Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Wie waren er allemaal tot WOII Burgemeester van Rotterdam

Op onze site zijn de meeste in dit verhaal genoemde Burgemeesters al een of meerdere keren genoemd en dus

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Zimmerman en klik op ENTER

Bij niet alle genoemde Burgemeesters van Rotterdam hebben we trouwens wat tekst, vinden we die ooit, dan zetten we het er natuurlijk z.s.m. bij.

hogendorpburgpt

Johan François van Hogendorp

Burgemeester van Rotterdam

1787 - 1788; 1813 - 1824

LINK

inderdaad familie van Gijsbert Karel van Hogendorp

hogendorpjong

Gijsbert Karel van Hogendorp

LINK

Gijsbert Karel van Hogendorp was ook de laatste pensionaris van Rotterdam

1788 - 1795

LINK

bichonburgpt

Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde

Burgemeester van Rotterdam

1824 - 1845

Citaat uit dit verhaal:

hoffmanburgpt

Johan Frederik Hoffman

Burgemeester van Rotterdam

1845 - 1866

vollenhoburgpt

Joost van Vollenhoven

Burgemeester van Rotterdam

1866 - 1881

meinesburgpt

Sjoerd Anne Vening Meinesz

Burgemeester van Rotterdam

1881 - 1891

We ontvingen n.a.v. deze Burgemeester, Vening Meinesz, de volgende reaktie:

lyclamaburgpt

P. Lyclama Š Nyeholt

Burgemeester van Rotterdam

1891 - 1892

burgemeester s'jacob

F.B. s' Jacob

Burgemeester van Rotterdam

1893 - 1905

LINK

Bij het aftreden van s'Jacob in 1906, bood de burgerij hem een cadeau aan, 's Jacob nam de juiste beslissing om dit geld te gebruiken voor de oprichting van een monument ter ere van Pieter Caland.
Het monument werd opgericht op de huidige Coolsingel, vlak voor Rotterdams trots op dat moment, de Passage, waarover we ook al een apart verhaal hebben, klik maar even op deze link. Het plein voor de Passage met het monument werd al snel het Calandplein genoemd, ook over dit plein kun je iets lezen in de dezelfde link.

Waar is het monument gebleven ?

Vlak voor WOII vond men dat het daar niet meer paste, na de modernisering van de Coolsingel, waar men toen net aan begonnen was. Het werd verplaatst naar de Veerkade, waar het nog steeds staat, wel een beetje vergeten....

calandveerhaven

het Caland monument aan de Veerkade

Over het Calandmonument is nog een aardige anekdote te vertellen. Op een snikhete dag in 1911 had de Rotterdamse dichter-liedjeszanger Koos Speenhoff er bewust tegen geplast, hij kon het niet meer houden, maar deed dit onder het oog van een toeziende agent en dat in 1911, en het standbeeld was pas een paar jaar oud.

"Agent, doe je plicht', zei onze Koos, "maar morgen lacht iedereen je uit".

En dus had Koos weer inspiratie voor een lied :

burgemeesterzimmerman

Zimmerman

Burgemeester van Rotterdam

1906 - 1923

LINK

Koos Speenhoff, altijd tuk op een actueel gebeuren, liet in een brief van eene slechte meid een waarschuwing uitgaan aan iemand, die waarschijnlijk een varensgezel was, en dichtte daarin onder meer :

droogleverpt

P. Drooglever Fortuijn

Burgemeester van Rotterdam

1928 - 1938

Tot slot een citaat uit dit verhaal:

Wie was Pieter Jacobus Oud (1886-1968) ?

Deze in Purmerend geboren politicus en parlementair geschiedschrijver was Burgemeester van Rotterdam van 1938 tot 1941 en van 1945 tot 1952.
Daarvoor was hij in de kabinetten Colijn II en III minister van FinanciŽn.
Van 1917 tot 1933 was hij Tweede Kamerlid voor de Vrijzinnig Democratische Bond.
Van 1937 tot 1938 was hij fractievoorzitter van de VDB.

In 1938 werd Oud burgemeester en maakte in die functie het bombardement en de daaropvolgende bezetting mee.
Hij bleef burgemeester tot 1941 toen hij zich niet langer in die functie kon vinden door de Duitse druk.
In 1945 trad hij weer aan. In 1946 treedt hij met zijn volgelingen toe tot de Partij van de Arbeid. Uit onvrede met het Nederlands-IndiŽ beleid en het sociaal-economische beleid van die partij, richt Oud samen met Stikker, de oprichter van de Partij van de Vrijheid, de VVD op.
Tot 1963 is hij voorzitter van die partij.

Daarnaast is hij van 1948 tot 1963 lid van de Tweede Kamer.

Van 1952 tot 1957 was Oud buitengewoon hoogleraar aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam.


