Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Vooroorlogse foto's en advertenties van Juwelier Siebel

Er doken toch een paar mooie foto's op  ....

Alhoewel we een aparte pagina hebben met als titel Nou Dit, waarin we allerlei familie paperassen laten zien, (van persoonsbewijzen en vooroorlogse diploma's, tot oorkondes toe) willen we deze oude foto's van Juwelier Siebel in Rotterdam toch graag bij elkaar laten zien.

Vader Piet (de man van onze hoofdpersoon Alie) heeft hier tot 1982 46 jaar gewerkt en uit zijn archief doken deze foto's op.

Op de eerste foto lezen we in de deur dat Siebel gevestigd is op de Binnenweg 20 en de Jonker Fransstraat 100, na 14 mei 1940 was er niets meer van over.

Rechts op de foto zien we nog net de winkel van Van der Meer & Schoep met de volgende aanbiedingen:

Hopelijk hebben we het goed kunnen ontcijferen, maar om nu te zeggen wat het was......wie het weet kan ons natuurlijk een emieltje sturen, ons adres staat helemaal bovenaan!

Wat een spullen lagen er in zoo'n etalage van een juwelier......

siebel eerste pand


Op de tweede foto is het pand op de Binnenweg fors uitgebreid, ook de eerste etage hoort er nu bij:

siebel groter pand


Op de derde en vierde foto een close up van de, gezien door een 2001 bril, volgestouwde linker en rechter etalage met ongetwijfeld zeer dure spullen.....al lijkt het er op dat van een bepaald type klok er meerdere worden geetaleerd?

siebel linker etalage


siebel rechter etalage


Zullen we eens naar binnen gaan?

Wat een prachtig interieur, met een reclame van Gero helemaal achterin. In onze familie werd de naam Gero altijd met eerbied uitgesproken, als je daar het geld voor had.....

siebel interieur


Oh kijk, hebben we net de foto genomen, komt er een verkoper aan: de jonge heer Engelfriet, natuurlijk keurig in het pak met glimmende haren.

piet 20 jaar


Goedenmiddag

Kan ik U ergens mee van dienst zijn?

Nou helaas niet, want je had al meteen gezien dat je hier niet kunt pinuppen, laat staan met Euro's betalen. En zoveel kontant hebben we tegenwoordig niet meer op zak.

Maar het is wel een hele aardige sympathieke verkoper, zoo voorkomend en altijd super beleefd tegen klanten en dat nog zoo jong, zou die al verkering hebben?

Met wie, zeg je, met een zekere Alie Boogaard op het Pijnackerplein, als haar vader dat eens wist....

Oh, jullie gaan zoo samen je zus Cor uitzwaaien, want Alie houdt zoo van zingen, nou, nou, doe Alie dan maar de groeten van ons.

Met wie had U de eer gesproken te hebben? Nee, dat kunnen we haar ouders nu nog niet aandoen....

Dag jongeheer Piet

====================

Een paar maanden later ontdekt Aad in een boek van Hans deze foto gemaakt op het moment dat de Duitsers de Oude Binnenweg binnentrekken, een paar uur later zou ook dit stukje Rotterdam verbranden......

siebeluithang1940

en wat zag Aad links :
een uithangbord van Siebel

Een jaar later doken ook nog deze advertenties uit 1931 op:

siebeladver1

siebeladver2

Alle bovenstaande foto's worden ook gebruikt in ons verhaal

Wat gebeurde er in Rotterdam voor, in en na Mei 1940

Ook kregen we het volgende toegestuurd van Jacob De Raadt, een mooie foto uit zijn moeder's fotoalbum en een krantenknipsel:

siebel1933jonkerfransstraat

1933

Siebel

Jonker Fransstraat

siebel1942bastiaan

Jacob de Raadt wist ook nog het volgende te melden:

Er is iets niet goed hier. De eerste foto is van de zaak op de Oude Binnenweg 20. De tweede foto is van de latere “grote” zaak op de Oude Binnenweg 6. De foto waarop de soldaten lopen, toont de zaak op de Oude Binnenweg 20 aan de linkerkant.

En de allereerste zaak van Opa Siebel was in de Westewagenstraat (22A als ik het niet mis heb.)

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 Maart 2007