Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Koepel aan de Schiedamse Vest in Rotterdam, AD 1919

We beginnen met een paar prenten uit ons stadspoorten van Rotterdam verhaal :


Als we er dan ook nog even onze 1 MB stadsplattegrond uit 1897 bij halen uit dit verhaal :

stadsplattegrond1897

want het is altijd wat verwarrend, vroeger werd het water de Schiedamsche Vest genoemd en het weggetje ernaast de Schiedamsche Singel, langzamerhand is de naam Schiedamsche Vest verdwenen en werd alleen de naam Schiedamsche Singel nog gebruikt, het water van de oude vest is in de jaren 1920 gedempt.

Qua naamgeving is het daar nog verwarrender geweest, want er was daar ook een (beruchte) Schiedamse Dijk, alles wordt een beetje samengevat in dit verhaal :

In het bovenstaande verhaal kunnen we ook al iets lezen over de oude Waalse Kerk, toen deze Waalse Kerk werd afgebroken, werd op de plaats van een (thee)koepel aan de Schiedamsche Vest de nu nog steeds bestaande Waalse Kerk gebouwd, citaat uit ons Waalse Kerk verhaal :We ontvingen de volgende informatie en zeer fraaie prenten, weer een stukje onbekende Rotterdamse geschiedenis duidelijker geworden...:

In 1919, dus vlak voor de afbraak van de koepel en de bouw van de Waalse Kerk werd het volgende gepubliceerd:

Het erf, waarop de koepel gebouwd werd, gelegen tussen de Binnenwegsche en de Schiedamsche Poort, werd uitgegeven bij Vroedschapsresolutie van 21 juli 1727.

De eerstvolgende verkoopakte stamt van 20 december 1766. Het perceel werd toen omschreven als tuijn, tuijnhuijzen, bepotingen en beplantingen, benevens de verdere opstal van heyningen, glintingen, cieraden enz. Het strekte zich uit van voor de Baan, waar ooit de lijnen voor de VOC schepen werden getrokken, citaat uit dit verhaal : tot achter de aardwasserij der erven van de bekende tegelbakker Johan Aelmis. Aan de voorzijde van het terrein, aan de Baan kant, stonden 3 huizen die bij de koop waren inbegrepen.

De koopsom bedroeg dfl 10.500,=, eigenaars werden Martinus Schouten en Cornelis Olivier Bermon. BIj gifte brief van 19 november 1776 droeg Bermon zijn helft weer over aan Schouten.

Schouten overleed in mei 1779, waarna zijn weduwe Apolonia Cornelia Janson eigenaris werd, aldus een akte opgemaakt door Notaris Adam Schadee op 13 januari 1768.

De voogden van hun minderjarig kind verkochten het perceel op 7 februari 1783 aan de timmerman Boudewijn van Driel, met de bepaling dat zij het voor 47 jaar konden huren met ingang van 1 oktober 1781, de koopsom bedroeg toen dfl 12.625,=

Later werd een zekere H.C. Willemse eigenaar. Na diens dood vraagt de boedelexecuteur toestemming aan B&W om de opstallen van de branderij, met pakhuis, woonhuis en verdere getimmerten te verkopen aan de toenmalige gebruikers Lutz en Van Langeveld. Op 15 oktober 1868 geeft de gemeente toestemming voor deze transaktie.

Op het terrein Baan 115 - 117 is dus lange tijd een branderij gevestigd, zie ook ons bierbrouwerijen verhaal.

In de koopakte van 1766 wordt ook gesproken van een tuinhuis dat op het erf stond. Waarschijnlijk is dit echter niet de koepel zoals we die kunnen zien op de onderstaande prenten, waarschijnlijk is de onderstaande koepel ge(ver)bouwd door de timmerman Boudewijn van Driel. In 1919 was deze koepel aan de Boschhoek 25, met de fraaie ingang, een van de weinige overblijfsels uit het fraaie Oud Rotterdam.

theekoepelleeg

theekoepelfamilielutztotca1920

De theekoepel van de familie Lutz
tot ca 1920
En toen vond Aad een stukje tekst geschreven in 1936 door J. Verheul Dzn zelf, waarin hij zijn visie geeft op de afbraak van de theekoepel, waaraan hij zelf dus heeft meegewerkt door met dit terrein te komen waarop de door hem ontworpen Waalse Kerk werd gebouwd, wat een dilemma moet dit voor Verheul zijn geweest.......

Het stukje tekst kun je vinden in dit verhaal:

verheulpt

J. Verheul Dzn (rechts) krijgt op 4 September 1941,
dus na de verwoesting van de door J. Verheul Dzn ontworpen Schouwburg
de ongeschonden stichtingsoorkonde van "zijn" in 1884 gebouwde Schouwburg
links Ir. Fritzlin, Chef Waterbouwkunde Gemeentewerken

LINK

J. Verheul Dzn licht zelf de afbraak van de Koepel aan de Schiedamse Vest in Rotterdam toe

Klik hier voor de overige Waalse Kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

28 Maart 2006