Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Winkelen in den vooroorlogsen Hoogstraat alhier gelegen te Rotterdam,
                                                  middels unieken advertentiën en photographyen,
                                                  in Uwen aandacht aanbevelend
                                                  den Familie Engelfriet,

                                                  namens dezen Uw Webmaster Aad, schrijver dezes

Alie had hier zoo'n goede herinneringen aan ....

Alie (* 28 - 07 - 1920  † 15 - 09 - 2006) had het er vaak over, hoe het was op de Hoogstraat en omstreken, veel winkels kende ze nog bij naam, maar het komt er niet van om er iets over op te schrijven.....

En dus maken we maar vast een beginnetje, met wat foto's en hele leuke unieke advertenties. De begeleidende tekst is geschreven in 1946

Trouwens wij hebben een Freefind zoekmachine, klik maar even op deze
link naar Aad's homepage en probeer maar eens even Bijenkorf of Hoogstraat in te typen....

En toen kwam dus Peter Troost met een schitterend boekje met als titel

De Hoogstraat

Toen Rotterdam nog oud was

en dat sluit zo mooi aan bij ons verhaal, dat we het hier heel graag aanbevelen. Wat een geheugen heeft Peter Troost, want in zijn boekje

De Hoogstraat

Toen Rotterdam nog oud was

vertelt hij ook persoonlijke herinneringen: GEWELDIG!

Er is dus een boekje verschenen van Peter Troost over de Hoogstraat, toen onze stad nog oud was. Het is een interessant boekje dat u beslist moet lezen.

Om te beginnen maakt u kennis met de vele winkels op de Korte Hoogstraat en vooral ook met het amusement. Zoals Bodega La Confiance, caféconcert Het Keldertje, het dure restaurant Riche, de beide cafésconcert Tetterode en de Violiers, de lunchroom Popularis met zijn wereldbekende orkesten aan de éne en het Jordaancabaret van de Amsterdamse tante Leentje aan de andere kant van de Passage.

De Hema staat nog op dezelfde plaats maar waar wij nu V&D vinden stond toen nog C&A.

Op de Hoogstraat krioelde het van de venters met bossen paling voor een kwartje, bloemen, ballonnen en Berliner bollen.

Er waren hotelletjes en restaurants. Het gonsde er van het leven van straatartiesten en zangers van het levenslied die door dienders op de hielen werden gezeten. Drie grote bioscopen en een kleine, waar Peter Troost als jong ventje als piccolo zijn 'loopbaan' begon.

Peter Troost geeft ook een ooggetuige verslag van een brand in een kleding magazijn en van het fatale instorten van een muur. Ook de Westewagenstraat wordt niet vergeten omdat die een belangrijke rol in het uitgaansleven speelde. Het Negro Palast "Casanova", het Broadway Cabaret en het Apachencabaret "De Zwatte Kat" streden om de gunst van onze grootouders. De legendarische broodjeszaak Hakkert zorgde tot 's avonds laat voor een heerlijk broodje Halfom.

De Hoogstraat. Een straat waarover zoveel te vertellen is!

Zoals de aanslag op de portier van het City Theater door een minnares, de vele stegen waaronder de Hoofdsteeg met zijn geweldige Hotel-café-restaurant Coomans, Het Ooster Theater met zijn twee hoofdfilm in één programma, zodat je als je weer buiten stond, met geen mogelijkheid de beide films nog uit elkaar kon halen!

U kunt het boekje

De Hoogstraat

Toen Rotterdam nog oud was

bestellen door Eur 16,20 over te maken op giro 53 95 57 t.n.v. Peter Troost in Rhoon.

Het boekje bevat 160 pagina's, meer dan 70 foto's en natuurlijk een schat aan nostalgische advertenties!

En natuurlijk laten we ook even het Trefwoordregister zien: krijg je een idee waar Peter Troost het allemaal over heeft!

Trefwoordregister De Hoogstraat Toen Rotterdam nog oud was Peter Troost

Bezoek a.u.b. ook de site van Peter Troost:

http://home.hccnet.nl/p.v.d.corput

Op onze site kun je ook meer over het boek Obers per uur vinden, ook geschreven door Peter Troost!

