Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De eerste paardentram van Rotterdam, met gedicht van Koos Speenhoff

30 Mei 1879

De opening was niet zoo feestelijk, Pincoffs was net gevlucht naar Amerika : LINK, dus eindigen we maar ons persbericht met een gedicht van Koos Speenhoff......

benthuizerstilstaandepaardentram

paardentram1900

paardentramkral

Hedenmiddag had de opening plaats van de tramweg lijn Beurs-Jonker Fransstraat door de adjunct-directeur der Gemeentewerken, de heer Scholten. Ook enige belangstellenden woonden met de directie en de aannemers van de weg enz. de proefritten bij, die voor zover wij er getuige van waren zeer goed slaagden.
Alle bochten, waaronder zeer lastige, werden gepasseerd zonder horten of stoten. In het algemeen was de gang der wagens zeer gelijkmatig. zonder golvende beweging.

Het maakte intussen de indruk dat de keerhekken die aan het Steiger en het West-Nieuwland zijn geplaatst, noodzakelijk behoren doorgetrokken te worden tot aan de Grote Markt. Het water is daar zo nabij en de kademuur zo hoog, dat, indien de paarden schrikken, ongelukken kunnen gebeuren.

Het materieel verdient alle lof. De flinke paarden, de elegante wagens en de nette uniformen van koetsiers en conducteurs trokken de aandacht.
Er waren langs de weg veel nieuwsgierigen om de tram te zien voorbijgaan.

De beslissing van het Gemeentebestuur zal vermoedelijk morgen volgen. Indien zij gunstig luidt, dan zal deze lijn zondagochtend voor het publiek verkeer worden opengesteld. Met het oog op de tijdsomstandigheden zal dit zonder enige feestelijkheid plaats hebben; maar het nieuwe middel van verkeer zal er met niet minder sympathie om ontvangen worden.

31 mei 1879.

De proefritten, die ook hedenochtend langs de tramlijn Beurs-Jonker Fransstraat gehouden zijn, hebben geleerd dat de aanleg van de weg goed is. In de bogen van de Boerenvismarkt tot het Steiger komen echter toch nog altijd ontsporingen voor, hetgeen een gevolg schijnt te zijn van te weinig geoefendheid der paarden, vooral ook omdat op dat gedeelte een voorspan nodig is. Bovendien zijn de paarden ook nog te weinig gewend aan het gerommel van over het viaduct gaande treinen, waardoor zij schrikken en in verkeerde richting trekken. Dit in aanmerking nemende, in verband met de te verwachten grote toevloed van passagiers op de Pinksterdagen, is besloten de lijn op die dagen alleen van de Boerenvismarkt tot de Crooswijksekade te exploiteren.

We eindigen met een kostelijk gedicht van Koos Speenhoff :

speenhoffenvrouw

Koos Speenhoff en Caesarina Speenhoff-Prinz (1907)

LINK

Wie of wat Boneski was, dat kun je lezen in dit verhaal....

Over het Maasstation kun je iets lezen in dit verhaal....
Op zoek naar nog meer verhalen uit de Pers anno 1860 - 1940 ? Klik dan maar vlug HIER

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

11 April 2003