Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De chronologische geschiedenis van de paardentrams van Rotterdam

Op onze site hebben we natuurlijk al het een en ander over paardentrams, maar ook over de trams erna, bijv. dit verhaal en dit verhaal, maar zoo'n mooi chronologisch overzicht hadden we nog niet :

benthuizerstilstaandepaardentram

paardentram1900

paardentramkral

En zoals gezegd, hebben we nog veel meer en dus :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld tram(men)(s) of RTM, RETM, (alle 3 ook proberen met puntjes, dus R.T.M., R.E.T.M. en R.E.T en klik op ENTER

Toch ook nog maar een keer dit schone gedicht van Koos Speenhoff :

Wie of wat Boneski was, dat kun je lezen in dit verhaal....

Over het Maasstation kun je iets lezen in dit verhaal....
En dan nu het Chronologische overzicht van de Paardentramlijnen van Rotterdam.

Van 1-6-1879 tot 7-4-1904 in exploitatie door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM), van 7-4-1904 tot 15-10-1927 door de Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij (RETM) en vanaf 15-10-1927 door de Rotterdamsche Electrische Tram (RET)

P.S. Let niet op de lay-out, soms zit het mee, soms zit het tegen....en het is natuurlijk al heel lang geleden....


1- 6-79      ingesteld Jonker Fransstraat (Crooswijkschekade) - Heerenstraat Meent Gedempte Binnenrotte (Leidseveer)

3?- 6-79         verlengd Gedempte Binnenrotte-Groote Kerkplein - Steiger - Groote Markt

4?- 6-79       verlengd Groote Markt - Westmeuwland - Beursplein

25- 6-79       ingesteld Beursplein - Noordblaak - Zeevischmarkt - Soetenbrug - Schiedamschedijk - Vasteland - Hoge Zeedijk - Kievitslaan (Park)

1-10-79      Ingesteld Beursplein - Noordblaak Zeevischmarkt - Soetenbrug - Boymansstraat Van Hogendorpsplein - Binnenwegschebrug - Coolsingel - Slagveld - Stationsweg Stationsplein (Centraal Station)

15-10-79      ingesteld Oostzeedijk (Hoflaanï - Oostplem - Nieuwehaven N Z - Poppenbrug - Nieuwehaven

N Z (Sleepersvestï Op maandag en dinsdag wordt slechts doorgereden tot de Pakkenbrug

18- 1-80       Ingesteld Willemsplem - Westerstraat - Westplem - Scheepstimmermanslaan - Westersingel -

Eendrachtsweg - Witte de Withstraat - Schiedamschesmgel (Binnenwegschebrug)

4- 2-80        ingesteld Oostplem - Oostvest - Goudschesmgel - Boschje - Couwenburghs eiland - Lange-

brug - Hofplein - Schiebrug - Slagveld - Stationsweg - Stationsplein (Centraal Station)

27- 5-80       lijn Willemsplein - Binnenwegschebrug verlengd Binnenwegschebrug - Van Hogendorpsplein

Boymansstraat - Soetenbrug - Zeevischmarkt Noordblaak Beursplein

9- 4-81         Nieuwe Binnenweg (Westersingel) - Laqe Erf - Havenstraat (stoomtramlijn)

12- 1-82       stoomtramlijn verlengd: Van Oldenbarneveltstraat (Coolsmgel) - Mauntsweg

1- 2-82         lijnen Beurs - Park en Beurs - Willemsplem gecombineerd tot een nieuwe lijn Beursplein -Noordblaak - Zeevischmarkt - Soetenbrug - Boymansstraat Binnenwegschebrug - Schiedam-schesmgel - Witte de Withstraat - Eendrachtsweg - Westersingel - Scheepstimmermanslaan -Westplem en verder afwisselend doorgaand naar Parklaan - Westerlaan resp Westerstraat -Willemsplein

5- 5-82        stoomtramliin verlengd Mathenesserdijk - Schielands Hooge Zeedijk - Koemarkt (Schiedam)

Aanvullende diensten op het traject Van Oldenbarneveltstraat - Havenstraat

1- 9-82        lijn Hoflaan Nieuwehaven ingekort tot Oostplem wegens vernieuwing Poppenbrug

