Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het Hofje Van Kuyls Fundatie, ooit in Rotterdam

In ons Hofjes verhaal hadden we al wat over Het Hofje Van Kuyls Fundatie, ooit in Rotterdam : citaat :

kuylsfundatie

De ingang van het Hofje Van Kuyls Fundatie aan de Schiekade,
vlakbij het St. Franciscus Gasthuis


LINK

We ontvingen de volgende reaktie van Arie Spek over het Hofje Van Kuyls Fundatie :

Het Hofje is opgericht in 1812 uit de nalatenschap van de Rotterdamse juffrouw Anthoinetta Kuyl (1736 - 1813) en haar broer Anthony (1714 - 1811). Anthoinetta laat, middels een akte opgesteld op 17 december 1812, na de dood van Anthony haar hele vermogen achter om te besteden aan het naar haar genoemde Hofje Van Kuyls Fundatie. Aan het eind van de jaren '50 moest het Hofje Van Kuyls Fundatie wijken voor een uitbreiding van het St. Franciscus Gasthuis.

In Dordrecht was men volop bezig met de restauratie van het gebied rondom de Grote Kerk. Onder leiding van de architect W. van den Berg werd gezocht naar een geschikt pand om toe te voegen aan het gebied rondom de Grote Kerk, door kaalslag zag het er een beetje kaal uit.

In december 1969 werd het herenhuis van de Kuyls Fundatie aan de Schiekade afgebroken en in Dordrecht weer opgebouwd, echter wel zonder de beneden verdieping en ook werd de raamverdeling wat gewijzigd.

Dit gedeelte van Dordrecht wordt nu het meest gefotografeerd, arm Rotterdam ???

kuylfundatiedordrecht

v.o.n.b. :

Zoals het was in Rotterdam

zoals het is in Dordrecht

Arie kwam nog later met de volgende informatie die we graag hier toevoegen :

Begin jaren '70 werd het Hoofdgebouw van de Schiekade steen voor steen overgebracht naar 's-Gravenweg, erachter komen 17 huizen :

kuyl5

het Hoofdgebouw aan de Schiekade

kuyl4

het herbouwde Hoofdgebouw aan de 's-Gravenweg

kuyl3

De 17 huizen krijgen een woonkamer, slaapkamer, keuken, was- en doucheruimte en een flinke zolder

Op 17 december 1812 dicteert de protestantse Anthoinetta haar laatste wil, het geheel beslaat enkele tientallen vellen papier, handgeschreven....
Haar dienstboden (dfl 3,= per week), haar koetsier, huisknecht, de Joodse Gemeente (dfl 100.000,= kontant). De rest moet besteed worden aan het op mijn buiten gelegen aan de Schie op te bouwen en in te rigten Hofje en Fundatie.

Op het Hofje moeten komen wonen zestien weduwen of vrijsters en geene zogenaamde juffrouwen, gezond van lijf en leeden, en dus zonder slepende ziektens, teering of diergelijken, ook dat het alleen dezulken moeten zijn, die door een eerlijk gedrag en wandel, en niet door dronkenschap of ander wangedrag, echter in omstandigheden gekomen zijn, van een dusdadig soutien te behoeven.

De bewoonsters zullen moeten behoren tot een protestants kerkgenootschap en mogen niet jonger zijn dan 50 en niet ouder zijn dan 65. Ook de inrichting en het beheer wordt door Anthoinetta vastgelegd. Vier dagen voor haar overlijden (december 1813) voegt Anthoinetta nog iets toe : de inscriptie boven de deur moet in goed leesbare letters worden aangebracht om de herkomst te doen blijken. Op 14 maart 1813 wordt de eerste steen gelegd.

We besluiten met nog wat prenten :

kuyl6

de "eerste" steen

kuyl1

kuyl2

Arie Spek voegt er veel later nog dit aan toe:

Hedenmiddag was ik op de zolder aan het opruimen en vond daar een boekje over Dordrecht uit de tachtiger jaren.
In dat boekje staat de foto waar ik al lang naar op zoek ben mede om te plaatsen bij het verhaal over Kuyl's Fundatie. Dit is namelijk de perfecte foto die laat zien in welke omgeving dit stukje Rotterdam is terecht gekomen.
Zoals je ziet staat er ook nog een interieurfoto bij van de Grote Kerk met de werkelijk schitterende Koorbanken uit de vroege middeleeuwen.

gkotterdamshuis

Het Rotterdams Huis
(ooit het herenhuis van de Kuyls Fundatie aan de Schiekade in Rotterdam)
vlak voor de Grote Kerk van Dordrecht

gkdordrecht

Onderstaand ook een panorama foto van de Grote Kerk te Dordrecht met omgeving.

