Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Sommige Oranje dames wilden ook wel eens vernoemd worden in Rotterdam

Zowel in Kralingen als in het Kleiweg kwartier dragen sommige straten namen van zestiende en zeventiende eeuwse verwanten van het geslacht Oranje-Nassau.

In Kralingen zijn alleen de vrouwelijke leden te vinden, bij de Kleiweg domineren de mannen.

We beperken ons tot de vrouwen :

  • Anna van Egmondhof vernoemd naar Anna van Buren
Anna van Buren, gravin van Egmond en Buren, was de eerste vrouw van Willem van Oranje.

annavanburen

Anna van Buren

willemvanoranje2

Willem I van Oranje, de Zwijger

Anna en Willem kregen drie kinderen:

Philips Willem (geboren in 1554) en twee dochters met de naam Maria, van wie de eerste vroeg stierf en de tweede (1556) met Philips van Hohenlohe huwde. Dat laatste maakte Anna niet meer mee. Zij overleed al in 1558, slechts 25 jaar oud. Willem erfde na haar dood haar uitgestrekte bezittingen.

  • Anna van Saksenhof vernoemd naar Anna van Saksen
Na gravin Anna van Buren kwam prinses Anna van Saksen in het leven van Willem van Oranje.

In 1561 trouwde hij in Leipzig met de dochter van de
keurvorst van Saksen.

Door haar "losbandig gedrag" was het huwelijk tot mislukken gedoemd. Wegens overspel met Jan Rubens (de vader van de vermaarde schilder) werd zij in 1569 gearresteerd. Twee jaar later werd het huwelijk ontbonden.
De kinderen, Anna (geboren in 1563), Maurits (1567)

maurits

Maurits

LINK

en Emilia (1569) mocht zij niet meer zien. Zij stierf krankzinnig in een Dresdense kerker in 1577.

  • Charlotte de Bourbonlaan vernoemd naar Charlotte de Bourbon


charlottedebourbon

Charlotte de Bourbon

Charlotte de Bourbon werd door haar vader als kind naar een klooster gestuurd. Op twaalfjarige leeftijd volgde zij haar tante op als abdis van het klooster vanJouarre. Onder invloed van de Reformatie vluchtte zij dertien jaar later uit Frankrijk.

In Heidelberg, inmiddels bekeerd tot het Calvinisme, leerde zij Willem van Oranje kennen.

catharynekerk

De St.Catharynekerk Den Briel

LINK

In 1575 vond in Den Briel de huwelijksvoltrekking plaats.

De wettigheid van dit derde huwelijk van de Prins van Oranje werd door tegenstanders hevig betwist vanwege de gebroken kloostergelofte van Charlotte en de niet erkende scheiding van Oranje met Anna van Saksen. Charlotte overleed in 1582 en liet Willem zes dochters na.

  • Louise de Colingnylaan vernoemd naar Louise de Coligny
Reeds een jaar na de dood van Charlotte de Bourbon huwde Willem van Oranje voor de vierde keer, nu met Louise de Coligny.

Louise de Coligny was opnieuw een Française.. Louise, afkomstig uit kringen van de Hugenoten. had tijdens de Bartholomeüsnacht in 1572 zowel haar vader als haar man verloren.

louisedecoligny

Louise de Coligny

Ook het huwelijk met Willem kende een wreed einde. Een half jaar na de geboorte van haar zoon Frederik Hendrik pleegde haar landgenoot, de katholieke fanaticus Balthazar Gerards op 10 juli 1584 met succes een moordaanslag op haar echtgenoot.

prinsenhofkogel

het beroemde kogelgat in het trappenhuis van het Prinsenhof in Delft

wat is Aad daar vaak geweest, ooit....

nu weten we dat de beroemde Franse woorden van Willem de Zwijger (Mijn God heb meelij met mij en dit arme volk, etc, etc,)
waarschijnlijk door de Staten van Holland wat zijn aangedikt t.b.v. een pamflet om de moed erin te houden

wat ze allemaal met Balthazar Gerards hebben uitgehaald, Aad heeft een hele gruwelijke bladzijde in een van zijn boeken....

