Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Jonker Fransenoorlog en Rotterdam

Aad had ooit iets gelezen over een Jonker Frans (ja, van die straat) en Jacoba van Beieren, maar hoe precies ???

Als je het hebt over Jacoba van Beieren zit je meteen in de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Moet eerlijk zeggen, dat Aad zich nooit zoo verdiept heeft in het hoe en waarom van die Hoekse en Kabeljauwse twisten. Bekend is dat het nog steeds niet duidelijk is waarover het toen precies ging, ook tijdgenoten zal dit dus niet duidelijk geweest zijn, dus laat maar.....

Maar die Jonker Frans dat bleef een beetje kraken bij Aad, wat was daar dan mee, dus even in zijn kast zoeken en daar vond hij een aanwijzing : er is ooit een Jonker Fransenoorlog geweest en inderdaad die speelde zich af in en rond Rotterdam en wel van 1488 tot 1489....

Wilde Aad daar net een verhaal over gaan maken, ontdek je diep in het internet een kompleet, wel een beetje wetenschappelijk, verhaal over de Jonker Fransenoorlog, Aad zou het anders hebben opgeschreven, maar dat artikel was dan ook duidelijk voor een andere doelgroep geschreven, Aad vond het in ieder geval een uitstekend artikel over Jonker Frans en dat hoort natuurlijk op onze site...

De originele
link zal jullie een zorg zijn of niet.....

Trouwens toen Aad het verhaal redigeerde moest hij heel veel taalfouten verbeteren, de ergste was, en dat voor een historisch iemand, dat konsekwent Filips werd geschreven i.p.v. Philips........heeft Aad dus ook maar verbeterd, het is toch...

Pas vier jaar later durfde Aad er dit nog aan toe te voegen over de Jonker Fransenoorlog en Rotterdam, er in die vier jaar toch wel wat meer over gelezen......:

Ten tijde van de Jonker Fransenoorlog trad Jonker Frans van Brederode op als leider van een Hoekse opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk en Philips de Schone. Jonker Frans nam op 19 november 1488 Rotterdam in, van waaruit hij op 18 december 1488 Delfshaven brandschatte. In korte tijd kwamen Woerden en Geertruidenberg in handen van de opstandelingen. In 1489 viel jonker Frans met helpers Schiedam binnen, die op Valentijnsdag een oploop ontketenden tegen de 'bannieren van Hollant' , te weten Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en ' s-Gravenzande. Hierbij werd gepoogd Schiedam tot basis van jonker Frans en zijn aanhangers te maken, alsmede de banieren neer te halen. Het Schiedamse stadsboek maakt er melding van dat het gelukte om de banieren en de stad Schiedam de overhand te laten houden.

Het grafelijk baljuwschap' s-Gravenhage werd in deze periode door jonker Frans gebrandschat voor 3.400 gulden. Later werden hier de 2000 tot 3000 'ruyteren van den lande van Hollandt' ingekwartierd die tegen jonker Frans moesten gaan optrekken. De kosten voor dit verblijf ad 4.000 gulden droegen de inwoners van dit baljuwschap.

Op 24 juni 1489 bleek het Albrecht van Saksen-Meissen in opdracht van Maximiliaan mogelijk om jon≠ker Frans van Brederode uit Rotterdam te verdrijven.

Gelet op het feit dat deze opstand langer dan een half jaar duurde moet Jonker Frans in ieder geval in het door hem gecontroleerde gebied over een behoorlijke aanhang en verschillende steunpunten hebben beschikt. In Schiedam werd nadien als gevolg van deze opstand een aantal personen berecht. Gewelddadigheden waren in deze periode aan de orde van de dag.

In 1492 breekt de laatste grote opstand voor de tachtigjarige oorlog uit, de opstand van het Kaas- en Broodvolk. Hieraan gaat een weigering de belas≠ting te betalen vooraf.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....

Terug naar de top

Last update :

28 Juli 2005