Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De Stadszegels van Rotterdam (1351 - 1892)

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

En dit vond Unger in 1892 over de vroedschap (uiteraard) van Rotterdam of zoals hij het noemde :

De Stadszegels van Rotterdam 1351 - 1892

stadszegels1

stadszegels2

stadszegels3

stadszegels4

havenzicht1823

havenzicht1853

Het oudste embleem is ongetwijfeld afgeleid van de Ooster Oude Hoofdpoort, resp. in 1823 en 1850, vlak voor de afbraak.

Uit ons Stadspoorten van Rotterdam verhaal ook nog dit fragment:

Uit onze Schoten in de Roos pagina hebben we deze fraaie ets geplukt :

oudehoofdpoort1660

De Oude Hoofdpoort of St. Laurenspoort (1660)

Rechtsachter de Oude Hoofdpoort stond de waltoren met de naam Blauwe Toren :

blauwetoren1700

1700

De Groote Stadskraan en de Blauwe Toren, een oude waltoren en gevangenis
van 1635 tot 1700 was in de Blauwe Toren de Wisselbank gevestigd

links de Kleine Draaibrug naar de Kleine Draaisteeg en dat alles vanaf de Kolk

later werd hier Plan C gebouwd

oudehaveningangbw

1720

De ingang van de Oude Haven

links de Wester Oude Hoofdpoort, rechts de veel grotere Ooster Oude Hoofdpoort

's Winters was de Maas wel eens bevroren en kon je vanuit de Oude Haven op de bevroren Maas :

boompjesophetijs1776

1776

Voor de ingang van de Oude Haven

links de Boompjes
uiterst links een molen op de Schiedamsche Vest

alleen net geen Hoofdpoort te zien.......

We hebben een andere schilder bereid gevonden om ook de oude Hoofdpoorten erbij te schilderen :

boompjesmetpoortenijs1784

1784

Voor de ingang van de Oude Haven

links de Boompjes

nu wel met de kleinere Wester Oude Hoofdpoort en de grotere Ooster Oude Hoofdpoort

In deze tijd waren Stadspoorten militair gezien niet meer interessant en waren ze puur dekoratief en imponerend bedoeld, Rotterdam bouwde aan de rand van de Waterstad vier van dit soort dekoratieve Stadspoorten, twee aan de ingang van de Oude Haven en twee aan de ingang van de Leuvehaven. De twee buitenste waren groter t.o.v de twee binnenste, maar we gaan eerst nog even een kijkje nemen vanuit de Oude Haven en kijken dus tegen de achterkant van de Oude Hoofdpoorten aan :

oudehavenpoortentwee

1784

Vanuit de Oude Haven

links de grotere Ooster Oude Hoofdpoort en rechts de kleinere Wester Oude Hoofdpoort

Als we vlakbij de Wester Oude Hoofdpoort gaan staan, vlakbij het Bolwerk op de latere Hertenkade, dan zag het er in 1795 zoo uit :

oudehavenpoorten1795

1795

Vanuit de Oude Haven

rechts op de voorgrond de kleinere Wester Oude Hoofdpoort, gebouwd in 1666 en in het midden, aan de andere kant van de havenmond de grotere Ooster Oude Hoofdpoort, gebouwd in 1598

links de Scheepmakershaven met de Jan Kuitenbrug

En hier een kijkje vanaf het Bolwerk, het zal duidelijk zijn waarom het hier Bolwerk heet :

kanonnenbolwerk

1800

We staan voor de Wester Oude Hoofdpoort aan de oever van de Maas op de hoek van de Oude Haven ingang
links aan de overkant weer de Ooster Oude Hoofdpoort

verder naar het Oosten de achterkant van de huizen aan het Haringvliet, met op het eind de Scheepswerf van de Admiraliteyt van de Maze

Over de Admiraliteyt hebben we een apart verhaal, het heet De Admiraliteyt van de Maze . Op deze pagina kun je ook weer de Ooster Oude Hoofdpoort vinden, want die stond vlakbij het (Zee)kantoor van de Admiraliteyt. Op het terrein van het Arsenaal van de Admiraliteyt werd later de Marinierskazerne gebouwd, voor een foto daarvan klik je even op deze link.

Op de onderstaande foto zie je ze samen :

admiraalhof

De Ooster Oude Hoofdpoort met erachter

het Zeekantoor van de Admiraliteyt van de Maze

En zoo zag het eruit vlak voor de afbraak van de Ooster Oude Hoofdpoort in 1850 :

oosteroudehoofdpoort1850

vanaf links het Zeekantoor op de Spaansche Kade bij de toegang tot het Haringvliet

via de Spanjaardsbrug naar de Ooster Oude Hoofdpoort

de ets is gemaakt vanaf het Bolwerk aan de overkant van de Oude Haven monding

oosteroudehoofdpoort1851

het uitzicht in de richting van de Maas

dat gebouwtje was het kantoor van de Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening

LINK

Nou vooruit de echt laatste van de Ooster Oude Hoofdpoort :

oudehoofdpoortnaarrechts1763

1763


Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Augustus 2003