Terug naar  Aline's homepage
Een emieltje sturen naar Aline? Haar emiel adres is aline@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Alie heeft zoo haar eigen Rotterdamse uitdrukkingen......., verzameld door haar kinderen :

Heb je een langzame internet verbinding, het binnenhalen van meer dan 600 uitdrukkingen Alie's is natuurlijk geen pieskarreweitje........maar troost je, gaat het een beetje op z'n elluf en dertigst, aan alles komt een end. Alie vindt alleen het idee al dat jullie er zijn zoo gezellig, effe lekker klesse toch! Alie praat wel, volgens Aline zelfs tegen een dichte deur, dus jij hoeft alleen maar te genieten. Nou, de pagina zal nu wel binnen gehaald zijn, zo niet, dan beginnen we gewoon weer opnieuw toch. Hebben toch alle tijd...........................................................................................................................................Ben je met de modem, het binnenhalen van meer dan 500 uitdrukkingen Alie's is natuurlijk geen pieskarreweitje........maar troost je, gaat het een beetje op z'n elluf en dertigst, aan alles komt een end. Alie vindt alleen het idee al dat jullie er zijn zoo gezellig, effe lekker klesse toch! Alie praat wel, volgens Aline zelfs tegen een dichte deur, dus jij hoeft alleen maar te genieten. Nou, de pagina zal nu wel binnen gehaald zijn, zo niet, dan beginnen we gewoon weer opnieuw toch. Hebben toch alle tijd....
Via deze link legt Alie er enkele op haar manier uit, misschien snap je ze ook niet allemaal.....

Voor de allernieuwste klik je hier

Aline (HELP, ben bijna niet meer te stoppen) heeft er zoo eens wat opgeschreven en ook Hans had al een duit in het zakje gedaan en toen kon Aad natuurlijk niet achterblijven. Hoeveel we er nu totaal hebben, Hans zal ze wel eens even drie keer natellen ....op een enkele dubbele letten we niet, voorlopig, maar, als je iets doet, moet je het wel goed doen, we schatten dat we er nu al hebben:

653
........blij dat ik nog een functie heb........

de blauw gekleurde namen zijn een link, kun je meteen naar Aline's, Hans' of Aad's bijdragen toe, wil je weer terug, klik dan op de Vorige knop van je browser

Alleen als je van Rotterdamse humor geniet.............

Via deze link legt Alie er enkele op haar manier uit, misschien snap je ze ook niet allemaal.....

En hier is dan ons aller Alie Engelfriet-Boogaard, geboren 1920, een echte Rotterdamse.............

moeder Alie op bank

Als jullie het niet meer leuk vinden, dan stop ik ermee hoor !

Nee, moeder, doorgaan

Met adem halen ??

Er kunnen er nog meer bijkomen, want iedere keer als we bellen (even lekker klessen toch, gezellig hoor) dan hebben we er weer tien, maar het moet wel een verrassing blijven hoor, dus hou ze geheim..........

Trouwens als je Alie live wilt horen, klik dan even op deze link.

Wist je trouwens ook dat Alie al 160 versjes met meerdere koupletten op het internet heeft staan (klik maar eens op deze zeer bijzondere link) en dat we daar in de toekomst mp3 files van gaan maken ???

Trouwens Alex den Ouden was diep onder de indruk van al deze Rotterdamse uitdrukkingen en wenst Alie vast een prettige verjaardag :

Hoewel het nog geen eind juli is, moesten jullie (VAN ONS, hoor!) je moe nog maar weer es stevig op beide wangen een pakkerd geven.
En zeg dan gelijk tegen haar, dat ze wel een advocaatje met slagroom heeft verdiend. Of, als die niet voorhanden is, een jonkie of eventueel een citroentje met suiker en een lepeltje. Om het te vieren, snap je? En mochten het er twee worden, dan hebben we daar alle begrip voor!


Hartstikke lieve reaktie toch van een van Alie's grootste fans (die Alex, heb zo'n ondeugende snoet op die foto) alleen alcohol .... daar doet Alie niet aan, maar misschien wil ze wel een keer zondigen

.......Kind, ik heb alles met eerbied en aandacht gelezen.......Hans, geeft zelfs een toelichting en dan komt Aad nog :

Alles begint bij het begin. Nou, dat is simpel, niet waar?

Maar als je schrijft, zoals ik nu al weer een aantal maanden doe, is het toch van belang een goede raad van moeder aan te nemen. Wat is dat dan? Welnu, vele keren heeft moeder mij het verteld: jongen je moet de punten opschrijven, voordat je gaat schrijven Dat doet zij ook en eerlijk gezegd, is dat een heel goed idee, Ik heb dat nu al een paar keer gedaan en werkelijk: het helpt!!!. Bedankt ma voor deze goede raad, ik zal, neen, ik heb deze raad al vele malen ter harte genomen.!!!

