Een e-mail sturen? Het e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Winkelen in den vooroorlogsen Hoogstraat alhier gelegen te Rotterdam,
                                                  middels unieken advertentiën en photographyen,
                                                  in Uwen aandacht aanbevelend
                                                  den Familie Engelfriet,

                                                  namens dezen Uw Webmaster Aadje, schrijver dezes

Alie heeft hier zoo'n goede herinneringen aan en reageert aldus ....

Ik kreeg van Aad veel foto's van Rotterdam van vr de oorlog, hij had de boeken van Hans en daar stonden ze in !!!
Alie bedoelt hierbij
dit verhaal en dit verhaal en dit verhaal en nog veel meer verhalen....

Het ging door mij heen Het Stede Lied van Jan Prins.

'k Heb u lief, Rotterdam, met uw drukte en gewoel,
Waar het leven zoo krachtig in bruist;
Koningin van de Maas, uit wier golven een lied
Vol van glorie en hoop u omruischt!!
In den wedstrijd van handel en scheepvaart houdt gij
Fier de vlag onzer vaad'ren omhoog;
En uw heden is niet van 't verleden ontaard,
Dat met roem Hollands naam overtoog

Met verrukking aanschouw ik de groeiende vloot
Die steeds talrijker havens vervult
Voortgestuwd langs het spoor voor de waat'ren gebaand
Door uw moed, uw beleid en geduld
Tweede stad, eerste haven van ons bierbare land,
Dat ik dankbaar "mijn vaderland"noem
Nog vergaart ge als weleer, uit de baren der zee,
U de schatten van rijkdom en roem.

Sedert lang heeft geen krijgsvuur gevlamd langs uw stroom,
Sedert lang rust uw zwaard in de schee,
En geen bloedroode lauwer versiert thans uw krans,
Gij geniet steeds den kostlijken vree!
Maar door eendracht en vroomheid en moed houdt gij stand,
Fiere spruit van Oud-Hollandschen stam;
Daarom hebben we u lief en wij zingen uw roem,
Want daar is toch maar EEN Rotterdam!!!.Meer liedjes van Alie kun je vinden via deze link

Ik heb er al eens een verhaal over geschreven Met mijn zusje en mijn vader naar de stad in 1928

Papa Boogaard met twee dochtertjes aan 't wandelen.


Maar nu ik al die foto's heb gezien en bekeken, wil ik dit ook eens schrijven.

Wat liepen er toch altijd veel menschen in de stad, men stak de straat maar over wanneer men wilde, veel verkeer was er niet en als er verkeer was stopte die wel even !!

De foto's zijn in de crisistijd genomen. Het was een vreeselijken tijd. De winkels lagen propvol met artikelen, maar men had geen geld om te kopen.
En weet U wat mij trof: Niemand loopt te huilen, er wordt gewoon gekeken en gewandeld, men had het nog naar de zin en het was mooi weer en dat was volgens de Rotterdammers al heel wat, want mooi weer is gratis en voor niks !!!

Ik weet nog, dat ik met mijn moeder een keer liep op de Hoogstraat, op de hoek was C & A.

hoogcena


Daar lagen mantelpakjes te koop voor 10 gulden, alle kleuren, alle maten. Veel kijkers maar geen kopers.

Ik vroeg ook aan Moe zoo'n mooi pakje. Maar, zei mijn Moeder, ja kind, als het schip met geld komt, krijg jij zoo'n pakje. Dat zeiden zoo wat alle moeders.
Ik was eens bij een vriendinnetje en zij vroeg aan haar Moeder: wanneer komt het schip met geld en waar zoo ???
En wat zei haar Moeder?
Gaan jullie samen maar eens kijken of het schip al komt.
Maar, vroegen wij, waar moeten wij dan gaan kijken ???
Gaan jullie maar eens kijken bij de Zaagmolendrift. Als die komt, dan vaart hij daar.
En wij weer: Hoe ziet die boot er uit ??
O, was het antwoord: een prachtigen boot en de vlag in top !!!!
Maar jullie mogen niet lang blijven staan, want ik ben ook nieuwsgierig of hij aankomt. Wij er naar toe, maar ja: geen boot !!!

Nu zei haar Moeder: komt hij wel een andere keer en wij kregen een snoepje als troost !!!

Nu weer terug naar de foto's.

Wat was die stad toch gezellig.

Je kon alle kanten op en dan tenslotte naar de HEMA.

hooghema


Daar gingen Moe en ik meestal naar binnen. Dat waren daar eenheidsprijzen.

Alles was : 25 cent - 50 cent - 75 cent - en een gulden, duurder niet.
Maar koffie was 7 cent en een gevulde koek ook 7 cent. Dat kocht mijn moeder wel eens. Moe nam de koffie en ik kreeg de grootste helft van de koek !!! Heerlijk was dat !!!

De Hoogstraat werd heen en terug bewandeld en winkels bekijken. En dan ging het weer op huis aan (lopen hoor!!!!). Moe en ik stijf gearmd en maar kletsen over al het moois in de etalages.

Samen gingen we ook naar de markt, klik maar eens op deze link..........

Wij hadden een heerlijken dag gehad !!!

En nu ik aan dat Rotterdam zoo zit te denken

dan komt steeds dat enen beeld mij voor de geest de stad, waar men is kind geweest
Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 November 2001