Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het schavot van Rotterdam werd weer even opgebouwd

In dit verhaal hebben we het al eens over het schavot van Rotterdam gehad:

En inderdaad gaat dit verhaal dus over Het Schavot van Rotterdam...

In 1897 werd bij toeval op de Gemeentewerf van Rotterdam het volledig gedemonteerde Schavot van Rotterdam gevonden, uiteraard werd Archivaris Unger erbij gehaald.

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

We mogen aannemen dat het Ungerplein naar hem is vernoemd......

proveniershuisweg1938

1938

Hoek Schiekade Provenierssingel

uit ons Proveniers verhaal

Op de bovenstaande foto is vlakbij het Ungerplein het woonhuis van A. van Stolk Czn te ontdekken.

En natuurlijk hebben we nog veel meer over het Ungerplein en natuurlijk ook Unger zelf :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Ungerplein of Unger en klik op ENTER

En hoe ging dat in die jaren, Unger stelde voor het Schavot van Rotterdam nog eenmaal op te bouwen.....en gelukkig wist iemand nog hoe dit moest en toen werd dus o.m. deze foto gemaakt:

schavotrdam

Het Schavot van Rotterdam

Bij lijfstraffen en terechtstellingen werd deze konstruktie op de Kaasmarkt rechts van het Stadhuis opgesteld:

stadhuiswaagkaasmarkt1827

Getekend in 1827

Het Stadhuis en rechts de Waag aan de Kaasmarkt

Getekend is de situatie in 1703, in 1822 werd de Waag afgebroken voor de bouw van het nieuwe Stadhuis (LINK)

links een doorkijkje naar de Hoogstraat via de Stadhuissteeg

deze mooie prent komt uit ons Kastelen van Rotterdam verhaal (LINK)

stadhuis1675

Het Stadhuis van Rotterdam in 1675, met dus rechts de Kaasmarkt

Wees gerust, in 1897 waren lijfstraffen en terechtstellingen ook al geschiedenis. In Nederland werden lijfstraffen in 1846 en de doodstraf in 1870 afgeschaft, maar desondanks liet Unger het geheel nauwkeurig opmeten. En zoo weten we nu nog steeds dat de afmetingen van het Schavot van Rotterdam 6,5 x 4,5 meter waren en dat de afstand van de vlonder tot de grond 2.75 meter bedroeg, waarom deze lengte, daar mag je zelf naar raden.....

Het was trouwens gebruikelijk, ook in Rotterdam, dat een ter dood veroordeelde vanuit de Schepenkamer van het Stadhuis, zoo ongeveer de meest luxe kamer, zeg maar, naar het schavot werd begeleid door een predikant, die kort tevoren nog onder vier ogen met de veroordeelde had gesproken.

Was je, heel zeldzaam in die dagen, Rooms-Katholiek, dan mocht zelfs in dit geval geen RK Geestelijke de rol van de Dominee overnemen, nu uiteraard niet meer voor te stellen, gelukkig dat de doodstraf is afgeschaft trouwens, is dit probleem ook opgelost......

Met het touw al om de nek, moest je ook nog een toespraak van de baljuw aanhoren en dan was het natuurlijk maar de vraag

houdt U het kort vandaag of niet....


Wat een baljuw was? We zouden nu zeggen, de aanklager oftewel de Officier van Justitie, op onze site hebben we diverse baljuwen, bijvoorbeeld deze:

Uit dit verhaal:

En deze baljuw was verantwoordelijk voor de veroordeling van Kaat Mossel, maar Paulus Gevers was wel een heel andere man dan Mr. Jacob van Zuylen van Nijevelt....

geversaanklager

paulusgevers

Aanklager Paulus Gevers, vanaf 1785 baljuw van Rotterdam

1741 - 1797

LINK

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 November 2004