1-11-82       Lijn Hoflaan - Nieuwehaven normale route tot Nieuwehaven btj Sleepersvest cq Pakkenbrug

hersteld

21- 1-83       lijn Oostplem - CS verlengd Oosterkade (Station Rhijnspoor) - Spoorwegstraat Nieuwe

Oostbrug - Oostmolenwerf - Oude Oostbrug - Oostplem

-83     lijn Park - Nieuwehaven ook op maandag en dinsdag naar eindpunt Nieuwehaven (Sleepersvest)

17- 5-84       lijn Beurs - CS verlengd Van der Takstraat (Koningsbrug) - Willemsbrug Bolwerk - Jan

Kuitenbrug - Gelderschekade - Beursplein

17- 5-84       lijn Hoflaan - Nieuwehaven verlengd Sleepersvest - Mosseltrap - Kleine Draaisteeg - Beursplein en verder gecombineerd met de lijn Beurs - Park/Willemsplem Afwisselend wordt gereden Hoflaan - Park en Hoflaan - Willemsplein

1- 5-87       lijn Crooswijkschekade - Beurs verlengd Gelderschekade - Jan Kuitenbrug - Bolwerk -

Boompjes (Terwenakker)

1- 5-87         lijn Hoflaan - Park/Willemsplem alle diensten rijden Hoflaan Beurs - Park

1- 5-87         lijn Rhijnspoor - CS verlengd Kruisstraat - Kruiskade Mauntsweg - Eendrachtsweg - Westersingel - Scheepstimmermanslaan - Westplein - Westerstraat - Willemsplein

5- 3-89       ingesteld Oostplem - Hoogstraat - Korte Hoogstraat - Boymansstraat - Boymansplein (omni-

buslijn, ex Omnibusdienst Rotterdam)

2- 8-90       ingesteld Slagveld - Schiekade W Z - Schieweg - Schans - Rotterdamsche Rijweg - Dorpsstraat (Overschie} (tijdelijke ommbuslijn ter voortzetting van de opgeheven stoomtramtijn van de IJ S M )

14-12-90      omnibuslijn Slagveld - Overschie vervangen door paardetramlijn

1- 4-91         traject Westerkade (Rivierstraat) - Westerlaan in gebruik alleen voor extradiensten m aansluiting op de boot naar Harwich, welke doorrijden naar CS, Station Beurs of Rhijnspoor

12-10-91      omnibuslijn Oostplein - Boymansplein opgeheven

20-11-92       aanvullende stoomtramdiensten Van Oldenbarneveltstraat - Havenstraat opgeheven

18-12-92      ingesteld Westzeedijk (Scheepstimmermanslaan) Havenstraat (Lage Erf).

 1- 6-93        extradiensten in aansluiting op boot Harwichlijn opgeheven (de bootdienst begint voortaan te

Hoek van Holland)

-94       lijn Hoflaan - Park verlegd via AdmiraliteitsstraatAdmiraliteitskade

 6- 4-96        lijn Crooswi)kschekade - Boompjes verlengd Noordsmgel W Z (brug Bergstraat) - Hofkade -

Noordplein - Noorderbrug

24- 4-96       lijn Noordsingel - Boompjes verlengd Zwart Janstraat (Blommersdijkscheweg) - Zegwaard-

straat - Bergstraat - Bergstraatbrug

1- 6-00      lijn Zwart Janstraat - Boompjes verlegd Schoonoordstraat (Bergweg) - Benthuizerstraat -

3e Pijnackerstraat - Zwart Janstraat - Zegwaardstraat

8- 6-01           lijn Hoflaan - Park bij van Hogendorpsplein verlegd in verband met demping gedeelte Coolvest

 8- 6-01        lijn Van der Takstraat - CS bij van Hogendorpsplein verlegd m verband met demping gedeelte

Coolvest

1- 1-02         lijn Van der Takstraat - CS verlengd Pnnsenhoofd - Prins Hendnkkade

 1- 2-02        ingesteld Slagveld - Schiekade W Z - Heulbrug (supptementdienst lijn Slagveld - Overschie)

18- 4-02       stoomtram te Schiedam ingekort tot Rotterdamschedijk

12-10-03       stoomtramlijn gesplitst m stoomtramlijn Duyststraat - Schiedam en Paardetramlijn Duyststraat - Van Oldenbarneveltsstraat

