Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn eerste kerkgang vanaf het Pijnackerplein

Volgens Alie scheelde het zeker twintig minuten lopen, lopen, lopen ....

Wij waren verhuisd naar het Pijnackerplein 7b. Op woensdag werden we verhuisd en op zaterdagavond om 6 uur was alles al klaar.

Na het warm eten zaten we gezellig met elkaar te praten, er was een blijde stemming, want alles was toch zoo goed verlopen. We kregen heerlijke chocolademelk met 2 kaakjes en we zongen heel veel. Mijn moeder begeleidde ons op haar viool!!!

Maar na een tijdje gingen Pa en Moe praten over morgen, want dan was het ZONDAG. Mijn zusje en ik zeiden tegelijk :

Pa het is nu niet zoo ver lopen, hè, naar de Jonker Fransstraat ?

Dat hebben jullie goed gedacht, wat zijn jullie toch een bijdehandjes zeg.... (7 en 9 jaar oud!)

Pa ging ons vertellen hoe het morgen zou gaan. In de Hondiusstraat gingen we altijd om precies 5 over 9 kerkwaarts, maar Pa, niet voor niets onderwijzer toch, had precies berekend dat we nu op tijd waren als we 5 voor half 10 naar de kerk zouden gaan.
Het werd zoo al snel bedtijd, de jongsten moesten als eersten en zoo van lieverlee de rest!!

's Zondagsmorgens, half 8 opstaan, onze Zondagse kleding lag al klaar! De schoenen waren al gepoetst, dus we hoefden ons alleen maar te wassen, aan te kleden, want om half negen was het ontbijt!

Voor de oorlog was er in elk gezin een Voorkamer, dat was de mooiste kamer, daar werd de Zondag doorgebracht, gegeten, gezongen, gepraat, maar dat is nu allemaal over!!

Oh ja, 's zondags bij het ontbijt kregen we allemaal 2 krentenboterhammen, hmm, heerlijk hoor!! en natuurlijk verder gewoon brood, meestal nog 2 boterhammen met kaas, en dat vond Moe genoeg. Weten jullie wat Moe wel eens zei :

Er worden eters geboren, maar vreters gemaakt

Pa las nog een bijbelgedeelte en een dankgebed voor het eten. De ontbijtboel werd opgeruimd, afgewassen en gedroogd. En dan maar gezellig in de voorkamer zitten met elkaar tot het tijd werd om naar de kerk te gaan.

met z'n allen voor de deur

de voorkamer was op de eerste verdieping, gokje van Aad : midden en rechts ??

En wat denk je wat er toen gebeurde ?? Nou, we zijn reuze benieuwd....

Pa riep ons bij het raam en daar kwam Ds de Groot met 2 ouderlingen aan, die gingen naar de kerk. Ds de Groot woonde op de Bergweg en werd altijd door 2 ouderlingen opgehaald, met z'n drieën liepen ze dan naar de Jonker Fransstraat kerk. 2 keer per zondag heen en 2 keer per zondag terug.

Ze waren toch niet bang dat ie weg zou lopen of verdwalen ??, maar ja 's lands wijs, 's lands eer, heet dat geloof ik, aldus Aad


Toen de dominee met de 2 ouderlingen ons allemaal voor het raam zagen staan, lichtten ze alle drie de hoed even op, dat was hun groet en wij knikten dan met ons hoofd.

Dan keek Pa nog even op de klok en zei dat het ook voor ons tijd werd om naar de kerk te gaan. De handen gingen samen en de ogen dicht : wij vragen aan God een gezegende kerkgang.

Zoo, het is nu 5 voor half tien, het is dus tijd! Dus allemaal de jas aan, hoed of muts op en daar gingen we, de jongens vooruit, mijn zusje en ik met Pa en Moe mee.

We liepen naar de 2e Pijnackerstraat, links om de Zwartjanstraat in, rechtdoor door de Noordmolenstraat en dan het Noordplein oversteken naar de Noorderbrug en dan erna naar rechts de Jonker Fransstraat in.

Op deze foto kijken we vanaf de Zaagmolenkade naar het zuidoosten, ongeveer de Jonker Fransstraat in. Links buiten de foto, de Linker Rottekade, met het voormalige Heineken-terrein; rechts buiten de foto het Noordplein.

Als het nu geen zondag was geweest, zag het Noordplein er misschien wel zoo uit, hé, wat is dat voor een kerk daar helemaal achteraan?

Even aan Alie vragen, want die weet dit ongetwijfeld

En ja wel hoor : "Ik twijfel, maar ik denk toch aan de Noorderkerk in de Jacob Catsstraat, was een Hervormde Kerk. Mijn Moeder is er zelfs nog in gedoopt, in 1883. De kerk is nu afgebroken, jammer, hè?"

Ook Hans meldde dat het de Noorderkerk was, dus wie zijn wij om daar nog aan te twijfelen...

Jacob Catskerk

toch nog een foto gevonden van de Noorderkerk aan de Jacobs CatsstraatIn de Jonker Fransstraat gingen we nu door de hoofdingang de kerk in. Deze kerk zag je aan de straatkant niet, wij moesten eerst een hofje door, waar menschen woonden, en dan rechtsom en daar was de ingang.
Deze kerken werden veel zoo gebouwd, want aan het einde van de 19e eeuw mocht er geen kerk in het openbaar gebouwd worden, dat was wegens kerkgeschillen.

Hoor, het orgel speelt al en natuurlijk weten we precies waar we moeten zitten. We zijn altijd precies op tijd aangekomen, om tien voor tien!!

jonkerfranskerk


De orde van dienst wisten we natuurlijk al lang, ik dacht, hoe jong als ik was, altijd goed luisteren als de dominee de punten van de preek gaat zeggen. Want als Pa die vraagt, moet je die natuurlijk wel weten....Soms vroeg hij ook wel eens het aanvangslied of de tussenzang, ook wel het laatste vers soms. Naderhand heb ik van mijn broers gehoord dat ze het vaak opschreven, dan konden ze het niet vergeten. Nou, die waren net zoo bijdehand als wij hoor!!

Om precies 12 uur zei de dominee AMEN, we kregen nog de zegen en dan weer naar huis. Eerst ging de kerkeraad naar de uitgang, die gingen nog naar de consistorie.

Toch was dat een mooi gezicht, 12 ouderlingen en 12 diakenen met de dominee, allemaal natuurlijk in zwart pak en een keurig wit overhemd.

Pas als zij allemaal door de deur waren, dan pas ging de gemeente naar de uitgang, terwijl het orgel zoo mooi speelde.

En dan 's avonds weer de tweede kerkgang......

Voor meer informatie over de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Jonker Fransstraat, klik dan HIER en dan naar het eind van dat verhaal.

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

8 Augustus 2002