Terug naar  Aline's homepage
Een emieltje sturen naar Aline? Haar emiel adres is aline@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Diergaarde van Rotterdam

Aline is flink aan het scannen geweest en Aad heeft altijd wel wat tekst over de Diergaarde van Rotterdam, dus eerst maar wat foto's, heel leuk zoo schuin ingescand soms, maar na de tekst van Aad gaan we wat gebruiken hoor, want we hebben ook een hele leuke prijslijst gevonden......, natuurlijk nog niet in Euro's..........

Voor we beginnen, onze opa Dingeman Boogaard had een jaarabonnement en ging er dus vaak heen, op de bijgaande foto zie je hem wandelen met zijn 2 jongste dochters op de Coolsingel, zoo zal het ook vaak gegaan zijn in de Diergaarde :

Opa Dingeman Boogaard met twee dochtertjes, Alie (links) (de hoofdpersoon van onze site) en Marietje, aan 't wandelen.

De foto komt uit
dit verhaal trouwens...

We beginnen met deze kaart uit o.m. ons spoorwegen verhaal, weet je waar destijds de Diergaarde was gevestigd, in het verdere verhaal kun je lezen, waarom de Diergaarde zo dicht bij Station D.P. was gevestigd :

Citaat ons spoorwegen verhaal:

Kortom, boven de middelste blauwe stip de Diergaarde van Rotterdam......

Nog een citaat ons spoorwegen verhaal:

Ook uit ons ons spoorwegen verhaal deze prent :

stationdp1864

Station D.P. in 1864

Duidelijk opgezet als een kopstation......

Links was de Papegaaienlaan waar zich de eerste ingang van de Diergaarde van Rotterdam bevond

Hopelijk is nu duidelijk waar ooit de Diergaarde van Rotterdam zich heeft bevonden, tot zeg WOII.

rotterdamschediergaardeaankondiging

rotterdamschediergaardeplaatje2

De Roofdierenkooi met rechts de woning van de eerste directeur, Pierre Henri Martin

rotterdamschediergaardeingang

De ingang aan de Papegaaienlaan

in 1883 vervangen door de ingang aan de Kruisstraat

rotterdamschediergaardeingang2

De ingang aan de Kruisstraat vanaf de Diergaardelaan

in deze omgeving allerlei winkels die eten voor de dieren verkochten,
wat natuurlijk niet was toegestaan

alleen bij de ingang kon je verantwoord voedsel kopen

rotterdamschediergaardeingang3

De ingang aan de Kruisstraat

links de ingang voor mensen met een abonnement, de leden

Heel lang mochten niet-abonnementshouders (de niet-leden) alleen op bepaalde dagen in augustus de Diergaarde bezoeken á 50 cent
in 1932 werd de opening voor niet-abonnementshouders verruimd, geldnood...

rotterdamschediergaardeingangkruisstraat

Nogmaals de ingang aan de Kruisstraat

deze mooie ingang is nu te bewonderen in Dierenpark Wassenaar
het hek kon niet mee met de verhuizing naar Blijdorp

rotterdamschediergaardeingangmauritsweg

De ingang aan de Mauritsweg

Hier stond na de oorlog de nood bioscoop Lutusca, waar de trams zoo mooi omheen reden

toen wist Aad niet wat dat voor gebouw was, want het stond al heel lang leeg...

Uit dit verhaal deze foto met toelichting van Lutusca :

rotterdamschediergaardelorre

De rechter dame lijkt heel sprekend op de moeder van Alie,
ook het meisje lijkt sprekend op Alie,
maar toch helaas...

Eerst gaan we even lezen wat er ooit in het weekblad Groot-Rotterdam heeft gestaan (voor meer verhalen uit Groot-Rotterdam klik dan HIER) :

Op een Woensdagmiddag in de Rotterdamsche Diergaarde kan men genieten van dieren en kinderen.
Een attractie te meer is in deze dagen het bruine kind, de hoeder en beschermer van den neushoorn, Nasor.

diergaardenasorop

Voor de rijkunst van den kleinen bruinen Nasor op zijn dikhuidigen vriend bestond algemeene belangstelling,
die Nasor in 't geheel niet zenuwachtig maakte

Het bruine kind is de favoriet der blanke kinderen, die het aardig zwarte jochie over al naloopen en, als hij binnen de afrastering met den jongen rhinoceros speelt met open monden bewonderen.

