Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het college van de Heren van de Wet / Weth van Rotterdam

Een van de eerste archivarissen van Rotterdam was Johan Hendrik Willem Unger :

ungerpt

1861 - 1904

Johan Hendrik Willem J.H.W. Unger

archivaris van Rotterdam

1883 - 1904

LINK

Unger is de geschiedenis ingegaan o.m. als initiatiefnemer van de Rotterdamse Jaarboekjes, die onder zijn leiding voor het eerst verschenen in 1888. T.z.t. gaan we aan de Rotterdamse jaarboekjes ook wat aandacht besteden.....

ungerjb1

ungerjb2

Al op 22-jarige leeftijd in 1883 werd Unger benoemd tot adjunct-archivaris, in 1886 volgde hij archivaris J.H. Scheffer op die in dat jaar overleed. Unger moest helaas al in 1898 zijn werkzaamheden neerleggen t.g.v. een slopende ziekte waaraan hij in 1904 overleed. In zijn (te korte) leven heeft hij enorm veel gepubliceerd o.m. over Vondel, maar hij nam ook het initiatief tot het schrijven van een aantal boeken over de geschiedenis van Rotterdam met bijvoorbeeld als titel :

ungerkaft1

ungerkaft2

En dit vond Unger in 1892 over de vroedschap (uiteraard) van Rotterdam of zoals hij het noemde :

De Heeren van de Weth

Burgemeesteren en Schepenen vormden met den Baljuw een College, dat den naam droeg van De Weth of De Heeren van de Weth.

Het vergaderde twee malen 's weeks en had de beslissing over verschillende requesten betrekkekende het confinement in het Werkhuis, inventarisatie van boedels, faillietverklaringen, rehabilitaties, enz.; ook werden nieuwe keuren en ordonnantiŽn door hen opgesteld.

Beroepen van Predikanten der Gereformeerde- en Waalsche gemeenten werden aan hun goedkeuring onderworpen.

Voorts werden door de Heeren van de Weth in den loop van de maand Mei aangesteld of hernieuwd de Kerkmeesters, de Regenten der Godshuizen, de Penningmeesters der Groote Visscherij, de Commissarissen van het Zeegerecht, de Kapiteins, Luitenants en Vaandrigs der Schutterij en de Brandmeesters; ook andere ambten, als Commissarissen der gilden, der veren, enz. werden door hen vergeven.

Enkele van bovengenoemde ambten worden al toegelicht ergens op onze site :

Klik hier als je wilt zoeken via Aad's Freefind search engine, vul in het venster jouw woord in, bijvoorbeeld Pesthuis en klik op ENTER

Klik hier voor de overige Rotterdamse geschiedenis verhalen op onze site,
een kleine selektie slechts....

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

1 September 2003