En natuurlijk hebben we ook enkele foto's van burgemeester Oud:

oud burgemeester


Op 20 oktober 1938 werd Oud geinstalleerd als Burgemeester van Rotterdam

laatstefotocoolsingelmaart1940

Een van de laatste foto's van de vooroorlogse Coolsingel, gemaakt in maart 1940, Wilhelmina komt op bezoek en wordt begeleid door Burgemeester Oud.

en maakte dus het bombardement mee :

affiche mei 1940

oud


In 1941 werd Oud, op een schandalige manier, beschuldigd van vrijmetselarijontslag oud


en "dus" eervol ontslagen.....

direkt na de bevrijding trad Oud weer in funktie
We kregen de volgende reaktie met foto van Jeroen van der Stokker:

Bij deze een aanvulling op het burgemeestersverhaal.
Mr. Dr. J. Wytema was burgemeester van Rotterdam van 15 september 1923 tot zijn overlijden op 11 juli 1928.
Op 15 oktober 1928 werd Wytema opgevolgd door mr. P. Droogleever Fortuyn, die inderdaad tot 1938 burgemeester was (hij overleed op 6 september dat jaar).

wytemapt

Mr. Dr. J. Wytema

Burgemeester van Rotterdam
van 15 september 1923 tot zijn overlijden op 11 juli 1928
Op veler verzoek een lijstje met de meest recente Burgemeesters van Rotterdam, vanaf 1845 tot nu:

Bron: Kroniek Historisch Genootschap Roterodamum, Januari 2009

1845 - 1866
1866 - 1881
1881 - 1891
1891
1891 - 1893
1893 - 1906
1906 - 1923
1923 - 1928
1928 - 1938
1938 - 1941
1941
1941 - 1945
1945 - 1952
1952 - 1965
1965 - 1974
1974 - 1981
1982 - 1999
1999 - 2008
2009
Johan Frederic Hoffmann
Joost van Vollenhoven
Sjoerd Anne Meinesz
Adrien Milders, waarnemend
Pieter Lycklama ŗ Nijeholt
Frederik Bernard s'Jacob
Alfred Rudolph Zimmerman
Johannes Wytema
Pieter Droogleever Fortuyn
Pieter Oud
Arie de Zeeuw, waarnemend
Frederik Muller, NSB-er
Pieter Oud
Gerard van Walsum
Wim Thomassen
Andrť van der Louw
Bram Peper
Ivo Opstelten
Ahmed Aboutaleb
Rotterdam
Rotterdam
Harlingen
Rotterdam
Bolsward
Nederlandsch-IndiŽ
Amsterdam
Appingedam
Rotterdam
Purmerend
Rijsoord
Utrecht
Purmerend
Krimpen aan den IJssel
Amsterdam
Den Haag
Haarlem
Rotterdam
Beni Sidel (Marokko)


Rotterdam begint in 2009 met een nieuwe burgemeester. De eerste burgemeester van Rotterdam die voorzover bekend niet in Nederland is geboren, als we s'Jacob niet meetellen die in het voormalige Nederlandsch-IndiŽ het daglicht zag. De bovenstaande lijst van burgemeesters van Rotterdam laat zien dat het vrij gebruikelijk is dat een burgemeester van Rotterdam uit een andere gemeente afkomstig is.

Dat is wel eens anders geweest.

In 1637 werd in onze stad bepaald dat een bestuurder niet uit Delft afkomstig mocht zijn. Toen werden er trouwens wel meer eisen gesteld aan wie burgemeester van Rotterdam mocht worden. Een minimum leeftijd van 27 jaar, burger van de stad, men moest een bepaald geldbedrag hebben, behoren tot de 'publycque gereformeerde religie' en niet te nauw verwant aan andere ambtsdragers. Dat een burgemeester van Rotterdam een man was, sprak uiteraard voor zich.

In die tijd had de functie burgemeester (van Rotterdam) trouwens nog een andere betekenis dan tegenwoordig, er waren er zelfs twee tegelijk. Het stadsbestuur in vroeger tijd bestond uit door de graaf van Holland benoemde schout en schepenen. Zij waren rechter en bestuur tegelijk. Bij hun vele taken kregen ze de steun van twee raedsluden, die vanaf het eind van de veertiende eeuw burgemeester (van Rotterdam) werden genoemd.

Volgens de in 1892 gepubliceerde lijst van bestuurders van Rotterdam waren de eerste raadslieden die burgemeester van Rotterdam werden genoemd de in 1408 benoemde Jacob Leeu en Kerstant Jansz.. Ieder jaar op 1 mei volgde een nieuwe benoeming.

In de loop der jaren zijn de eisen en functie veranderd, zo waren er op zeker moment zelfs vier burgemeesters van Rotterdam tegelijk. In 1851 legde de nieuwe Gemeentewet de basis voor een heel nieuw stelsel met nog slechts ťťn burgemeester van Rotterdam, die door de Koning werd benoemd.
De wereld verandert en dus veranderen de regels ook.

Onze nieuwe burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb is geboren in Marokko en heeft zich in de Nederlandse samenleving bewezen als een goed en gedreven bestuurder. Als Historisch Genootschap Roterodamum hopen we uiteraard dat Ahmed Aboutaleb de interesse voor de geschiedenis van Rotterdam en zijn bewoners overneemt van zijn voorganger.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 December 2009