Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Dominee Geselius werd uit Rotterdam verbannen

We gaan het hebben over de tijd van de godsdiensttwisten tussen de aanhangers van Gomarus en die van Arminius oftewel de Contra-Remonstranten en de Remonstranten oftewel de Preciezen en de Rekkelijken. En dat allemaal tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609 - 1621).
We gaan hier niet verder in over het waarom van deze twisten, zoals zij de geschiedenis zijn ingegaan, maar vertellen alleen dat mensen als Van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot de kant kozen van de Remonstranten en Prins Maurits plotseling de kant koos van de Contra-Remonstranten en dat kostte Johan van Oldenbarnevelt zijn kop en Hugo de Groot verliet in een boekenkist Slot Loevestein:

Uit o.m. ons verhaal over de Stadspensionarissen van Rotterdam halen we deze prenten op:

oldenbarnevelt

Oldenbarnevelt in de muur van het Stadhuis van Rotterdam

LINK

oldenbarsurvey

verschenen na 13 Mei 1619, de onthoofding van Oldenbarnevelt en andere hoofdpersonen

v.l.n.r.

Oldenbarnevelt, Ridder, Heer van Berkel en Rodenrys

Johannes Uyt den Boogaart, gewezen Predikant van Zn. Excel. (Maurits)

Hugo Grotius, Pensionaris der Stat Rotterdam

Rombout van Hoogerbeets, Raedsheer en Pensionaris der Stat Leyden

Gillis van Ledenberg, Secretaris der Heeren Staten van Utrecht

Adolf van Wael, Heer van Moersbergen

eliasoldenbar

Elias van Oldenbarnevelt

broer van Johan

hugogrootpens

Hugo de Groot

LINK

pieterdegroot

Pieter de Groot

de zoon van Hugo de Groot

speelde zijn rol in de periode rondom het rampjaar 1672

LINK


In deze dagen werd het steeds meer gebruikelijker dat een kerkenraad pas een dominee mocht beroepen met toestemming van de vroedschap van een stad. Rotterdam was altijd een tolerante stad geweest en gebleven tijdens de omwenteling van 1572.

Citaat uit dit verhaal:

Tijdens het Twaalfjarig Bestand moest de vroedschap van Rotterdam echter optreden tegen de dwarse (hulp)dominee Cornelis Geselius en zelfs verbannen uit de stad. Heel Holland was verbaasd dat dit juist in Rotterdam moest gebeuren, zoo'n tolerante stad, bovendien was het de eerste keer in de geschiedenis dat een dominee uit een stad werd verbannen en dat maakte Aad nieuwsgierig en jawel hoor, daar vond hij het verhaal, beschreven in 1909 door een onbevoordeeld iemand, Dr. C. te Lintum, we zouden nu zeggen, de Editor van een serie bronnen boeken over de geschiedenis van Rotterdam:

Aad zal dit maar even in het huidige Nederlands opschrijven, want niet iedereen kan dit lezen natuurlijk:


Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

5 December 2004