Obers per uur

En ook over deze boeken van Peter Troost kun je iets vinden op onze site:

===================================================================

Terug naar ons eigen verhaal:

Als we bij een foto of een advertentie geen tekst kunnen vinden, dan zetten we deze weeskinderen maar meteen bovenaan, anders hangen ze er zoo bij, zou Alie zeggen....

De weeskinderen dus maar eerst :

hooghunkemoler

Naast Hunkemoller, in de richting van de Laurenskerk was de dienstingang van Thalia, in het Erasmushuisje, waar men ooit ook sigaren uit de tijd van Erasmus verkocht. De winkelier was zich er echter niet van bewust dat er in de tijd van Erasmus nog geen sigaren bestonden, want Columbus had pas net de Indianen in, wat nu heet, Amerika ontdekt en van die Indianen leerden we pas wat tabak was...

hoogthaliaerasmus

Erasmushuisje

hoogstrausman

Iemand die je Strauss in wilde praten

gerzonkousen1939

hoogah

hoogakkeradver

hoogdejongadver

hoogleydenadver

hooglongayrouxadver

hoogrobbertadver

hoogroelofsadver

hoogvandaalen

hoogvanveen

hoogijsje

nou, voor we verder gaan effe een ijsje, toch niet duur meer, dus Rotterdammers, leef je uit en geniet er van


Wat zullen Google, Ilse en al die andere zoekmachines blij zijn met al deze informatie, oei, ze namen bijna m'n ijsje ook al te grazen, dat hoeft niet geindexeerd, zijn jullie nu helemaal....

En dan nu ons verhaal uit 1946:

Wat de grote zaken en magazijnen betreft, ook daaraan mogen we wel een kort woord van nagedachtenis wijden. Ze vervulden immers hun functie, gaven relief aan menige straat.

Op de Hoogstraat maakte het pand van de firma H. ter Meulen een grandioos begin.

hoogtmadver


De stichter der firma begon lang geleden op de Gedempte Slaak en slaagde er in, een groots warenhuis op te zetten, dat nog steeds aan het uitbreiden was.

De Galeries Modernes stond meer bekend als de Franse Bazar. Ze was het eerste Rotterdamse warenhuis en groeide met de stad mee. Generaties buitenmensen hebben er hun inkopen gedaan. Rotterdam en de Franse Bazar waren voor hen een en hetzelfde doel. Ook tegen de moderne concurrentie wist de Galeries Modernes zich te handhaven.

hooggm

hooggmadver


De Hema, voorheen het aloude Cohn Donnay, verlevendigt de omgeving door de moderne gevel.

hooghema


hemaartikelen1934

Artikelen van de HEMA, 1934

Hiertegenover verrees het nieuwste kledingmagazijnen als die van C. & A. Brenninkmeyer, (waar tevoren de statige ,,Franse" kerk stond),

hoogcena


Hollenkamp, Peek & Cloppenburg, Meddens, Dyckhoff en Magazijn Nederland, Lampe,

hooglampe

hooglampeadver


Voss, Wisbrun en Liffmann, ze stonden als paleizen langs de Hoogstraat geschaard. Een zee van licht, een weelde van betimmering, een geweldige serie collecties, ze maakten de Hoogstraat tot een paradijs voor winkelenden.

Elke zaak had haar eigen attracties. In de carnavalstijd maakte Wisbrun en Liffmann b.v. veel werk van costuums voor bal masqué. Lampe had dan weer een expositie van bruidstoiletten, als de tijd daar was. In de twee paleizen van C. & A. leek het op Zaterdagen, die samenvielen met het einde van de maand, alsof de mensen er het goed cadeau kregen. Peek & Cloppenburg maakte op een gedistingeerde wijze zijn etalages en zijn verkoop aantrekkelijk, hierin vaak nog ter zijde gestreefd door de voorname etalages van Meddens. Hollenkamp knoopte meestal vast aan actuele gebeurtenissen en zette zijn etalages aldus in het centrum der belangstelling, terwijl Magazijn Nederland graag met uniformen voor de dag kwam en Dyckhoff in zijn passage een soort revue opvoerde, met attracties als mechanisch kwinkelerende vogeltjes en dan was er in de Hoofdsteeg tenslotte Esders.

