Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Over het Slagveld van Rotterdam

We beginnen met een citaat uit ons Kranten van Rotterdam verhaal :

En nu is natuurlijk de vraag :

waar was dat Slagveld nu precies in vooroorlogs Rotterdam

waar komt die naam vandaan ?

Om met die naam te beginnen, vaak wordt gedacht dat hier ook een Veldslag is geleverd door bijvoorbeeld de Hoeken en Kabeljauwen tijdens de Jonker Frans gevechten of dat er gevochten is met Delftenaren over een vrije Schie. Nee natuurlijk, klopt allemaal niet !!

De naam Slagveld komt waarschijnlijk van het Oud-Hollandse woord SLAG, dat staat voor zoiets als een niet verharde afrit. Denk maar eens aan het strand in Holland, je hebt daar vaak zoiets als een Eerste Slag en een Tweede Slag of zelfs zoiets als een Wassenaarse Slag. Slag staat hier dus voor een niet verhard wagenpad door de duinen....

Op oude kaarten van Rotterdam ontdek je ter hoogte van het vooroorlogse Slagveld een open veld waar grote karren werden geparkeerd die niet de stad mee ingenomen werden.

Nou weten we al iets over de naam, maar waar was het nu precies ???

Uit ons herbergen verhaal duiken we deze prent op :

herbergromeijn1800

1800

Stadsherberg De Romeijn, net buiten de Delftsche Poort

Ervoor de trekschuit naar Delft, aan het huis links naast De Romeijn de vertrekbel

Stadsherberg De Romeijn stond op de plaats waar nu zoo ongeveer de Hofplein fontein spuit

link

Zoals je op de prent kunt zien, is er rechtsachter de Romeijn een open vlakte, het Slagveld genoemd..... We halen er ook nog wat kaarten en prenten bij, bijvoorbeeld uit een van onze Hofplein verhalen :

kaartjeslagveld1915

Eerst maar even het kaartje uitleggen.

Helemaal bovenin zie je staan Slagveld, met rechts de Beestenmarkt. Links van de Beestenmarkt de Delfsche Poort. Het grote woord VEST is een gedeelte van het woord COOLVEST, het water van de Coolsingel......
Dat witte streepje ter hoogte van de Raamstraat is het Comedie bruggetje. Ten noorden van de Raamstraat, in dat witte veld, Sociteit de Harmonie met de concertzaal De Doelen.
Dat witte gebouw links van het Comedie bruggetje is Schouwburg Tivoli.
Tussen de woorden Slagveld loopt de Delftsche Vaart en boven de woorden Slagveld stroomt het water, richting noorden en dan heet het, zullen we maar zeggen, Schiekade.

Laten we maar eens wat meer foto's gaan bekijken, ook deze foto's zijn, zonder gids, onherkenbaar......

Uit dit verhaal deze foto van Molen De Goudsbloem, met op de achtergrond het eerste station D(elftsche) P(oort) van Rotterdam :

slagveld1875

Station D.P. in 1875

Heel dicht bij het huidige Hofplein, maar het heette toen het Slagveld

De naam Beestenmarkt werd later veranderd in Hofplein en op de Beestenmarkt werden ooit kermissen gehouden. Toen de Beestenmarkt verplaatst werd naar Kralingen, de Veemarkt, werden daar kermissen gehouden tot dat Burgemeester Zimmerman het verbood....

Hier een prachtige prent uit 1842 van de kermis op de Beestenmarkt oftewel het Hofplein :

kermishofplein1842

De naam Hofplein komt van het slotje Het Hof van Weena dat hier ooit heeft gelegen, zal Aad het ooit ook nog wel eens over gaan hebben......bovenaan onderstaand kaartje, op de noordelijke punt Het Hof van Weena. Het kaartje komt uit dit verhaal, over de dam bij Rotta :

rotterdam1340

Op deze kaart uit 1340 kun je heel goed de Rotte dam zien liggen
wat links naar boven de Rotterdamse Schie
dat slotje bovenaan is Huis Weena

hofvanweena1400

vermoedelijk een fantasie tekening van het Hof van Weena,
zoals het eruit zou hebben gezien rond 1400

Huis Weena, de naam Weena is een oude Germaanse vrouwennaam, is verwoest in de Jonker Fransen periode op last van Jacoba van Beieren. Volgens de overlevering was het wapen van Weena voorzien van een groen veld en heeft het stadswapen van Rotterdam daarom ook een groene achtergrond, maar we dwalen WEER eens af........

delfschepoort1670

1670

De Delftse Poort met links de Hofpoort

hofpoortje1704

1704

De Hofpoort

Wil je meer over de Hofpoort weten die hier ook heeft gestaan, klik dan hier.

Oh, wat zijn we weer afgedwaald...., gauw terug naar het Slagveld, maar dan eerst nog deze twee prenten om te laten zien dat er inderdaad op het Hofplein ooit veemarkt werd gehouden :

slagveldschapen

Schapen lopen over het Slagveld, nee, geen Slachtveld, naar de veemarkt hekken rechts op het Hofplein :

hofpleinveemarkt

De veemarkt hekken op het Hofplein

nu niet meer voor te stellen

We trekken er nog een kaart bij en nog wat foto's uit bijv. dit Hofplein verhaal :

pompenburgkaart

hofpleinstationvoorwo2

Op de kaart is de situatie voor en na WOII weergegeven, je zult ontdekken dat het huidige Hofplein flink is opgeschoven naar links t.o.v. het vooroorlogse Hofplein. En daar waar nu het woord Hofplein staat, daar was vroeger het Slagveld.

Op de foto kun je links van de Delftse Poort een paar bomen ontdekken, daar was het Slagveld. Meteen rechts om de hoek begint de Kruiskade, links om de hoek de Schiekade.De volgende foto is gemaakt vanaf het Stadhuis, rechtsvooraan een schoorsteenpijp, in het verlengde van deze pijp weer de bomen van het Slagveld. De straat links is weer de Kruisstraat.

slagveldroni

schiemetnieuwsblad

We kijken op de bovenstaande foto nu vanaf de Schie in de richting van de Delftse Poort en inderdaad rechts, vanaf het bordje met RVS, begint het Slagveld, op die hoek het Rotterdamsch Nieuwsblad.

kleurhofpleinnaarschiekade

En zoo was het uitzicht in de richting van de Schiekade, links nog net het Slagveld te zien. Links naar achter het Ungerplein.

En nu niet denken wat krijgen we nou, want op de volgende foto staan we in het gebouw van het Rotterdamsch Nieuwsblad en kijken uit over de Coolsingel, niet te geloven toch, klik maar gauw hier, voor meer uitleg....

slagveldnaarcomediebrug

Direkt voor ons het Slagveld, met links de Beestenmarkt / Hofplein en heel in de verte het Comedie bruggetje oftewel de Coolsingel

hiervan herkennen we AD 2003 niets meer...

We besluiten met nog wat Slagveld foto's :

slagveld1905

1905

het Rotterdamsch Nieuwsblad is nog niet verhuisd

slagveldmetroterdamssniweuswbald

1928

het Rotterdamsch Nieuwsblad is al wel verhuisd

slagveld1925

1925

de paar huizen achter de tram, op het dwarse gedeelte van het Slagveld zeg maar...

We gaan nu maar vlug naar het Station D.P. :

stationswegkleur

Op de bovenstaande prent staan we dus op het Slagveld, de tram rijdt op de Stationsweg, links de ingang naar de Diergaardelaan

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

17 Januari 2003