21- 6-04       lijn Van Oldenbarneveltstraat - Duyststraat verlengd Beursplein (eindpuntlus Kolkkade -Oudehavenkade - Gelderschekade. niet voor reizigers) - Noordblaak - Zeevischmarkt - Soetenbrug - Boymansstraat - Van Hogendorpsplein -  Coolsingel

20-10-04       lijn Slagveld - Heulbrug gewijzigd Slagveld - Schiekade W Z - Provenierssingel N Z /Prove-

niersbrug, Proveniersplein - Provenierssingel Z Z - Spoorsingel W Z - Hoevestraat

21- 1-05       lijn Hoflaan - Park in verband met elektnficatiewerkzaamheden ti)deliik verlegd via

Coolsingel - Van Oldenbarneveltstraat - Mauntsweg - Eendrachtsweg

7- 2-05         lijn Station Maas - Willemsplein in verband met elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk

ingekort tot Westplein

16- 2-05       lijn Pnnsenhoofd - CS verlegd via Karresteeg - Witte Leeuwensteeg

16- 2-05       lijn Hoflaan - Park verlegd via Karresteeg - Witte Leeuwensteeg

16- 2-05       lijn Beursplein - Duyststraat verlegd via Karresteeg - Witte Leeuwensteeg

17- 2-05        lijn Hoflaan - Park normale route Witte de Withstraat hersteld

17- 2-05       lijn Station Maas - Willemsplein normale route naar Willemsplein hersteld

 18- 2-05      lijn Hoflaan - Park in verband met elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk gesplitst in Hoflafi^

Oostpoort en Kolkkade - Park

± 18- 3-05    lijn Station Maas - Willemsplein in verband met elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk

ingekort tot Oostplem

20- 3-05       lijn Hoflaan - Park splitsing opgeheven

22- 3-05       lijn Bergweg - Boompjes richting Bergweg verlegd via Noordsingel O Z - Burgemeester

Roosstraat - Zwart Janstraat

5- 4-05         lijn Station Maas - Willemsplein route naar Station Maas hersteld en verder verlengd

Oudehoofdplem - Oosterkade

6-05             lijn Bergweg - Boompjes verlegd via Zuidblaak - Posthoornsteeg - Gedempte Glashaven -

Reederijstraat - Boompjes (Terwenakker)

25- 6-05       lijn Station Maas - Willemsplein wegens dempings- en elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk verlegd via Goudschesingel - Colchoseiland - Lutherschevest - Pompenburgsmgel - Oppo ' brug - Hofplein - twee hulpbruggen Slagveld

± 30- 6-05    lijn Pnnsenhoofd - CS m richting Pnnsenhoofd verlegd via Maaskade 9- 7-05 lijn Bergweg - Boompjes wegens overkluizings- en elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk

gesplitst in Bergweg Gedempte Binnenrotte en Westnieuwland Boompjes

19- 9-05       lijn Hoflaan - Park vervangen door elektrische lijn 1 Homngerdijk Beursplein Park

23- 9-05       lijn Station Maas - Willemsplein normale route op gedeelte Goudschesingel - Hofplein hervat

14-10-05      lijn Pnnsenhoofd - CS in verband met elektnficatiewerkzaamheden tijdelijk ingekort tot Boompjes (Willemsbrug) met instelling van een aanvullende omnibuslijn Boompjes (Willems-brug) - Van der Takstraat (Koninginnebrug)

5-12-05        lijn Pnnsenhoofd CS normale route naar Pnnsenhoofd hersteld, ommbusdienst opgeheven lijn Bergweg - Boompjes splitsing opgeheven en route bij Groote Markt gewijzigd waarbij

omrijden via Steiger - Groote Markt vervalt

6- 1-06         lijn Bergweg - Boompjes tijdelijk gesplitst wegens instorting Steiger 1

1 - 1 –06      lijn Bergweg - Boompjes splitsing opgeheven en verder verlegd via Lamsteeg/Monaansplein -

Kaasmarkt - Gedempte Botersloot

- 3-06           lijn Bergweg - Boompjes verlegd via Benthuizerstraat vanaf Hooglandstraat in plaats van

