Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De opening van de VVV week op de Schiedamschedijk

4 September 1936

Over de Schiedams(ch)edijk hebben we natuurlijk al het een en ander op onze site:

Citaat uit
dit verhaal:

Citaat uit dit verhaal:

En natuurlijk een citaat uit dit verhaal van Gerard Martens:

Terug naar onze verslaggever:

Om half acht gisteravond was men op de "Dijk", thans op buitengewone fraaie wijze versierd met ruim 320 kroon-laurieren op standaards, onderling verbonden met groenslingers, waartussen de originele ouderwetse vetpotjesverlichting, overal al gereed om de VVV-week op feestelijke wijze in te zetten.

In bijna al die menigmaal laaggezolderde café's, bars en proeflokalen, waar de feestelijke guirlandes en groenslingers, vol vlaggetjes en allerlei andere versiersels in een overdadige hoeveelheid van de zoldering afhingen, stonden reeds vrolijk gestemde dames in matrozenpakken van wit en groen; telkens vroegen ze hoe laat het was, omdat acht uur de officiële openingstijd was.

Maar men had nog een half uur de tijd en deze tijdruimte werd gebruikt om de vetpotjes een vlammetje te geven. Want iedere dijkbewoner had er een stuk of zes voor zijn deur hangen en die moest hij zelf aansteken en verzorgen.
Toen er één begon, begon men overal. En na enkele minuten gloorde de karakteristieke verlichting, die bij zovelen oude herinneringen opwekte aan oranjefeesten, toen dit het enige verlichtingsmiddel bij feestelijkheden was, daar niemand nog aan electriciteit dacht.

Veel werk is er op de Dijk van de versieringen gemaakt. De Dancing Alcazar heeft nu als ingang een Chinese Tempel, badend in een zee van licht en de Dancing Cosmopoliet heeft boven haar ingang draaiende lichtwieken te midden van de andere kleurige lampen. Huis aan huis zijn de café's kostelijk met vlaggen en groen versierd. Het schijnt een wedstrijd te zijn geworden om boven elkaar uit te blinken. Café De Stad Embden is in een Beiers Bierhuis omgetoverd, de Bar van Betsy wedijvert in bloemen en vlaggentooi met de Shimmey Bar en deze weer met de Ocean Bar en deze op haar beurt met de Narvic Bar.

Wij zouden zo door kunnen gaan, doch het is ondoenlijk.

Uit ons verhaal

Rond 1911 stonden er nog veel 17e eeuwse huizen in Rotterdam, 50 jaar ervoor waren er ook nog huizen uit de 16e eeuw in Rotterdam

halen we vast deze prenten:

huisschiedijk226

huisschiedamschedijk

........1695.........

huispaardSlechts twee café's willen wij nog om hun aardige versiering noemen. Het zijn de echte Dijkse zaken, namelijk Het Paard in de Wieg en Het Neusje van de Zalm. De beide gevels zijn bedolven onder 12.000 papieren rozen, een werk door de werkloze A. G. Meertens met geduld en smaak uitgevoerd.

Intussen konden al tal van Dijkbewoonsters in hun matrozenpakken het in de nog ledige zaken niet best uithouden. Ze kwamen op de trottoirs, tuurden in de richting van het oude Museum Boymans, vanwaar muziekklanken kwamen van de muziekkapel Stadion, die er opgesteld was.
Daar, voor het Museum sprak de heer J. Gelderblom namens de Dijkwacht een inleidend woord. Hij verzocht de heer A. H. van Riel, bestuurslid van de VVV, de officiële opening te verrichten door een wit lint door te knippen, een verzoek waaraan de heer Van Riel gaarne voldeed. Hij bracht in herinnering hoe de Dijk op successen kon terugzien, in 1934 en 1935 behaald met haar originele versieringen, die de aandacht van het gehele land hadden getrokken.
Na een woord van dank aan de voorzitter van de "Dijkwacht", namens het bestuur van de V.V.V. verklaarde de spreker de feestweek geopend en knipte het lint door. Direct klonk toen van het harmoniekorps "De Rotterdamse Vlag" van Bart Verhallen. Van de richting Vismarkt kwamen twee prachtvol versierde paardentrams aangereden, waarin het comité en de genodigden zich - voorafgegaan door de muziek - over de Dijk lieten rijden en waarachter zich direct een landauer aansloot met reeds in hoge feeststemming verkerende gecostumeerde Dijkbewoonsters, zingend van "Regendroppen, die aan mijn venster kloppen", gevolgd door een enthousiast "Houd er de moed maar in".

Een dichte menigte volgde deze openingsstoet, die over de Dijk trok langs al die, versierde en verlichte huizen, de versierde stegen en gangen. Het feest was direct in volle gang. Overal klonk muziek uit de café's van harmonicabands en orchestrions. Voor de café's stonden gecostumeerde dames in apachencostuums met grote petten. Steeds voller werd het op de Dijk en toen de feestelijke stoet met de muziek en de versierde paardentrams van de Scheepstimmermanslaan terugkeerde, moest er stapvoets gereden worden, zo vol was het.

Nog behoort vermeld te worden, dat er een wedstrijd georganiseerd is voor etalage- en gevelversiering en dat voor het geheel een bedrag van circa f. 7.000,= besteed is. Een banketbakker heeft zijn winkelpui door de decorateur Lo Maunau, die meer gevel decors voor de Dijk maakte, doen veranderen in een oud-hollandse gevel, copie van het bekende schilderij "Het straatje van Vermeer". Zelfs een levend "oud" vrouwtje zit aan de deur een kous te breien.....
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Maart 2004