Nu, wij moeten zeggen, dat dit zelfs voor grooten een bijzonder en interessant gezicht is. Als men die twee ziet spelen, vermaakt men zich met hen op buitengewone wijze. 't Is kostelijk Nasor paard te zien rijden op het gedrochtelijke beest, of hem te zien slapen op den stuggen rug.
Dan heft het kind zich voorzichtig op en fluistert het lompe, leelijke dier wat in zijn groote oor. Het publiek, vooral de kinderen, schatert het uit. Er is algeheele vroolijkheid om die geestigen, bruinen speelkameraad en miniatuur oppasser.

diergaardenasorhand

Black and White

De kleine Nasor op stap met het aardige dochtertje van den Diergaarde Directeur

Behalve deze bijzondere attractie genieten de kinderen in de Diergaarde van zéér veel. Op de eerste plaats mogen de apen genoemd worden, maar olifanten, zeeleeuwen, vogels en visschen bieden veel leerzaams en amusants.

En van de pret, die de kleinen hebben, kunnen de grooten extra genieten.

De Diergaarde is wel een kostbaar en heerlijk bezit van Rotterdam en omgeving. Moge de directie zoo dikwijls mogelijk allen in de gelegenheid stellen te profiteeren van dien wonderen tuin, met zijn fraaie natuur en merkwaardige verzameling beesten, die gebracht werden vanuit alle oorden der wijde wereld.Een aantal jaren later lezen we in Groot-Rotterdam :

De oude Diergaarde zal niet lang meer leven. Men is reeds bezig, in de Polders, een nieuwe aan te leggen, die in vele opzichten groote verbeteringen zal brengen. Toch moet het menigen Rotterdammer aan het hart gaan, als de oude, bekende tuin eens wordt gesloten. Hij heeft daaraan immers zulke heuglijke jeugdherinneringen.

Hoe prachtig is toch die tuin op zichzelf, met de kassen en de monumentale sociëteit.

Goed kennen de Rotterdammers den weg langs alle paden, waar zich de hokken en kooien bevinden. De apen en den neushoorn, de fraaie watervogels, de olifanten en giraffen, men weet ze te vinden op hun oude plaatsjes. Straks, in de nieuwe Diergaarde, zal dat eerst even moeilijk zijn. Zoolang we den ouden tuin nog hebben, doen we goed er zooveel mogelijk van te genieten.

Aad voegt er aan toe :

zoo eind jaren dertig werd de Diergaarde te duur in onderhoud, opening van de poorten voor een groter publiek dan alleen de leden, zoals onze Opa, leverde niet veel extra geld op. Men koos voor de optie de dure grond (midden in het centrum....) te verkopen en met dit geld in Blijdorp iets nieuws en beter exploiteerbaar op te zetten.

Architect S. van Ravesteyn was verantwoordelijk voor het ontwerp. Van Ravesteyn was ook verantwoordelijk voor het nieuwe station CS, lees maar even mee :

Weer een citaat uit ons spoorwegen verhaal :

In mei 1940 was de verhuizing nog in volle gang, tijdens het bombardement was de chaos enorm, veel dieren werden gedood. De dieren die het overleefden werden overgebracht naar Blijdorp. Op 7 juli 1940 werd de nieuwe Diergaarde geopend.

En dan tot slot nog de geschiedenis van de Diergaarde van Rotterdam, opgericht in 1857 door uiteindelijk 638 aandeelhouders die een kapitaal bijeen hadden gebracht van dfl 300.000,=. De Diergaarde van Rotterdam is dus een van de oudste dierentuinen van Europa.

Waarom ontstaan bij het Station ? Een aantal spoorbeambtes hielden van dieren....

Het Station Delftsche Poort [een paar honderd meter rechts van de ingang aan de Kruisstraat] was tot 1883 van het westen uit alleen maar te bereiken langs Binnenweg of Kruiskade en dan over de Coolsingel en de Stationsweg. Toen kwam de Koningslaan [later Kruisstraat genaamd], en daar kreeg de Diergaarde, die in 1857 al was gesticht, haar monumentale ingang met een sierhek van gesmeed ijzer, rijkelijk verguld.

De Diergaarde in haar oerstaat was een creatie van de stationsbeambte F. van der Valk en een vriend, G. M. H. van den Bergh, die op een stukje land voor het oude station, waar wat heesters waren geplant en een vijvertje was gegraven, eenden en waterhoentjes hielden, en fazanten. Zelfs de stationschef S.J. Roosdorp ging aan het "spoortuintje" meedoen, en nog een vierde man, J. M. Scheffer. Zij huurden een aangrenzende tuin, met uitpad naar de Kruiskade [waar later de Place des Pays Bas van Pfläging kwam (LINK)] en konden toen ook zoogdieren aan hun collectie toevoegen, eerst een haas, vervolgens apen, een hert, twee rendieren, een tijgerkat, een hyena, zelfs een beer. En hun gevogelte [Van der Valk was begonnen met een vleugellamme meeuw] werd uitgebreid met pauwen, papegaaien, een arend, een gier...