Op de foto is ook rechts van de toren weer duidelijk het Rotterdamse Huis te zien.

Een schitterende omgeving, ik kom er graag en als het mooi weer is dan langs de havens en oude gebouwen, dat is pas genieten !!!

dordtmetrdamshuis

En toen kwam er een vraag binnen van Henriette Tabbers die weer op voortreffelijke wijze door Arie Spek kon worden beantwoord en natuurlijk vult Aad het zoo nu en dan nog aan met wat we ook hebben op deze site....

Op de plaats waar heden ten dage Kuyl's Fundatie aan de 's-Gravenweg staat, stond tot in de jaren '60 van de vorige eeuw de zeventiende eeuwse buitenplaats Vredenoord, gelegen naast het oude Trompenburg en dat door de oud-burgemeester van Rotterdam, Franco du Bois, in 1698 werd gekocht.

duboispt

Hugo du Bois
broer van Franco

1680 - 1740

bewindhebber van de VOC en WIC Kamer van Rotterdam

LINK

Daarna ging het in vele handen over: Adriaan Boon, Hendrik Nieuwaart, Dirk Adriaan van den Burch, Theodorus Martinus Liebenrood, Johannes van Rossum, Johannes Kloppenburg, de families Havelaar, Laming en Ficq.
Gedurende twee eeuwen werd Vredenhof door dus niet minder dan tien families bewoond.

De stijl van het woonhuis, een mengeling van Louis Quatorze- en Louis Quinze stijl, werd in 1914 zeer zwaar geweld aangedaan toen er in 1914 door de broeders van O.L.Vrouwe van Lourdes een kapel werd aangebouwd.

Vredenoord deed nadat de laatste bewoner J.F. Ficq, handelaar in huiden en traan, in 1888 overleden was, vanaf 1902 dienst als sanatorium voor mannen, die overigens voor eigen rekening werden verpleegd.

Blijkens het Nieuw Stadsarchief bood de overste van het sanatorium Vredenoord het perceel in 1905 te koop aan voor de som van dfl 55.000,--.
De commissie van Plaatselijke werken taxeerde het op dfl 40.000,--, terwijl de Financiële Afdeling voorstelde voor de grond en de opstallen niet meer dan dfl 30.000,-- uit te geven. De koop ging dus niet door.

In de dertiger en veertiger jaren werden er steeds minder mannen verpleegd en in 1953 besloot men het sanatorium op te heffen. Vredenoord ging toen over in de handen van het Sint Franciscus Gasthuis, die het tot een tehuis maakte voor Rooms Katholieke Meisjesbescherming.

buitenplaatsvredenoord

Buitenplaats Vredenoord met aangebouwde kapel

Zoals u ziet een fraai woonhuis met een niet al te fraaie verbinding naar de kapel. De kapel was geen gebouw dat de schoonheidsprijs verdiende evenals de verbinding tussen woonhuis en kapel. Zo herinner ik mij dit stukje 's-Gravenweg. Naast dit landgoed woonde tot aan zijn overlijden de bekende Rotterdammer Mr. K.P.van de Mandele. (Aad : ex-voorzitter van de Kamer van Koophandel, hij weigerde toestemming te geven het huidige Churchillplein het Mandeleplein te gaan noemen...)

Nu gaan we terug naar Kuyl's Fundatie zoals dat aan de Schiekade naast het Sint Franciscus was gelegen. Doordat ik een aantal jaren op het Ungerplein heb gewerkt herinner ik mij Kuyl's Fundatie als een gebouw waar dringend onderhoud aan gepleegd moest worden. Dat de gebouwen van Kuyl's Fundatie in de loop van de jaren verplaatst zouden worden en geheel gerestaureerd werden dat is een groot pluspunt. Er was in Rotterdam al teveel historie verdwenen.

