Een e-mail sturen naar Aad? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Misnoegen bij onthulling standbeeld Van Hogendorp

24 oktober 1867

We beginnen met een citaat met foto's uit
dit verhaal :

Terug naar 24 oktober 1867 :

Allerwege wapperde de driekleur in de lucht, zowel van de openhare en particuliere gebouwen, als van de schepen op de rivier en in de havens. Een talrijke mensenmassa bewoog zich vooral in de richting van het Boymansplein, dat als feestterrein was ingericht.

Hoe die inrichting was, kunnen we niet mededelen, daar onze verslaggevers niet zijn toegelaten, in weerwil van langdurige onderhandelingen.

Dit feit spreekt te sterk dan dat we er iets zouden behoeven bij te voegen.
Dat de verslaggevers van bladen geweerd zijn, werpt een smet op de feestcommissie, die niet begrepen heeft, dat daar, waar de man van de openbaarheid gehuldigd werd, aan de openbare organen de eerste plaats toekwam.

Toelichting :

De verslaggevers hadden rode kaarten gekregen, die hen toegang gaven tot een plaats tussen dranghekken, die zodanig waren opgesteld dat men van de plechtigheid, waarbij de Koning en de Prins van Oranje aanwezig waren, niets kon zien en dat men van de redevoeringen geen woord kon verstaan.
Het merendeel der genodigden, waarbij talrijke personen "van aanzien", werd ook naar deze "schapen-hokken" gedirigeerd.

Op haar aanvankelijk voornemen om de redevoeringen (waarvan te voren afschriften aan de pers waren verstrekt) niet te plaatsen kwam de redactie later terug; ze werden alsnog opgenomen.

In een aantal ingezonden stukken kwam het misnoegen der genodigden, die "2 1/2 uur op de straatstenen hadden gestaan en niets hadden kunnen zien en niets kunnen horen" tot uiting

rotterdam1865

Rotterdam in 1865

source

de kaarten komen uit ons verhaal over de stadsplattegronden van Rotterdam (LINK)

Nog een aanvullend citaat uit dit verhaal:


gijsbertsokkel

Gijsbert Karel van Hogendorp op z'n originele sokkel voor het Schielandshuis

LINK

En natuurlijk hebben we ook nog een biografie over Gijsbert Karel van Hogendorp, klik maar gauw HIER
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 Augustus 2005