LINK

  • Emiliahof vernoemd naar Emilia van Nassau
Emilia van Nassau (1569-1629) was de jongste dochter van Willem van Oranje en Anna van Saksen. Tegen de zin van haar broer Maurits huwde zij in 1597 met Emanuel van Portugal, een bastaardzoon van de troon-pretendent.
Zij werd daarbij katholiek, maar keerde later weer terug naar het protestantse geloof. In 1626 liep het huwelijk op de klippen, waarna Emilia zich met haar zes dochters vestigde in Genève.

  • Eleonorahof vernoemd naar Eleonora de Bourbon-Condé

eleonorevanbourbonconde

Eleonora de Bourbon-Condé

Eleonora de Bourbon-Condé (1587-1619) was een nicht van de Franse koning Hendrik IV. Zij trouwde in 1606 met Philips Willem, de oudste zoon van de Prins van Oranje. Het huwelijk bleef kinderloos. (LINK)

philipsde2de

Philips II

Op last van Philips II was Philips Willem 1568 door Alva te Leuven opgepakt en naar Spanje gezonden. Hij heeft zijn vader nooit weergezien, want pas in 1596 mocht Philips Willem naar de Nederlanden terugkeren. (LINK)

  • Amalia van Solmslaan vernoemd naar Amalia van Solms

ameliavonsolmsg

amaliavansolms

Amalia van Solms

Amalia, gravin van Solms-Braunsfels kwam als hofdame in het gevolg van de keurvorst Frederik V van de Paltz in Den Haag terecht. Een verloren veldslag in de Dertigjarige oorlog (Slag bij Witte Berg) in Bohemen had deze Protestantse vorst in 1620 doen besluiten naar de Nederlanden te vluchten.

Amalia trad in 1625 in het huwelijk met Frederik Hendrik. Broer Maurits had dit op zijn sterfbed bedongen.

frederik hendrik

Frederik Hendrik

overgave van 's-Hertogenbosch

De overgave van 's-Hertogenbosch aan Frederik Hendrik in 1629

LINK

Keurvorst Frederik V is maar één winter Koning geweest en wordt daarom Winterkoning genoemd. Hij moest dus vluchten uit Bohemen na de verloren slag bij Witte Berg (1620). In deze veldslag werd het Protestantse leger verslagen door een katholiek Habsburg leger, onder bevel van de in (wat we nu noemen :) België geboren Johann Tserclaes Graf von Tilly

johanntilly

Johann Tserclaes Graf von Tilly

Het plaatsje Tilly ligt in Waals-Brabant en maakt nu deel uit van de gemeente Villers-la-Ville, ten zuiden van Brussel.
Bila Hora (Witte Berg) ligt dichtbij Praag, in de buurt van Karlsbad (Karlovyvari), een belangrijke plaats in de Boheemse Geschiedenis. Maar terug naar Amalia van Solms :

Amalia wist het Haagse hofleven meer allure te geven en liet paleis Huis ten Bosch bouwen. Amalia arrangeerde het huwelijk van haar zoon Willem II met Maria Henriette Stuart de dochter van de Engelse koning. Na de vroegtijdige dood van Willem II, hij overleed aan de pokken, werd zij de belangrijkste voogdes over haar kleinzoon, de latere Willem III, die op zijn beurt ook weer trouwde met een Mary Stuart.

1688will31688shipbignew21688mary2

William III en zijn Mary onderweg naar Engeland in 1688

LINK

maria2stuart

Mary Stuart

  • Maria Stuartlaan vernoemd naar Maria Stuart
Maria (Mary) Henriette Stuart was de oudste dochter van de Engelse koning Karel I. In 1641 trad zij in Londen op negen jarige leeftijd in het huwelijk met de bijna veertien jarige zoon van Frederik Hendrik en Amalia van Solms, de latere Willem II.

mariastuartg

Mary Stuart

huwelijkmarywillem2

Het beroemde huwelijksportret van Anton van Dyck

Mary Stuart (9) treedt in het huwelijk met Willem II (14)

een politiek huwelijk natuurlijk,
waardoor de Republiek vanaf nu verzekerd zou zijn van Engelse steun......

