Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De firma Braakman aan de Scheepsmakershaven, een heerlijk foto raadsel

Er komen soms wel eens foto's met vragen langs, Aad kan die meestal wel beantwoorden, want al die foto's en prenten komen vaak uit dezelfde boeken die wij ook hebben en aangezien Aad's geheugen nog feilloos werkt ook....

En toen kwam deze foto langs, met de vraag waar is dit en toen ging Aad de mist in.... heerlijk is dat !!

Aad suggereerde o.m. de Hertekade, (vanaf het Bolwerk, evenwijdig aan de Boompjes ter hoogte van de Maasbruggen) de Kolk of het Moriaansplein, (direct achter het Spoorviadukt vanuit de Grote Markt), aldus onze
stadsplattegrond uit 1897.

En toen werd Aad op het verkeerde been gezet door de reaktie dat de firma Braakman op de foto te zien was, Braakman wist Aad, had met het Noordereiland te maken, de Prins Hendrikkade..., maar het liep allemaal anders. Want de onderstaande foto is echt heel uniek :

scheepsmakershavenpuntbr

Waar is dit ???

Eric van Dorland (email), de vragensteller met deze mooie site : http://www.vandorland.nl , maakte er een hele studie van en kwam met het volgende prachtige verslag, waaruit we, met zijn toestemming, het volgende laten zien :

En tot slot voegt Aad nog wat foto's toe met wat tekst. De foto's die Eric heeft gevonden komen van Alex den Ouden's site de Rotterdammers en onze Engelfriet site.

Op onze Engelfriet site hebben wij al heel wat foto's, zo'n 2400, gebruik Aad's Search Engine, als je op zoek bent naar iets. Iedere vrijdagnacht wordt onze site opnieuw geindexeerd.

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Scheepsmakershaven en klik op ENTEREric, namens de medewerkers van de Engelfriet site ons kompliment voor dit fraaie staaltje speurwerk !!!

Aad voegt er deze informatie nog aan toe :

braakmannoordereiland

Het pand met de torentjes is van de firma Braakman

Noordereiland, Prins Hendrikkade

Vanaf dit Antwerpsche Hoofd vervoerden de "Telegraaf" boten van Braakman & Co o.m. passagiers naar Antwerpen. Verder naar links vertrokken ooit grote witte raderboten stroomopwaarts richting Mannheim.

Vanaf het Antwerpens Hoofd onderhielden de Gemeentelijke Veerdiensten een pontverbinding met de Oosterkade, het Maasstation. Op de volgende foto's een voorbeeld van zoo'n boot, LINK :


heenenweer1950ro

heenenweer3ro

scheepsmakershavenbraakman

Op de bovenstaande foto (uit 1899) is zowel de Punt als het pand van de firma Braakman te zien.

Heel fraai op deze foto is ook het gebouwtje op de Punt te zien, schijnt achtereenvolgens gebruikt te zijn als Waaggebouw en Hulpziekenhuis voor het Coolsingelziekenhuis. Ook heeft op de Punt ooit een grote kraan gestaan.

Citaat uit ons Had Rotterdam één Kasteel of meerdere Kastelen en Kloosters verhaal en Oppert verhaal :

En tot slot nog een fraai panorama van de Hertekade met Maasbruggen en Bolwerk :

hertekadepanorama

Op die lichte plek vlak voor het viadukt, dus voor Janssen booten, heette het heel lang geleden Doodehoek en om de hoek Doodesteeg.
Op verzoek van de bewoners werden de namen veranderd in Hertekade en Hertestraat
Ooit stond hier een bierbrouwerij met de naam Het Witte Hert....

Het Moriaansplein heeft zijn naam te danken aan een herberg in de 15e eeuw, Morianshoeft De waard schijnt zoiets als Pieter de Moer of Moeroen geheten te hebben.
We kregen de volgende reaktie van Rinze Mast. Rinze Mast werkt aan een boek over o.m. de firma H. Braakman & Co. en hij kan ons vast het volgende melden:

Nader onderzoek heeft geleerd dat de firma H. Braakman & Co. van 1884 tot en met 1898 aan de Hertekade een pakhuis exploiteerde, en dat zij in 1899 verhuisde naar het pand op het Antwerpse Hoofd.

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 December 2008