Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Koninklijke Gasten van de Hotels aan de Boompjes te Rotterdam

Op onze site hebben we al een verhaal over allerlei dames van Oranje en ook een verhaal over de Hotels van Rotterdam.

Wat we nog niet hadden, is een overzicht welke Koninklijke Gasten er in de 19e eeuw en kort erna gelogeerd hebben in een paar Hotels aan de Boompjes, aldus de Couranten uit die tijd.....

We zullen weer ons best gaan doen, om er de bijpassende portretjes bij te vinden, help je weer mee ???
Onderaan dit verhaal de oogst tot nu toe.....

newbathhotel

Het Hotel Des Bains, oftewel New Bath Hotel

1850 : fit to receive travellers of distinction
aldus een reclame brochure

Citaat uit dit verhaal, voor de sfeer en de geschiedenis van het Bath Hotel :Het Huis van Oranje-Nassau

Op 16 augustus 1829 komt Hare Koninklijke Hoogheid Grootvorstin Helena van Rusland van een familiebezoek te 's-Gravenhage in Rotterdam aan. Zij overnacht in het Grand Hotel des Pays-Bas (hierna te noemen Pays-Bas). De volgende dag vertrekt zij naar DŁsseldorf met een talrijk gevolg in een fraai jacht, gesleept - zeer vooruitstrevend - door een stoomboot van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.

In hetzelfde jaar, op 22 oktober, komen Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins en Hare Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje in Pays-Bas aan. De Prins is gekleed in het uniform van kolonel-generaal der schutterijen.

In het hotel wordt hij verwelkomd door het hoofd van de Rotterdamsche schutterij, de heer J. s'Jacob. De Held van Waterloo verleent in Pays-Bas audiŽntie aan ingezetenen. Des avonds wordt hem en Mevrouw de Prinses van Oranje een diner aangeboden door de officieren van de schutterij. De Prins vertrekt daarna naar 's-Hage, terwijl Mevrouw de Prinses in Pays-Bas blijft logeren.

annapaulowna

De latere Koning Willem II en zijn echtgenote Anna Paulowna

LINK

Wanneer in juli 1835 Z.M. de Koning van WŁrttemberg zijn schoonzuster, Mevrouw de Prinses van Oranje, bezoekt, daarbij incognito reizend als Graaf van Teek, is hij vergezeld van zijn twee dochters. (De jongste, Sophie, dan zestien jaar oud, ontmoet tijdens het verblijf in Scheveningen haar neven Willem en Alexander. De oudste van deze prinsen zal zij in 1839 trouwen.)

sophie

Sophia Frederika Mathilde van WŁrttemberg

Op 21 juli wordt door de koning en zijn dochters Rotterdam bezocht, waarbij in het New Bath Hotel het middagmaal wordt genuttigd.

Het is 5 mei 1836 wanneer de Prins van Oranje en zijn twee zonen Willem (geb. 1817) en Alexander (geb. 1818) met het stoomschip de "Batavier" onder kapitein David Dunlop van de Boompjes naar Londen vertrekken. De beide jonge prinsen zullen hun opwachting maken bij Z.M. Koning William IV en diens echtgenote, H.M. Koningin Adelaide. Tevens zal een ontmoeting plaatsvinden met de schoonzuster van de koning, de Hertogin van Kent en haar dochter Victoria (geb. 1819), de vermoedelijke opvolgster van de troon.

Anderhalve week later logeert in Pays-Bas Zijne Doorluchtige Hoogheid, de regerende Hertog van Saxen-Coburg met twee zonen. Ernst (geb. 1817) en Albert (geb. 1819). Dit drietal steekt op 17 mei naar Londen over met dezelfde boot als de drie Oranje Prinsen onder precies dezelfde kapitein. Het gezelschap uit Coburg zal in Engeland dezelfde vorsten en vorstinnen ontmoeten. De twee jongsten van de vier prinsen zijn huwelijkskandidaten. Albert, een volle neef, zal op 10 februari 1840 met de jonge Koningin Victoria in de echt verbonden worden.

Zijne Keizerlijke Hoogheid Grootvorst Michael van Rusland stapt, op doorreis van Frankfort naar Londen, op 26 september 1836, in Pays-Bas af. De volgende dag is ter verwelkoming uit 's-Gravenhage overgekomen zijn zuster H.K.H. de Prinses van Oranje. Gezamenlijk rijden zij terug naar de residentie.

