Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Onder de eerste Protestanten van Rotterdam was de onthoofde Jacob Snap

In ons 2e Bossu verhaal kun je al iets lezen over o.m. de eerste Protestanten in Rotterdam:Citaat uit dit verhaal:


De vroedschap van Rotterdam was zoo verstandig om de gebeurtenissen niet af te wachten en liet, na de eerste berichten over de Beeldenstorm, uit voorzorg de St. Laurenskerk - de hoofdkerk en enige parochie­kerk - sluiten.

Er wordt slechts van één incident in Rotterdam melding ge­maakt, namelijk de onthoofding van een Christusbeeld in 1566 op het kerkhof door Jacob Snap. Jacob Snap werd voor deze daad onthoofd, want zijn daad werd gezien als godslastering.

De St. Laurenskerk werd dus niet beschadigd en ook de geestelijken werden verder met rust gelaten.

Dordrecht en Gouda waren de twee andere steden in (Zuid) Holland die niet door de Beeldenstorm werden getroffen.

Haarlem bleef als enige stad in het Noorden vrij van een beeldenstorm. Ook daar had het stads­bestuur maatregelen genomen om te voorkomen dat vernielingen aan de ker­ken zouden worden aangericht.

In Rotterdam trad kort na de gebeurtenissen in augustus 1566 een groep protes­tanten op, die zich

Gereformeerde gemeente van de inwonenden van Rotter­dam

noemde en samenkomsten met prediking hield aan de Maas, buiten de stadspoorten. Deze groep verzocht het stadsbestuur godsdienstoefeningen in de stad te mogen houden.

Deze groep gereformeerden van het eerste uur bestond slechts uit 31 personen. De leider was een zekere Cornelis Boon, de rector van de Latijnse school, en de woordvoerders, Willem van Wil­tenburg, Lenert Say, Pieter du Bien, Olivier van Donisvelt, Anthonis Joosten en Jan Pesser.
Vijf van hen speelden een belangrijke rol op po­litiek gebied nadat Rotterdam in 1572 voor de Opstand had gekozen. We mogen aannemen dat aanvankelijk ook Jacob Snap, de Rotterdammer die het Chistusbeeld op het kerkhof onthoofdde, bij de groep heeft gehoord.

Nadat de vroedschap het verzoek van de gereformeerden had afgewezen om binnen de stad samenkomsten te mogen houden, kwamen zij bij elkaar in de huizen van een van de leden van de groep, natuurlijk aanvankelijk achter gesloten deuren. Tijdens de samen­komsten werden huwelijken voltrokken en kinderen gedoopt. Weliswaar verbo­den, maar kennelijk door het stadsbestuur gedoogd.

De groep had haar eigen predikant, Aelbrecht van Houff of Hovius, een ex-norbertijn, die in 1567 werd opgevolgd door Adriaan Damman, een uit Gent gevluchte Protestant, een van de eerste religieuze vluchtelingen uit het zuiden: LINK .

Maar natuurlijk hebben we op onze site ook een verhaal over o.m. de katholieken in Rotterdam tijdens de 80-jarige oorlog: LINK

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 September 2004