LINK

Negen jaar later bezweek enige dagen voor de bevalling van hun eerste kind, Willem III, haar Willem II, inmiddels stadhouder geworden, aan de pokken. Willem II was de stadhouder die het niet eens was met de Vrede van Münster en ook Amsterdam trachtte in te nemen. Na zijn dood hadden de Staten van Holland hun buik een beetje vol van de Oranje's en begon het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, tot 1672, het rampjaar.

viergeneratiesoranje

Nog een beroemd schilderij van Willem van Honthorst

v.l.n.r.

Willem I (de Zwijger) (1533 - 1584)
Maurits (1567 - 1625)
Willem II (1626 - 1650)
Frederik Hendrik (1584 - 1647)
Willem III (1650 - 1702)

Tja, en naar deze dame is dus een beroemde school op onze site vernoemd en een straat in Hillegersberg, de

Juliana van Stolberglaan

julianavanstolberg

Juliana van Stolberg

LINK

links Hans en dus rechts Aad

voor hun Juliana van Stolbergschool

Oh ja en wie was nu wel Juliana van Stolberg :

Aan het Bezuidenhout in Den Haag staat een mooi standbeeld van Juliana van Stolberg en vijf van haar zonen. In totaal had ze elf kinderen.
Juliana van Stolberg was de moeder van (o.a.) Willem van Oranje. Ook bekend als Willem I en Willem de Zwijger (en "Vader des Vaderlands").
De andere broers zijn Johan, Adolf, Lodewijk en Hendrik.

Adolf, één van de zonen van Juliana sterft al aan het begin van de 80 jarige oorlog (slag bij Heiligerlee) (1568). In 1574 sterven twee andere zonen : Lodewijk (op de Mokerheide) en Hendrik.

In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord. Juliana van Stolberg (1506-1580) heeft dat niet meer mee hoeven te maken.

Koningin Beatrix stamt direct af van Juliana van Stolberg. Alleen niet via Willem van Oranje. De achterkleinzoon van Willem van Oranje, Willem III (Stadhouder en Koning van Engeland) stierf kinderloos. De huidige Koninklijke familie stamt af van Willem IV, die een achter-achterkleinzoon was van Johan IV, broer van WIllem de Zwijger. Handig om te weten niet ??

Sinds het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 zijn drie Koningen en drie Koninginnen de revue gepasseerd: Koning Willem I trad als erfprins Willem Frederik in 1791 in Berlijn in het huwelijk met de Duitse Frederika Wilhelmina van Pruisen.

wilhelminafrederieke

Frederika Wilhelmina

En nu mogen we natuurlijk ook niet de moeder van Koning Willem I vergeten, we hebben zelfs over haar een heel verhaal :

goejansluis

Wilhelmina van Pruisen

Koning Willem II trad als kroonprins Willem George Lodewijk in 1816 in Sint-Petersburg in het huwelijk met Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland.

annapaulowna

Anna Paulowna

Over Anna Paulowna zijn verschillende verhalen bekend :

Toen broer Tsaar Alexander I zijn opwachting kwam maken in Den Haag, Willem I was nog niet ingehuldigd, vonden sommigen dat Anna een Kalmukken gezicht had, niet zoo komplimenteus dus...

In de wedstrijd was ook nog de Britse Kroonprinses Charlotte, maar die viel af en dus trouwde de latere Willem II, de held van Waterloo, maar met Anna.

Na hun huwelijk in Sint-Petersburg laat Anna in het paleis aan de Kneuterdijk in Den Haag een bad aanleggen, ongehoord... en men fluisterde dat zij het nog gebruikte ook. Algemeen was toen nog de gedachte dat dit niet heilzaam was voor de gezondheid !! Ook gingen er al snel geruchten dat haar man betrokken was bij allerlei komplotten om zijn vader af te zetten, want zoo ging het in Rusland immers ook.

Anna was schatrijk en in de nacht van 25 op 26 september 1829 werden veel van haar sieraden na een inbraak vermist :De dief wordt gearresteerd in Amerika en bekent dat een deel van deze schat nog begraven ligt in Brussel, pijnlijk, want de Belgen waren net begonnen met hun revolutie, maar voor Anna wordt een uitzondering gemaakt, dwars door de linies worden de juwelen teruggebracht. De dief wordt letterlijk te kijk gezet in Den Haag, de belangstelling is echter gering.