Voor een tientje per jaar mocht men lid van hun dierenparkje worden, en het liep, ze hadden al gauw 400 leden. Ze bezaten zelfs een sociëteitje in een koepel...

"Geen dilettantisme", zeiden de notabelen die al geruime tijd de koppen bijeen gestoken hadden om tot stichting van een "zoölogische inrichting" te komen. En ze kochten voor dfl 3400,= de pioniers uit, legden beslag op een enorm groot terrein langs het spoor, en riepen "de" Diergaarde in het leven, weldra ook met een sociëteit van comme ça, een schepping van de architect A. W. van Dam, die de Groote Komedie al had gecreëerd, en de Byzantijnse Zuiderkerk aan de Glashaven.

Met de aanleg van de diergaarde werden de Zochers belast, die al eerder het Park ontwierpen. En directeur werd "de leeuw van Kralingen', Henri Martin, een Marseillaan van huis uit, die veel ervaring had met roofdieren.

Henri Martin had de wereld bereisd met een menagerie, was verliefd geworden op een Nederlandse circusdochter, tevergeefs aanvankelijk omdat hij met zijn menagerie maar een klein mannetje in het vak was, werd leeuwentemmer om haar toch te vermurwen, slaagde daarin, haalde de schaapjes op het droge, hield er mee op toen hij grijze haren had, zou graag naar Marseille teruggegaan zijn, maar moest de wil van zijn vrouw volgen, die haar hart op Kralingen had gezet, werd daar een populaire figuur bij de upper ten, want hij kon mooie verhalen vertellen [of uit zijn duim zuigen], kortom, hij was zeer getapt.

Het bestuur van de Diergaarde had ook wel iemand aan hem, hij behuisde de dierenverzameling, die hij voor die tijd virtuoos uitbreidde, spectaculair, apen op een rots, pauwen in een Oosters paleisje met minaret, de roofdieren 's winters in een gebouw met trapgevels...
En Volkskracht betaalde, de stichting die voor de gemeente een aan haar gelegateerd kapitaal te beheren had gekregen van G. W. Burger, dat door zijn oom, de cargadoor W. S. Burger, was opgebouwd, en waarvan tot in lengte van jaren de rente zal dienen om op cultureel gebied grootse daden te verrichten. Zo'n sociëteit met uitgebreide restauratie en een Oosterse feest- en congreszaal bijvoorbeeld.

diergaardesocieteit

Zo'n sociëteit met uitgebreide restauratie en een Oosterse feest- en congreszaal bijvoorbeeld.

Een dag in het jaar bloeit de Victoria Regia in de tropische plantenkas van de Diergaarde, en dat is dan een gebeurtenis die in de plaatselijke dagbladen met een artikeltje gevierd wordt.
De jongste van de redacties wordt er dan op uitgestuurd om er zijn vaardigheid op te oefenen. De oudere redactieleden weten het al wel, kunnen er niet meer warm voor lopen, en toch is het nuttig, het zeldzame verschijnsel met frisse verbazing te aanschouwen en iets van ontroering onder woorden te brengen, want dat houdt de belangstelling voor de Diergaarde warm.

De Diergaarde zelf verleent alle medewerking om de plechtigheid luister bij te zetten.

diergaardevictoria

Zodoende is deze merkwaardige prentbriefkaart, die op het gebeuren betrekking heeft, ontstaan. Terwijl de bloem haar kelk geopend heeft poseren enige personeelsleden geduldig voor de fotograaf, staande op de grote bladeren van het fenomeen. De draagkracht van zo'n blad wordt mede gedemonstreerd door enige kinderen, waarschijnlijk kind van de hortulanus, die zijn ambtswoning heeft aan de westelijke uitgang van de Diergaarde, dicht bij de Henegouwerlaan.
Hij is een belangrijke functionaris, want de Diergaarde is vooral ook gaarde, zij herbergt niet alleen dieren, zij is met haar boompartijen, bloemperken en serres tevens arboretum en hortus botanicus.

Op de één of andere manier wordt een schuld gedelgd die ontstond met het verloren laten gaan van de botanische tuin van de Klinische School achter de Schiedamschesingel.

