Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Gastenboek

Naar beneden 

De gevechten in en rond Overschie in de Mei dagen van 1940

Een klein citaat uit ons verhaal over de Geschiedenis van Overschie als inleiding :

Op het viaduct bij Overschie wordt door Nederlandse militairen een mitrailleur in stelling gebracht met de loop in de richting van Delft. Een militaire vrachtauto met een stuk afweergeschut wordt bij de plassen op de Rijksweg geparkeerd. Even later worden de eerste salvo's afgegeven in de richting van de talrijke overvliegende vliegtuigen.

Aan de horizon in de richting van Delft zweven de eerste parachutisten naar beneden. Een spectaculair gezicht, dat overal in het land veel publiek trekt. In het havengebied van Rotterdam stijgen rookwolken op.

Ook het schieten van de Nederlandse militairen bij het kruispunt Schielaan-Rijksweg brengt een hoop bekijks op de been. Gejuich als een salvo lijkt te raken. Gevoel voor gevaar heeft nog niemand. Een jachtvliegtuig keert om en duikt met de felle zon in de rug. Waterstralen lijken uit de vleugels te komen. Pas het geluid van de boordmitrailleurs en het huilen van de motoren zaait paniek. Te laat. De eerste inwonders van Overschie worden geraakt.

In een extra nummer van het weekblad voor Overschie wordt de bevolking opgewekt kalm te blijven en zich te houden aan de bevelen en aanwijzingen van de overheid. De verduistering wordt ingevoerd. Een maatregel, die tot 1945 van kracht is gebleven.

Vliegtuigen werpen strooibiljetten uit waarop in gebroken Nederlands staat vermeld, dat ,,Jeder burger verplicht wordt zijn bezigheden na te gaan". Duitse inwoners van de gemeente moeten van zes uur 's avonds tot negen uur 's morgens in hun woningen blijven. NSB-ers laat Burgemeester Baumann ophalen, maar omdat vervoer naar Rotterdam weldra niet meer mogelijk is, blijft hun aantal beperkt tot zeven

overschieburgbaumannf59

Burgemeester J.C. Baumann
1928-1941

waalhavennacht

Vliegveld Waalhaven bij nacht

LINK

Duitse parachutisten vallen de vliegvelden Valkenburg, Ockenburg, Ypenburg en Waalhaven aan. Het systeem van de ,,Blitzkrieg": Overrompelen door heftig en snel aan te vallen op speerpunten. Maar Hitlers troepen moeten het tegen de slecht bewapende, maar verbeten vechtende Nederlanders afleggen. Met uitzondering van de troepen, die Waalhaven aanvallen, worden ze snel verdreven.
De valschermtroepen, die als aanvalsdoel de vliegvelden Ockenburg en Ypenburg hadden trekken zich terug m de richting Overschie. Vermoedelijk om via de Spaanse Polder contact met de valschermtroepen in Rotterdam-Zuid en vliegveld Waalhaven te leggen .Voor dat terugtrekken krijgen de Duitse troepen volop de gelegenheid
Vermoedelijk door het landen van paratroepen op zeer veel verschillende plaatsen is er nogal wat verwarring bij de legerleiding. Er wordt hoe dan ook geen duidelijke poging ondernomen om de Duitsers vr Overschie de pas af te snijden

De eerste oorlogsdag al, vrijdag 10 mei, worden Duitse parachutisten van Ypenburg verdreven. De volgende dag, zaterdag 11 mei, worden nieuwe troepen in de Abtspolder neergelaten. Jachtvliegtuigen en bommenwerpers bestoken de Nederlandse troepen.
Zaterdagochtend al komen de eerste Duitse parachutisten Overschie binnen. De eerste gevechten vinden plaats bij de Schielaan. Als er versterking komt van parachutisten, die achter de oliefabnek van Speelman worden neergelaten, is de strijd snel beslecht. De Nederlandse troepen trekken terug op Rotterdam

In de Schansbuurt komt het in de loop van zaterdag tot een treffen tussen een samengedrongen Duitse eenheid en Nederlandse militairen. Hier wordt een inwoner van Overschie gedood. Een Nederlandse soldaat weet met zijn pantserwagen, komend uit de richting Rotterdam, nog tot aan de Hoge Brug op te rukken.

