Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het heffen van tol, een overblijfsel uit vroeger eeuwen
En toen dook Aad een boek op van zijn Geschiedenis leraar (
link)

verseputfoto

Dr. J. Verseput

Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, 1928 - 1953
Gedenkboek in opdracht van de Kamer, geschreven door Dr. J. Verseput
voor de Kamer uitgegeven door W.L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1955

en daar maak je natuurlijk wat samenvattingen uit, bijvoorbeeld het onderstaande verhaal, want geschiedenis blijft Aad's afwijking.

In de eerste jaren van de periode, waarover in dit boek gehandeld wordt, bestonden de bemoeiingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam met het verkeer in hoofdzaak uit het opruimen van belemmeringen.

Zo streed zij tegen de tollen, die zij terecht beschouwde als overblijfselen uit vroegere eeuwen, waarvoor in de periode van het moderne verkeer geen plaats meer was.

Zij ijverde voor de afschaffing van het bruggeld over de Oude Maas en smaakte het genoegen, dat deze heffing in 1928 verviel. Het ideaal van het vrije verkeer scheen te zullen worden benaderd, maar in de crisisjaren keerde het tollenspook terug en zoals later nog zal worden uiteengezet verzette de Kamer zich zoveel dit in haar vermogen lag tegen de voorstellen tot het heffen van tol in de Maastunnel en op de bruggen, die gebouwd zouden worden in het plan "Versnelde Bruggenbouw".

Klik hier voor de overige verhalen van Dr. J. Verseput

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 November 2002