Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Rotterdam krijgt telefoon

Ooit vertelden we over de telegraaf verbinding tussen Rotterdam en Brouwershaven, waarom speciaal Brouwershaven ? Nou, dat staat allemaal in dit verhaal..., waaruit we deze prent hebben gehaald :

yachtclubmetantenne

De Maatschappij tot Nut der Zeevaart
met antenne voor de telegraaf verbinding met Brouwershaven

leuvehavenboompjes1940

De Maatschappij tot Nut der Zeevaart
hoek Leuvehaven Boompjes

Uit onze Schoten in de Roos pagina haalden we deze prent, wat opgeknapt door Gerard Martens :

kolk1860gerard

1860

De Kolk met Korenbeurs en links de Beurs

Voor de bouw van het Spoorviadukt zal de Korenbeurs worden afgebroken,
het Spoorviadukt zal gebouwd worden vlak voor de Beurs

op zoek naar een stadsplattegrond, klik dan HIER

Als we wat inzoomen in de richting van het Spoorviadukt, dan op zekere dag wordt daar ergens een telefoonpaal opgericht :

hijsentelpaal1896

1896

het rechtop zetten van een telefoonmast
vlakbij het Spoorviadukt

wat een belangstelling....

kolktelmast1906

1906

vanuit de Kolk het uitzicht op de telefoonmast
vlakbij het Spoorviadukt

Lijkt toch sprekend op een huidige GSM mast ??

Uiteraard stonden er verschillende in Rotterdam, bijvoorbeeld op het drukke Haringvliet :

haringvliettelmast1905

1905

Het Haringvliet met telefoonmast

we kijken in de Koestraat

In Augustus 1882 werden in Rotterdam de eerste telefoons in gebruik genomen. De eerste 10 aansluitingen zijn natuurlijk bekend :

  1. Ruys en Co, Veerkade 8
  2. Vuyk, L.G., Westerstraat 38
  3. de Monchy, S.J.R., Maasstraat 7
  4. Hoven W. en Zoon, Willemskade 10
  5. American Petroleum Co., Willemskade 17
  6. Koch, F. Jr., Wijnstraat 27
  7. Bicker Caarten, Mr. G., Veerkade 5
  8. Ruys en Co, Veerkade 8
  9. Bouvin, Mr. Ph. J., Maasstraat 1
  10. Stolk, B. van, Willemskade 20

In 1883 deelde de Kamer van Koophandel mee dat alles goed werkte en dat reeds verbindingen tot stand waren gebracht met Feijenoord, Delfshaven en Charlois.....voor velen groot gemak en voordeel, ook al werd daardoor in het oog van enkelen het leven nog meer gejaagd dan het reeds was......

In 1896 waren er al 1000 aansluitingen.......

Ook het eerste telefoonboek uit 1882 is nog beschikbaar :

rdamtelgids18821

rdamtelgids18822

De Eerste Rotterdamse Telefoongids

uit privacy overwegingen zoo slecht ?

Nee, het origineel.....

Maar gelukkig was daar Rick van Putten, Rick was zoo vriendelijk om de hele lijst netjes over te typen, wat een werk, het resultaat staat helemaal onderaan. want eerst maken we dit verhaal natuurlijk even af...

Voor het bedienen van de telefoon werden uitvoerige instrukties opgesteld, we hadden er al een in onze Schoten in de Roos pagina :

telephoon1891

In 1901 telde het Rotterdamse telefoonboek 176 pagina's. Men had aan vier cijfers per abonnee genoeg.

En dan natuurlijk een aantal prenten uit die tijd :

vrouwtelefoon

Op het omslag van de Eerste Rotterdamse Telefoongids

De eerste telefooncentrale werd gevestigd in de Vleeshal aan de Botersloot :

Citaat en 2 prenten uit dit verhaal :


Tot slot nog deze prenten :

mantelefoonschets

De verbinding wordt getest

centralelonden

1908

De telefooncentrale van Londen

zal er niet anders hebben uitgezien dan in Rotterdam....

centraleggd

De telefoniste van de Rotterdamse GGD aan het Achterklooster

Waren we net klaar met dit verhaal over de introduktie van de telefoon in Rotterdam, loop je tegen een kompleet telefoonboek op uit Rotterdam AD 1915....

En natuurlijk ging Aad vlug eens wat dingen opzoeken : LINK, nou dat mocht dus niet, dan maar als troost deze 2 unieke foto's :

firsttelephoonie

PRACHTIG TOCH.....

alexbelt

1876

De uitvinder, de Schot Alexander Graham Bell voert een gesprek

5 jaar daarvoor was hij naar de USA geemigreerd,
daar hebben de Schotten nog steeds spijt van (LINK)

In 1891 kwam de eerste telefoonverbinding tot stand in Europa,
van Londen natuurlijk naar Parijs

En nu die mooie lijst uit 1882, ingediend door Rick van Putten, wel zonder telefoonnummers, geeft niets want je krijgt toch geen gehoor....

Het telefoonboek van Rotterdam AD 1882

En natuurlijk zou het ondoenlijk zijn om overal links aan toe te voegen, want van veel personen en/of firma's en/of straat in het Rotterdam van 1882 hebben we al wat op onze site. Probeer het dus eens uit met onze Search Engine:

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Mees en klik op ENTER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Maart 2004