Overigens de punten zijn in een ander opzicht ook belangrijk voor u. Zoals bekend, volgt u alle kerkdiensten van onze kerk zeer nauwkeurig via de cassettebandjes. Aan de achterzijde op de hoesjes schrijf ik altijd de datum van opname, morgen of middagdienst en ook altijd vermeld ik de naam van de predikant. U luistert daar altijd met veel aandacht naar.

Vindt u een predikant niet zo goed, dan zegt u altijd: wij hebben gezongen en gebeden en wij hebben de zegen gehad en dat is ook voldoende Ook weer zo'n uitdrukking. Ook verteld u mij wel eens, dat een bepaalde predikant niet aan uw wensen voldoet en u zegt dan vaak : hij had maar beter iets anders kunnen gaan doen of hij moet nog veel leren Dat geldt natuurlijk niet voor elke predikant. Maar in de ogen en natuurlijk in dit geval haar oren is een predikant goed, wanneer zijn preek tenminste uit drie punten bestaat, weet u wel??

Overigens herinnert u zich van vroeger ook nog de zgn drie punten van de preken (zie uw verhaal "Mijn eerste kerkgang uit 1925"). De "drie punten" moest u goed onthouden, want daar vroeg opa Boogaard naar, want dan wist hij meteen of u goed had geluisterd. U weet nog steeds veel "drie punten", daarover heeft u beloofd deze nog eens op te schrijven in een verhaal.

Op zaterdagmorgen gaat steevast de radio aan en natuurlijk op radio 5, want dan wordt uw favoriete programma "De muzikale fruitmand" uitgezonden. U luistert hier al jaren naar en vaak heeft u verteld, dat de verbindende teksten u niet zo aanspraken, Men zit zo te temen, vertelde u altijd. Maar de laatste tijd schijnt het beter te gaan; ik hoor in ieder geval u nu vaak zeggen: ze zitten niet meer zo te temen

Nu dacht ik, dat dit ook een door u verzonnen uitdrukking was, maar niets blijkt minder waar te zijn. Het nieuwste woordenboek vermeldt ook het woord temen, hetgeen betekent: "zeurig spreken".

Bij de bibliotheek in Ommoord bent u vaste klant. Maar ook veel boeken worden geleverd door uw kinderen. Ik sta er werkelijk van te kijken, dat u dit allemaal leest.

Na afloop kunt hier altijd een soort samenvatting over vertellen. Vaak zegt u dan ook altijd : ik ben het niet met alles eens, maar ik wil wel alles weten, want ik moet toch over alles kunnen meepraten!! Je moet je ogen en oren hiervoor niet sluiten

Soms komt het ook wel eens voor, dat u op een rommelmarkt leuke boeken kunt kopen, die altijd zeer goedkoop zijn. Vaak dingt u nog af op de prijs. En als dan uiteindelijk de koop wordt gesloten, zegt u vaak: nou, dat was toch nog een rib uit mijn lijf

Vaak mag ik die boeken dan ook lezen. Er zitten wel eens juweeltjes bij. Maar voordat ik ze mag lezen, hoor ik altijd van u : ik lees het eerst, want ik moet weten, wat mijn kind leest

Elke dinsdag en vrijdagavond bel ik met u. Steevast vraag ik altijd, hoe het met u gaat. En wat is dan uw antwoord?

het gaat wel, op een paar kleine dingetjes na

Nu u heeft wel last van een paar kleine dingetjes. Uw benen zijn niet meer zoals vroeger, de spataders ontsieren uw benen, maar u kunt hier wel mee leven, immers dit zijn uw Ridderorders

Vaak zegt u ook : Mijn benen doen het niet zo goed meer, kun je niet eens een stel andere benen voor mij kopen? Maar mijn bovenkamer is nog goed in orde

Helaas moeder, dat gaat niet, anders had ik het graag voor u gedaan.

Maar ik was aan het vertellen over uw telefoon. Enige jaren geleden, heb ik bij u ook de voice-mail ingesteld. Maar dat blijkt bij u niet te werken, althans u gebruikt het niet. Ik hoef zo'n ding niet zegt u altijd Nu, dat is niets voor u en als u iemand belt en diegene is niet thuis, spreekt u ook niet meer met tegen dat ding, want ze geven toch geen antwoord. Nu, u praat liever met iemand aan de telefoon, altijd maar praten ofwel lekker klessen toch!!!!.

