Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De veranderingen in de Coolpolder van Rotterdam (3/3) (tot ca 1940)

Klik hier voor deel 2

Uit deel 2 beginnen we met deze kaart bij uit 1839 van het gebied waar we het in dit verhaal maar steeds over hebben:

plattegrond1839large

1839

Op deze kaart uit 1839 herkennen we allerlei straten en blekerijen uit ons eerste verhaal:

Rechts van de Coolvest ontdekken we straten als Magere Varkenssteeg, het huidige Bulgersteyn met daaronder het Schielandshuis-met-tuin, waarin later het standbeeld van Gijsbert Karel van Hogendorp zou worden geplaatst:

Links van de Magere Varkenssteeg ontdekken we de Scheveningse Vischmarkt en daaronder de Binnenwegschebrug. Als we de brug overgaan ontdekken we, als we naar de Maas zouden lopen, Blekerij Pas Buiten, Blekerij Het Lammetje in 't Groen, Blekerij De Gekroonde Valk, Blekerij De Hoop en natuurlijk ons Hofje Uit Liefde en Voorzorg en nog veel meer, w.o. de Keerweerlaan. Allemaal al beschreven in ons eerste verhaal....

En nu laten we dezelfde kaart zien, maar dan steeds een aantal jaren verder, heel goed is te zien hoe dit stuk Coolpolder zou gaan veranderen:

plgrond1865

1865

plgrond1900

1900

plgrond1910

1910

Vooral na 1900 gingen de veranderingen heel erg snel. In 1901 werd de Binnenwegsche Brug afgebroken t.b.v. het verkeer en gelijktijdig werd het zuidelijk deel van de Coolsingel tot aan de Van Oldenbarneveltstraat gedempt.

Daar, vóór de Passage, werd in 1907 het monument voor Caland onthuld, dat Speenhoff tot een van zijn bekendste liedjes ge- ïnspireerd heeft.

Uit ons Passage verhaal dit citaat:In 1913 volgde, in verband met voorgenomen stadhuisbouw, de demping van het resterende deel van de singel, wat in 1922 gereed kwam.

Vóór de eerste wereldoorlog koesterde de gemeente al plannen voor een doorbraak ter verbreding van de verkeersweg tussen Noordblaak en Van Hogendorpsplein. Er liepen daar drie smalle straatjes parallel: de Boymansstraat, de Groote Paauwesteeg en de Karrensteeg, die het toenemende verkeer niet konden verwerken.
Daartoe is in 1915 een blok huizen tussen de beide laatstgenoemde stegen onteigend; het duurde intussen nog tot 1939 voor deze doorbraak haar beslag kreeg. Maar dat kon niemand in 1915 nog vermoeden......

Het was dan ook in de verwachting dat hier spoedig een brede verkeersweg tot stand zou komen, dat zich gedurende de eerste wereldoorlog een combinatie vormde om te komen tot de bouw van een centraal gelegen modern geoutilleerd hotel aan de kop van de Schiedamsesingel waar, naar het zich toen al liet aanzien. het hart van het nieuwe Rotterdam zou gaan kloppen.
Deze combinatie constitueerde zich tot de n.v. Rotterdamsche Hotel Maatschappij en wist de hand te leggen op een groot complex panden tussen de Gedempte Vest en de singel, dat zich achter tot aan de Sleutelsteeg, waar Baan en Gedempte Vest samenkwamen, uitstrekte, en daaronder ook de stalhouderij van Van der Kuylen en café Caland.
Het lag in de bedoeling de Gedempte Vest aanzienlijk te verbreden, de bebouwing aan het Van Hogendorpsplein op te schuiven tot aan een lijn die aansloot bij de nieuwe rooilijn van de huizenrij aan de zuidzijde van de Karrensteeg. en het noordelijk gedeelte van de Baan in de bebouwing te doen opnemen.

In 1916 sloot de gemeente, die de totstandkoming van een eerste-rangs hotel gaarne zag, een overeenkomst met de Hotel Maatschappij, waardoor deze over de nodige aansluitende terreinen zou kunnen beschikken.

bijenkorfhotel

1920

Ontwerp van de NV Rotterdamsche Hotelmaatschappij
op het Van Hogendorpsplein

Als gevolg daarvan werden de huizen tussen de Gedempte Vest en de Schiedamsesingel afgebroken, waardoor een woestenij ontstond, die tot ergernis van alle Rotterdammers jarenlang dit stadsdeel bleef ontsieren.

Toen Mr. Van Aalten in 1927 er in de Raad een interpellatie over hield, bleek het dat de Hotel Maatschappij wegens de moeilijke tijdsomstandigheden de bouw niet meer aandurfde en dat langdurige onderhandelingen en concessies van de zijde der gemeente de Maatschappij niet over het dode punt hadden kunnen heenhelpen.

Maar in 1928 verklaarden B. en W. in een brief aan de Raad: 'onder deze omstandigheden hebben wij gemeend, toen van de n.v. Maatschappij De Bijenkorf te Amsterdam, gemachtigd door de Hotel Maatschappij, een aanvraag inkwam om medewerking tot de stichting op het terrein van een groot warenhuis, daartegen niet a priori een afwijzend standpunt te moeten innemen......'

Die medewerking liet niet op zich wachten, en zo kon de directie van De Bijenkorf nog in augustus 1928 een besloten prijsvraag uitschrijven; de plannen werden aan de jury voor- gelegd, die de eerste prijs toekende aan Ir. W. M. Dudok, die kort daarop de definitieve opdracht kreeg.

Op 13 juni 1929 werd de eerste paal geslagen en in hetzelfde jaar werd een begin gemaakt met het dempen van de singel tussen het Van Hogendorpsplein en de Witte de Withstraat, waarbij, om verzakkingen te voorkomen, een onderheide vloer van gewapend beton gelegd werd. In 1930 kwam dit werk gereed en op 16 oktober kon De Bijenkorf worden geopend.

En dan natuurlijk een citaat uit ons Bijenkorf verhaal: De laatste gedaanteverwisseling kreeg het Van Hogendorpsplein in 1938, toen begonnen werd met de bouw van een kantoorflat van twaalf verdiepingen volgens de plannen van Dudok en, het jaar daarop, door de afbraak van de panden tussen de Groote Pauwensteeg en de Karrensteeg.

Speciaal over het Van Hogendorpsplein hebben we ook al een verhaal :

Kleurrijk rondje vanaf het Van Hogendorpsplein

En natuurlijk besluiten we met een citaat uit ons Vismarkt verhaal : En nu lusten we wel wat te eten, gaan we toch fijn Indisch eten in de Bijenkorf:

Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 December 2003