Op 30 mei van dat zelfde jaar had Mevrouw de Prinses van Oranje ook familie uit haar vaderland op bezoek gekregen en wel Z.D.H, de Prins van Oldenburg, luitenant-generaal in Russische dienst. De avond tevoren was ook hij in Pays-Bas afgestapt.

De winter van 1838 is zeer streng. In de ochtend van 20 januari vriest het om 7 uur 19 graden. Vanachter de ramen van het New Bath Hotel kijken drie kinderen van Z.K.H, de Prins van Oranje, de Prinsen Willem en Alexander en Prinses Sophie (respectievelijk twintig, negentien en dertien jaar oud) naar de ijspret op de rivier. Speciaal daarvoor zijn zij uit de residentie overgekomen. Te voet maken zij een tocht over het ijs, dat ter plaatse 24 cm dik is en "met welgevallen is door de jeugdige Prinses het verzoek van een onzer stadgenoten aangenomen, om een te bouwen fregatschip naar haren naam te mogen noemen, tot een aandenken aan hare wandeling op de bevroren oppervlakte der Rivier".

Wanneer na de afscheiding van BelgiŽ (link) Z.K.H, de Prins van Oranje zich onder meer op Tilburg concentreert, logeert hij meerdere malen in Pays-Bas op doorreis van en naar 's-Gravenhage. Ook als koning brengt hij er menige nacht door.

Pays-Bas is meerdere malen het hotel, waar de derde zoon van de Held van Waterloo, Prins Hendrik (geb. 1820) als gast verblijft. De eerste maal stapt hij in de Boompjes af voor een zeiltocht over de Maas op 23 december 1845. In Pays-Bas presideert hij die avond een vergadering van Z.M.'s ere-roeiers. Tijdens die vergadering worden de statuten van de recentelijk opgerichte Kon. Ned. Roei- en Zeilclub, de Yacht Club, aangenomen. De Prins wordt ere-voorzitter. Hij ontpopt zich als een actief bestuurslid. (link)

vereenigingsgebouwkonnedyachtclubgebouwd1850-1851

Het Vereenigingsgebouw der Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, ook aan de Boompjes, gebouwd in 1850 - 1851

Veel vergaderingen worden in Pays-Bas belegd, totdat de club een eigen gebouw betrekt, hoek Willemskade/Veerhaven (thans het Museum voor Landen Volkenkunde). Menigmaal na een vergadering of na een festiviteit ter stede, logeert Prins Hendrik, soms vergezeld van zijn broeders, de Prinsen Willem en Alexander, in Pays-Bas.

Te Amsterdam vindt op 12 mei 1849 de inhuldiging plaats van Koning Willem III. Twee dagen later volgt de feestelijke intocht van het nieuwe koningspaar te 's-Gravenhage. Enige uren later vertrekt Z.M. spoorslags naar Rotterdam, waar op 13 mei aan de Leuvehaven een enorme brand ontstaan is, die woonhuizen en pakhuizen alsmede een fabriek in de as gelegd heeft. De koning klimt over de nog rokende puinhopen, spreekt met slachtoffers en autoriteiten en brengt de nacht door in Pays-Bas.

Het huis Hannover

In de eerste helft van de negentiende eeuw regeert dit Huis zowel in Groot-BrittanniŽ en Ierland als in het vroegere keurvorstendom Hannover. (link)

In de Boompjes wordt door leden van dit Welfen-geslacht geregeld afgestapt ter onderbreking van reizen tussen Londen en Hannover, waarbij menigmaal in Pays-Bas gelogeerd wordt.

Geregelde gasten zijn de Hertogen van Cumberland en van Cambridge (deze laatste is onderkoning van Hannover), beide broeders van Z.M. William IV.

Op 7 juli 1834 lopen vele Rotterdammers uit om H.M. Adelaide, Koningin van Groot-BrittanniŽ en Ierland, geboren Prinses van Saxen-Meiningen te zien. Per koets is H.M. uit 's-Gravenhage aangekomen, zij logeert in Pays-Bas en vertrekt de volgende dag per schip naar Duitsland.

Wanneer op 20 juni 1837 de kinderloze Koning William IV sterft, wordt hij in het Verenigd Koninkrijk opgevolgd door zijn nichtje Victoria. In Hannover mogen slechts mannen regeren. De personele unie tussen de beide landen wordt verbroken.
Op 26 juni 1837 stapt de nieuwe koning van Hannover af in Pays-Bas, nadat het gouvernementsschip "De Comeet" langs de Boompjes-kade vlak vůůr het hotel gemeerd is. Koning Willem I is uit 's-Gravenhage overgekomen om de nieuwe souverein zijn opwachting te maken.

