Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Prins Maurits mocht zich pas PRINS Maurits noemen vanaf 1618

maurits

Maurits

Dillenburg 13 november 1567 - Den Haag 23 april 1625

Tweede (wettige) zoon Willem van Oranje

1584 - 1618 Graaf van Nassau, "geboren Prins van Oranje"

1618 - 1625 Prins Maurits van Oranje

Maurits, de tweede zoon van Willem van Oranje, wordt door "iedereen" Prins Maurits genoemd, maar het is niet korrekt om Maurits altijd Prins Maurits te noemen. Tijdgenoten van (Prins) Maurits wisten dat tot 1618 de aanspreektitel van Maurits Graaf van Nassau was en niet Prins (Maurits).......

Graaf van Nassau, geboren Prins van Oranje, was de titel die de Staten-Generaal aan Maurits hadden verleend (zonder daar het recht toe te hebben) om Maurits toch een bepaalde status te verlenen t.o.v. zijn oudste (half)broer Philips Willem die o.m. de titel Prins van Oranje erfde en dus mocht Maurits tot 1618 geen Prins Maurits genoemd worden.

Waarschijnlijk in de 19e eeuw is men Maurits "altijd" Prins Maurits gaan noemen, terwijl de jongere halfbroer van (Prins) Maurits bijna nooit Prins Frederik Hendrik wordt genoemd en dan te weten dat Frederik Hendrik wel altijd recht gehad heeft op de titel Prins, en zijn half-broer (Prins) Maurits dus niet.

frederikhendrik

Frederik Hendrik

Delft 29 januari 1584 - Den Haag 14 maart 1647

Derde (wettige) zoon Willem van Oranje

1625 - 1647 Prins Frederik Hendrik van Oranje

Na de moord op Willem van Oranje
(LINK) ging de erfenis en de zeer belangrijke prestitieuze titel Prins van Oranje (Prince d'Orange) NIET over op de toen 16-jarige tweede zoon van Willem van Oranje, Maurits, maar op de oudste zoon van Willem van Oranje, de vanaf 1584 Prins Philips Willem.

Over de vanaf 1584 Prins Philips Willem hebben we op onze site al een verhaal:

1584 Willem de Zwijger, zijn onbekende zoon Philips Willem, Balthasar Gerards en Alva

philipswillemstaat

Philips Willem

Buren 19 december 1554 - Brussel 28 februari 1618

Oudste (wettige) zoon van Willem van Oranje

Vanaf 1584 tot 1618 Prins Philips Willem van Oranje

In dezelfde jaren was Maurits "slechts" Graaf van Nassau

en GEEN Prins (Maurits)

Pas in 1618, na het overlijden van de oudste zoon van Willem van Oranje, Philips Willem, zal Maurits een zucht van verlichting hebben geslaakt, want Philips Willem (hij overleed kinderloos) had half-broer Maurits tot zijn enige erfgenaam gemaakt en dus mocht Maurits zich eindelijk

PRINS MAURITS

noemen.

Een van de redenen voor de toch wel plotselinge overgang van de verse Prins Maurits naar de Contra-Remonstranten en dus tegen Johan van Oldenbarnevelt was de verheffing van Maurits tot Prins van Oranje. Door zijn nieuwe titel Prins van Oranje steeg het aanzien en de macht van de verse Prins Maurits en durfde hij zich tegen Johan van Oldenbarnevelt te keren.

Bij het overlijden in 1625 van Prins Maurits was de enige wettige erfgenaam van Prins Maurits een andere half-broer: Frederik Hendrik. Frederik Hendrik werd vanaf 1625 dus Prins Frederik Hendrik genoemd.

Hoe het verder afliep met de titel Prins van Oranje en nog heel veel meer over het leven van Maurits, "Graaf van Nassau, geboren Prins van Oranje", en vanaf 1618 Prins Maurits en zijn discutabele overgang naar de Contra-Remonstranten, daar gaan we het in dit verhaal over (Prins) Maurits over hebben.