Zelfs als u in de auto zit, staat uw mond niet stil en maar lekker klessen. Wanneer ik u ergens naar toe moet brengen, vraag ik u altijd naar de weg. Nou, dat is voor u nooit een probleem. Ga maar rechtdoor jongen en gewoon de weg maar volgen, dan kom je er vanzelf
En zo is het ook moeder, wij komen altijd op de juiste bestemming.
U heeft al jaren uw eigen chauffeurs met uw eigen wijkbus. U maakt hier driftig gebruik van en elke maandagmorgen wordt de centrale van de wijkbus gebeld en het programma voor de komende week weer vastgesteld.

Het is heel fijn, dat ook bij u die mogelijkheid bestaat, want dan kunt u nog zelfstandig boodschappen doen en ook naar de bibliotheek, naar de dokter en naar de tandarts en naar de bank.

Op de terugreis naar huis zitten er vaak nog andere mensen in de wijkbus. De chauffeurs vragen dan vaak of zij eerst die andere mensen naar huis mogen brengen. Nu, u heeft hier nooit bezwaar tegen en u zegt altijd: Nou, dan zie ik nog eens wat, gezellig joh, ik vind het allemaal kostelijk

Over kleinkinderen gesproken, nou daar geniet u ook van. Maar voordat de kleinkinderen waren geboren, waren onze echtgenotes in verwachting.

Tegenwoordig heet dat volgens U zwanger. Vroeger heette dit ook al zo, maar dat zei je niet zo. U informeerde vroeger hier ook altijd naar, maar dit deed u op uw eigen manier en u zei dan : Kind, is er nog niets aan het snotje? Je wist dan, wat u bedoelde en als er dan echt verwachting was zoals u dit dan noemde, dan had u hiervoor ook weer een aparte uitdrukking en u zei dan altijd : Kind, is het nu zo wijd(t)?

In latere jaren, toen het gezin al groot was, heeft u het niet altijd gemakkelijk gehad. De salarissen waren toen nog niet zo hoog, dus u moest inderdaad altijd roeien met de riemen, die er waren.

U was er altijd trotst op, dat het ons als kinderen goed ging en wij er ook altijd netjes uitzagen. Als ik nu nog terug kijk naar al die foto's van vroeger in de Willebrordusstraat en ook in Rockanje met de door u voor ons gemaakte kleren, dan kan ik mij voorstellen, dat u toen wel eens uitriep: Kinderen, wat zijn wij weer rijk!!! En zo was het en is het eigenlijk nog steeds.

Maar toch was het belangrijk, dat er regelmatig de nodige geldmiddelen op tafel kwamen. Nu, dat was aan u wel besteed, want elk kwartaal ging u naar het postkantoor op de Soetendaalseweg om daar de door pa getekende cheque te incasseren voor de kinderbijslag. Dit laatste woord "kinderbijslag" werd echter zelden door u gebruikt; u sprak liever over de zilvervloot

Om alles zo goed en goedkoop mogelijk te regelen, werd bijna elke week de markt aan het Noordplein bezocht. U was en bent nog eigenlijk altijd uit op de koopjes en geef u eens ongelijk!!. Trouwens u ging niet naar de markt, maar naar de mart. Als er iets te verdienen viel, u ging er altijd op af!!.
In dit verband is het wel aardig te vermelden, dat het woord gratis ook een grote plaats inneemt in huize Engelfriet.

Gratis, goedkoop of met korting dit blijven woorden, die u altijd blijft gebruiken. Ook nu nog, nu u niet zo erg meer op de kleintjes hoeft te letten. Maar toch, u geeft liever een stuiver uit, dan een dubbeltje.

Zo nu en dan krijgt u een zgn. depressie en dan voelt u, dat u nodig uit eten moet gaan bij uw vaste adres : Restaurant Plaswijck v.d.Valk in Hillegersberg om aldaar een lekker tongetje (visje) te gaan eten. Om daar te komen is toch wel een probleem, want openbaar vervoer is niet mogelijk. Maar u heeft hiervoor zelf al oplossingen. Uw vaste taxibedrijf Sint Job rijdt u keurig heen en terug. En weet je voor welke prijs? Nu, dat weet ik niet, maar wat ik wel weet, dat u ook bij dit bedrijf 10% korting kunt claimen.

Nu ik het toch over v.d.Valk heb, weet u natuurlijk ook wel, dat er in het verleden vele gelegenheden zijn geweest, dat wij daar met de familie gingen eten ter gelegenheid van een verjaardag of iets anders; vroeger gingen wij ook wel eens eten op het Centraal Station. Dat was en is altijd erg gezellig hoor. Iedereen mag dan bestellen, wat hij of zij lekker vindt. Maar u houdt toch graag de regie in handen.

