Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

De waarde van Middeleeuws Geld in 1899

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

We mogen aannemen dat het Ungerplein naar hem is vernoemd......

proveniershuisweg1938

1938

Hoek Schiekade Provenierssingel

uit ons Proveniers verhaal

Op de bovenstaande foto is vlakbij het Ungerplein het woonhuis van A. van Stolk Czn te ontdekken.

En natuurlijk hebben we nog veel meer over het Ungerplein en natuurlijk ook Unger zelf :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Ungerplein of Unger en klik op ENTER

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

In Deel 3, getiteld

De Oudste Stadsrekeningen van Rotterdam

vinden we o.m de waarde van allerlei soorten geld omgerekend naar de gulden AD 1899.

Ouderen onder ons weten dat heel lang geleden Nederland een eigen munt had, de Gulden, afgeleid van een van de oudste munten van Europa, de Florijn.

Nog langer geleden had zelfs iedere stad met stadsrecht een eigen Munt, letterlijk en figuurlijk en deze verschillende munten heeft Unger om laten rekenen naar zijn Gulden.

Ouderen onder ons weten nog dat als je door diverse Europese landen trok, je diverse muntsoorten uiteindelijk overhield, nou dat had je heel vroeger ook als je van stad naar stad trok, alleen toen werd er nog niet zoo veel gereisd....

Om je vast een beetje te laten wennen, plukken we even dit van Aad's eigen site, waar je dit in een verhaal kunt vinden over de VOC, klik maar eens op deze link

En dan nu Unger:

De oudste rekening van 1426 - 1427 is gesteld in het Hollands van het Pond van dfl 9,=, dat is dus de halve pond groot van het Hollands pond ter grootte van dfl 18,=.

De betaling is dus gerekend op dfl 1,125 van een pond (lib). Elk half pond had 20 stuivers, elke stuiver 12 deniers. Naar deze maatstaf berekend, krijgen wij voor de verschillende munten de volgende waarden:

Gelukkig heeft Aad van Geschiedenis meer verstand.....en kan hij alleen met Euro's rekenen

Geen idee dus wat de bovenstaande munten in Euro's waard zouden zijn geweest....

Tot slot:

In het onderstaande verhaal op onze site wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld een stad als Rotterdam, tot aan de Franse Tijd, aan haar geld kwam, kortom hoe werden tot aan de Franse Tijd in Nederland de financiŽn geregeld:

De geschiedenis van het geld van Nederland


Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

19 Oktober 2004