Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Waarom heeft Rotterdam zo veel singels ?

roseportret De man die in de 19e eeuw met een revolutionair plan kwam, voor de verbetering van de waterhuishouding in en rond Rotterdam was een zekere

Willem Nicolaas Rose (1801-1877)


Rose was van 1839 tot 1855 stadbouwmeester , zeg maar 'directeur' van 'Gemeentewerken', van 1855 tot 1877 ingenieur-adviseur van de Gemeente Rotterdam en van 1858 tot 1867 Rijksbouwmeester.

In 1839 was Rose nog luitenant der genie (op dat moment gelegerd te Maastricht) maar had zich op het gebied van de bouwkunst een grote naam verworven.

Rotterdam was in 1839 nog steeds beperkt tot de stadsdriehoek (Coolse Vest - Goudse Vest - Nieuwe Maas), maar begon ondanks de extreem dichte bebouwing toch uit zijn voegen te barsten. Eťn van de eerste plannen van Rose is het saneren van de waterhuishouding, die in zeer slechte hygiŽnische staat was en de oorzaak van een cholera-epidemie in 1832.

Terecht beroemd is Rose geworden vanwege dit Waterproject, waar we mooie singels als de Westersingel en de Noordsingel aan te danken hebben.

Een dieptepunt in de carriŤre van Rose vormde het instorten van de Boompjeskade. Rose dacht de stad veel geld te kunnen besparen door rivierkades te funderen met rijshout en steen. Hij verwachtte wel enige verzakkingen maar dacht dat de kosten van herstel bij lange na niet zouden opwegen tegen de kosten van een fundering met heipalen. Dat dit een misrekening was bleek in de nacht van 9 op 10 juli 1854 toen een deel van de kade instortte en met de rivier werd meegenomen. Rose werd uiteraard verantwoordelijk gehouden.
Omdat hij toch nog veel steun had in de stad werd hij 'eervol' ontslagen als stadsarchitect en aangesteld tot ingenieur-adviseur van de Gemeente Rotterdam.

Rose werd ook bekend als de ontwerper van het Coolsingel ziekenhuis, maar daarvoor klik je even op deze
link, niet waar...

Ben je net klaar met je verhaal en dan plotseling een recentie van een boek over Rose in de Volkskrant van 20-12-2001, dat zetten we er nog even bij, zeer illustratief :

Maar terug naar de Rotterdamse singels :

Rotterdam maakte qua waterhuishouding in het begin van de 19e eeuw, nog deel uit van de Schie en de Rotte boezem. Afhankelijk van het waterniveau en dus de snelheid van het water van de Schie en de Rotte richting Maas, werden de vele grachtjes, waar alle, laten we maar zeggen riolen (al bestonden die toen nog niet) op uit kwamen, ververst.

In de praktijk was deze natuurlijke doorspoeling natuurlijk zwaar onvoldoende, het stonk er dus altijd, net als in alle andere steden met veel water. (Amsterdam, Delft, 's Hertogenbosch, enz, enz)

Rose kwam met het voorstel om de waterhuishouding van de binnenstad los te koppelen van de Schie en de Rotte en dus werden een aantal grachtjes gedempt en werden de overige grachtjes gespoeld met vers Maaswater. Rose ontwierp hiervoor in 1842 een singelplan, wat je kunt zien op de onderstaande kaart :

singelplanrdamrose1842

Bij vloed zou via duikers in het oosten bij de Schiedamsedijk en in het westen bij de Oostpoort, Maaswater worden binnengelaten om zodoende de stadsgrachten te spoelen. Bij eb zou het vuile water dan weer naar de Maas afvloeien.
Om de bebouwde gedeelten van de stad goed te kunnen spoelen, maakte Rose ook gebruik van de bestaande hoogteverschillen tussen Rotterdam en de omliggende polders.

Voor de afwatering van de nog ombebouwde gedeelten rondom de oude stad, waar Rose ook de plannen voor ontwierp voor bebouwing met huizen, maar dat is weer een ander verhaal...., bedacht Rose een aantal singels : in het oosten de Boezemsingel, de Crooswijkse singel, de Noordsingel etc, en in het westen de Diergaarde singel en de Westersingel. De singels vormden meteen de grens tussen de oude stad en de stadsuitbreidingen.

Op de hoek van de Westersingel en de Eendrachtsweg werd bovendien het Westelijk Stoomgemaal gebouwd, bij de Oostpoort, waar later het Maasstation zou komen, klik maar even op deze link, het Oostelijk Stoomgemaal. Het Oostelijk Stoomgemaal pompte het water de singels in en via via ook de binnenstad in, het Westelijk Stoomgemaal pompte alles er weer uit. Een unieke manier om de stad door te spoelen !! Wel werd in die tijd veel geklaagd over de stinkende singels, in feite een soort open riolen...

westersingeleendrachtswegvanafwestzeedijk

De Westersingel Eendrachtsweg vanaf de Westzeedijk

Citaat uit ons Stadspoorten van Rotterdam verhaal:

En zoo is Rotterdam dus aan die prachtige singels gekomen...., we bekijken er natuurlijk ook een paar :

heemraadssingel1925

De Heemraadssingel in 1925
weet je ook meteen waar die naar heet...

westersingelkleur

De Westersingel

Bergsingel

De Bergsingel

noordsingelmetgerechtsgebouw1910

De Noordsingel met gerechtsgebouw in 1910 (?)

noordsingelview1999

De huidige Noordsingel

houten bruggetje noordsingel

Een typisch Rotterdams (?) bruggetje
gezien vanuit de Burgemeester Roosstraat, het bruggetje ligt over de Noordsingel

De naam van Rose leeft verder in de Rosestraat, de opvolger van Rose was een zekere G. J. de Jongh, ook die naam is ons niet onbekend...

Meer over het Waterproject van Rose kun je vinden in dit verhaal:

De veranderingen in de Coolpolder van Rotterdam (2/3) (tot ca 1900)

Tot slot :

Via deze link ga je naar de Website van de gemeente Rotterdam (de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting) waarop informatie wordt gegeven over het door de gemeente vastgestelde Singelplan. Dit is het plan om 16 Rotterdamse Singels in de periode 2001-2006 op te knappen voor 45 mln gld. En dat alles volgens dit kaartje :

kaartsingel

Meer over Rose kun je vinden in dit verhaal
Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Mei 2005