Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het Postkantoor van Rotterdam

Zoals zoo vaak op onze site beginnen we met wat citaten uit andere verhalen, allemaal verhalen die al iets vertellen over het Postkantoor van Rotterdam.

Citaat uit
dit verhaal:

Een voor iedere Rotterdammer zeer bekend gebouw, dat mooie Postkantoor.

Voordat dit gebouw er was, stond het Postkantoor van Rotterdam achter de oude Beurs, zoals te ontdekken is via de volgende citaten.

En dus een citaat uit dit verhaal:

En we vervolgen met een citaat uit dit verhaal: En ook daarvoor had Rotterdam natuurlijk ook al een Postkantoor, maar laten we maar eens beginnen, inderdaad ja, bij het begin:

In het verhaal

Over Thurn und Taxis, Jacob Quack (postmeester van Rotterdam) en dus over de geschiedenis van de Post

is al sprake van een Postkantoor in Rotterdam in de 17e eeuw:

In 1797 verhuisde het postkantoor in het Westnieuwland naar een ruimere behuizing aan de Wijnhaven. Aanvankelijk was het Postkantoor zelfs ondergebracht in het 3e Beursgebouw van Rotterdam

beursblaak1730

1738

De 3e Beurs van Rotterdam aan het Westnieuwland
ontwerp Van der Werff

links de Blaak, de brug is de Gapersbrug, tegelijk gebouwd met de 3e Beurs

LINK

wijnhavenptt1797

1797

Het Postkantoor van Rotterdam aan de Wijnhaven

Op 29 Mey 1797 was door Pieter Katzweijler als last en procuratie hebbende van Mr. Dirk Cornelis Gevers, Raad der gemeente dezer stad, in diens qualiteit van Commissaris der Posterijen van Holland een huis, pakhuis en erve, staande en gelegen aan de Noordzijde van de Wijnhaven op den Westhoek van de Waterkoninginnesteeg gekocht.

geversaanklager

paulusgevers

Aanklager Paulus Gevers, vanaf 1785 baljuw van Rotterdam

LINK

familie van Mr. Dirk Cornelis Gevers

Het terrein liep tot de Wijnstraat door en werd gekocht voor ongeveer F 32.000,-
Westnieuwland en Gelderschekade waren toen verbonden door een dubbele ophaalbrug, deze werd in 1826 vervangen door een vaste brug.

laurensgeldersekaai1780

1780

Oudehaven en Geldersche Kaai

Links de Gapersbrug (afgebroken in 1826) met de Beurs

Rechts Kleine Draaibrug

Tussen de 2 bruggen werd later Plan C gebouwd en Station Beurs

LINK

Door het leggen van deze brug - men sprak van het brugplein - was de eerste vaste verbinding verkregen tussen het stadscentrum en de waterstad.

Citaat uit ons Stadspoorten van Rotterdam verhaal:

Door demping van een gedeelte van het water van de Blaak, aan de Westzijde van de Beurs, had men een pleintje aangelegd, waarop de bloemenmarkt werd gehouden.

Rond de brug concentreerde zich het stadsleven van die dagen; aan de ene zijde de grote koopmansbeurs, de korenbeurs, de markt en aan de andere zijde de waterstad en het postkantoor, met de brug als verbinding.

Pas rond 1870 veranderde dit door de aanleg van het spoorwegviaduct.

ptt1862

1862

het reglement van het Postkantoor aan de Wijnhaven van Rotterdam

In 1871 werd het Postkantoor aan de Blaak, achter het Beursgebouw, aanbesteed, in 1875 werd het geopend, terwijl tegelijkertijd het postkantoor aan de Wijnhaven werd gesloten en afgebroken.

pttblaak

1890

het Postkantoor van Rotterdam aan de Blaak

In het Blaak postkantoor werd ook het telegraaf kantoor, het stadshypotheek kantoor en enkele ambtswoningen gevestigd, waarvoor als volgt reclame werd gemaakt:

pttwonen1

pttwonen2

........het Maaswater oefent geen gunstigen invloed uit op den gezondheidstoestand ........

De Post Direkteur kreeg de beschikking over 12 kamers, de Telegraaf Directeur 8 kamers.

