Terug naar  Hans' homepage
Een e-mail sturen naar Hans? Zijn e-mail adres is hans@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Mijn herinneringen en belevenissen in vele Rotterdamse kerken en ook het werken daarin, deel 1

Inleiding

Ik heb zo langzamerhand al heel wat verhalenbundels geschreven.
Mijn laatste verhalenbundel handelt over mijn 36-jarige bankleven. Wat al eerder een lang gekoesterde wens van mij was, was het beschrijven van mijn belevenissen in de kerkelijke wereld in Rotterdam na WO II, waarin ik ben opgegroeid en waarin ik nog steeds zeer actief werkzaam ben. Het idee om dit alles te beschrijven, dateert al van vele jaren terug, maar steeds heb ik dat uitgesteld, omdat ik geen goede aanleiding kon vinden hierover te schrijven. Nu, jaren later komt dat idee weer bij mij naar boven, mede ook naar aanleiding van de vele herdenkingsboeken over het kerkverband, waarvan ik nog steeds lid ben. De afgelopen periode heb ik mij dan ook wederom verdiept in de geschiedenis van dit kerkverband.

Schematisch had ik het e.e.a. al opgezet en in eerste instantie gedacht hierover wat te gaan schrijven. Nu ben ik geen kerkhistoricus en bij het recent nalezen van vele boeken, ben ik tot de conclusie gekomen hier toch maar vanaf te zien, alhoewel ik hier wellicht toch nog wel in bescheiden vorm in dit verhaal op terug kom.

Het landelijk kerkverband waartoe ik behoor, heet officieel :

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

Dit kerkverband stamt eigenlijk af van De Afscheiding in 1834. In die jaren van de 19e eeuw hebben zeer belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden in het Gereformeerde Protestantisme in Nederland. Voor diegenen, die alles willen weten over De Afscheiding van 1834 moet maar eens via google zoeken op het internet. In maar liefst 57 items wordt zeer uitvoerig aandacht geschonken aan deze belangwekkende gebeurtenis en natuurlijk heeft broer Aad daar ook al eens over verteld op onze site, zie onderaan deze pagina.

In de kerkgeschiedenis komt de naam van de Christelijke Gereformeerde Kerken voor het eerst voor in 1869 na een samengaan van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten; de Gereformeerde Kerk onder het kruis en een gedeelte van de Ledeboeriaanse Gemeenten.

Ną de Afscheiding van 1834 leek het na toch vele interne splitsingen een tijd lang op landelijk niveau wel rustig. Ruim 50 jaar later ontstond er weer een grote verandering op het kerkelijk terrein. Onder leiding van de bekende Dr.Abraham Kuyper ontstond er weer een splitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze grote beweging is de geschiedenis ingegaan als de Doleantie.

Slechts een aantal jaren later, in 1892, vonden de kerken van de Doleantie uit 1886 en de Christelijke Gereformeerde Kerken uit 1869 elkaar en vormden de Gereformeerde Kerken (synodaal). Slechts een klein aantal Christelijke Gereformeerde Kerken konden zich niet verenigen met deze nieuwe kerk en bleef voortbestaan als Christelijke Gereformeerde Kerken. Veel later, in 1947, werd besloten deze naam te wijzigen in Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

Het zou veel te ver voeren om de gehele kerkgeschiedenis ną 1892 aan dit verhaal toe te voegen. Slechts een enkel jaartallen voeg ik toe aan dit verhaal met vermelding van het ontstane kerkverband:

Dit overzicht zal echter verre van volledig zijn. Voor wie een beetje bekend is met het Gereformeerde Protestantisme in Nederland, zal wellicht nog wel andere kerkgenootschappen tegenkomen onder de meest vindingrijke namen. Vooral op de uiterst rechterflank van het Gereformeerde Protestantisme in Nederland hebben zich in de 19e en 20e eeuw nog vele scheuringen voltrokken.

Toch dus nog een heel klein stukje kerkhistorie. In de vele herdenkingsboeken, welke ik gelezen heb over diverse Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, wordt altijd verwezen naar de oorsprong van dit kerkverband in 1892. Altijd wordt zeer sterk benadrukt, dat men om zeer principiėle reden niet is meegegaan met de Vereniging van 1892. Het van bovenaf opgelegde kerkmodel, met name van Dr.Abraham Kuyper, was hiervoor de aanleiding, alsmede ook de vele theologische opvattingen van die tijd.

Dit zeer korte stukje kerkgeschiedenis laat ik nu maar voor wat het is. Nogmaals……zelf ben ik al ruim 61 jaar verbonden aan het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
Op onze site hebben we ook nog dit verhaal, waarin o.m. aandacht voor de Afscheiding van 1834:

Dominee Albertus van Raalte vertrekt van Rotterdam naar Amerika en dus ook over de Afscheiding van 1834

Enkele prenten uit dit verhaal:

afgescheidenvonnis

Een geldboete van dfl 30,= voor een ongeoorloofde bijeenkomst van Afgescheidenen

cockpt

Ds. Hendrik de Cock

scholtept

Ds. H. Scholte

afgescheidenkar

Een hagepreek van Afgescheidenen

de klok weer 3 eeuwen terug

afgescheidenkeuken

Een afgescheiden dominee preekt illegaal in een keuken van een boerderij


Klik hier om verder te gaan naar deel 2

Klik hier voor de overige kerk verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

2 November 2005