Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn herinneringen en belevenissen in vele Rotterdamse kerken en ook het werken daarin, deel 2

Klik hier voor het vorige verhaal

Mijn herinneringen aan de Gereformeerde Kerk in de Snellemanstraat in Rotterdam.

Mijn geboortejaar, 1943, was midden in de 2e wereldoorlog.

geboortebewijs Hans

rotdagb25-11-1943

Mijn vader was reeds medio 1943 tewerk gesteld in Duitsland, zodat hij niet aanwezig kon zijn bij mijn geboorte. Mijn ouders kwamen ook beiden uit de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum en natuurlijk was het van hen beiden een grote wens om mij in die kerk te laten dopen.

Mijn doop in voormelde kerk vond plaats op 23 januari 1944. Ook mijn vader was hierbij aanwezig. Hij mocht voor een paar dagen met verlof naar huis om bij mijn doop aanwezig te zijn. Zeer indrukwekkend heb ik altijd het verhaal gevonden, dat mijn vader maar tijdelijk met verlof naar Holland mocht. Als voorwaarde was afgesproken, dat hij n mijn doop weer onmiddellijk naar Duitsland terug moest. Indien hij hieraan geen gevolg gaf, zouden een aantal Hollanders, die ook in Duitsland waren tewerk gesteld, worden terecht gesteld. Dit verhaal heeft altijd zeer diepe indruk op mij gemaakt.

doopbewijshans

Dit doopbewijs koester ik nog altijd als een belangrijk document. Ik ben dus gedoopt op 23 januari 1944 door Ds.I.v.d.Knijff, destijds predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Papendrecht. Mijn doopbewijs is natuurlijk ook getekend door de scriba van destijds, de heer N. Sluimer, de opa van mijn nicht Marieke in Vancouver.


Opmerkelijk heb ik het altijd gevonden, dat er op dit doopbewijs wordt vermeld: Chr.Geref.Gemeente te Rotterdam-C.

jonkerfranskerk

Jonker Fransstraat Kerk

LINK

De gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum kerkte na het bombardement van het eigen kerkgebouw aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam, in de door de Gereformeerde Kerk aangeboden kerk in de Snellemanstraat in het oude noorden van Rotterdam.

snellemankerk

De Nieuwe Noorderkerk aan de Snellemanstraat

LINK


In die tijd was het gebruikelijk, dat je als 5/6 jarig kind al meeging naar de kerk. Die periode op die leeftijd kan ik mij nog wel herinneren. De kerkdiensten van onze kerk vonden plaats n die van de Gereformeerde Kerk. Vooral 's morgens was dit wel eens een probleem. Men streefde altijd onze kerkdienst te beginnen om 11.30 uur. Maar bij bijzondere diensten zoals doop of avondmaal, kwam het meerdere malen voor, dat de morgendienst later begon.

De avonddienst, waar ik ook al naar toeging, begon om 19.00 uur. Aan dit kerkgebouw heb ik nog wel een aantal zeer summiere herinneringen. Vr het kerkgebouw was een immens hekwerk geplaatst. Het was een groot kerkgebouw, dat indruk op mij maakte. Het was volgens mijn herinnering van nu erg somber ingericht. Maar misschien kwam dat ook wel, omdat velen zich 's zondags somber kleedden. Heel veel zwarte kleding was toen gewoon en zeker de kerkenraadsleden waren allemaal in uiterst zwarte kleding gekleed. Uiteraard was ook de predikant in het zwart gekleed en dan ook nog vaak met een lange zwarte colbertjas. Ik heb dat altijd vreemd gevonden en kom daar veel later in dit verhaal nog wel op terug.

Die kerkelijke gemeente, waar ik toen reeds als klein kind lid van was, was tijdens mijn geboorte vacant. Net in het jaar van mijn geboorte (1943) is de toenmalige predikant Ds. S. van der Molen vertrokken naar Arnhem.

dssvandermolen

Ds. S. van der Molen

Ds. S. van der Molen komt ook voor in het Rotterdamsche Jaarboekje over 1940:

LINK

Deze predikant was al sedert 1930 aan deze gemeente verbonden. Aan den lijve heeft hij het bombardement van Rotterdam meegemaakt. De kerk aan de Jonker Fransstraat is daardoor ook geheel vernietigd, niet zo zeer door het bombardement, als wel door de enorme branden daarna. Op zondag 19 mei 1940 kwam de gemeente 's zondags bij elkaar in de Gereformeerde Kerk aan de Bergsingel, welke gastvrij werd afgestaan.

bergsingelkerk

Bergsingelkerk

Zeer kenmerkend is de preek, welke Ds.van der Molen toen heeft gehouden. Hij preekte over psalm 52:3 waar staat: "Gods goedertierenheid duurt toch den ganse dag". In 1943 vertrok hij dus, zoals gezegd, naar Arnhem, alwaar hij opnieuw in het oorlogsgeweld terecht kwam. Bij de slag om Arnhem moest hij met zijn gezin vluchten naar Harderwijk.

De gemeente is echter niet lang vacant gebleven. Reeds in 1944 werd de vacature vervuld door de komst vanuit Zeist door Ds.W. Heerma.

dswheerma

Ds.W. Heerma

De gemeente was toen erg groot voor n predikant met ca. 1600 leden. In zijn periode werd een nieuwe spreekplaats in Kralingen opgezet met het gevolg, dat deze predikant 's zondags vaak vier maal moest preken; dat was nog eens werken op zondag voor een predikant!!! Nog in de oorlogsjaren kwam het regelmatig voor, dat de Duitsers razzia's hielden tijdens de kerkdiensten. Ds. Heerma ging daar zeer rustig mee om. Dit voorval is schitterend beschreven door mijn moeder: LINK

Soortgelijke razzia's kwamen in 1944 nog in heel veel kerken in Rotterdam voor en waarschijnlijk ook in heel Nederland.

Ds.Heerma was een zeer energiek man en werkte hard. Vooral na de bevrijding van ons land nam ook het kerkelijk werk weer in volle omvang toe. Aangezien deze gemeente eigenlijk te groot was voor n predikant, werd al in september 1945 besloten een 2e predikant te beroepen.

dsjtamminga

Ds. J. Tamminga

In 1946 kwam Ds. J. Tamminga uit Enschede over naar Rotterdam-Centrum als 2e predikant. Lang is deze predikant niet in Rotterdam gebleven. Reeds in 1948 vertrok Ds.Tamminga weer terug naar Enschede.
Begin jaren '50 is deze predikant vertrokken naar Canada om aldaar ook leiding te geven aan de zgn. emigrantenkerken. Deze kerken, thans genaamd Free Reformed Churches of North America (F.R.C.) zijn nog steeds dochterkerken van ons kerkverband.

Ds.Heerma bleef maar tot 1950 in Rotterdam-Centrum. Hij bleef overal maar een jaar of vijf, omdat hij dacht, dat hij dan uitgepreekt was. Indrukwekkend is dan ook de lijst van gemeenten, welke hij gediend heeft:

In 1973 ging Ds. Heerma op 65-jarige leeftijd met emeritaat. Maar uitgewerkt was hij nog niet.
Vanaf 1975 - 1978 was Ds. Heerma als hulppredikant verbonden aan de gemeente van Soest. Pas in 1978 trok Ds. Heerma zich terug uit de gemeente, maar preekte nog vele zondagen in het hele land. Op 16 april 1985 is Ds. Heerma overleden.

Klik hier om verder te gaan naar deel 3

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

14 Mei 2005