hoogesdersadver


Tussen die grote zaken waren er allerlei, soms grote winkels, merendeels met namen of predikaten, elke Rotterdammer en elke bewoner van Rotterdam's verre omgeving bekend. De Kaplaars van de firma van Woensel was daar één van. Ze bezat in de binnenstad verschillende schoenenzaken, die op zichzelf kleine paleizen waren. Verder waren er onder vele andere Dungelmann, Huf, Presburg, Bata, Smit, The American. Ze staan stuk voor stuk voor winkels, waarvan de omzetten ver boven het gewone begrip van winkelomzet uitgingen. Dit gold voor alle branches. De Rotterdamse winkeliers van de oude binnenstad hadden niet alleen van de grote opbloei der stad in deze eeuw geprofiteerd, maar zich er ook volledig bij aangepast en ze deden zaken in grootse stijl. Toch hadden enkele bekende zaken het onderspit moeten delven, zo de zaak van Miele.

Menige winkel was een toonbeeld van moderne bedrijfsvoering en schitterende installatie. Elk genre had daarvan zijn toppunten. De Hoogstraat kon b.v. bogen op keurige hoedenzaken, waar de dames met ware overgave verwijlden. En zo was er zoveel. Noemen we b.v. de typische zaak van Jan Burghart, in koloniale waren, op de Gedempte Botersloot en Kaasmarkt, "sinds 1831 tegenover het Oude Stadhuis'.

Er waren sigarenwinkels en sigarenwinkels. Maar was o.a. de zo sfeervolle sigarenwinkel van de heer Van Huet in de Soetensteeg niet een juweeltje in z'n soort? In de omgeving van de Hoogstraat was de horlogerie van de firma Merkes op de Kipstraat een Rotterdamse instelling, even vermaard als de Franse Bazar. En het grote magazijn van de N.V. Piet van Reeuwijk op de Kipstraat was al evenzeer het doelwit van wandelingen als de grote showroom dier firma op de Coolsingel. We zitten opeens midden in de meubelzaken. Op de Hoogstraat waren nog Klütgen en Schönau. En we merken, dat we bij de confectiemagazijnen nog "De Ster" vergaten, ook een winkelpaleis van importantie. En notabene Vroom en Dreesmann, ofwel "Magazijn de Zon", dat op de oude Binnenweg een even grote evenknie had.

hoogvend


Gespecialiseerde zaken waren er veel in de oude binnenstad en vele er van bijna zo oud als de weg van Kralingen, naar het bekende gezegde uit de volksmond. Meyer & Blessing, Hartlieb, we hebben ze al genoemd bij onze beschrijving van de Blaak. Dan de pianozaak van Rijken & de Lange aan de Gedempte Binnenrotte "sinds 1852". Trouwens, het is werkelijk onmogelijk op dit gebied voort te gaan. En we willen er hier de aandacht op vestigen, dat al het voorgaande een zuiver persoonlijke waardering vertegenwoordigt.

Er waren in de oude binnenstad nog genoeg gespecialiseerde zaken, die hun eigen cachet liadden, waar vele Rotterdammers wel eens een voet in gezet hadden. Neem b.v. de schoenenzaken. Welke beursman, die bij de heer Van Huet z'n sigaren had gekocht, stond niet even, wanneer hij een paar minuten over had, voor de fraaie etalages van Manfield and Son?

En welke Rotterdamse dame heeft haar schreden nooit gericht naar Heinemann en Ostwald op de Schiedamse Singel of naar Jungerhans op de Coolsingel, ook zo'n oude, echt Rotterdamse zaak?

En hoe was de Coolsingel zich gaan ontplooien als winkelstraat, met de beloften van Meent en winkelgalerijen in de nieuwe beurs! Wie pauzeerde niet even voor winkels als die van Teekenbroek, "Au Gout artistique". Wie sloeg ooit de altijd schitterend verzorgde etalages van De Bijenkorf over? En wie had niet een waarderend oog voor die oude Rotterdamse zaak van de firma van Veen & Co. op de Schiedamse Singel, waar allerlei Chinese en Japanse kunst-artikelen werden verkocht, men fijne lederwaren uit Marokko kon bewonderen en verder tal van voortbrengselen der kunstnijverheid van verschillende landen?

