Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Foto's oude kerken van Rotterdam

We hebben op onze site al een aantal verhalen over Rotterdamse kerken :

 • De geschiedenis van Schotland en Rotterdam
 • De geschiedenis van de Groote of St. Laurenskerk
 • De St. Rosaliakerk
 • De oude Rotterdamse binnenstad kerken
 • De Zweedse kerk in het oude gebouw van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart
 • De Noorse kerk in het Park
 • Mijn eerste kerkgang in 1925
 • De eerste kerkgang vanaf het Pijnackerplein in 1927
 • De punten van een preek


 • Op deze pagina de foto's die we nog vonden c.q. kregen nadat onze kerk verhalen al klaar waren.

  Ben je op zoek naar een speciale kerk, dan zou je onze Search Engine op Aad's homepage kunnen proberen.

  Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in en klik op ENTER
  provenierssingelkerk

  De Kerk aan de Provenierssingel
  kerkproneniersro

  De Kerk aan de Provenierssingel
  koninginnekerkro

  De Koninginnenkerk
  bombardementbosjeskerk

  De Boschjes kerk (link) na het bombardement
  bombardementluthersekerk

  De Lutherse kerk (link) na het bombardement
  bombardementsteigersekerk

  De Steigerse kerk (link) en (link) na het bombardement
  bombardementzuiderkerk

  De Zuider kerk (link) na het bombardement
  Tot slot nog een bijdrage van Gerard Martens die dit gedicht op de ULO voor zijn examen moest leren :

  Op de jongste Hollantsche transformatie

  Door Joost van den Vondel

  Gommer en Armijn te Hoof
  Dongen om het recht geloof,
  Yeders in-gebracht bescheijt
  In de Weech-schael wert geleijt.
  Docter Gommer arme knecht
  Haddet met den eersten slecht,
  Mits den schranderen Armijn
  Tegen Bezam en Calvijn
  Ley den Rock van d'Advocaet,
  en de Kussens van den Raet,
  En het breijn dat geensins scheen
  Ydel van gesonde reen,
  Brieven die vermelden plat
  'tHeylich recht van elcke Stadt.
  Gommer sach vast hier en gins 
  Tot so lang mijn Heer de Prins
  Gommers syd' die boven hing,
  Trooste met sijn stale Kling
  Die so swaer was van gewicht,
  Dat al 't ander viel te licht.
  Doen aenbad elck Gommers pop
  En Armijn die kreech de Schop.

  Uit: Vondel, Werken, I, 790-791.


  Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

  Familiewapenklein
  wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


  Terug naar de top

  Last update :

  7 December 2002