Vele keren roept u rond:

Kinderen, smaakt het ?

Nu, wij geven altijd braaf antwoord en het heeft ons altijd uitstekend gesmaakt!!!.

Wij zijn nooit uit eten gegaan om brood te eten Dat hebben wij thuis wel zegt u altijd, dus neem nu maar iets anders, wat je thuis niet krijgt Nu, thuis eten wij altijd bruin brood, maar u noemt dit altijd krop brood Nu is dat een woord, wat wij niet veel gebruiken, maar bij nader inzien toch ook wel echt bestaat. Het onvolprezen woordenboek spreekt ook over krop brood of te wel ongebuild tarwemeel. Maar toch vind ik krop brood wel een leuke uitdrukking, die echt past bij u.

Als u onverhoopt toch iets niet lekker vindt, steekt u dit niet onder stoelen of banken. U blijft wel altijd netjes, maar als het echt te erg wordt, komt er toch wel een kreet van gatsie uit uw mond. Trouwens overmatig drankgebruik, daar moet u niets van hebben. Maar ook hierin blijft u altijd netjes. Als iemand teveel op heeft, zegt u keurig: Hij gebruikt te veel

U heeft altijd hard gewerkt in uw leven. Tot op de dag van vandaag heeft u het hier altijd over. Nu, dat is waar en ik herinner mij nog zeer goed ook alle huishoudelijke klussen, die er in huize Engelfriet zijn uitgevoerd. Ook heeft u altijd met verhuizingen ons vaak geholpen, uiteraard toen u hier nog toe in staat was. Uw vaste uitdrukking blijft mij nog altijd in mijn herinnering hangen. Van hard werken krijg je niets zegt u altijd en zo is het ook, al zijn de tijden nu wel veranderd ten opzichte van vroeger.

Over alle dingen kunt u meepraten en u heeft overal een mening over. Ik heb u al eens voorgesteld om een computer aan te schaffen. Maar neen, dat is u toch te veel!!!.

Dat laat ik maar aan mijn kinderen en kleinkinderen over is uw vaste opmerking hierover. Maar toch? Een tijd geleden heeft u het internet bekeken en ook nog een e-mailbericht verzonden. Nu, dat e-mailen vindt u prachtig. Ook hiervoor heeft u een aparte uitdrukking. U noemt deze verzending van berichten

emieltjes

Nu, ik moet echt oppassen, want voordat je het weet, wordt dit woord ook door mij gebruikt

Nu, volgens u weet ik ook zeer veel. Dat zijn dan mijn gennen zegt u altijd en dat heb je van mij. Ook dat woord lijkt inmiddels bij mij een begrip te worden al weet ik maar al te goed, dat dit GENEN moet zijn. Maar ook het woord gennen houden wij in ere

Uw liefhebbende zoon HANS

het blijft toch je kind, ook al is hij al 57

Nou en dan tot slot Aad nog, de tranen liepen over de wangen en dat op een vrije dag :

In april 2003 heeft moeder Alie weer een aantal dagen door moeten brengen in het ziekenhuis en dus kwam dochter Aline met de volgende aanvulling :

Ook kregen we de volgende hele leuke reaktie:

Ik ben een in 1931 geboren rotterdammer, 289 Mathenesserlaan o a, maar woon sinds 1952 in zuid-frankrijk. (Ben van fransche nationaliteit door Paps en hollandsche door Mams). Hugenoten familie. Je kunt mijn grootvader (papskant) in jullie Waalsche kerk hoofdstuk terug vinden. (LINK) Tik Paul Reyss Rotterdam in.

Dus Alies uitdrukkingen. Ik kwam tot : Ik eet dat kontje (kapje) wel.

Het volgende is volkomen waar :

Een van mijn vrienden had, wat hij noemde, een huis-prelaat, dwz. een oude (80) pastoor, die vrijwel dagelijks bij hem over de vloer kwam. Zijn kinderen, die van mijn vrind (dat staat op hun geboorte aktes tenminste) noemden hem Penniks, gezien ze Pater Hendricks niet konden uitspreken.

Op vraag van mijn vrind, Huib, heb ik Penniks twee weekjes bij ons thuis in Frankrijk uitgenodigt, tezamen met zijn twee zussen :


'n kus aan Alie en beste groet tevens om je heen.

Paul (ook Reyss)

En toen nog Aline met deze van Alie:

Ik had het erover dat het zoo lang duurde eer ik me weer een beetje gezond voelde.

Tja kind, zei moeder Alie, zoiets komt te paard en gaat te voet….

Nog niet voldaan, lees dan ook de uitdrukkingen van de vrouw van Gerard Martens

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

4 November 2010