Een e-mail sturen naar Aad? Zijn e-mail adres is aad@engelfriet.net
(klik op deze tekst om een voorgeadresseerde mail te openen)
Terug naar  het Engelfrieten overzicht

Naar beneden 

Het ontstaan van de NASM / HAL

Op onze site hebben we al dit over het ontstaan van de

Nederlandsch - Amerikaansche - Stoomvaart - Maatschappij

NASM

die later werd omgedoopt in
Holland - Amerika - Lijn

HAL

Uit
dit verhaal :

Voor meer landverhuizers verhalen klik je even HIER
We ontvingen de volgende foto met toelichting van Gunter Schulz :

halgunther

Tijdens een havenrondvaart met de Spido op 14 oktober 2003 heb ik met mijn eerste low-budget camera vanaf de rondvaartboot een foto van het gebouw maakte. Alhoewel ik de op Uw site staande foto mooier vind en ik tevens vermoed, dat U talloze daarop gelijkende exemplaren zult bezitten, wil ik toch niet nalaten, U mijn exemplaar op te sturen.

De bekoring van de meegezonden foto gaat voor mijzelf, als leek, ervan uit, dat Uw gebouw (net als op Uw site) het beeld bijna vullend domineert. Bovendien vind ik het een pracht monument, dat jaren en jaren vanaf de Nieuwe Waterweg gezien, een oogstrelende en voor sommigen een emotionele blikvanger was (en blijkbaar nog steeds is). Ook op mijn foto is slechts aan de rand marginaal de niet te stuiten expansie in de omgeving zichtbaar. Zeer symbolisch voor historie en toekomst.

Moge daarom de expansie van o.a. De Kop Van Zuid ertoe leiden, dat er voldoende economische welvaart gewaarborgd blijft. Dat zorgt dan weer voor de garantie van een blijvende internationale en nationale toestroom van gasten, die gaarne in dit mooie oude gebouw, Hotel New York, zullen overnachten.
Ook kregen we de volgende reaktie van Ben van Zeijl:

1.U schrijft de voorganger van de HAL was de NASM dit klopt niet helemaal. De NASM komt voort uit een in 1871 opgerichte rederij Platé Reuhling & Co de rederij begon te varen in 1872 met twee schepen respectievelijk het s.s. Rotterdam en s.s. Maas.
Om te kunnen groeien had de jonge rederij geld nodig. De vennoten van de rederij besloten om de rederij te reorganiseren en zo ontstond in 1873 de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Rotterdam. De beide schepen Rotterdam en Maas (in 1883 omgedoopt tot Maasdam) werden overgenomen door deze rederij.
Vanaf eind jaren 80 begin jaren 90 van de 19e eeuw besloot de NASM om het makkelijker uit te spreken Holland Amerika Lijn te gaan gebruiken. Dit omdat de Engelstalige passagiers moeite hadden met het uitspreken van de NASM naam. Maar de rederij bleef formeel geregistreerd als N.V. Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij Rotterdam. Met als werkmaatschappij de Holland Amerika Lijn.
De officiële rederij naam werd pas veranderd in Holland Amerika Lijn omstreeks 1973/'75.

2: u schrijft (wekt de indruk) dat vanaf de start er alleen vracht werd vervoerd en geen passagiers dit is niet juist ook werden er passagiers vervoerd de Rotterdam 1 en Maas(dam) 1 vervoerde passagiers namelijk 8 1e en 388 3e klas passagiers. Omstreeks 1901 werd het eerste volledig vracht schip de Soestdijk in dienst genomen. De passagiers schepen bleven wel vracht vervoeren zoals express vracht post enz. Maar de nadruk lag toch op passagiers.

3: u schrijft dat op het hoogte punt HAL 170 schepen bezat dit kan niet waar zijn de HAL heeft in haar geschiedenis nooit zoveel schepen gehad en zeker niet op een moment. Het hoogte punt was omstreeks 1963 toen de HAL vloot betond uit 7 passagiers schepen (2 daarvan de Noordam en Westerdam waren combi schepen) en een tiental vrachtschepen. Maar nooit 170 in een keer.

4: De HAL heeft is nooit totaal weggeweest uit Rotterdam, zij bleef zowel afvaarten vanuit Rotterdam als uit Amsterdam aanbieden. De rederij besloot hier toe niet alleen omdat de waterweg onbetrouwbaar bleek. Maar ook omdat er een overeenkomst was tussen de rederij en de KNSM die plannen hadden voor het openen van een passagiers / vrachtdienst op New York. De HAL verplichte zich daarmee om zoveel afvaarten vanuit Amsterdam aan te bieden als vanuit Rotterdam. Dit contract liep omstreeks 1890 af en HAL richtte zich volledig op Rotterdam. De KNSM had inmiddels haar interesse in New York verloren.

5: HAL stopte niet in 1967 met de Trans Atlantische dienst maar in 1971 toen het t.s.s. Nieuw Amsterdam officieel de laatste afvaart maakte in deze dienst. Daarna zijn er nog wel afvaarten geweest maar dat waren repositie vaarten. HAL biedt nog steeds Trans atl. afvaarten maar dit zijn meer cruises dan een lijndienst.

6: HAL schepen voeren niet vanaf 1997 de Nederlandse vlag maar vanaf 1996, behalve het m.s. Veendam zij bleef onder de vlag van de Bahamas.

Ben van Zeijl.

www.nasm1873.nl
We vernamen ook de bijnaam van de NASM:

Neem alle schurken mee

In de 19e eeuw vonden velen dat zij die emigreerden blijkbaar nergens voor deugden en ook geen greintje vaderlandsliefde bezaten en dan was je dus al snel zeer verdacht...

Familiewapenklein
wat zijn we trots op ons familiewapen ...., beetje jaloers zeker ....


Terug naar de top

Last update :

18 Maart 2007