En natuurlijk lijkt de discussie over de titel Prins bij Maurits voor velen wat vergezocht, maar het had wel gevolgen bij het begrijpen van het optreden van Maurits, "Graaf van Nassau, geboren Prins van Oranje" vs het optreden van Prins Maurits vanaf 1618.

En dus moeten veel verhalen over Prins Maurits eigenlijk worden aangepast........

Een historicus die een verhaal schrijft over bijv. de Slag bij Nieuwpoort 1600 en het maar steeds heeft over Prins Maurits, is dus niet correct bezig.

Wie was, samengevat, de oudste broer van (we noemen hem ook maar Prins) Maurits Philips Willem?

In dit verhaal vertellen we veel meer, in het onderstaande verhaal alleen een samenvatting over Prins Philips Willem van Oranje, de onbekende oudste zoon van Willem van Oranje, ook wel de Spaanse Prins van Oranje genoemd, Prins Maurits was dus de 2e zoon van Willem van Oranje :
Wie was de oudste zoon van Willem van Oranje, Prins Philips Willem van Oranje en zijn relatie tot zijn familie, w.o. zijn halfbroer Maurits, Graaf van Nassau?

Philips Willem is eigenljk door iedereen vergeten, een van die vele what if figuren in de geschiedenis. Philips Willem zou helemaal vergeten zijn zonder zijn beroemde vader en halfbroers Maurits en Frederik Hendrik, alle 3 waren het zonen van verschillende vrouwen van Willem van Oranje. Desondanks lijken ze op elkaar en hun vader....

philipswillemstaat

Prins Philips Willem van Oranje

maurits

Graaf Maurits van Nassau

geboren Prins van Oranje

frederikhendrik

Prins Frederik Hendrik van Oranje

Philips Willem werd geboren op 19 december 1554 in Buren als oudste zoon van Anna van Egmond, Gravin van Buren (1533 - 1558) en Willem van Oranje. Het eerste kind van Anna van Egmond en Willem van Oranje, een meisje, stierf niet lang na de geboorte.

Philips Willem werd gedoopt in Breda in het Prinsenhof op 26 maart 1555 door Arnold Steyers, prelaat van de St. Sulpitiuskerk in Diest. Als peter trad op, niemand minder dan de latere Philips II. En dat is dan ook meteen de reden voor de naam Philips Willem: vernoemd naar zijn Peetvader Philips II en zijn vader Willem van Oranje. Beide heren, Philips II (in de Nederlanden heette Philips II, Philips III, want was immers alleen Koning van Spanje en niet van de Nederlanden) en Willem van Oranje konden toen nog best door één deur....

Toen Philips Willem 3 jaar was overleed zijn moeder Anna van Egmond en werd Philips Willem, samen met zijn jongere zusje, Maria verder opgevoed afwisselend in Brussel, Buren, Breda en Dillenburg.

Philips Willem was 7 jaar, toen hij door zijn vader Willem van Oranje de titel kreeg Eerste Edele van Zeeland.

In 1566, 11 jaar oud, werd Philips Willem ingeschreven aan de Universiteit van Leuven onder de naam Van Nassau, Graaf van Buren. Een van zijn verre nazaten, (niet helemaal correct...) Willem Alexander, zou ooit ook deze titel Graaf van Buren gebruiken tijdens een Elfstedentocht....

Philips Willem leefde aan de Universiteit van Leuven in grote luxe: zelfs met een eigen hofmeester, Jonkheer Von Wiltpergh, een niet al te fanatieke katholiek.

