Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Op een tol meer of minder werd vroeger niet gekeken, ook in en rond Rotterdam

Inderdaad, op een tol meer of minder werd vroeger niet gekeken, ook in en rond Rotterdam en daarbij spande Overschie wel de kroon.....

Eerst maar eens op zoek gegaan wat we al hadden op onze site over een tol, natuurlijk via onze Search Engine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld tol en klik op ENTER

Uit ons verhaal
Oudste besluiten van Rotterdam dit:Uit ons verhaal Het heffen van tol, een overblijfsel uit vroeger eeuwen :Uit ons verhaal Over Thurn und Taxis, Jacob Quack (postmeester van Rotterdam) en dus over de geschiedenis van de Post :Uit ons verhaal Pieter Caland en de geschiedenis van de Nieuwe Waterweg :Uit ons verhaal Met de paardentram naar Vrouw Romeyn in Hillegersberg, wel tol betalen hoor....:Uit ons verhaal De geschiedenis van Overschie en De Tempel :Je zult het al wel begrepen hebben, vroeger, in 2004 natuurijk niet meer, een tol was niet bedoeld om de kosten te dekken van de aanleg of het onderhoud van een weg of kanaal, maar was hoofdzakelijk bedoeld als inkomstenbron.

Waarschijnlijk de oudste tol van Holland stond in Vlaardingen, waar in 1018 Graaf Dirk III passerende schepen tol liet betalen, zoo mooi te zien op deze schoolplaat:

dirk3vlaartol

1018

Graaf Dirk III opent een tol op de Maas bij Vlaardingen

Nou was Graaf Dirk III niet de enige, want ben je ooit de Rijn afgezakt richting Bazel, dan weet je dat daar langs zeer veel tollen ooit stonden, tot 1804:

Uit ons verhaal over de Geschiedenis van de spoorwegen :Zullen we eens wat tollen gaan bekijken rondom Rotterdam en er zijn er natuurlijk veel meer geweest, dus heb je er nog meer, Aad's emieladres staat helemaal bovenaan deze pagina.

bontepaaltol

De Bonte Paal, zoo heette dat vierkante tolhuis, bevond zich op de Westzeedijk op de grens tussen Rotterdam en Schoonderloo, daar waar nu de Kievitslaan is. Vlakbij De Bonte Paal was, zoals dat toen genoemd werd, de uitspanning De Melkkop gevestigd, ooit een boerderij, zeker al sinds 1572 en dus later een plaats waar je verse melk kon kopen. De naam Melkkop zegt het al, het woord Kop betekent hier Maat. Zoo vlakbij een tolhuis een uitspanning, dat zag je natuurlijk heel vaak. Vaak was de uitspanning ook in handen van de tolgaarder, maar dat had je al begrepen natuurlijk.

tolmathenesser

De molen en de tol op de Mathenesserdijk

Uiteraard waren ook hier de tol en de molen van dezelfde eigenaar

Maar het dorp met de meeste tollen in de buurt van Rotterdam was waarschijnlijk Overschie.

In Augustus 1929 verscheen het volgende artikeltje in het blad De Auto, ook toen al wilden auto lobbyisten hun zin krijgen, niets nieuws onder de zon dus of ze het woord AUTO toen ook al uitspraken als OTO, dat moeten we nog eens nagaan, al hebben we dat al een beetje gedaan in dit verhaal :Maar we dwalen weer eens af, terug naar dat artikeltje in de Oto, sorry, Auto:Tot dat er dus dit gebeurde:

Pas in de twintiger jaren werd de laatste tol opgeheven nadat een motorrijder zich op een mistige dag te pletter reed tegen de gesloten slagboom.

Ook toen al de vraag, iemand rijdt tegen een boom en prompt moet die boom weg, maar dat is natuurlijk heel iets anders ???

Vanaf Rotterdam in de richting van Overschie passeerde men een tolhuis ter hoogte van het bruggetje bij de Kanaalweg.

Vanuit Schiedam moest de tol op de Schiedamseweg (nu de Overschieseweg) gepasseerd worden ter hoogte van de Maalderij Ons Belang, de eigenaar van Ons Belang was ook de uitbater van de tol, inderdaad, Ons Belang.

Vanuit Delft moest de tol op de Delftweg ter hoogte van de Schielaan genomen worden en dit was de meest ergerlijke, want al het verkeer naar Delft v.v. moest hier langs i.p.v. via Rijksweg 13, want die was er natuurlijk nog niet. En over deze tol gaat het allemaal in het Auto artikeltje en tegen de slagboom van deze tol reed onze motorrijder zich te pletter...

Iemand schreef ooit, door deze tollen had Overschie zich als het ware van de rumoerige buitenwereld afgeschermd. Er moest tol betaald worden om het nog ongerepte Overschie te betreden.

De laatste uitbater van de Delftweg tol was een zekere Voorhorst, de tolgaarder genoemd. Voorhorst was uiteraard zeer nauwgezet en ja hoor, op een dag stond Prins Hendrik met gevolg voor de slagboom. Helaas voor Prins Hendrik, ook hij moest van Voorhorst tol betalen, maar wat een pech, Prins Hendrik had geen geld op zak, en dat was nu juist een van Prins Hendrik's problemen, maar dat is weer een ander verhaal...
Voorhorst hield de slagboom gewoon dicht, betalen of anders deed hij hem niet omhoog. Iemand uit het gevolg van Prins Hendrik heeft het bedrag toen aan Voorhorst voorgeschoten of de Prins ooit zijn schulden heeft voldaan, we durven het te betwijfelen, want hij werd immers financieel heel kort gehouden.

Heel toevallig hebben we op onze site ook nog dit verhaal:

De begrafenis (bijzetting) van Prins Hendrik in 1934

met o.m. deze foto:

hendrikwiljuul

v.l.n.r.

Hendrik, Wilhelmina, Juliana

Maar we zouden het over de tollen hebben, en dus besluiten we met wat slechte foto's helaas:

tolhuisschie

Vanaf Rotterdam in de richting van Overschie passeerde men een tolhuis ter hoogte van het bruggetje bij de Kanaalweg

tolschiedamweg

Vanuit Schiedam moest de tol op de Schiedamseweg (nu de Overschieseweg) gepasseerd worden
ter hoogte van de Maalderij Ons Belang,
de eigenaar van Ons Belang was ook de uitbater van de tol, inderdaad, Ons Belang

tolschiedamwegpaard

De tol op de Schiedamseweg
met tolgaarder P. Maliepaard

Tot slot nog enkele foto's van dus de beroemdste tol van Overschie, die aan de Delftweg vlakbij de Schielaan. Opgeheven dankzij die motorrijder...

toldelftweg

toldelftweg2

toldelftweg3

En je gelooft het niet, om de hoek op de Schielaan woonde Burgemeester Baumann, aldus dit verhaal:


Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

30 Januari 2004