Na enkele dagen kwam men erachter dat een eigen brievenbus ontbrak en werd al snel geklaagd over tocht en dus werd al 3 weken na de opening een plan ingediend voor het aanbrengen van tochtdeuren.

Het spreekt vanzelf dat t.g.v. de groei van Rotterdam het Postkantoor al snel veel te klein was en dus werden al snel de dienstwoningen van de directeuren bij het kantoor getrokken.

In 1903 al werd het plan opgevat voor weer een nieuw Postkantoor. Al snel kwam de huidige lokatie aan de Coolsingel ter sprake, maar de Kamer van Koophandel had hiertegen grote bezwaren, de lokatie aan de Coolsingel was veel te ver van het kloppende hart van het toenmalige Rotterdam, de omgeving van de (oude) Beurs, het huidige Station Blaak.

Pas in 1909 werden de plannen wat concreter, over de mogelijke locatie werd echter nog niet gesproken, bang voor weer een discussie en..... grondspeculanten.

Voor ons verhaal over de geschiedenis van de Beurs van Rotterdam, klik je even HIER

Pas in September 1915 (dus midden in WOI) werd begonnen met de bouw op de Coolsingel. Na 8 jaar was het gebouw gereed, het had meer dan dfl 5.000.000,= gekost, een in die tijd gigantische bedrag natuurlijk !!

Als architect was gekozen voor Bremer, de indeling was ontworpen door Teeuwisse. De imponerende hal werd bedacht door Huisman en de gevels werden van beeldhouwwerken voorzien, ontworpen door Van Lunteren.

Tot 1 Januari 1980 was het Postkantoor aan de Coolsingel het Hoofdpostkantoor, het districtspostkantoor bij Station CS fungeerde slechts als bijkantoor. Vanaf 1980 werd het net andersom.

Nu we het toch even over het districtspostkantoor bij Station CS hebben, dit was het Postkantoor Station D.P. omstreeks 1900:

pttdp

1900

het D.P. Stations-Postkantoor van Rotterdam

LINK

En natuurlijk gaan we foto's erbij zetten van ook andere (oude) postkantoren van Rotterdam, als we die foto's zouden kunnen vinden natuurlijk......., dus houden we ons aanbevolen...


En natuurlijk hebben we op onze site nog veel meer over van alles wat met de geschiedenis van de Post te maken heeft, bijvoorbeeld in dit verhaal, met de oudste prent met een brievenbus, natuurlijk (...) in Rotterdam :

De postbestelling van Rotterdam tot 1795

Zoek je nog meer, gebruik dan onze Search Engine en probeer woorden als post, postzegel, etc etc

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld post en klik op ENTER

We kregen de volgende zeer bijzondere reaktie:

Geweldig die foto's van Rotterdam met zijn oude postkantoor! Momenteel ben ik bezig met de inventarisatie van de poststempels gebruikt in Nederland in de periode van 1915 tot 1965. Wat voorbeelden van zulke stempels:

stempel1

stempel2

stempel3

stempel4

stempel5

Ik ben de auteur van de CD-ROM van het Handboek Nederlandse Poststempels (zie www.poststempel.com) en heb daarin de periode van 1865 tot 1900 op stempelgebied beschreven.
Door vele verzamelaars van afdrukken van poststempels is gesuggereerd om zoveel mogelijk foto's van oude postkantoren daarbij op te nemen. Maar hoe kom je aan foto's?

In elk geval heb ik nu de stempels van Rotterdam vanaf 1915 tot 1950 in kaart gebracht voor zover ik die heb kunnen vinden.

Mijn vraag is, net als Aad: heeft iemand nog meer foto's van postkantoren en is het eventueel mogelijk deze te kunnen afbeelden op de volgende stempel CD-ROM?

Alvast dank voor het antwoord.

Met vriendelijke groet,

Cees Janssen / Email: cees.j.e.janssen@hccnet.nl
Zojuist hebben wij met veel plezier deze website bezocht. Mogelijk bent u geinteresseerd in linkuitwisseling met

www.verzamel.com

en

www.postzegels.net

VANZELFSPREKEND

Op genoemde sites treft u een ruim aanbod postzegelveiling aan. Daarnaast zijn er aanbiedingen en diverse andere filatelistische rubrieken.
Bieden is bestellen is overigens al mogelijk vanaf 1 cent!

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

6 Mei 2005