Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Hulp aan drenkelingen : een klisteerspuit met tabaksrook en de natuurlijke naakte warmte

Op onze site hebben we ook een algemeen verhaal over de klisteerspuit (link), maar in dit verhaal een wel heel bijzondere toepassing.....

In ons verhaal En dan liever de lucht in met Van Speijk zijn we mr. M. C. Bichon van Ysselmonde al eens tegengekomen met deze fraaie toespraak :

De burgemeester van Rotterdam, mr. M. C. Bichon van Ysselmonde, hield een toespraak tot de 'moedige* stadsgenoten, die de eer van het vaderland moesten verdedigen.

En dan plotseling vind je dan deze ambtelijke mededeling uit 1840 ook weer (namens) de burgemeester van Rotterdam, mr. M. C. Bichon van Ysselmonde :

kennisdrenkeling

En dan lees je bij punt 6 o.m. :Wat het fondament is ? Tegenwoordig heet dit gewoon anus....

In punt 10 lees je dan ook nog o.m. :Waar hebben we het toch over, hier over natuurlijk, de hulp aan drenkelingen !!!!!

drenkelingdelfshaven

Het rectaal gebruik van tabak als geneesmiddel kan op een indrukwekkende ouderdom wijzen, maar de toepassing van de fumigator of tabaksrookklisteer bij schijndode drenkelingen dateert eerst uit de veertiger jaren van de 18e eeuw.

Kort daarna, in 1758, kon men ook in Holland berichten lezen over het succesvol gebruik der tabaksrook bij reanimatie. De doopsgezinde Amsterdamse predikant Cornelis van Engelen (1726-1793), een der oprichters van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, predikte vurig het gecombineerde gebruik van de fumigator met warme doeken, het prikkelen der keel met een veer en het toedienen van braakmiddelen. Ook onder de Rotterdamse medici ontmoette deze therapeutische combinatie een welwillend oor.
Het nuttige was daarmee in de tabakspijp met het aangename verenigd: er kon nu moeilijk meer over de nadelige effecten van de tabaksrook op de gezondheid worden gediscussieerd.

Dat de toepassing van de tabaksrook-methode een populaire hulpverlening aan drenkelingen was, bewijst ons het optreden van de Rotterdammer Pieter Knuysting :

Op een nacht in 1769 gebeurde op de nachtschuit van Gouda een ongeluk waarbij "een provenier uit het Tuchthuis" overboord sloeg en eerst een kwartier later werd opgevist. De verslaggever schrijft dan dat Knuysting de drenkeling "op een kussen (legde)... verzoekende de andere lieden, die in de schuit waren hunne tabakspypen te stoppen en aan te steken. Hiervan maakte hy wel tot veertien of vijftien stuks gebruik, om hem in het fondament te blaazen, terwyl hy bij de zevende pyp de eerste ligte beweging van leven bemerkte: waarop de drenkeling vier of vijf gulpen water overgaf ..." Na enige tijd werd de patiŽnt tenslotte nog de ader gelaten, "... waarop de Lyder, zonder het minste ongemak naar de Schuit wandelde, waarmede hij nog dien zelfden avond naar Gouda vertrok".

klisteertabak

......blaze men, bij verpoozing, tabaksrook in het fondament..............nadat men alvorens den endeldarm met den vinger, een lepelsteel of spatel, behoorlijk en voorzigtiglijk, geledigd hebbe...............

Door de herleving van de aandacht voor een adequate hulpverlening bij dreigende verdrinkingsdood raakten eveneens een aantal langbekende behandelingsmethodes opnieuw in zwang, waaronder de verwarming van het schijndode lichaam door "natuurlijke warmte".

In dit geval gaf een incident langs de Rotterdamse Schie deze methode zelfs landelijk bekendheid.

De geleerde stadsarts Lambertus Bicker (1732-1801), tevens hoogleraar aan de Illustre School van Rotterdam, maakte op zekere middag met een zojuist van koepokstof voorziene jonge dame een ritje met de karos door de stad.
Een schichtige reactie van de paarden deed onverwachts de koets van de weg raken en in de Schie belanden, waarbij Bicker zich voor de taak zag gesteld om zijn reisgezellin van de verdrinkingsdood te redden. Het lukte echter niet. Uitgeput verdween hij onder water en werd even later door toegeschoten omstanders als dood op het droge getrokken.

herbergromeijn1800

1800

Stadsherberg De Romeijn, aan de Schie, net buiten de Delftsche Poort

Ervoor de trekschuit naar Delft, aan het huis links naast De Romeijn de vertrekbel

Stadsherberg De Romeijn stond op de plaats waar nu de Hofplein fontein spuit

link

Geheel volgens de gebruikelijke gang van zaken bracht men Bicker naar de dichtstbijzijnde herberg waar men hem ontkleed voor het vuur legde, met doeken warm wreef, een clysma gaf en op de koop toe nog ader liet.

In deze toestand vernam een der aanwezigen van de lippen van Bicker de verzuchting "natuurlijke warmte".

Toen de toegesnelde dochter van Bicker dit hoorde, ontrolde zich voor de ogen der omstanders een schouwspel, dat later als volgt in dichtvorm beschreven is:

Na weinige uren kon dit doortastend optreden worden gestaakt. Een aantal hete kruiken werden vervolgens klaargemaakt, waarmee Bicker snel weer van het gebeuren herstelde.

hermina

Hermina Christina Bicker

die haar vader van de verdrinkingsdood redde door toepassing van de natuurlijke naakte warmte

Tot slot nog een stukje ambtelijk beleid, je laat vast iets maken, maar uiteindelijk besteed je het toch maar uit, dat ergerlijk zeulen met lijken moet afgelopen zijn......

drenkelingenwagen


Klik hier voor de overige gezondheids verhalen op onze site

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

25 Maart 2003