Later komt men er achter, Anna's brieven aan Rusland zijn grotendeels bewaard gebleven, dat zij de Belgen vergeleek met de Polen, 'naburig ongedierte', aldus Anna, gelukkig wisten de Belgen dat nog niet in 1832...

Uit het huwelijk van Anna met Willem II kwamen vijf kinderen voort: Willem III , Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje Nassau (1817-1890), Willem Alexander Paul Fredrik Lodewijk van Oranje Nassau (1818-1848), Hendrik van Oranje Nassau (1820-1879), Casimir van Oranje Nassau (?-1822) en Sophie van Oranje Nassau (1824-1879).

Koning Willem III trad als kroonprins Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk in 1839 in Stuttgart in het huwelijk met zijn nicht Sophia Frederika Mathilde van Württemberg.

sophie

Sophia Frederika Mathilde

Na het overlijden van zijn vrouw huwde hij in 1879 in Arolsen met de Duitse prinses Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont.

koninginemma

Adelheid Emma Wilhelmina

Emma was de eerste Oranje die begreep wat PR was, zij trok met de nog jonge Wilhelmina door het land en kweekte hiermee zeer veel goodwill, haar Willem III was een beetje een oude brombeer..... Voor het eerst kreeg ook het gewone volk de Oranjes te zien.

Willemien

Wilhelmina

Koningin Wilhelmina trouwde in 1901 in Den Haag met de Pruisische hertog Hendrik van Meckelenburg-Schwerin.

Koningin Juliana trad als kroonprinses in 1937 in Den Haag in het huwelijk met de Duitser Bernhard von Lippe-Biesterfeld en tenslotte Koningin Beatrix. Zij huwde in 1966 in Amsterdam de Duitser Claus von Amsberg.

We eindigen met een quiz, als je in dit verhaal helemaal hier bent gekomen, dan weet je ongetwijfeld iets meer over deze dames te vertellen, we horen het graag :

louisehenriette

Louise Henriette

louisejuliana

Louise Juliana

Met dank aan Gerard Martens voor de hulp bij het zoeken van deze plaatjes, samen hebben we nu een uniek overzicht gemaakt en nu de mannen nog ??? Maar dan wordt het niet meer zoo gezellig waarschijnlijk, een hoop bloed, moord en doodslag ???

Marieke-uit-Canada was zoo vriendelijk om een Engelstalige toelichting te maken n.a.v. een vraag uit de USA :Gerard kwam nog met een stukje Duitse tekst voor de bovenstaande Louise Juliana :

Wie volgt ???

Nou Aad natuurlijk, die wil nog even iets kwijt over de dochters van Willem van Oranje / de Zwijger, over zijn (klein)zonen hebben we op onze site al dit:

Citaat uit dit verhaal:


Maar terug naar de dochters van Willem van Oranje / de Zwijger:

Willem van Oranje woonde van 1577 tot 1583 in Antwerpen, toen de belangrijkste stad van de Nederlanden, tot 1585, toen werd de stad Antwerpen ingenomen door Parma:

parmaantwerpen

27 augustus 1585

Parma trekt Antwerpen binnen

Parma zit op het witte paard op de brug net voor de stadspoort van Antwerpen

parmapt

Alexander Farnese, Hertog van Parma

1543 - 1592

zoon van de Landvoogdes Margaretha van Parma

Samen met zijn derde echtgenote Charlotte de Bourbon kreeg het echtpaar in Antwerpen vier dochters die alle 4 vernoemd werden, nee niet naar een of andere Oma, maar naar iets wat met het land te maken had:Charlotte de Bourbon overleed in 1582, in 1583 trouwde Willem van Oranje, nog steeds in Antwerpen, met zijn vierde vrouw Louise de Coligny, de moeder van Frederik Hendrik, geboren in 1584.

Ook in 1584 werd, maar dat weet nog bijna iedereen Willem van Oranje vermoord, daarover hebben we dan weer dit verhaal:

1584 Willem de Zwijger, zijn onbekende zoon Philips Willem en Balthazar Gerards


In dit verhaal kun je ook nog lezen welke Koninklijke Gasten er allemaal in de 19e eeuw de nacht in Rotterdamse hotels hebben doorgebracht.

Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Juni 2004