Schoonoordstraat

28- 3-06       lijn Station Maas - Willemsplein in westelijke richting verlegd over nieuwe Schiebrug in plaats

van via hulpbruggen

29- 3-06       lijn Station Maas - Willemsplein m oostelijke richting verlegd over nieuwe Schiebrug in plaats

van via hulpbruggen

10- 4-06       lijn Pnnsenhoofd CS tijdelijk ingekort tot Gelderschekade

11- 4-06       lijn Bergweg - Boompjes tijdelijk gesplitst in Bergweg - Gedempte Botersloot en Westmeuw-

land - Boompjes

15- 4-06                     lijn Pnnsenhoofd - CS normale dienst naar Pnnsenhoofd (Jan Kuitenbrug hersteld)
17- 4-06                     lijn Station Maas - Willemsplein tijdelijk ingekort tot Oostplein
22- 4-06                     Lijn Station Maas - Willemsplein route naar Oudehoofdplem hersteld

     06      lijn Bergweg - Boompjes splitsing opgeheven

11- 7-06      lijn Beursplein - Duyststraat tijdelijk ingekort tot Nieuwe Binnenweg (Schoonenbergerweg)
15- 7-06      lijn Duyststraat - Schiedam tijdelijk ingekort tot voorbij Aelbrechtsbrug

          -06      lijn Beursplein - Duyststraat eindpunt Duyststraat hersteld

          -06      lijn Duyststraat - Schiedam eindpunt Duyststraat hersteld

15-10-06      lijn Pnnsenhoofd vervangen door elektrische lijn 2 Pnnsenhoofd - Beursplein - Centraal

 Station

25-10-06      lijn Station Maas - Willemsplein vervangen door elektrische lijn 4 Oudehoofdplein - Centraal

 Station - Willemsplein

28-11-06       lijn Bergweg - Boompjes vervangen door elektrische lijn 3 Bergweg - Beursplein - Boompjes
17-12-06       lijnen Beursplein - Duyststraat en Scheepstimmermanslaan - Havenstraat geelektnficeerd als

               ringlijn 7 Beursplein - Nieuwe Binnenweg - Delfshaven - Westzeedijk - Beursplein v v

17-12-06      lijnen Beursplein - Duyststraat en Duyststraat - Schiedam geelektnficeerd als elektrische lijn

 8 Beursplein - Nieuwe Binnenweg - Mathenesserdijk - Schiedam

27- 3-07       lijn Slagveld - Hoevestraat geelektnficeerd als onderdeel van de elektrische lijn 6 Boompjes -

Beursplein - Slagveld - Hoevestraat

1- 1-19                      overgenomen van de Schielandsche Tramweg-Maatschappij de lijn Schiekade O Z -Bergweg -

Straatweg - Dorpsstraat (Hillegersberg)

26- 4-19        lijnen naar Overschie en Hillegersberg stilgelegd door staking
24- 5-19        staking beëindigd, dienst op beide lijnen hervat
9- 5-22          lijn Schiekade - Hillegersberg ingekort tot Ceintuurbaan gedeelte Schiekade - Ceintuurbaan

opgenomen in elektrische lijn 14 Station D P - Ceintuurbaan

17- 2-23        lijn Ceintuurbaan - Hillegersberg ingekort tot Tivolibrug (Noordzijde), lijn 14 verlengd naar

Tivolibrug (Noordzijde)

26- 3-23                     lijn Tivolibrug - Hillegersberg opgeheven, lijn 14 verlengd tot Adnaanstichting
19- 5-24                     lijn Slagveld - Overschie paardentractie gedeeltelijk vervangen door motortractie
28- 5-25                     lijn Slagveld - Overschie volledig met motortrams geëxploiteerd
25-10-28                     lijn Slagveld - Overschie opgeheven (vervangen door autobuslijn D)Nou dit was waarschijnlijk alleen te lezen door Google, maar zoo zou het ook moeten kunnen :

paardentram1

paardentram2

En vooruit, doen we er ook nog een paar kaarten bij :

tramwegnet1905

Het Tramwegnet in 1905

rtmnet

Het RTM netwerk

Over de overgang van RTM, naar RETM en later weer RET (alle 3 aanvankelijk met puntjes, dus R.T.M., R.E.T.M. en R.E.T.) daarover kun je meer lezen in dit verhaal. Op onze eigen site hebben we ook nog dit verhaal.

Doen we er tot slot ook nog deze kaart bij :

ret1931

Het RET netwerk in 1931
Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

9 Mei 2003