In Schieveen wordt op het dak van een huis een Nederlandse militair doodgeschoten. De Rotterdamse Rijweg en de opgehaalde Blijdorpbrug komen ook in de vuurlinie. Meedere bewoners worden gewond of gedood.

de Schie


het Schie-Schie kanaal langs Overschie in 2001

LINK

Later steken Nederlandse militairen het Schie-Schiekanaal over en nemen zes Duitsers gevangen. Aan de Kleinpolderkade worden drie Nederlandse soldaten achter hun mitrailleur gedood.

De bewoners van Overschie trachten hun huizen tegen rondvliegende kogels te beschermen d.m.v. matrassen voor de ramen, niemand waagt zich meer buiten, ook niet in de loopgraven....

Zondag 12 mei, Eerste Pinksterdag, is vrijwel het gehele dorp in handen van Duitse parachutisten. Overal staan mitrailleurs opgesteld om aanvallen van Nederlandse soldaten te keren. Een groep mariniers rukt op door de Spaanse Polder tot aan de Hoge Brug zonder tegenstand te ontmoeten. De in het dorp gelegerde parachutisten geven geen vuur af op de mariniers. Bij hun terugtocht naar de Mathenesserdijk wordt de groep door een neerduikende Stuka onder vuur genomen. Er vallen geen slachtoffers.

Op de ochtend van de Eerste Pinksterdag sneuvelt de bataljonscommandant van de aan de Abraham van Stolkweg gelegen Nederlandse soldaten.

Vanuit Delft wordt de lijn Akkersdijkseweg-Rodenrijs door Hollandse troepen afgegrendeld. Door het gat, dat nog open is in de richting van Kethel komen echter in de nacht van Eerste op Tweede Pinksterdag honderden Duitse parachutisten (de meningen lopen uiteen van 200 tot 1100) onder leiding van generaal Von Sponeck over de rolbrug Overschie binnen.
Deze luchtlandingstroepen hadden oorspronkelijk de opdracht vliegveld Ockenburg te veroveren. Na een mislukte aanval trokken zij zich via Wateringen, 't Woud en Schipluiden terug in de richting Overschie.
In afwachting van binnenkomst in Overschie nestelden zij zich in de Spaanse Polder in de boerderijen, fabrieken en woningen langs de Schiedamse Weg (nu Overschiese Weg).

In een woning aan de Zestienhovense Kade komt een mortiergranaat terecht, waardoor de bewoner zodanig aan een been wordt verwond, dat het later moet worden afgezet. De bewoners van de huisjes aan de Delfshavensekade wordt geadviseerd hun woningen te ontruimen. Velen van hen overnachten in de Nederlands Hervormde Kerk.

Verschillende panden aan de Schiedamse Weg worden door de oorlogshandelingen deerlijk gehavend, vooral de Glimfabriek wordt getroffen. Bij gevechtshandelingen in deze buurt laat een gemeenteraadslid van Overschie het leven.

Op Tweede Pinksterdag ook moeten huizen aan de Oudendijkse Schiekade worden ontruimd. De luchtbeschermingsploeg van de Schans treedt hierbij zeer actief op.

mauritssingelwater

De Prins Mauritssingel

Ook de Prins Mauritssingel krijgt haar deel.

In een huis aan deze singel wordt een primitief radiostation ondergebracht. In de nabijheid ervan wordt een zogenaamd "Krankenrevir" gevestigd. Verschillende bewoners moeten evacueren. Zij worden in de Grote Kerk ondergebracht. Bij een schietpartij tussen Duitsers onderling wordt een Duitser gedood.

Een wat oudere bewoner van de Pieter van Aschstraat wordt zittend voor zijn raam door een verdwaalde kogel getroffen. Hij overlijdt later aan de gevolgen.