Ondanks het feit dat de Peetvader van Philips Willem, Philips II, in 1566 alle privileges van de Universiteit van Leuven, had bekrachtigd, gaf Peetvader Philips II toch opdracht in 1567 om zijn petekind Philips Willem te ontvoeren naar Spanje.In 1606 huwde Philips Willem dus een Franse prinses en kreeg van de Franse koning steun om zijn gezag in zijn prinsdom Orange te herstellen. Philips Willem genoot grote inkomsten uit bezittingen en waardigheden in de Zuidelijke Nederlanden, waar hij vaak vertoefde, vooral in Breda. Vandaar onderhield Philips Willem vele verbindingen met de andere kinderen van Willem van Oranje en liet hun, bij zijn dood in 1618, omdat hij kinderloos overleed, allerlei bezittingen na en aan zijn halfbroer Maurits het recht op de titel en het prinsdom Oranje.

De eerste ontmoeting met Maurits vond pas plaats in 1608. In 1611 kwamen alle Nassauers pas voor het eerst weer samen, juist ja, in Breda, in het huis van Philips Willem, het stamhoofd van de familie (Oranje) Nassau.

Tot de dood van Philips Willem in 1618 was Maurits dus slechts Graaf van Nassau. De titel Prins van Oranje viel vervolgens, in 1625 bij de dood van Maurits, toe aan de halfbroer van Maurits, dus aan, Frederik Hendrik, vervolgens aan diens zoon Willem II en zijn kleinzoon Willem III. Toen Willem III kinderloos stierf in 1702 (LINK en nog een LINK) was het met het Nederlandse Huis van Oranje gedaan. Het Prinsdom zelf was reeds in 1682 definitief ingelijfd in het Franse koninkrijk, de titel ging over naar de koning van Pruisen, kleinzoon van Frederik Hendrik.

Hoe het verder afliep met de titel Prins van Oranje, kun je lezen in dit verhaal, helemaal onderaan. Het heeft echt niet veel gescheeld of we hadden nu nooit iets geweten misschien over het begrip Huis van Oranje....
Ooit gaan we ook nog dieper in op Prins Maurits' rol tijdens de 80-jarige oorlog, voorlopig houden we het even bij de volgende citaten uit dit verhaal:

Over Calvinisme en tolerantie in de 16e en 17e eeuw in Rotterdam


Als aanvulling op de gebeurtenissen in en na 1618 is ook deze samenvatting van belang:  Geinteresseerd in een lezing over

  Prins Maurits

  door Aad 'arcengel' Engelfriet, samensteller van dit verhaal:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERNog meer weten over de invloed van de populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de 19e en 20e eeuw?

protgeschiedschrijving19eeeuw

De geschiedenis aan het volk verteld

Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de 19e en 20e eeuw

Redactie G.J. Schutte

ISBN 9 789087 040321

Van harte aanbevolen!

Maarten 't Hart over W.G. van der Hulst's boek Willem Wijchers:

Willem Wijchers over een dappere Alkmaarder jongen tijdens de Tachtigjarige Oorlog greep mij zo aan, dat ik nu nog als ik iemand ontmoet die rooms-katholiek is, onmiddellijk moet denken aan 'Schele Ebben', vooral als de rooms-katholiek loenst, wat merkwaardig vaak het geval is. Ja, Schele Ebben zal ik nooit vergeten; hij wierp ketters, vastgebonden in een met stenen verzwaarde jutezak, in een gracht vanuit de gevangenis.
Op onze site hebben we meer soortgelijke verhalen over "mythen" te maken met de Tachtig / 80-jarige Oorlog:


En natuurlijk hebben we nog heel veel meer over Willem van Oranje:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind Search Engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Willem van Oranje / de Zwijger en klik op ENTER


  Geinteresseerd in een historische rondleiding voor uw eigen groep(je) door Aad 'arcengel' Engelfriet, webmaster van deze grootste Nederlandstalige geschiedenis website, door o.m. een stad of streek in bijv. Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en/of een historische lezing, publicatie, recensie:

  Voor meer vrijblijvende informatie

  aad@engelfriet.net

  Wilt U eerst meer weten over Aad Engelfriet:

  klik dan HIERNaar Aad's Tachtigjarige oorlog / 80-jarige oorlog verhalen

Terug naar Aad's homepage, met links naar al zijn verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

7 April 2013