleg van het spoorwegviadukt werd dus ook de laatste direkte verbinding van de Rotte naar de Maas gedempt en moest de afwatering van de Rotte via het Stokvischverlaat en dat was dan ook meteen de enige mogelijkheid om vanaf de Maas weer op de Rotte te komen, v.v. natuurlijk.
Aangezien het water in de Rotte vaak veel lager stond dan in de Maas, was in de overgang Maas naar Rotte al in de Middeleeuwen een zichzelf afsluitende deur aangebracht die door het hogere Maas water werd dichtgeduwd. En dus kon je alleen de Rotte in en uit bij laag water op de Maas, een situatie die nog steeds bestond vlak voor WOII en daarom was het overal zoo druk op de Binnenwateren van Rotterdam (Stokvischwater, Delftschevaart, Spui), want de sluis onder de Vlasmarkt was dicht....
Had je haast dan mocht je er eerder door, tegen een hoger tarief en dus bleven de meesten wachten, liever voor een dubbeltje erdoor dan voor een kwartje, heette het dan..

Misschien vraag je je langzamerhand af, waar komt die naam Stokvis toch vandaan? Het schijnt dat er ooit op de hoek van de Oppert een herberg is geweest met de naam Het Stokvischje, veel schippers gingen daar wachten tot het bij de Vlasmarkt weer voor een dubbeltje was geworden....

Het zal nu wel duidelijk zijn dat de Delftschevaart een druk kanaal werd, want zowel de Rotte als de Schie kwamen erop uit. Zuidelijker ging de Delftschevaart over in het Spuiwater en dan via de sluis in de Vlasmarkt de Steiger in.

En nu gaan we eens reconstrueren hoe een schipper vanaf de Maas naar de Vlasmarkt kon komen, het is bijna niet te geloven....

We beginnen met de route vanaf de Leuvehaven, uit dit verhaal halen we deze foto's:

luchtvismarkttrechts

goudenhoofdhang

Op de bovenste foto gaan we vanuit de Leuvehaven, links van de Vischmarkt onder de Soetenbrug door het Steiger in. Op de onderste foto staan we op de Soetenbrug, de brug over het water en we kijken in de richting van het Steiger.

Op deze foto zien we de Soetenbrug in 2001:

vroegergerzon2001

2001

Soetenbrug

Op de volgende foto kunnen we heel mooi de bocht naar rechts ontdekken, in de richting van de Vlasmarkt:

steigersgrachtwater

steigerbootro

Willen we net de hoek om op de prent hierboven, worden we bijna overvaren door de Catharina Maria uit Capelle a.d. IJssel.....
Deze boot begint net de bocht om te komen in de richting van de Soetenbrug.

steigerbijkeizerstrro

Dat mooie boogbruggetje op de achtergrond, dat is de Weezenbrug. De Weezenbrug verbindt de Keizerstraat rechts met de Weezenstraat links, waar ooit in de 16e eeuw het oudste Weeshuis van Rotterdam heeft gestaan. Op de brug is aan een kant het hoofd van een weesjongen aangebracht (van steen natuurlijk) en aan de andere kant het hoofd van een weesmeisje.

Hoe de Weezenbrug er in 2001 uitziet?

grootemarkt2001

Op deze foto staan we er boven op.....

Voor ons in de verte de Grote Markt met afschuwelijke Parkeergarage en links, voor de graffiti, de ingang naar de Vlasmarkt.

Als we nu voor WOII onder de Weezenbrug door zouden varen, voorbij de Vlasmarkt, en ons hadden omgedraaid, dan zouden we dit uitzicht hebben gehad:

vlasmarktwezenbrug

Heel in de verte zien we weer de Weezenbrug, rechts de ingang van de Vlaschmarktsluis. Ook valt inderdaad op dat het vroeger veel smaller was of is dit maar verbeelding....


Als we nu rechts langs het water in de richting van de Vlasmarkt zouden lopen, en we draaien ons even om, dan zien we een gat.... door dat gat moesten de boten onder de Grote Markt door, maar dat komt straks....

vlasmarktgat

want eerst kijken we nog even recht op de Vlasmarkt sluis:

vlasmarktmarkt

Een citaat uit dit verhaal:Hopelijk is te zien dat het overdekte gedeelte veel dieper de Delftsevaart ingaat dan in 2001. Het verlengde gedeelte (in feite weer niets anders dan een brug) werd Spui genoemd.

delftsevaart2001

2001

Vanaf de Vlasmarkt in de richting van de Delftsevaart

Vlak voor de brug over het Spuiwater in de richting van de Vlasmarkt, lagen vroeger boten te wachten tot het sluis tarief een dubbeltje zou worden...

spuiwaterboot

Tijd om nu eens te gaan kijken hoe je vanaf Plan C bij de Vlasmarkt kwam:

Uit dit verhaal :En zoo zag het er aan de andere kant van Plan C uit:

plancanderekant

Als de schepen onder Plan C waren doorgevaren, dan moesten zij alsnog door een gat, bijna niet te zien op de volgende foto, helemaal links op het einde van de kade.
De onderstaande foto is gemaakt vanaf ongeveer dezelfde positie als die hier boven, maar dan precies in de andere richting...

grotemarktgat

Op onze site hebben we al deze 2 prenten van de Grote Markt en daar stond dan ook het standbeeld van Erasmus:

grotemarkt1902

grootemarktkleur

Achter de rug van Erasmus het spoorwegviadukt, tussen het spoorwegviadukt en Erasmus werd later een grote tunnel voor de scheepvaart aangebracht, want kijk maar eens goed naar deze foto:

erasmusonderkant

Door de spleten zie je wat bomen en links voor die bomen de achterkant van Erasmus !!

Want op die grote foto hierboven, met de vlag op de St. Laurenskerk, is nog heel veel water te zien, en dat is dus later gewoon overwelft....., net als bij de Zeevismarkt en de Vlasmarkt, je liep daar dus in feite over een hele brede brug, zoo mooi te zien op de foto hierboven.

En op de 2 foto's hieronder het latere uitzicht op de achterkant van Erasmus, die begroeiing direkt achter de rug van Erasmus was niets anders dan een camouflage van de roosters over het water!

chgrotemarkt1

De Groote Markt in de richting Noord Oost

chgrotemarkt2

De Groote Markt vanaf de Gedempte Binnenrotte

wat we zien is in feite 1 grote brug

De schepen voeren dus onder Erasmus en de Grote Markt door en kwamen vervolgens weer uit dit gat op de foto die we in dit verhaal al eerder hebben laten zien:

vlasmarktgat

Nu, maar weer vlug even naar de top van de St. Laurenskerk, dat moeten we inderdaad even rustig verwerken, niet ??

weesmijmeren

mijmeren over Rotterdam vanaf de St. Laurenskerk

LINK

LINK

KLIK HIER VOOR HET VERVOLG


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 April 2004