Drie dagen later logeert in hetzelfde hotel, de regerende Vorst van Saxen-Meiningen, op weg naar Londen, om zijn zuster, de Koningin-Weduwe van Groot-BrittanniŽ en Ierland, een condoleancebezoek te brengen. Hiertoe gaat hij tegenover Pays-Bas de volgende dag aan boord van het stoomschip "Colombine".

Het Huis Braganza

Uit Lissabon arriveert op 15 mei 1838 de Engelse stoompakketboot "Transit". De couranten melden omstandig dat H.M. de Keizerin van BraziliŽ, Hertogin van Braganza, aan boord was en dat zij, incognito reizende onder de naam Gravin van Mindello, haar intrek heeft genomen in Pays-Bas. Hier heeft H.M. audiŽntie verleend aan verschillende autoriteiten.
De volgende dag is de keizerin per stoomboot naar Nijmegen vertrokken om "hare reis naar Beijeren te vervorderen".

braganza

De Hertogin van Braganza

Het Huis Bonaparte

Nieuws voor de lezer van couranten uit de jaren 1839 en 1840 is toch nog blijkbaar het gaan en komen van Napoleon's broeders. (link)

Zo wordt in juli 1839 vermeld dat Lucien Bonaparte, Prins van Canino, in het New Bath Hotel zijn intrek genomen heeft en van plan is enige tijd in Nederland te vertoeven.

De vroegere Koning van Westfalen, Jerůme Bonaparte, stapt op 2 februari 1840 af in Pays-Bas.

Ook de reizen in dat jaar van de vroegere koning van Spanje, Joseph Bonaparte, worden vermeld. In de maand juli logeert hij, op weg van Londen naar Duitsland, in het New Bath Hotel. Op de terugreis in september neemt hij zijn intrek in Pays-Bas.

lucienbonaparte

Lucien Bonaparte

jeromebonaparte

Jerůme Bonaparte

Het Huis Bourbon

De enige dochter van het op de guillotine overleden koningspaar, Lodewijk XVI en Marie-Antoinette, H.K.H, de Hertogin van AngoulÍme, levert stof voor een bericht. De couranten melden dat de prinses op 16 september 1832 uit Londen is aangekomen en in Pays-Bas haar intrek genomen heeft.
Onmiddellijk na aankomst begeeft zij zich, met haar gevolg, naar de R.-K. Sint-Rosaliakerk in de Leeuwestraat (link) om een dienst bij te wonen en te danken voor de behouden overtocht. (In de jaren twintig en dertig vergingen op de Noordzee heel wat schepen. De vloot bestond hoofdzakelijk uit slecht uitgeruste, houten zeilboten. Een te verwaarlozen concurrentie moeten de iets veiliger stoomboten betekend hebben. Er waren er nog maar zo weinig.)

Hoge adel en diplomaten

In de couranten wordt ook steeds melding gemaakt van overnachtingen van leden van regerende vorstenhuizen uit de Duitse en Italiaanse landen, pairs van Frankrijk, leden van The House of Lords en van diplomaten zoals:

De Prinsen van Ahrenberg en Anhalt; de Groothertog van Baden; de Graaf van Chotec, gouverneur van het Koninkrijk Bohemen; de Hertog van Crillon, pair van Frankrijk; Aartshertog Maximiliaan van Este; de Landgraaf en Landgravin van Hessen-Homburg; de Graaf van FŁrstenberg; leden van het Huis Hohenlohe; de Erfprins van Modena; de Hertog van Malborough; Prinsen van Mecklenburg-Schwerin en van Nassau; de Hertog van Richelieu, pair van Frankrijk; de regerende Vorst van Reuss; Grootvorst Constantijn van Rusland; Z.K.H. Leopold van Savoye, broeder van de Koning van Napels; vele leden van de huizen Saxen-Coburg, Saxen-Meiningen en Saxen-Weimar; de regerende Vorst van Salm-Salm; Vorst Schwarzenberg, buitengewoon gezant van Oostenrijk te Londen; diens opvolger Graf zu Sayn Witgensteyn en hun collega, de buitengewoon gezant van de tsaar te Londen, Graaf Stroganoff.

dukeofmalborough

Hertog van Malborough

En ook deze heer zal ongetwijfeld ooit in zoo'n Rotterdamse hotel gelogeerd hebben, maar dan zonder sneeuw natuurlijk :

prinshendriksneeuw

Prins Hendrik van Mecklenburg-Schwerin

En wat denk je van deze :

leopold1

Leopold I van Saksen-Coburg

België dus

leopold2

Leopold II van Saksen-Coburg

België dus

leopold3

Leopold III van Saksen-Coburg

België dus

astridvan belgie

Koningin Astrid van België

verongelukt tijdens een auto ongeluk

albert1belg

Albert I van Saksen-Coburg

België dus

verongelukt in de Ardennen

Nog wat Romanov's, de dochters van de laatste Tsaar aller Russen, allen werden in Jekaterinenburg vermoord, ondanks het feit dat zij in hun jurken juwelen hadden ingenaaid.
Lang werd beweerd dat Anastasia het had overleefd, niemand weet het natuurlijk zeker, maar het bleef een onopgelost raadsel.

