Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De bewindhebbers en geschiedenis van de WIC kamer van Rotterdam

Op zoek naar de bewindhebbers van de VOC van Rotterdam, klik dan HIER

wicvlagwicvlagwicvlagwicvlag

WIC Vlag

Op onze site hebben we al best wat over de geschiedenis van de WIC, bijvoorbeeld :Maar je zou ook onze Search Engine kunnen proberen.....:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld WIC of VOC en klik op ENTER

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

En dit vond Unger in 1892 over de vroedschap (uiteraard) van Rotterdam of zoals hij het noemde :

De bewindhebbers van de WIC

wicvlagwicvlagwicvlagwicvlag

WIC VlagEen konstant stuivertje wisselen...

En natuurlijk volgt ook hieronder een stukje over de geschiedenis van de WIC kamer van Rotterdam. Het gebouw van de WIC kamer was trouwens aan de Nieuwe Haven, als Aad die prent nog maar eens zou kunnen vinden...

wicvlagwicvlagwicvlagwicvlag

WIC Vlag

De WIC speelde van 1619 tot 1792 een rol in de handel op de Atlantische kusten van Amerika en Afrika, waarbij met wisselende kansen werd gehandeld in suiker, zout en slaven.

De Rotterdamse inbreng in de onderneming was door financiŽle krapte met veel pijn en moeite tot stand gekomen. Het was niet toegestaan om tegelijk bewindhebber van de VOV en de WIC te zijn en toch waren er een paar Rotterdamse regenten die een dergelijke dubbelfunctie hadden. Vanwege de gestage achteruitgang van de WIC slonk het aantal Rotterdamse WIC bewindhebbers uiteindelijk tot twee.

veekenportret

Johan van der Veeken

LINKDe ondernemende Johan van der Veeken rustte al schepen uit naar West-Indie voordat er van een WIC sprake was (1597).
Samen met Elias van Oldenbarnevelt (de broer van Johan van Oldenbarnevelt) had hij belangen in deze handel, die zware afbreuk aan de Spaanse vijand beloofde. Posthuum heeft Van der Veeken ook nog een stempel op de Rotterdamse tak van de WIC gedrukt; het door de WIC Kamer gebruikte kantoor annex pakhuis aan de Nieuwe Haven werd in 1631 gekocht van de erven van de reeds overleden koopman.

Ook de reder Joost Adriaensz van Coulster leverde schepen voor West-IndiŽ, in zijn geval voor de zoutvaart.

Hendrik Willemsz Nobel, die in 1611 bewindhebber van de WIC was geworden, trad in 1622 op als ťťn der oprichters van de WIC Kamer van de Maze, vergelijkbaar met de Admiraliteit van de Maze, waarin Delft, Dordrecht en Rotterdam gezamenlijk deelnamen.
Nobel bleef zeer waarschijnlijk ťťn van die Rotterdamse VOC bewindhebbers die de WIC ernaast deed.

De familie Du Bois heeft een relatief zeer groot aandeel in de Rotterdamse WIC belangen gehad. Hugo du Bois (1680-1740) trad in 1730 als bewindhebber bij de WIC aan, maar deed in 1734 afstand ten behoeve van zijn zoon Franco DaniŽl.
Toen deze echter in 1740 op vrij jonge leeftijd stierf, nam Hugo's andere zoon Abraham Adriaan het volgende jaar diens WIC zetel over.

Vader Du Bois was in 1738 benoemd tot VOC bewindhebber, maar overleed ook 1740. Abraham du Bois kwam dus in 1742 bij de VOC bewindhebbers, maar moest toen wel zijn WIC bewindhebberschap opzeggen. Voor de familie du Bois was de WIC dus een opstapje naar de VOC geweest.

Jean Bichon werd in 1741 WIC bewindhebber, pas in 1759 lukte het hem om ook VOC bewindhebber te worden.

Uit ons VOC verhaal halen we ook maar deze fraaie prent erbij :

maasgodro

Gezicht vanaf Feyenoord met de Maasgod op de voorgrond

links van de Maasgod het monogram van de VOC kamer van Rotterdam, VOCR,
rechts het monogram van de WIC kamer van Rotterdam, WICR

aan de overkant van de rivier achter het VOCR monogram het Rotterdamse Oost-Indische Huis

LINK

En dan enkele portretten van die paar genoemde WIC bewindhebbers van de Kamer van Rotterdam :

nobelwicpt

Hendrik Willemszn Nobel

1568 - 1649

bewindhebber van de VOC en WIC Kamer van Rotterdam

bichonpt

Jean Bichon

1716 - 1801

bewindhebber van de VOC en WIC Kamer van Rotterdam

Ongetwijfeld familie van mr. M. C. Bichon van Ysselmonde, uit ons Van Speijk dan liever de lucht in verhaal :

duboispt

Hugo du Bois

1680 - 1740

bewindhebber van de VOC en WIC Kamer van Rotterdam

Inderdaad een leuke bundeling van funkties, net als de huidige commissariaten, met dit verschil dat toen iedereen wel een familie lid had die ook wel bij de VOC of de WIC of de dit of de dat wilde, kortom regenten... was je grootvader al bewindhebber, de kans was groot dat je vader het dan ook werd en dus jijzelf misschien ook...

wicvlagwicvlagwicvlagwicvlag

WIC Vlag
Ik kan er maar niet achter komen waarom er twee vlaggen zijn: WIC en WGC.

Inmiddels ben ik er achter.

WGC staat voor Geoctrojeerde West-Indische Compagnie.

Ed Bakker

Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 November 2005