Een evenement is daarom ook elk jaar de Pinksterserre, waarin alle vroeg getrokken bloemsiergewassen hun kleurenweelde tonen.

Een keukenstunt van het tuinpersoneel, ook weer gehonoreerd met een lyrische stukje in de plaatselijke bladen van de jongste verslaggevers, die een kapstok zoeken voor hun talent..........

Nou, na al deze indrukken, hebben we dorst en wie weet, ook een beetje honger, alleen geen frites en cola deze keer, laat staan fricadellen en hamburgers. Want dit waren dan de prijzen van

Ververschingen voor een Feestavond

in de Diergaarde van Rotterdam, wie zou dat hebben kunnen betalen ?????
Verschillende Dranken

Oude Jenever
Rum
Cognac
Kirschwasser
Crême de Vanille
Crême de Rosé
Curaçao
Annisette
Persico
Kümmel
Chartrense
Half om Half
Triple sec
Benedictine
Advocaat
Rode wijn
Boerenjongens
Whiskey

20 cent per glas
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Bieren

Heinekens Gerste
Heinekens Pilsener

10 cent per glas
15 cent per glas
Groc.

Groc van Wijn
Groc van Bessenjenever
Groc van Jenever
Groc van Cognac
Groc van Rum
Groc van Punch
Citroen Limonade
Frambozen
Grenadino
Kwast met spuitwater

20 cent per glas
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Limonades

Citroen Limonade
Frambozen
Ginger Ale
Gemberbier
Spuitwater
Victoriawater
Sodawater
Koffie
Thee
Kwast
Chocolade

20 cent per flesch
"
"
"
"
"
"
15 cent per kop
15 cent per kop
15 cent per glas
15 cent per kop

WIJNKAART
Bordeaux wijnen

St. Suerin Medoc
St. Julien
Frombert St. Emilion

f 1.50
f 2.00
f 2.00
Moezel wijnen

Zeltinger
Erdener Treppchen

f 1.50
f 2.00
Rijn wijnen

Laubenheimer
Niersteiner Auslese

f 1.50
f 2.00
Champagne

Louis Roederer, Carte Blanche
Louis Roederer, Grand Vin Sec

f 6.50
f 6.50
Spijskaart

Bouillon
Groentesoep
Sardines met Broodje
Biefstuk met Aardappelen
Salade met Ei
Doperwten
Roastbeef met Broodje
Ham met Broodje, per portie
3 Spiegeleieren met Broodje
3 Spiegeleieren met Ham Broodje
Kreeften Mayonaise
Broodje met Roastbeef
Broodje met Ham
Broodje met 2 Eieren

25 cent
30 cent
60 cent
90 cent
30 cent
40 cent
60 cent
70 cent
40 cent
70 cent
90 cent
25 cent
30 cent
25 cent
We kregen de volgende reaktie:

In het boek de leeuw van Kralingen, een panorama over het leven van Henri Martin (auteur Frits van Dixhoorn) lees ik dat Henri Martin (wereld beroemd dompteur en eerste directeur van de Rotterdamsche Diergaarde) op Vredenoord hoek 's Gravenweg Esschenlaan gewoond zou hebben.
Ook Het Rotterdamsch Jaarboekje 1939 in een artikel van Hazewinkel vermeld hoek Esschenlaan Vredenoord als locatie voor de woning van Henri Martin.
Maar in uw lijst van eigenaars van Vredenoort komt zijn naam niet voor.
Kan het zijn dat hij het huurde?
Woonde hij misschien op de andere hoek van de Esschenlaan?
Is hij over het hoofd gezien?
Feit is dat alle bronnen vermelden dat hij een rozentuin om zijn huis had.
Hij moet daar geruime tijd gewoond hebben voor 1857 toen hij verhuisde naar de Rotterdamsche Diergaarde.

Martin Hanning

Wie kan ons helpen ???
We kregen de volgende reaktie:

er staat een helebooel op de site van de diergaarde van vroeger maar wat ik zoek heb ik niet gevonden

ik heb van 1955 tot 1957 in de diergaarde op de kleuterschool gezeten
dat was best wel bijzonder ik heb daar ook foto s van niet van de school maar een groepsfoto en een portret foto

kun je mij zeggen waar ik fotos kan zien en verhalen over die kleuterschool?

de naam is volgens de achterkant van de foto wat mijn moeder erop geschreven heeft

DE KABOUTER

in de jaren '60 is de school naar de noorderhavenkade gegaan

ook op schoolbank staat er niets

ik hoop dat iemand me wat wijzer kan maken

alice leeflang

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Maart 2007