Tsaar Nicolaas II en zijn vrouw liggen nu begraven in de Petrus en Paulus Kathedraal in St.Petersburg.

olgaromtatianaromanastasiamariarom

de vermoorde dochters Romanov

v.l.n.r.

Olga, Tatiana, Anastasia, Maria

famromanov

de vermoorde Tsaren familie

grootmeesterkarl

Grootmeester Karl Alexander van Lotharingen

josephinedeb

marielouisekind

de twee vrouwen van Napoleon

Josephine de Beauharnais (boven) en Marie Louise

LINK

hertoginangouleme

Hertogin Angouleme

madamedemontaspan

Madame de Montespan

mademoiselledelavaliere

Mademoiselle de Lavallierre

madamedemaintenon

Madame de Maintenon

madamedepompadour

Madame de Pompadour

lodewijkXVIII

Lodewijk XVIII

graafrichelieu

Graaf Richelieu

En natuurlijk wat Britten :

wellington

Duke of Wellington

een van de helden van Waterloo

portland

Duke of Portland

pitt

Prime Minister William Pitt

fox

M.P. Charles Fox

edwardhogehoed

edward8uniform

simpson

De Britse Koning Edward VIII

moest in 1936 aftreden omdat hij ging trouwen met de gescheiden Amerikaanse Mrs. Simpson (onder)

na hun huwelijk gingen ze in Parijs wonen,
in ieder geval zijn ze nooit meer teruggeweest in de UK, de pas overleden Queen Mum, hield dit tegen
We kregen de volgende reaktie:

Beiden zijn nog eenmaal terug geweest in Engeland: nl bij de onthulling van een plaquette van de moeder van Edward.........Queen Mary in 1958.
Koningin Mary is in Maart 1953 overleden.......drie maanden voor de kroning van de huidige koningin.

Wouter
kentjuliana

De hertog van Kent met prinses Juliana

begrafenisgeorge5

De begrafenis van George V met voorop Edward VIII en van links naar rechts de hertogen van Gloucester, York en Kent

En de volgende spreken voor zich ???

hertogjanlux

Hertog Jan van Luxemburg met zijn vrouw prinses Josephine Charlotte van BelgiŽ

tot de dood van Koning Willem III was de Nederlandse Koning ook Groothertog van Luxemburg

in 1815 hadden de Oranjes Luxemburg gekregen ter kompensatie voor het verlies van het Nassause stamland rond Dillenburg

t.g.v. het zwaardrecht, d.w.z. alleen opvolging door mannen, mocht Wilhelmina haar vader in 1890 echter niet opvolgen in Luxemburg

Luxemburg heeft nog wel dezelfde vlag als Nederland
en ook dezelfde kleur nummerborden, maar dit laatste stamt niet uit de 19e eeuw.....

bismarckotto

De Pruisische Kanselier Otto Bismarck

LINK

hindenburgvon

De Pruisische Kanselier ex-Veldmaarschalk Paul Von Hindenburg

de held uit WOI, van de Slag bij de Tannenberg
volgens Von Hindenburg een rehabilitatie voor de ridders van de Duitse Orde die hier in 1410 door de Slaven (in WOI de Russen) waren verslagen

moest, als Rijkspresident, tegen zijn zin, Hitler benoemen tot Rijkskanselier

noemde Hitler een korporaal..... en dat was ook zoo

ferdinandvooraanslag

Tegen ieders advies in gingen
Kroonprins Frans Ferdinand (de neef van Keizer Frans Jozef en Inspecteur-Generaal van het Habsburgse leger) en zijn vrouw Sophie
op bezoek in het pas veroverde Serajewo

prinziparrestatie

De arrestatie van Gavrilo Princip, de moordenaar van Frans Ferdinand en Sophie

Trouwens, op onze site hebben we ook een verhaal met de titel

Koning, Keizer, Admiraal, Maitresses hadden ze allemaal........


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 Oktober 2004