Alle namen, die we noemden, deden onmiddellijk aan Rotterdam denken. Bervoets

hoogbervoetsadver


en Wassen, ze vormden een soort toegangspoorten tot het winkelparadijs der oude binnenstad, waar in kleinere straatjes kleinere winkels hun eigen naam en debiet ophielden. Was het niet leuk winkelen of kijken in de Pannekoekstraat, waar zich o.a. de handel in kanariepietjes en goudvissen heel verdienstelijk presenteerde? Daar bevond zich in de buurt zo'n oude Rotterdamse manufacturenzaak als die van de firma Martens, waaraan de niet minder bekende naam van Potjes verbonden was en men liep er in of langs Heniger, waarvan elk kind wist, dat hij het beste was in petten of langs Mickx, Röttgering of Kok, die weer uitmuntten in werkmanskleding.

Heus, zo zouden we tot in het oneindige kunnen doorgaan. Gescher en Kemper en Schröder op de Grote Markt, respectievelijk meubelen en lingerie, Ferdinand Meyer op de Hoogstraat, eveneens lingerie, Lucardie op de Grote Markt, zilverwerk, Het Huis van Sint Eloy, juwelen en edelstenen op de Blaak, de oude vishandel van Waterreus op het Westnieuwland, overbekende boekhandels als H. A. Kramers & Zn. op het Beursplein, Hector en Bazendijk op de Blaak, Van Hengel op de Hoogstraat, Voorhoeve en Dietrich op de Schiedamse Singel, een oeroude Rotterdamse apotheek als.die in de Passage van Graafland, die tegelijk in fotografie deed en de even bekende apotheek van Jurrewitz op de Schiedamse Singel, horloge- en klokken winkels als die van Brünott en Siebel op de Oude Binnenweg, hemeltjelief, allemaal waren het echt Rotterdamse neringdoenden in echt Rotterdamse milieu's.

Over Siebel heeft men vele jaren later zelfs aparte pagina's gewijd op het dan uiterst interessante internet, waarvoor men dan even op deze link moet klikken.

siebeloudoverzicht


Dan de Passage zelf, een gerenommeerde winkelstraat op zichzelf, met de badinrichting, waar heel wat Rotterdammers zich verschonen gingen. We gaan weer terug en staan op de Grote Markt voor Kratz, de man van de messen en scharen, die in geen enkel opzicht onderdeed voor Walter Witte op de Hoogstraat, slippen op de Hoogstraat met mannelijke schaamte langs de gespecialiseerde zaak voor baby-uitzetten etc. van Dijkshoorn, houden even stil voor een zaak in mode-artikelen als die van Beudeker, Hoogstraat en Binnenweg en herinneren ons, dat we in onze jeugd heel wat keertjes een der zaken van de firma C. Jamin zijn binnengestapt.

Maar heus, we moeten nu werkelijk stoppen. Anders komt De Gruyter nog aan de beurt, de Unie, Simon de Wit etc. En toch, al deze zaken hadden hun mogelijkheid niet alleen, maar tevens hun recht van bestaan. Een zaak van fijne vleeswaren als die van De Bay aan de Nieuwstraat heeft vele Rotterdamse zakenlieden een goede lunch verschaft. Elke jongste bediende wist waar De Bay was. Hij leerde dit eerder en beter dan postzegels plakken en enveloppen sluiten.

Het Rotterdam, zoals we het kenden, borg in zijn oude binnenstad letterlijk alles, wat een mens nodig heeft om in het leven te blijven en van dit feit te genieten. We noemden zoeven de badinrichting, een onontbeerlijk iets.En dan tot slot nog een foto van Hans, gemaakt na 14 mei 1940:

hoogbombardement

dat hoge gebouw was C & A, met ervoor op de hoek de Hema

je zult het maar hebben meegemaakt, met dat wat je vertrouwd was

Via deze LINK kun je nog veel verhalen vinden met advertenties....
Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Juni 2009