Evenals op Eerste Pinksterdag trachten mariniers wederom via de Spaanse Polder door te stoten naar de Hoge Brug. Ditmaal worden zij door hevig vuur gedwongen terug te keren op hun uitgangsstellingen. De Hollandse soldaten, die de nacht ter hoogte van de Akkersdijkseweg hebben doorgebracht, trekken Tweede Pinksterdag zonder noemenswaardige tegenstand te ontmoeten op tot aan de Hofweg. Zes ongewapende valschermjagers geven zich aan hen over.

zwethbrugmooi

De Zwethbrug

LINK

Bij de Zwethbrug wordt een commandopost door hen ingericht. Zij barricaderen de naderingswegen met vrachtauto's, die in de nabijheid worden gevonden.

Zij krijgen echter opdracht zich terug te trekken naar Delft en daar een sterk front in te richten. Ten onrechte, naar dinsdag 14 mei blijkt, wordt een Duitse aanval met pantserswagens op die hoogte verwacht.

Omdat de verwachte aanval niet plaatsvindt, wordt daarop dinsdag 14 mei besloten de Duitsers in Overschie aan te vallen. De Nederlanders verwachten er een vierhonderd a vijfhonderd Duitse manschappen aan te treffen. Om negen uur 's ochtends wordt richting Overschie afgemarcheerd. Vanuit drie richtingen zou Overschie worden aangevallen. De voorste linies krijgen stroken gele textiel mee om de linies van de Hollandse soldaten aan te geven aan acht Engelse Bommenwerpers, die de Duitse stellingen in Overschie zouden bombarderen.

Overschie dreigt die middag van de veertiende mei zwaar gehavend te worden. Behalve de Engelse bommenwerpers staat een batterij Houwitsers gereed bij de Zuidrand van Delft en hebben de aanvallende eenheden mortieren en aanvalsgeschut bij zich. De Hollandse legerleiding weet op dat moment niet, dat het grootste deel van de Duitse Parachutisten zich niet in het dorp zelf, maar rond de Spaanse Polder bevindt...

Maar in plaats van Engelse bommenwerpers verschijnen er Duitse boven Rotterdam en na een paar uur is het afgelopen, niemand, ook de soldaten hebben meer aandacht voor een eventueel gevecht, iedereen kijkt naar het zuiden. Toch doet een Nederlands afdeling nog een succesvolle poging, waarbij tijdens de gevechten de molen van Speelman in brand wordt geschoten. En dan komt het bericht dat de oorlog voorbij is...

Op 14 mei 's avonds laat de Burgemeester weten dat de wisselkoers Mark - Gulden dfl 1,35 bedraagt....

overschiebrandkerkf9

de in 1899 bij brand verwoeste kerk en toren met spits uit ongeveer 1600

de veldwachter houdt een oogje in het zeil

overschienieuwekerkf11

Herstelde N.H. kerk, opnieuw in gebruik genomen op 12 mei 1901

Op zondag 19 mei preekt Ds. G.A. van der Hooft in de Grote Kerk met als tekst

Gij hebt ons gelouterd, gelijk men zilver loutert

domineehooft

De Hervormde Ds. G.A. van der Hooft

deze foto hing in het halletje van de Ds. G.A. van der Hooft school

Van 1911 tot 1943 predikant in Overschie, bekleedde vele bestuursfunkties.
In Januari 1964 op 87-jarige leeftijd in Overschie overleden

een verhaal over de naar hem vernoemde Ds. G.A. van der Hooft school vind je HIER

In juni 1942 wordt Ds. G.A. van der Hooft door de SD in gijzeling genomen, zijn zoon was gevlucht, de gijzeling duurt maanden. Zijn zoon wordt uiteindelijk toch opgepakt, vlak voor het einde van de oorlog. Bij de evacuatie van een concentratiekamp wordt de zoon van Ds. G.A. van der Hooft gefusilleerd.....

Voor meer verhalen over en foto's van Overschie klik je even HIER

Klik hier als je terug wilt naar het Gastenboek

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

29 Juli 2003