Citaat uit dit verhaal:

Kuyl's Fundatie werd na het overlijden van Anthonetta Kuyl gesticht. Deze sociaal voelende vrouw had bij haar leven bepaald:

" tot inwoning van het zelve mijn te stigten Hofje gerechtigd zijn: zestien weduwen of vrijsters, en geen zoogenaamde jufvrouwen, gezond van lijf en lede, en dus zonder slepende ziektens, tering of diergelijke, ook dat het alleen dezulken moeten zijn die door een eerlijk gedrag en wandel en niet door dronkenschap of ander wangedrag, echter in omstandigheden gekomen zijn, van een dusdanige soutien te behoeven"

In 1965 werd besloten om Kuyl's fundatie, die door oorlogsgeweld en schade aan de fundering in zeer slechte staat was, op de plaats van het in nóg slechtere staat verkerende Vredenoord op te bouwen.

Ruim een eeuw lang heeft Kuyl's Fundatie op de Schiekade onderdak verschaft aan alleenstaande dames, totdat de Fundatie bij het bombardement van Rotterdam grote schade opliep. De schade werd nog erger toen de Schie met het oorlogspuin werd gedempt en de kade zelf werd afgebroken, achteraf bleek dat deze kade een zeer belangrijke functie had voor de fundering van Kuyl's Fundatie. Onherstelbare schade was het gevolg.

Met het besluit om Kuyl's fundatie te verplaatsen was het Sint Franciscus Gasthuis zeer gediend, men kon het SFG uitbreiden op de vrijkomende grond. De beslissing had heel veel voeten in de aarde. Vredenoord kon niet zomaar afgebroken worden het stond namelijk op de Monumentenlijst. Nadat men gedaan heeft gekregen dat Vredenoord van deze lijst werd afgevoerd kon men in 1972 Kuyl's Fundatie verplaatsen. Volgens het oorspronkelijke plan zijn er zeventien woningen, voornamelijk voor alleenstaanden (zestien woningen volgens het oorspronkelijke aantal en één voor de opzichter(es) gebouwd.

sanatoriumvredenoord

In 1902 verbouwd tot Sanatorium Vredenoord

vredenoord1930

1930

De 's-Gravenweg wordt verbreed tot aan de Ceintuurspoorbaan

links het afgebroken sanatorium Vredenoord met de kapel
rechts nog net te zien de villa van Dr. K.P. Mandele

Hier staat nu het Hoofdgebouw en de 17 woningen van de Kuyl's Fundatie

Arie, geboren in Kralingen, is hier laatst nog wezen kijken en constateerde dat beide sloten zijn gedempt en dat hier nu tramrails liggen, die via de Burgemeester Oudlaan naar het terrein gaan waar de waterbekkens waren en de watertoren staat.(LINK)

Citaat uit dit verhaal :

Samengevat weten we dus nu, dankzij de kennis van Arie Spek, dat het Hoofdgebouw van de Kuyl's fundatie naar de 's-Gravenweg en het Herenhuis van de Kuyl's fundatie naar Dordrecht is verhuisd. Nogmaals met dank aan Arie Spek.

De prenten die we al op deze pagina hadden met toelichting herhalen we nog maar een keer:

kuyl4

het herbouwde Hoofdgebouw aan de 's-Gravenweg

kuyl3

De 17 huizen krijgen een woonkamer, slaapkamer, keuken, was- en doucheruimte en een flinke zolder

gkotterdamshuis

Het Rotterdams Huis
(ooit het herenhuis van de Kuyls Fundatie aan de Schiekade in Rotterdam)
vlak voor de Grote Kerk van Dordrecht
Hierbij laat ik u weten dat de tante van mijn vader -Ger Lodewijks- zo rond 1930 beheerster was van het hofje van Kuyls. Er woonden destijds inderdaad alleenstaande vrouwen. Mijn vader -J.J. Huson-kwam daar regelmatig op bezoek.

Mijn vader is nu 84 jaar en kan daar nog wel over vertellen. Ik weet niet of het veel toevoegd aan de reeds uitgebreide info op de site.

Mijn vader woont nog wel in de buurt van de 's Gravenweg nl. zorgcentrum De Nieuwe Plantage.

Ik heb hem de site getoond en hij was bijzonder blij en verrast zoveel info te kunnen lezen over dit hofje. Het was zeer herkenbaar.

Onze complimenten.

Ik ben de dochter van mijnheer Huson:

met vriendelijke groet,
Hetty Boomsluiter-Huson

Klik hier voor de overige zorg verhalen

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

10 April 2012